____________________________

Czwartego marca zabawą ostatkową i zajęciami integracyjnymi rozpoczynamy realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt ,,Nie jesteś sam”. Realizacja projektu obejmuje kilka bloków tematycznych, mianowicie

 1. Zajęcia integracyjne
 2. Trening umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 3. Pogłębianie więzi rodzinnych i przyjacielskich poprzez kultywowanie tradycji wielkopostnych i wielkanocnych
 4. Organizowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia
 5. Wyjazd socjoterapeutyczny

W projekcie, przewidujemy, że weźmie udział 80 osób.

W pierwszych zajęciach wzięły udział 62 osoby. W programie spotkania były zajęcia muzyczne i elementy sportowe.

 


______________________________

25.06. W realizacji programu profilaktycznego Zanim powiesz TAK wzięło udział około 80 osób, to kolejna grupa, która miała możliwość skorzystania z dobrodziejstwa profilaktyki.

Posumowanie programu profilaktycznego odbyło się w scenerii firlejskiej zieleni jeziora. Rozmawiamy, dzielimy się tym, co przeżyliśmy, doświadczeniami minionego czasu. Każdy ze sobą wniósł coś pięknego i nowego, każdy z uczestników skorzystał z bogactwa grupy, spotkań indywidualnych i grupowych, fachowej pomocy. To jednak nie koniec: w ciągu roku nadal się spotykamy i wspieramy by życie było coraz jaśniejsze.

Wdzięczną pamięcią ogarniamy tych, wszystkich dzięki, którym mogliśmy przeżyć tyle dobrych chwil.

______________________________

19.06. Powoli kończymy realizacje programu profilaktycznego: Zanim powiesz Tak. Wyprawa do Zwierzyńca i Zamościa jest nagrodą dla wytrwałych i aktywnych. Zwiedzamy przepiękne okolice Zwierzyńca, Szczebrzeszyna i Zamościa, po drodze odwiedzamy także Sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie. Polecamy się Jej matczynej opiece na dalsze dni.

______________________________

10-13.06. Wyjazd socjoterapeutyczny FIRLEJ 2013. W wyjeździe bierze udział 22 osoby, część grupy jedzie autobusem kursowym pozostała reszta busikiem z bagażami. Choć wyjazd jest krótki lecz intensywny w pracę nad sobą, ćwiczenia i pozytywne przeżycia. Pogoda dopisuje, humor i zdrowie w najlepszym porządku. Piękno otaczającej przyrody sprzyja podjętym przedsięwzięciom.

______________________________

28.05. Zajęcia plenerowe w Jacie połączone z obchodami niedalekiego Dnia Dziecka. Odwiedzamy poligon, uczestnicy biorą udział w zajęciach z dziedziny przyrody, kultury, …bogactwa kulturowego. Uczymy się radzenia sobie ze stresem, proszenia o pomoc a także empatii…

______________________________

Bierzemy czynny udział w obchodach Dni Łukowa włączamy się czynnie w życie społeczności lokalnej. Niezapomniane przeżycia budzi występ Zespołu KOMBI. Dzięki życzliwości władz Miasta Łuków mieszkańcy DPS mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dla wielu było to spełnieniem marzeń, szczególnie dla niepełnosprawnego Grzesia. DZIĘKUJEMY

______________________________

Uczymy zachwycania się pięknem przyrody i zabytków, szukamy dróg alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. W tym celu jedziemy do Kozłówki do muzeum Zamoyskich. Wyruszamy w doborowej grupie   24 osób.

______________________________

W zdrowym ciele, zdrowy duch mówi stare przysłowie. Jakże jest ono prawdziwe.

Dziś ćwiczymy sprawność naszego ciała. Jest tor przeszkód, rzuty do celu, odgadywanie zapachów i smaków, tunel ciemności dla odważnych i wiele, wiele innych atrakcji. Nie zabrakło także nagród w postaci zdrowych owoców.

______________________________

Odgrywanie ról, choreoterapia, dramatoterapia to wspaniałe metody nie tylko zabawy ale i terapii. Uczymy się walczyć ze stresem, nabywamy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poznajemy swoje zachowania….zabawa jest najlepszą formą nauki. W radosnej atmosferę mija nam czas.

Realizujemy także kolejne tematy programu PARPA – Asertywność c.d.. Trening zastępowania agresji. Zajęcia z komputerem. Elementy muzykoterapii, terapia zajęciowa, konkursy…

______________________________

Kolejne tematy realizowane w programie profilaktycznym to:

Poczucie własnej wartości. Asertywność.

 • Moje zalety i wady
 • Oceń samego siebie
 • Linia życia
 • Ćwiczenia wstępne. Kwestionariusz asertywności.
 • Ćwiczenia uczące rozpoznawania zachowań asertywnych
 • Rozwijanie umiejętności asertywnych

Realizacja:

 • Zajęcia stolikowe
 • Spotkanie indywidualne i grupowe
 • Zajęcia muzyczne
 • Odgrywanie ról
 • Nagrody za uczestnictwo: lody

______________________________

 

23.04. Rozpoczęcie programu PARPA pt,, Zanim powiesz TAK. Najpierw zajęcia integracyjne a w nich:

 • Zawiązanie kręgu przyjaźni
 • Zajęcia z chustą Klanza
 • Zajęcia grupowe , zespołowe
 • Piknik- Biesiada        

Realizacja:

 • Zajęcia grupowe i indywidualne
 • Zabawy na wolnym powietrzu
 • Zabawy i ćwiczenia na siłowni i IBOX
 • Aerobic
 • Nagrody za uczestnictwo: owoce, słodycze

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: MAJ-CZERWIEC – LIPIEC 2012R.

