_____________________________

W DNIU 24 WRZEŚNIA 2015 ZOSTAŁA UROCZYŚCIE POŚWIĘCONA I ODDANA DO UŻYTKU NOWA CZĘŚĆ BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKOWIE. POŚWIĘCENIA DOKANAŁ J.E.KS. BP. PIOTR SAWCZUK

Kilka słów na temat przyczyny naszego dzisiejszego spotkania, a jest nią ukończenie projektu „ Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” realizowanego w ramach programuPoprawa jakości usług świadczonych w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wdrażanych w ramach obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

20 grudnia 2007 roku została podpisana „Umowa ramowa” pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrożeniu Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy w celu zmniejszania różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

22.05.2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie a Powiatem Łukowskim gdzie Powiat Łukowski zobowiązał się do realizacji Projektu.

Umowę w imieniu Instytucji Realizującej podpisała Dyrektor ROPS w Lublinie Pani Aleksandra Warmińska,

w imieniu Beneficjenta -

  • Przewodniczący Zarządu Powiatu – Janusz Kozioł
  • Wicestarosta – Członek Zarządu   Krzysztof Tymoszuk
  • Skarbnik Powiatu – Elżbieta Sawicka

 

Całkowita wartość projektu wynosiła 1. 926.366.73 zł.

z tego 85% dofinansowała instytucja realizująca a 15% to wkład własny Powiatu.

Umowa obejmowała II komponenty.

Komponent I – to wszelkie działania inwestycyjne oraz zakup wyposażenia

Komponent II – to działania szkoleniowe kadry pracowniczej Domu Pomocy Społecznej.

 

Zarząd Powiatu Uchwałą powołał Zespół Projektowy w składzie:

v Koordynator Projektu – S. Andrzejuk Anna

v Specjalista ds. informacji, promocji, monitoringu i ewaluacji –Wrzosek Anna

v Specjalista ds. inwestycji – Suchodolski Przemysław

v Specjalista ds. finansowych - Gajownik Halina

v Specjalista ds. zamówień publicznych – Ponikowski Adam

Zadaniem zespołu była realizacja projektu. Projekt inwestycyjny przygotowała Pani Katarzyna Dylak wraz ze współpracownikami.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę komponentu I, którym był Zakład Remontowo - Budowlany Alicja Jedut z Lubartowa.

Nadzór inwestorski nad realizacją części projektu pełnił Józef Sarosiek z Nowych Igań.

Realizacja projektu obejmowała dobudowę budynku w którym mieści się;

- sala rehabilitacyjno – terapeutyczna ;

- sala kominkowa wyposażona w telewizor z kinem domowym, bufet, sofę z fotelami, krzesła;

- pomieszczenia terapeutyczne do muzykoterapii wyposażone w perkusję, gitarę i inne drobne sprzęty muzyczne.

- pomieszczenia do terapii zajęciowej wyposażone w szafy, laptopy,

- pomieszczenia pralni wyposażone w stół do prasowania, prasowalnicę do koszul,

- pomieszczenia konserwatora, garaże, pomieszczenie socjalne

Na dachu zamontowano kolektory słoneczne.

Wybudowano altankę w ogrodzie terapeutycznym wraz z grillem, stołami i ławkami.

Wyremontowano budynek gospodarczy przystosowany do potrzeb osób korzystających z ogrodu terapeutycznego oraz budynek pralni który przystosowano do sali hydromasażu wraz z sauną oraz pracowni stolarskiej wraz z wyposażeniem w niezbędne narzędzia.

Pomieszczenie rehabilitacji doposażono w laser, łóżko wodne, i worek treningowy bokserski.

W ramach powstałych oszczędności po przetargu w komponencie I drugą część projektował p. Leszek Jańczak, realizowała firma Kontakt Konrad Dzieńkowski z Lublina , a funkcję inspektora nadzoru pełnił Marek Janiszek.

Wykonano wówczas ciągi komunikacyjne z kostki brukowej, ogrodzono teren, wymieniono bramy wjazdowe, uporządkowano teren. W budynku głównym wymieniono stolarkę drzwiową, założono rolety zewnętrzne i moskitiery, zamontowano instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Pomieszczenia rehabilitacji doposażono w lampę do terapii światłem spolaryzowanym, aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej oraz aparat do terapii radialną falą uderzeniową.

W ramach komponentu II działania szkoleniowe - prowadziło Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz z Łukowa.

Kadra Domu Pomocy Społecznej skorzystała z kursów i szkoleń w 24 tematach. Niektóre w trzech turach aby każdy z pracowników mógł w nich uczestniczyć.

Celem projektu była poprawa jakości usług świadczonych w naszym domu, poprawa warunków życia mieszkańców a także zmniejszenie wykluczenia społecznego niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży.

Jestem przekonana, że zamierzony cel został osiągnęliśmy.