____________________________

W Województwie Lubelskim realizowany jest projekt w ramach szwajcarskiego planu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Jego tytuł brzmi: ,, Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. W Domu Pomocy Społecznej w ramach współpracy realizowany jest projekt ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

 

W roku 2012 Dom Pomocy Społecznej przystąpił do przygotowania projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego projektu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE pod nazwą ,, Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, DPS opracował projekt pod tytułem ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, Który w konkursie województwa lubelskiego zająć 3 miejsce.

 

4.04.2013 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie dla Beneficjentów projektu ze środków szwajcarskich pt,,Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Wśród Beneficjentów jest nasz DPS. Siostra dyrektor Anna Andrzejuk wraz z Przemysławem Suchodolskim odebrała czek na realizację projektu w wysokości 1637411,72 zł., całości projektu wynosi 1926366,73zł. W ramach projektu będą odbywać się szkolenia kadry oraz rozbudowa i modernizacja DPS / sala sportowa, ogródek terapii sensorycznej itp./.

 

Projekt jako całość jest promowany na różnych płaszczyznach między innymi wśród pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Dzieje się to poprzez:

 • Okolicznościową gazetkę
 • Tablicę informacyjną
 • Stronę internetową
 • Rozmowy
 • Pogadanki
 • Spotkania indywidualne, zespołowe i grupowe
 • Zapiski kronikarskie
 • Spotkania pracownicze i z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
 • Udział w Festynie promocyjnym w Kijanach
 • Spotkania mieszkańców z kierownikiem budowy /jeden z mieszkańców tak bardzo poczuł się odpowiedzialny za budowę, że otrzymał przydomek ,,kierownik budowy”/
 • Obserwacje pracy pracowników z okien mieszkalnych wychowanków
 • Okresowe spotkania pracowników
 • Okresowe spotkania mieszkańców z Dyrektorem DPS
 • Współpraca przy tworzeniu planu architektonicznego i wyposażenia