Podsumowanie

 

Realizowany program profilaktyczny objął swym zasięgiem 72 osoby, wśród uczestników były dzieci, była młodzież niepełnosprawna, osoby dorosłe oraz osoby wymagające wsparcia i pomocy. Zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb a także przykrych konsekwencji różnego rodzaju nałogów i niepożądanych zachowań. Dzięki programowi kolejna grupa osób skorzystała z fachowej pomocy, otrzymując wsparcie i poczucie, ze nie jest pozostawiona sama sobie. Nasze działania skierowane były na profilaktykę i naukę pożądanych zachowań. Nosimy w naszych sercach ogromny potencjał dobra i umiejętności. Poprzez zajęcia próbowaliśmy obudzić uśpione niejako dobro i moc a także uwrażliwić na innych.

Mamy głęboką nadzieję, że nasze wysiłki wydadzą owoc.

Oto niektóre, które już zauważyliśmy:

 

  1. 1.Rezultaty realizacji zadania.

- Podniesienie obrazu samego siebie oraz poczucia własnej wartości

- Nawiązanie nowych relacji z rówieśnikami. Akceptowanie siebie nawzajem.

- Podniesienie umiejętności organizacji wolnego czasu

-Podniesienie umiejętności budowania zaufania do siebie, własnych możliwości, umiejętności wartości.

- Opanowywanie własnych emocji i ich kontrola. Trening zastępowania agresji.

- Tworzenie systemu, tradycji zabawy bez przemocy.

- Nabycie umiejętności szukania osób, grup wsparcia

- Umiejętność zidentyfikowania zagrożeń dla zdrowia.

- Nabycie umiejętności szukania i proszenia o pomoc

-Integracja

Dziękujemy wszystkim dzięki, którym ten program mógł być zrealizowany Panu Burmistrzowi Miasta Łuków oraz wszystkim zaangażowanym w Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Prowadzący i Uczestnicy PROGRAMU