____________________________

4.04.2014 Został podpisana umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie kursów i szkoleń dla pracowników DPS w Łukowie w ramach projektu ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”. Szkolenia zostaną zorganizowane przez Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie, obejmą grupę 8 szkoleń prowadzonych dla 23 pracowników, podzielonych na 21 grup. Szkolenia dotyczą między innymi: praw mieszkańców, kurs terapii czaszkowo-krzyżowej, integracja sensoryczna, laseroterapia itp.