____________________________

ROZMOWA REKLAMOWA REALIZACJI PROJEKTU W DPS ŁUKÓW

DLA RADIA LUBLIN

 

LEKTOR:

W ramach programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.

EKSPERT:

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 2 miliony złotych. 85% wydatków dofinansowuje instytucja realizująca.

Co zostało wykonane? Otóż w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie wybudowano skrzydło budynku z salą terapeutyczno-rehabilitacyjną, z wydzieloną salą kominkową, pomieszczenia terapeutyczne, ponadto ogród stymulacji sensorycznej, będący miejscem spotkań integracyjnych i terapii. W ogrodzie wybudowano altankę z wyposażeniem oraz grill, a znajdujący się tam budynek zaadaptowano na hydroterapię i stolarnię. Dodatkowo zakupiono specjalistyczny sprzęt m.in. do muzykoterapii, rehabilitacji. Ponadto na budynku sali zamontowano kolektory słoneczne. Przeprowadzono również liczne szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje kadry pracowniczej.

LEKTOR:

Jak mogą Państwo określić korzyści płynące z realizacji tego projektu?

EKSPERT:

To proste: efektem realizacji projektu jest zwiększenie integracji pensjonariuszy ze środowiskiem, stworzenie warunków poprawiających stan zdrowia fizycznego poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego jak np. łóżko do masażu wodnego, laser, sauna parowa, fala uderzeniowa, stymulator do mięśni głęboko położonych polem magnetycznym, lampa Bioptron oraz różnego rodzaje masaże (gorącymi kamieniami bazaltowymi, Bańką Chińską). Nieocenionym walorem realizacji projektu jest również poprawa jakości życia psychicznego. Jest to możliwe dzięki prowadzonej terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii Sherborne oraz profesjonalnie prowadzonej muzykoterapii (zakupiono perkusję i inny sprzęt muzyczny), oraz terapii zajęciowej. Radość, zadowolenie, rozwój psychomotoryczny i bezpieczeństwo mieszkańców stały się główną korzyścią przeprowadzonego projektu.

Uśmiech i blask w oczach mieszkańców z innowacyjnych działań niech będzie wyrazem podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozbudowy i modernizacji naszego Domu.

LEKTOR:

W ramach programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.