Sprawozdanie merytoryczne 2017 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2017

 

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul. Broniewskiego 34
 2. 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2017 roku Fundacja zorganizowała:

 

STYCZEŃ 2017

 

1.01. Nowy Rok rozpoczynamy wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej śpiewem kolęd przy akompaniamencie instrumentów. Chłopcy są bardzo muzykalni, gromki śpiew rozchodzi się po całym budynku. Niech rok będzie radosny, śpiewający, pełen dobrych chwil. W spotkaniu wzięło udział 25 osób.

 

5.01. Święto Trzech Króli już tuż, tuż…dziś Fundacja zamówiła dla milusińskich pączki. Spotkanie przy gorącej kawie i pączku było miłym czasem oczekiwania na Magów z dalekiego wschodu. Skorzystało 45 osób.

 

6.01. Zjazd opłatkowy rodzin mieszkańców DPS i przyjaciół. Zimowy, śnieżny dzień, szronem pokryty cały świat, a u nas jakoś tak uroczyście i świątecznie.
To ważny dzień dla wychowanków DPS, przyjeżdżają ich rodzice, znajomi…
W programie przewidziano: Eucharystię, której przewodniczył ks. dr Mariusz K., wspólne życzenia wraz z dzieleniem się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd. Nie zabrakło też recytacji wierszy Pana Jerzego K. W sumie w spotkaniu wzięło udział ok 63 osoby. Na mszy św. były obecne dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej wraz z wychowawcami /ok 13 osób/. Czas zjazdu minął w dobrej, rodzinnej atmosferze.

 

10.01. To czas wspólnych zabaw ruchowych a na koniec, kiedy już wszyscy byli nieco zmęczeni, uczestnicy usiedli przy kominku by obejrzeć film. Dobrze być razem. W spotkaniu wzięło udział 45 osób.

 

11.01. Mała scena a na niej wielcy artyści . Zespół pod nazwą Mała Orkiestra Dni Naszych zabawiała dziś chłopaków i dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej. Niesamowita atmosfera śpiewu, radości i dobrej zabawy udzieliła się małym
i dużym . Dziękujemy artystom za wspólne spotkanie i mamy nadzieję na kolejne spotkania. Skorzystało 80 osób.

 

15.01. Jedziemy na jasełka w wykonaniu maluchów z przedszkola Sióstr Nazaretanek    
w Łukowie. Ogromna scena na Sali sportowej Gimnazjum nr 1
w Łukowie a na niej mali artyści w pięknych strojach przedstawiają historię narodzenia Pana Jezusa. Te jasełka to uczta dla oczu i serca. Chłopcy
z zaciekawieniem oglądali występy. Skorzystało 90 osób.

 

16.01. Zima ,zima , złota zima pada, pada śnieg a my ruszamy na kolejną zimową atrakcję, na którą zawsze oczekujemy z utęsknieniem – kulig w Klimkach. Zaprzężone sanie, rozpalony grill i ognisko, pięknie ośnieżony las i co ważne niezbyt niska temperatura. Ruszamy
w poszukiwaniu białej przygody. Sanie pędzą przez las i pola nawet nasz czworonożny przyjaciel Dżambo dorównuje tempa sankom. Zdążają się upadki i śnieżne wpadki ale dziś nikt o to nie dba, liczy się dobra zabawa. Na koniec sanny ciepła grochówka i hamburgery,
a ręce i nogi ogrzewamy przy ognisku. Rozpalamy sztuczne ognie by jeszcze bardzie rozgrzać atmosferę i serca. Skorzystało 40 osób.

 

18.01. Dzień Naleśnika. Poznajemy przepisy jak zrobić naleśniki różnego rodzaju. Chłopcy pod czujnym okiem opiekunów wykonują zadania kulinarne, jest przy tym dużo śmiech
i radości, a na koniec wielkie pyszności. Mniam. Skorzystało 50 osób.

