__________________________

14.06.W ramach edukacji ekologicznej odbyła się wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego. W wyjeździe brało udział 28 osób.