____________________________

Czwartego marca zabawą ostatkową i zajęciami integracyjnymi rozpoczynamy realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt ,,Nie jesteś sam”. Realizacja projektu obejmuje kilka bloków tematycznych, mianowicie

  1. Zajęcia integracyjne
  2. Trening umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych
  3. Pogłębianie więzi rodzinnych i przyjacielskich poprzez kultywowanie tradycji wielkopostnych i wielkanocnych
  4. Organizowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia
  5. Wyjazd socjoterapeutyczny

W projekcie, przewidujemy, że weźmie udział 80 osób.

W pierwszych zajęciach wzięły udział 62 osoby. W programie spotkania były zajęcia muzyczne i elementy sportowe.