REALIZACJA PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO DOFINASOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PARPA W ŁUKOWIE

PT ,,W POSZUKIWANIU SAMEGO SIEBIE’’

NA ROK 2012 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY ZAPRASZAMY DO KRÓTKIEGO SPRAWOZDANIA I REFLEKSJI

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: MAJ-CZERWIEC – LIPIEC 2012R.

MIEJSCE: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL BRONIEWSKIEGO 20/26 ŁUKÓW

MARZEC, KWIECIEŃ – DZIAŁANIA INFORMACYJNE, ORGANIZACYJNE

TEMATYKA ZAJĘĆ:

MAJ

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE -

1.JA – WARTOŚĆ

 • ,,JA’’ JAKO JEDNOSTKA NIEPOWTARZALNA
 • MOJA GODNOŚĆ I WARTOŚĆ JAKO CZŁOWIEKA, KOLEGI, UCZESTNIKA ŻYCIA RODZINNEGO, SPOŁECZNEGO

2.,,GRUPA I JA.

 • INTEGRACJA
 • TAJEMNICA ŻYCIA ZGODY Z SOBĄ I OTOCZENIEM
 • JAK ŻYĆ W GRUPIE, JAK ZDOBYWAĆ PRZYJACIÓŁ

CZERWIEC

1.OSOBISTY SYSTEM WSPARCIA

 • BUDOWANIE WSPARCIA W GRUPIE
 • ZNAJDYWANIE SIŁY W SOBIE SAMYM

2.WYJAZD SOCJOTERAPEUTYCZNY

LIPIEC

1. UTRWALENIE ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOSCI

2. PODSUMOWANIE.EWALUACJA.

                                                                   KOORDYNATOR S. REGINA ZYMELA

Podsumowanie

 

Realizowany program profilaktyczny objął swym zasięgiem 72 osoby, wśród uczestników były dzieci, była młodzież niepełnosprawna, osoby dorosłe oraz osoby wymagające wsparcia i pomocy. Zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb a także przykrych konsekwencji różnego rodzaju nałogów i niepożądanych zachowań. Dzięki programowi kolejna grupa osób skorzystała z fachowej pomocy, otrzymując wsparcie i poczucie, ze nie jest pozostawiona sama sobie. Nasze działania skierowane były na profilaktykę i naukę pożądanych zachowań. Nosimy w naszych sercach ogromny potencjał dobra i umiejętności. Poprzez zajęcia próbowaliśmy obudzić uśpione niejako dobro i moc a także uwrażliwić na innych.

Mamy głęboką nadzieję, że nasze wysiłki wydadzą owoc.

Oto niektóre, które już zauważyliśmy:

 

 1. 1.Rezultaty realizacji zadania.

- Podniesienie obrazu samego siebie oraz poczucia własnej wartości

- Nawiązanie nowych relacji z rówieśnikami. Akceptowanie siebie nawzajem.

- Podniesienie umiejętności organizacji wolnego czasu

-Podniesienie umiejętności budowania zaufania do siebie, własnych możliwości, umiejętności wartości.

- Opanowywanie własnych emocji i ich kontrola. Trening zastępowania agresji.

- Tworzenie systemu, tradycji zabawy bez przemocy.

- Nabycie umiejętności szukania osób, grup wsparcia

- Umiejętność zidentyfikowania zagrożeń dla zdrowia.

- Nabycie umiejętności szukania i proszenia o pomoc

-Integracja

Dziękujemy wszystkim dzięki, którym ten program mógł być zrealizowany Panu Burmistrzowi Miasta Łuków oraz wszystkim zaangażowanym w Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Prowadzący i Uczestnicy PROGRAMU

______________________________

5. lipca – wyjazd do kina jako nagroda wyróżnienie za udział w projekcie ,,W poszukiwaniu samego siebie”

 

______________________________

28-29 czerwca – wycieczka do Krakowa, Bochni jako nagroda za aktywne uczestniczenie w projekcie. Wysiłek uczestników projektu ,,W poszukiwaniu samego siebie” bardzo się opłacił, kto uczestniczył w jego realizacji mógł wyjechać do Stolicy Królów Polski. Wyjazd, bardzo wcześnie 3.00 nad ranem ale za to już o godz. 10.00 byliśmy w drodze na Stare Miasto po, którym oprowadził nas przewodnik, zręcznie wprowadzają nas w tajniki dawnej historii naszego Państwa. Przepiękny Wawel urzekł nas swą dostojnością i pięknem, katedra gdzie koronowano królów, gdzie złożono relikwie św. Stanisława Biskupa a niedawno w podziemiach prochy prezydenckiej pary Kaczyńskich wprowadziła w zadumę i refleksję. Hejnał z Mariackiej wieży i sukiennice przypomniały czas tatarskich niepokojów i świetność miasta z czasów króla Kazimierza . Nie zabrakło odwiedzin u strasznego smoka wawelskiego, które niebezpiecznie zionął ogniem. Nocleg tego dnia był jedyny w swego rodzaju bo w kopalni soli w Bochni. Co za atrakcja spacerujemy po kopalnianych chodnikach pod miastem, poznajemy górniczą pracę i wartość soli. Na koniec zwiedzania gramy na kopalnianym boisku w piłkę nożną, niektórzy odważni zjeżdżają z wysokiej poręczy na materacach, bardzo zmęczeni kładziemy się spać by nazajutrz wyjechać na powierzchnię i ruszyć w kierunku Buska Zdrój oraz domu.

5. lipca – wyjazd do kina jako nagroda wyróżnienie za udział w projekcie ,,W poszukiwaniu samego siebie”