 

24.01. Fundacja Dom Otwartych Serc organizuje mały balik . Czas zabawy został urozmaicony konkursami karaoke, tańcem z balonami, był czas mikrofonu dla każdego….wszyscy świetnie się bawili, czas minął szybko i radośnie. Skorzystały 52 osoby.

 

26.01. Wielkie muzyczne przygody zwierzaków pochłonęły całą naszą uwagę podczas seansu filmowego w kinie ŁOK. Historie młodych, muzycznych talentów przedstawione w komiczny sposób poruszyły serca i dostarczyły wiele radości. Salwy śmiechu rozchodziły się po sali kinowej, wszyscy dobrze się bawili. Skorzystało 29 osób.

 

29.01. Grupa wychowanków DPS bierze udział w koncercie kolęd zespołu Łukowiacy,
w kościele pod wezwaniem Najśw. Maryi Panny w Łukowie. Piękne stroje, układy taneczne
i oczywiście śpiewy. Ostatnie chwile czasu bożonarodzeniowego dobrze spędzić przy pięknej muzyce. To prawdziwa uczta muzyczna uczta. Życzymy młodym artystom dalszego rozwoju talentów i wielu sukcesów. Skorzystało 15 osób.

 

31.01. Powoli kończy się czas Bożego Narodzenia, rodzinna atmosfera i wspomnienia będą nam towarzyszyć przez cały rok do następnego Adwentu

 

LUTY 2017

 

7.02. Bal karnawałowy w ŁOK-u. Każdy tańczyć potrafi i każdy śpiewać może. Integracyjne spotkanie przy muzyce zespołu Chłopaki nie płaczą z Ryżek podrywa wszystkich z krzeseł, nikt nie próżnuje, każdy czas dobrze wykorzystuje. Spotykamy dawnych znajomych, nawiązujemy nowe przyjaźnie, dobrze być znowu razem. Skorzystało 27 osób.

 

14.02. Święty Walenty rozgrzej serce i dodaj zachęty, by innym okazać życzliwość
i sympatię. Walentynkowe serca powędrowały dziś do wielu dziewcząt i Pań, nie brakuje też życzliwości między nami. W rytm muzyki biją dziś serca i rozdają walentynki. Skorzystały 44 osoby.

 

15.02. Dziś sernikowe święto. Pieczemy ciasta z serem na ciepło i na zimno. Do zajęć garną się chłopcy gromadami choć według tradycji i zwyczaju kuchnia to domena kobiet. Pyszne serniki będą serwowane jako poczęstunek w czasie podwieczorku. Skorzystały 52 osoby.

 

18.02. Każdy ruchy góralskie naśladuje, nawet próbuje sprawnościowych sztuczek. Dziś grupa 9-osobowa jedzie do Liceum im. Kościuszko gdzie zespół ZAWATERNIK
z Bukowiny Tatrzańskie daje koncert. Uczta dla ucha i oka to nie mała. Rytmy z gór przywołują wspomnienia dawnych wakacji i wędrówek po szlakach. Na koniec robimy wspólna fotkę z kierowniczką zespołu p. Marią.

 

22.02. Niech żyje bal bo to życie to bal jest nad bale, orkiestra gra….. Jedni zakładają maski inni kolorowe okulary, niektórych uczestników trudno rozpoznać. To czas karnawału i balu, czas tańca, konkursów, kolorowych balonów i serpentyn. Miło szaleć kiedy czas po temu, jak pisał Jan Kochanowwski. Wszyscy bawią się i korzystają z muzycznej i słodkiej uczty. W balu bierze udział 57 osób.

 

23.02. Dziś Tłusty Czwartek. Ostatki kawałki karnawałowych przebojów brzmią jeszcze
w uszach. Zasiadamy przy stole i zajadamy pyszne pączki jedne z lukrem, inne z pudrem
a jeszcze inne z dziką różą i adwokatem kto, co lubi i jak uwielbia. Cieszymy się ze wspólnego spotkania przy stole i na parkiecie.   Spotkaliśmy się w gronie 42 osób.

