__________________________

20.09.Pożegnanie lata. Tego dnia żegnamy lato, które już niedługo opuści nasz kraj.