Wrzesień 

Lasy to życie - chrońmy je to hasło kolejnego dnia Sprzątania świata. Włączamy się czynnie w dzieło pomocy i ratowania czystości naszej ziemi. 

 


 

Dnia 20.09.2011r. grupa 17 chłopców w ramach programu ekologicznego wyjeżdżała do ogrodu botanicznego w Lublinie.

 

Centralnym punktem wycieczki było oglądanie i podziwianie drzew, krzewów i kwiatów z różnych krajów świata. Ich piękno zapierało dech. W drodze powrotnej zwiedzają Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i ogród wokół zamku. 


 

W dniach 03.09-16.09.11r. grupa szkolna wraz z opieką wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny do Sarbinowa. W czasie turnusu wszyscy biorą udział w zabiegach oraz imprezach organizowanych na terenie ośrodka.

Pogoda wszystkim dopisała, morze z otwartymi ramionami przyjęło kuracjuszy. Wszyscy wracają zdrowi i uśmiechnięci. 


 

Uwieńczeniem realizacji profilaktyki antyalkoholowej jest wycieczka do Torunia i Ciechocinka. Miasto Mikołaja Kopernika ujęło nas położeniem nad brzegiem Wisły, pięknem starych kamienic, tradycją pieczenia pierników, w których również sami braliśmy udział i pięknem nieba toruńskiego planetarium. Niezapomniane wrażenia na uczestnikach zrobiła wizyta w Radio Maryja gdzie w imieniu uczestników podziękowanie za możliwość realizacji programu profilaktycznego Burmistrzowi Dariuszowi Sz., Staroście Januszowi K. oraz wszystkim sponsorom i przyjaciołom złożyła s Regina.

Ciechocinek przywitał nas nieco pochmurnym niebem, które rozjaśniło się podczas konnej przejażdżki przy tężniach i muzeum Solanki. Po drodze jeszcze spotkanie na tamie we Włocławku a w autobusie jeszcze zgadywanki, zapytani a wszystko w celu lepszego zapamiętania treści jakie nam towarzyszyły a zarazem owocnego spędzania wolnego czasu.


Ósmego września 2011r. wszyscy mieszkańcy DPS-u wraz z opiekunami wyjeżdżali na poligon wojskowy do Jaty. Pracownik służby wojskowej w kilku zdaniach opowiedział o historii tego miejsca .Uwieńczeniem tego wyjazdu była dyskoteka i przygotowane przez p. Waldemara W. kiełbaski na świeżym powietrzu.

Wyjazd ten był związany z realizacją programu antyalkoholowego, przy współpracy sołtysa w Żdżarach Sławomira R. i komendanta w Jacie Dariusza R.

 

Sierpień

 

Aby dobrze żyć z sobą i innymi potrzeba umiejętności organizowania wolnego czasu. Tę umiejętność nabywamy poprzez praktykę wyjeżdżając do Warszawy gdzie uczestniczymy w seansie filmowym kina 5D, czynnie spędzamy czas na Sali gier oraz delektujemy się pięknem wilanowskiego parku 

Lipiec

 

Tegoroczny program profilaktyczny nosił tytuł Dobrze żyć - sobą być. Program został dotowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie. Realizacja obejmowała 4 bloki tematyczne.

 

Pierwszy i drugi blok tematyczny obejmował najpierw zagadnienia poznania siebie jako osoby oraz tych wszystkich, z którymi będziemy się uczyć i bawić w najbliższym czasie. Następnie poprzez śpiew, zabawę, wspólne działanie nabywaliśmy nowych umiejętności . Zdobywania nowych doświadczeń razem z innymi to prawdziwa frajda.


 

Trzeci i czwarty blok tematyczny obejmował treści na temat zdrowego żywienia i uczył czym jest przyjaźń oraz jak zdobywać prawdziwych przyjaciół.

 


Dom Pomocy Społecznej bierze udział w programie antyalkoholowym pt. "Przyjazny Świat wokół nas" - finansowany przez PARPA.

W miesiącu lipcu i sierpniu zostaną przeprowadzone bloki tematyczne związane z programem.
Po zakończeniu akcji zostaną udostępnione zdjęcia na naszej stronie.
 


 

Czerwiec

 

Nasz Dom od kilku lat uczestniczy w programie ekologicznym. W tym roku w miesiącu czerwcu na terenie Domu Pomocy Społecznej został przeprowadzony konkurs plastyczny.

 

Nagrodą dla uczestników konkursu plastycznego były słodycze i upominki.


 

Uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce ekologicznej do Kampinowskiego Parku Narodowego.

W drodze powrotnej odwiedziśmy Wolę Żelazową i Niepokalanów.