____________________________

Obraz1

 

Obraz2

 

Obraz3

 

Obraz4

 

Obraz5

 

Obraz6

 

Obraz7

 

Obraz8

 

Obraz9

 

Obraz10

 

Obraz12

 

Obraz13

 

Obraz14

 

Obraz15

 

Obraz16

 

Obraz17

 

Obraz18

 

Obraz19

 

Obraz20

 

Obraz21

 

Obraz22

 

Obraz23

 

Obraz24

 

Obraz25

 

Obraz26

 

Obraz27

 

Obraz28

 

Obraz30

 

Obraz31

 

Obraz32

 

Obraz33

 

Obraz34

 

Obraz35

 

Obraz36

 

Obraz37

 

Obraz38

 

Obraz39

 

 

 

 

 

 

____________________________

Nasz Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego w Łukowie po realizacji projektu z funduszy Szwajcarskich bardzo wypiękniał. Zapraszamy do obejrzenia kilku fotek.

_____________________________

W DNIU 24 WRZEŚNIA 2015 ZOSTAŁA UROCZYŚCIE POŚWIĘCONA I ODDANA DO UŻYTKU NOWA CZĘŚĆ BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKOWIE. POŚWIĘCENIA DOKANAŁ J.E.KS. BP. PIOTR SAWCZUK

Kilka słów na temat przyczyny naszego dzisiejszego spotkania, a jest nią ukończenie projektu „ Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” realizowanego w ramach programuPoprawa jakości usług świadczonych w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wdrażanych w ramach obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

20 grudnia 2007 roku została podpisana „Umowa ramowa” pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrożeniu Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy w celu zmniejszania różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

22.05.2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie a Powiatem Łukowskim gdzie Powiat Łukowski zobowiązał się do realizacji Projektu.

Umowę w imieniu Instytucji Realizującej podpisała Dyrektor ROPS w Lublinie Pani Aleksandra Warmińska,

w imieniu Beneficjenta -

 • Przewodniczący Zarządu Powiatu – Janusz Kozioł
 • Wicestarosta – Członek Zarządu   Krzysztof Tymoszuk
 • Skarbnik Powiatu – Elżbieta Sawicka

 

Całkowita wartość projektu wynosiła 1. 926.366.73 zł.

z tego 85% dofinansowała instytucja realizująca a 15% to wkład własny Powiatu.

Umowa obejmowała II komponenty.

Komponent I – to wszelkie działania inwestycyjne oraz zakup wyposażenia

Komponent II – to działania szkoleniowe kadry pracowniczej Domu Pomocy Społecznej.

 

Zarząd Powiatu Uchwałą powołał Zespół Projektowy w składzie:

v Koordynator Projektu – S. Andrzejuk Anna

v Specjalista ds. informacji, promocji, monitoringu i ewaluacji –Wrzosek Anna

v Specjalista ds. inwestycji – Suchodolski Przemysław

v Specjalista ds. finansowych - Gajownik Halina

v Specjalista ds. zamówień publicznych – Ponikowski Adam

Zadaniem zespołu była realizacja projektu. Projekt inwestycyjny przygotowała Pani Katarzyna Dylak wraz ze współpracownikami.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę komponentu I, którym był Zakład Remontowo - Budowlany Alicja Jedut z Lubartowa.

Nadzór inwestorski nad realizacją części projektu pełnił Józef Sarosiek z Nowych Igań.

Realizacja projektu obejmowała dobudowę budynku w którym mieści się;

- sala rehabilitacyjno – terapeutyczna ;

- sala kominkowa wyposażona w telewizor z kinem domowym, bufet, sofę z fotelami, krzesła;

- pomieszczenia terapeutyczne do muzykoterapii wyposażone w perkusję, gitarę i inne drobne sprzęty muzyczne.

- pomieszczenia do terapii zajęciowej wyposażone w szafy, laptopy,

- pomieszczenia pralni wyposażone w stół do prasowania, prasowalnicę do koszul,

- pomieszczenia konserwatora, garaże, pomieszczenie socjalne

Na dachu zamontowano kolektory słoneczne.

Wybudowano altankę w ogrodzie terapeutycznym wraz z grillem, stołami i ławkami.

Wyremontowano budynek gospodarczy przystosowany do potrzeb osób korzystających z ogrodu terapeutycznego oraz budynek pralni który przystosowano do sali hydromasażu wraz z sauną oraz pracowni stolarskiej wraz z wyposażeniem w niezbędne narzędzia.

Pomieszczenie rehabilitacji doposażono w laser, łóżko wodne, i worek treningowy bokserski.