Grupa 18 osób bierze udział w teatrzyku pt Królowa śniegu w ŁOK. Artyści
z Krakowa przybliżają nam znaną baśń a przez to życiowe prawdy. Dziękujemy.

Dziś wychowankowie /5 osób/ DPS uczestniczą w balu absolwenta w Kęble, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, do którego kiedyś uczęszczali. Wspomnienia sprzed lat powróciły wartką falą, spotkania znajomych kolegów, koleżanek i wychowawców poruszyły serca.

28.02. Dziś już naprawdę ostatkowy bal połączony z konkursami sportowymi. Jutro rozpoczynamy Wielki Post. Każdy angażuje się i wysila by zdobyć nagrody i skorzystać
z muzycznych szaleństw. W zabawie bierze udział 49 osób.

 

MARZEC 2017

 

01.03. Środa Popielcowa. Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu czyli przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Mieszkańcy DPS będą uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali czy rekolekcjach.

Rozpoczynamy miesiąc przypominający o nadchodzącej wiośnie a także miesiąc poświęcony św. Józefowi patronowi DPS w Łukowie. Codziennie chętni spotkają się na nabożeństwie ku czci Patrona. Korzysta 45 osób.

 

10.03. Pierwszy wiosenny spacer Nordic Walking. Słońce pięknie przygrzewa choć powietrze jeszcze mroźne, tylko niezwykli zapaleńcy wyruszają w drogę. Jest nas grupka 15 osobowa, humory dopisują, podziwiamy pierwsze oznaki wiosny.

 

20.03. Uroczystość patronalna DPS w Łubowie czyli czcimy św. Józefa. Najpierw czas na skupienie, modlitwę a potem wspólne spotkanie przy, uwaga, nie tylko kawie ale tym razem przy kaszance i pieczonym udku – pyszne. Było nas 52 osoby.

 

21.03. Pierwszy dzień wiosny. Żegnamy zimę ciepłem promieni słonecznych, niech wróci do nas za rok. Teraz szukamy oznak ciepła – są już przebiśniegi, krokusy, i…..widzieliśmy już pierwsze pary bocianów powracających z ciepłych krajów. Wiosnę witaliśmy wszyscy a było nas 46 osób.

 

28.03. Logiczne i szybkie myślenie przyda się dziś każdemu, bowiem rozpoczynamy konkurs gier. Komu dopisze szczęście, kto wylosuje dobre miejsce w kolejce, kto zdobędzie najwięcej punktów oto pytania, na które już niedługo znajdziemy odpowiedź. Każdy wkłada w grę całe serce i umiejętności, walka jest zacięta. Ostatecznie zwycięża grupa Grzesia. Wszyscy jednak otrzymują drobne nagrody, w końcu wszyscy się bardzo starali. Skorzystało 57 osób

 

30.03. Konkurs Wielkanocny. Jest spotkaniem podczas, którego grupa uczestników poznaje tradycje wielkanocne i wykonuje okolicznościowe ozdoby. Wszyscy są bardzo zaangażowani, powstają piękne prace wykonane różnymi technikami – decupage, wyklejanki, naklejanki, pisanki, zające, gąski, kurczaki, baranki. Poszczególne elementy są składane i powstają zbiorowo wykonane stroiki. Wszyscy zostali nagrodzeni bo każdy włożył w prace wiele wysiłku i serca. Gratulujemy. Skorzystało 39 osób

 

KWIECIEŃ 2017

 

3.04. Rozpoczynamy coroczny program profilaktyczny. Tym razem nasze przedsięwzięcie nosi tytuł MAM PRZYJACIELA. Dziś na uroczystym otwarciu byli obecni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, dyrektor s. Anna A., Prezes Fundacji Dom Otwartych Serca s. Regina Z. wraz z Zarządem, opiekunowie oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania miały miejsce zajęcia integracyjne, zajęcia stolikowe oraz praca zespołowa podczas układania puzzli. Już dziś uczestnicy otrzymali nagrody za zdrową rywalizację i zaangażowanie. W spotkaniu wzięło udział 58 osób.

