____________________________

14.11. Odwiedziny ks. Biskupa. Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda spotyka się z mieszkańcami i pracownikami naszego Domu. Modlitwa na rozpoczęcie wizyty odbywa się w naszej kaplicy, dalsza część artystyczna ma miejsce na sali rekreacyjnej DPS. W czasie odwiedzin panuje miła i serdeczna atmosfera.