____________________________

18.11. Dzień pracownika socjalnego Po raz pierwszy w naszym Domu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Gościem honorowym był starosta łukowski, dyrektor PCPR w Łukowie, oraz dyrektorzy i wytypowani pracownicy ośrodków pomocy społecznej z powiatu łukowskiego. Na zakończenie przygotowano poczęstunek był czas na wspólne rozmowy i wymianę poglądów.