 

7.04. Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Dziś w gronie 38 osób wykonujemy palemki z racji zbliżającej się Niedzieli Palmowej. Pięknie przyozdobione gałązki będą upiększyć niedzielną liturgię.

 

8.04. Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień i bezpośrednie przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy. Ks. Mariusz K. przewodniczy uroczystej Mszy św. w czasie, której chłopcy i dzieci wnoszą na cześć Chrystusa Króla wiosenne gałązki – palemki. Uroczysty nastrój panuje w naszej kaplicy. Jest obecnych 50 osób.

 

15.04. Wielka Sobota. Tradycyjnie pomagamy w przygotowaniu stołu z pokarmami wielkanocnymi, które zostały poświęcone przez naszego Ks. Proboszcza. Nastrój jest coraz bardziej podniosły i świąteczny. Po uroczystym spotkaniu chłopcy wraz
z s. Reginą odwiedzają Grób Pański oraz strażaków pełniących służbę przy grobie Pana Jezusa. Nie zabrakło zwiedzania samochodu strażackiego, przymierzania hełmów
i wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. W całości skorzystało 29 osób.

W okresie przedświątecznym odwiedzamy naszych Sponsorów, Dobrodziejów, Instytucje,
z którymi współpracujemy z życzeniami świątecznymi, niektórym wysyłamy pocztą lub drogą mailową.. Została także zamówiona Masa św. w intencji w/w osób w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

 

22.04. Wyjazd na pielgrzymkę. Grupa 9-u wychowanków wraz z opiekunami wyjeżdża wczesnym rankiem na rodzinne ziemie bł. Franciszki Siedliskiej. Pielgrzymka odbywa się
w dwóch etapach. Pierwszy to dojazd do Roszkowej Woli gdzie uczestniczymy
w spektaklu i słuchowisku a następnie we Mszy św. pod przewodnictwem
J. E. Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego. Po zakończonej Eucharystii wyruszamy na pielgrzymi szlak, droga wiedzie wśród malowniczych krajobrazów nad Pilicą wśród wiosek, łąk, pól. Docieramy do celu: Żdżar ok godziny 14-ej, tutaj jeszcze krótkie modlitwa, dotknięcie relikwii Świętej i PIKNIK. Piknik niecodzienny jest zespół prowadzony przez Ojców Kapucynów
z Nowego Miasta, są konkursy, śpiewy i tańce,
a na poczęstunek: bigos, kiełbaski, ciastka, rogalika, kawa i herbata a przede wszystkim dobra zabawa i wesoła atmosfera. Ok 17.00. –ej zbieramy się w drogę powrotną. Nasz szlak pielgrzymi jeszcze się nie zakończy odwiedzamy Nowe Miasto nad Pilicą, zabytkowe zabudowania sakralne w Inowłodzu oraz Sanktuarium
Św. Rodziny w Studziannej. Do domu wracamy gdy zapadła ciemna noc, zmęczeni ale zadowoleni.

 

28.04. Zajęcia kulinarne w ramach realizacji programu profilaktycznego gromadzą smakoszy ciast z jabłkami. Najpierw krótkie wprowadzenie i instrukcja a następnie przystępujemy do działa kulinarnego. Naszym celem jest upieczenie ciasta z jabłkami
i szarlotki. Praca wre, podział obowiązków wprowadził ład i porządek do zajęć. Jedna grupa obiera jabłka, druga ubija jajka, jeszcze inna zarabia ciasto. Wszystko dzieje się pod czujnym okiem instruktorów. Efektem pracy całego zespołu liczącego 27 osób jest przepyszne ciasto.

