____________________________

10.04. W ramach zajęć z organizacji wolnego czasu wykonujemy palemki na Niedzielę Palmową. Najpierw powstają kwiaty z bibuły, gałązki zostały przywiezione już wcześniej. Przy pomocy terapeutów powstają piękne okazy.                                            W zajęciach wzięło udział 30 osób.

13.04. Niedziela Palmowa. Podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy DPS na Broniewskiego zostały poświęcona nasze palemki, każdy z uczestników zaniósł swoje palmę do pokoiku, gdzie zajęła honorowe miejsce. Będzie przypomina o tym dniu i będzie symbolem nadchodzącego czasu Triduum Paschalnego.