____________________________

12.03. Grupą 20 osób wybieramy się nad Zalew Zimna Woda, by przygotować się do wykonania palemek na Niedziele Palmową, w drodze uczestnicy słuchają prelekcji na temat zwyczajów wielkopostnych. Nad Zalewem obserwujemy piękno naszej przyrody, która budzi się do życia /obserwujemy rozwijające się gałązki bazi i leszczyny a także życie świata zwierząt – zaskrońców wygrzewających się na słońcu oraz bobrów pozostawiających po sobie tamy/. Zbieramy gałązki leszczyny i snujemy plany na kolejne spotkania.