 

MAJ 2017

 

2.05. Święto Flagi. Wykonujemy flagi biało-czerwone i inne oznaki narodowego patriotyzmy. Te oznaki zdobią naszą posesję i nasz dom. Uczymy się szanować
i kochać nasz kraj, poznajemy historię. W zajęciach bierze udział 33 osoby.

Dziś wyruszamy także na wiosenne Nordic Walking, przemierzamy ulice naszego osiedla
i ogródków działowych. W spacerze bierze udział 19 osób.

 

4.05. Bierzemy udział w konkursie organizowanych przez parafię Św. Brata Alberta
w Łukowie, Siostry Nazaretanka, Zespół Szkolno-Przedszkolny i Łukowski Ośrodek Kultury pt,, Święty Brat Albert uczy nas…”. Grupa 31 osób wytęża siły by powstały prace jak najlepsze ukazujące postać Świętego uczącego nas dzielenia się dobrem. Dziś pierwszy etap zmagań. Prace wykonywane są różnymi technikami: malowanie farbami, rysowanie ołówkiem, wydzieranka.

 

6.05.Udziałw Nordic Walking. Uczestniczy 26 osób.

 

8.05. Druga część konkursu o Św. Br. Albercie. Zbiera się jury, które wybiera najbardziej ciekawe prace, one zostaną wysłane do parafii Św. Br Alberta gdzie wezmą udział
w kolejnych etapach konkursu. Wyróżnienia w pierwszym etapie otrzymały prace pod tytułem: Pielgrzym/ wykonane przez Piotr Ł., i Pawła W./, Głodnych nakarmić /praca wykonana przez Ernesta R., Piotra P., Piotra W/ oraz Kochajmy zwierzęta /prace wykonane przez Rafała H., Pawła W., Czarka Sz/. Gratulujemy.

 

10.05. Koncert zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych. Po raz kolejny artyści dają świetny koncert. Cała sala się bawi młodzi i dorośli. Są piosenki o wodzie, zdrowym żywieniu, szacunku dla dorosłych itp. a wszystkie z humorem i nauką życiową. Słowa łatwe do zapamiętania. Po koncercie zapraszamy gości na pyszne ciasto upieczonej
w naszej pracowni terapeutycznej.

 

11.05. Małą grupką jedziemy zbierać mlecz czyli mniszek lekarski. Z zioła będziemy gotować syrop na przeziębienie. Chłopcy są bardzo zaangażowanie najpierw w zbieranie kwiatów

a potem w gotowanie syropu.

 

12-13.05. Wyjazd socjoterapeutyczny w Góry Świętokrzyskie. Niech żyje słońce, pogoda, dobry humor i zabawa a w tym przeplatana nauka i edukacja. Jedziemy 25-o osobową grupą na podbój górskiej krainy – Góry Świętokrzyskie. Oto plan:                                    

Spotkanie z przewodnikiem ŚPW

Zwiedzanie:

Bodzentyn-ruiny zamku, kościół Św. Ducha, rynek . Spotkanie edukacyjno-plenerowe

Św. Katarzyna, źródło Św. Franciszka, klauzurowy klasztor. Konkursy.

Podwieczorek

Św. Krzyż , Sanktuarium relikwii Św. Krzyża, Kaplica Oleśnickich, Krypty Gołoborza

Huta Stara-nocleg

Wyjazd do skansenu

Obiadokolacja

Spacer po Świętokrzyskim Parku Narodowym lub do Kadzielni

13.05.2017

Udział w odpuści M.B. Fatimskiej

Zwiedzanie Jaskini Raj

Zwiedzanie muzeum człowieka (neandertalczyka). Quiz.

Spotkanie w parku – Dąb Bartek

Czarnolas – spotkanie z Janem Kochanowskim. Podsumowanie wyjazdu – konkurs wiedzy.