W ramach powstałych oszczędności po przetargu w komponencie I drugą część projektował p. Leszek Jańczak, realizowała firma Kontakt Konrad Dzieńkowski z Lublina , a funkcję inspektora nadzoru pełnił Marek Janiszek.

Wykonano wówczas ciągi komunikacyjne z kostki brukowej, ogrodzono teren, wymieniono bramy wjazdowe, uporządkowano teren. W budynku głównym wymieniono stolarkę drzwiową, założono rolety zewnętrzne i moskitiery, zamontowano instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Pomieszczenia rehabilitacji doposażono w lampę do terapii światłem spolaryzowanym, aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej oraz aparat do terapii radialną falą uderzeniową.

W ramach komponentu II działania szkoleniowe - prowadziło Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz z Łukowa.

Kadra Domu Pomocy Społecznej skorzystała z kursów i szkoleń w 24 tematach. Niektóre w trzech turach aby każdy z pracowników mógł w nich uczestniczyć.

Celem projektu była poprawa jakości usług świadczonych w naszym domu, poprawa warunków życia mieszkańców a także zmniejszenie wykluczenia społecznego niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży.

Jestem przekonana, że zamierzony cel został osiągnęliśmy.

 

 

 

 

 

____________________________

ROZMOWA REKLAMOWA REALIZACJI PROJEKTU W DPS ŁUKÓW

DLA RADIA LUBLIN

 

LEKTOR:

W ramach programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.

EKSPERT:

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 2 miliony złotych. 85% wydatków dofinansowuje instytucja realizująca.

Co zostało wykonane? Otóż w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie wybudowano skrzydło budynku z salą terapeutyczno-rehabilitacyjną, z wydzieloną salą kominkową, pomieszczenia terapeutyczne, ponadto ogród stymulacji sensorycznej, będący miejscem spotkań integracyjnych i terapii. W ogrodzie wybudowano altankę z wyposażeniem oraz grill, a znajdujący się tam budynek zaadaptowano na hydroterapię i stolarnię. Dodatkowo zakupiono specjalistyczny sprzęt m.in. do muzykoterapii, rehabilitacji. Ponadto na budynku sali zamontowano kolektory słoneczne. Przeprowadzono również liczne szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje kadry pracowniczej.

LEKTOR:

Jak mogą Państwo określić korzyści płynące z realizacji tego projektu?

EKSPERT:

To proste: efektem realizacji projektu jest zwiększenie integracji pensjonariuszy ze środowiskiem, stworzenie warunków poprawiających stan zdrowia fizycznego poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego jak np. łóżko do masażu wodnego, laser, sauna parowa, fala uderzeniowa, stymulator do mięśni głęboko położonych polem magnetycznym, lampa Bioptron oraz różnego rodzaje masaże (gorącymi kamieniami bazaltowymi, Bańką Chińską). Nieocenionym walorem realizacji projektu jest również poprawa jakości życia psychicznego. Jest to możliwe dzięki prowadzonej terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii Sherborne oraz profesjonalnie prowadzonej muzykoterapii (zakupiono perkusję i inny sprzęt muzyczny), oraz terapii zajęciowej. Radość, zadowolenie, rozwój psychomotoryczny i bezpieczeństwo mieszkańców stały się główną korzyścią przeprowadzonego projektu.

Uśmiech i blask w oczach mieszkańców z innowacyjnych działań niech będzie wyrazem podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozbudowy i modernizacji naszego Domu.

LEKTOR:

W ramach programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.

____________________________

CIĄG DALSZY REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 10 marca 2015 roku podpisano umowę w sprawie wykorzystania pozostałych środków z rozbudowy. Ogłoszony przetarg został wygrany przez firmę z Lublina. W ramach realizacji prac zaplanowano:

 • Wymianę ogrodzenia
 • Wymianę chodnika
 • Wymianę stolarki drewnianej
 • Montaż rolet oraz założenie moskitiery nad tarasem.
 •  

Wizyta Monitorująca

10.09. Na terenie DPS odbywa się spotkanie w ramach projektu współpracy Polsko-Szwajcarskiej. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Powiatu Łukowskiego w osobach: Przemysław Suchodolski – Naczelnik Wydziały Inwestycji i Zamówień Publicznych, Żaneta Szczygieł - Inspektor ds. Inwestycji oraz przedstawicielka ROPS w Lublinie w osobie: Anna Dula. Tematem rozmów była realizacja projektu oraz wykorzystanie pozostałych środków finansowych -wizyta monitorująca.

