______________________________

5. lipca – wyjazd do kina jako nagroda wyróżnienie za udział w projekcie ,,W poszukiwaniu samego siebie”