____________________________

31. marca zostały oddane do użytku budynki w których przeprowadzono prace związane z przebudową dotyczy to budynków pralni i remontu budynku gospodarczego w ramach realizacji zadania ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

Komisja w składzie wicestarosta Krzysztof T., Dyr. DPS Anna A.,               Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie Przemysław S., Inspektor Żaneta Sz. oraz Inspektor Adam P. przy udziale Jerzego B. – kierownika budowy, Jarosława D. – majstra budowlanego oraz inspektorów nadzoru – Józefa S., Tadeusza P. i Henryka T. dokonała odbioru robót budowlanych I etapu zadania. Oddane budynki znajdują się na terenie ogródka integracji sensorycznej, już teraz niepełnosprawne dzieci i młodzież korzystają z dobrodziejstw wyremontowanych pomieszczeń.

Cieszymy się że prace posuwają się naprzód i z utęsknieniem czekamy na resztę budynków.