 

Wizyta Zarządu Powiatu

19.08. Nasz Dom odwiedza Zarząd Powiatu Łuków w składzie Starosta Janusz Kozioł, Wice starosta Krzysztof Tymoszuk, Skarbnik Elżbieta Sawicka, Członek Zarządu Ryszard Żurek oraz Żaneta Szczygieł pracownik działu inwestycji naszego powiatu, kierownik budowy Jarosław Dębek oraz Dyrektor DPS s. Anna Andrzejuk. Celem spotkania były oględziny stanu prac związanych z modernizacją DPS realizującą projekt przy współpracy Polsko-Szwajcarskiej. Szacowni goście odwiedzili wszystkie pomieszczenia modernizowane oraz dobudowane części placówki. Niektóre sprzęty zostały nawet wypróbowane jak np. łóżko wodne. Spotkanie zakończono podsumowaniem oraz przedstawieniem planów na przyszłość z uwzględnieniem dalszego wykorzystania środków. Przedstawiamy kilka fotek dotyczących przeprowadzonych prac oraz wizyty.

____________________________

Rozpoczęliśmy nowy etap szkoleń obejmują one szeroki wachlarz usług: muzykoterapia, organizacja czasu pracy, papieroplastyka i orgiami….oto kilka fotek.

____________________________

Maj - Piękny i słoneczny sprzyja pracom budowlanym nie tylko wewnątrz budynku ale także na zewnątrz. Nasz nowy budynek pięknieje w oczach.

____________________________

W Województwie Lubelskim realizowany jest projekt w ramach szwajcarskiego planu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Jego tytuł brzmi: ,, Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. W Domu Pomocy Społecznej w ramach współpracy realizowany jest projekt ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

 

W roku 2012 Dom Pomocy Społecznej przystąpił do przygotowania projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego projektu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE pod nazwą ,, Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, DPS opracował projekt pod tytułem ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, Który w konkursie województwa lubelskiego zająć 3 miejsce.

 

4.04.2013 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie dla Beneficjentów projektu ze środków szwajcarskich pt,,Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Wśród Beneficjentów jest nasz DPS. Siostra dyrektor Anna Andrzejuk wraz z Przemysławem Suchodolskim odebrała czek na realizację projektu w wysokości 1637411,72 zł., całości projektu wynosi 1926366,73zł. W ramach projektu będą odbywać się szkolenia kadry oraz rozbudowa i modernizacja DPS / sala sportowa, ogródek terapii sensorycznej itp./.

 

Projekt jako całość jest promowany na różnych płaszczyznach między innymi wśród pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Dzieje się to poprzez:

 • Okolicznościową gazetkę
 • Tablicę informacyjną
 • Stronę internetową
 • Rozmowy
 • Pogadanki
 • Spotkania indywidualne, zespołowe i grupowe
 • Zapiski kronikarskie
 • Spotkania pracownicze i z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
 • Udział w Festynie promocyjnym w Kijanach
 • Spotkania mieszkańców z kierownikiem budowy /jeden z mieszkańców tak bardzo poczuł się odpowiedzialny za budowę, że otrzymał przydomek ,,kierownik budowy”/
 • Obserwacje pracy pracowników z okien mieszkalnych wychowanków
 • Okresowe spotkania pracowników
 • Okresowe spotkania mieszkańców z Dyrektorem DPS
 • Współpraca przy tworzeniu planu architektonicznego i wyposażenia

____________________________

4.04.2014 Został podpisana umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie kursów i szkoleń dla pracowników DPS w Łukowie w ramach projektu ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”. Szkolenia zostaną zorganizowane przez Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie, obejmą grupę 8 szkoleń prowadzonych dla 23 pracowników, podzielonych na 21 grup. Szkolenia dotyczą między innymi: praw mieszkańców, kurs terapii czaszkowo-krzyżowej, integracja sensoryczna, laseroterapia itp.

____________________________

31. marca zostały oddane do użytku budynki w których przeprowadzono prace związane z przebudową dotyczy to budynków pralni i remontu budynku gospodarczego w ramach realizacji zadania ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

Komisja w składzie wicestarosta Krzysztof T., Dyr. DPS Anna A.,               Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie Przemysław S., Inspektor Żaneta Sz. oraz Inspektor Adam P. przy udziale Jerzego B. – kierownika budowy, Jarosława D. – majstra budowlanego oraz inspektorów nadzoru – Józefa S., Tadeusza P. i Henryka T. dokonała odbioru robót budowlanych I etapu zadania. Oddane budynki znajdują się na terenie ogródka integracji sensorycznej, już teraz niepełnosprawne dzieci i młodzież korzystają z dobrodziejstw wyremontowanych pomieszczeń.

Cieszymy się że prace posuwają się naprzód i z utęsknieniem czekamy na resztę budynków.