Sprzątanie świata

Tegoroczna akcja „ Sprzątanie Świata – Polska 2012 pod hasłem : „ Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę „ miała miejsce 28.08.2012r. Kilku osobowa grupa pensjonariuszy z DPS – u wyszła poza teren Domu oczyszczając środowisko ze śmieci nagromadzonych przez nieodpowiedzialnych ludzi.