______________________________

Kolejne tematy realizowane w programie profilaktycznym to:

Poczucie własnej wartości. Asertywność.

 • Moje zalety i wady
 • Oceń samego siebie
 • Linia życia
 • Ćwiczenia wstępne. Kwestionariusz asertywności.
 • Ćwiczenia uczące rozpoznawania zachowań asertywnych
 • Rozwijanie umiejętności asertywnych

Realizacja:

 • Zajęcia stolikowe
 • Spotkanie indywidualne i grupowe
 • Zajęcia muzyczne
 • Odgrywanie ról
 • Nagrody za uczestnictwo: lody