__________________________

18.12. W godzinach popołudniowych DPS odwiedzili uczniowie z ZS nr 4
w Łukowie. Profesjonalnie przygotowane jasełka z zainteresowaniem oglądali nie tylko mieszkańcy ale także pracownicy DPS. Uczniowie wraz
z wychowawcami już po raz kolejny odwiedzają placówkę, cieszymy się, że idea integracji trwa i nabiera konkretnych kształtów.