____________________________

21.11. Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Lublinie. Delegatami na uroczystości byli: s. Dyrektor, s. Bonita , P. Barbara, P. Agnieszka oraz mieszkańcy: Mateusz, Maciej, Grzegorz . Podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej w katedrze lubelskiej Agnieszka Śledź przeczytała 1-e czytanie, zaś dary ofiarne /gipsowy anioł wykonany w naszej pracowni terapeutycznej/ niósł Grześ, Mateusz, Maciej oraz
s. Dyrektor Anita. Po zakończonej modlitwie wszyscy udali się na poczęstunek do Sali Urzędu Wojewódzkiego.