Wizyta Zarządu Powiatu

19.08. Nasz Dom odwiedza Zarząd Powiatu Łuków w składzie Starosta Janusz Kozioł, Wice starosta Krzysztof Tymoszuk, Skarbnik Elżbieta Sawicka, Członek Zarządu Ryszard Żurek oraz Żaneta Szczygieł pracownik działu inwestycji naszego powiatu, kierownik budowy Jarosław Dębek oraz Dyrektor DPS s. Anna Andrzejuk. Celem spotkania były oględziny stanu prac związanych z modernizacją DPS realizującą projekt przy współpracy Polsko-Szwajcarskiej. Szacowni goście odwiedzili wszystkie pomieszczenia modernizowane oraz dobudowane części placówki. Niektóre sprzęty zostały nawet wypróbowane jak np. łóżko wodne. Spotkanie zakończono podsumowaniem oraz przedstawieniem planów na przyszłość z uwzględnieniem dalszego wykorzystania środków. Przedstawiamy kilka fotek dotyczących przeprowadzonych prac oraz wizyty.