____________________________

05.09.Odbył się konkurs plastyczny pt.” Jesienne malowanie”. Podopieczni wykonują swoje prace różnymi technikami, powstają piękne krajobrazy, kolorowe jesienne liście i grzyby. Prace wyróżnione zostają umieszczone na wystawie i nagrodzone upominkami.