Oferta Domu Pomocy Społecznej w Łukowie

Nasz Dom całodobowo świadczy usługi w zakresie potrzeb:
-bytowych
-opiekuńczych
-wspomagających
-edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu

 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łukowie biorą czynny udział w:

 

Rehabilitacja

 

Terapia zajęciowa

Dom zapewnia potrzeby religijne i kulturalne mieszkańców. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w codziennej Mszy Św. Organizowane są liczne spotkania i wycieczki kulturoznawcze.

Również w Domu realizowane jest usamodzielnianie mieszkańca (w miarę jego możliwości).

 

W budynku znajduje się szereg sal do prowadzenia zajęć terapeutycznych:
gabinet psychologa, pedagoga, logopedy, pracownia komputerowa, sala rehabilitacyjna, pomieszczenie terapii zajęciowej i stolarnii, kuchenka podręczna, zmodernizowana kaplica