____________________________

22 maj w piękny i słoneczny dzień udajemy się na okoliczny Kamieniak by przy muzyce przyrody oraz w rytm muzyki klasycznej przeprowadzić zajęcia rehabilitacyjno-sportowe. W tym spotkaniu bierze udział 30 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej oraz wolontariusze. Zawodnicy rywalizują w dyscyplinach piłkarskich – są rzuty do kosza, gry w parach, rzuty do celu. Otaczająca nas przyroda stwarza doskonały klimat spotkania. Jest dużo śmiechu i radości.