__________________________

15.06.Boże Ciało. W tym dniu   nasi wychowankowie biorą czynny udział w procesji ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Pa na Jezusa.