Wracamy wieczorem, słońce chyli się ku zachodowi. Dobrze być znowu w domu.

 

15.05. Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne łączymy z przyjemnościami – dziś przygotowujemy pop corn. Najważniejsze jednak w całym przedsięwzięciu jest wspólne spotkanie, praca
w grupach i zdrowa rywalizacja. W spotkaniu bierze udział 56 osób.

 

16.05. Kolejne zajęcia profilaktyczne z terapii zastępowania agresji dziś zakończone wspólnym grillowaniem. Wysiłek pracy został nagrodzony. W spotkaniu wzięło udział 53 osoby.

 

17.05. Kolejna pielgrzymka Domów Pomocy Społecznej. Po niejakiej przerwie bierzemy udział w wyjeździe na Górę Chełmską. (9-o osobowy bus z DPS. wiezie uczestników w daleką bo ponad 200km podróż. Najpierw zapoznanie się z historią pięknie położonego Sanktuarium, następnie część oficjalna czyli rejestracja, powitania itp. Eucharystii przewodniczy J.E. Ks. Bp. Mieczysław Cisło. Po modlitwie wszyscy zbieramy się na placu gdzie następuje część rekreacyjna czyli ponik, spotkania z grupą AA, śpiewy, tańce, konkursy
i oczywiście poczęstunek. Malowniczo położone sanktuarium sprzyja przemyśleniom, modlitwie i odpoczynkowi na łonie natur wśród przyjaciół, spotykamy bowiem naszych znajomych z innych placówek.

 

24.05. Spotkanie integracyjne uczniów Zespołu Szkół w Łukowie gdzie uczęszczają podopieczni Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami domu. Powodem spotkania są urodziny jednego z wychowanków. Podczas spotkania nie zabrakło urodzinowo - integracyjnego toru, cukierków, słodkich przekąsek, których ukoronowaniem była wata cukrowa a także pieczonego boczku i kiełbaski. Wychowawcy przygotowali integracyjne zabawy, były zabawy bokserskie i wyścigi oraz konkurencje zręcznościowe, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. W spotkaniu wzięło udział 64 osoby.

 

26-28.05. Grupa 37osób korzysta z imprez organizowanych na terenie miasta z okazji Dni Łukowa. Bierzemy udział w koncertach, spotkaniach, a także w pokazach np. motorowych. Nie brakuje także lodowych i słodkich przekąsek.

 

30.05. Zajęcia z Nordic Walking. Na terenie DPS-u gościmy instruktora P. Basię, która uczy nas jak poprawnie uprawiać ten rodzaj sportu. Ćwiczenia i trening mają nas przygotować do zawodów podczas imprezy integracyjnej Bądźmy Razem w lipcu.

 

31.05. Parafie łukowskie nawiedza Figura Matki Bożej Fatimskiej, w tym szczególnym czasie 100-lecia objawień w Fatimie. Grupą mieszkańców DPS odwiedzamy parafię Podwyższenia Krzyża gdzie modlimy się przed figurą Pani Fatimskiej polecając nasze prośby i potrzeby bliskich naszemu sercu. W drodze powrotnej robimy przerwę na pyszne włoskie lody. Skorzystało 9 osób.

 

CZERWIEC 2017

 

1.06. Dzień mieszkańca i Dzień Dziecka w jednym dniu świętujemy obecność naszych podopiecznych i ich dziecięce podejście do życia tzn pełne radości, zaufania i otwartości. Oto program nasze świętowania i edukacji:

 

11.00. Zbiórka przy figurze Św. Józefa , powitanie gości, życzenia /śpiew sto lat…/

 

11.15. Przejście w korowodzie na plac grillowy z muzyką Bałkanica

- zupa grochówka

-kiełbasa, parówki

 

11.45.Konkursy i gry ruchowe –

 

12.15. Przekąska lodowa

 

13.30. zabawy muzyczne – spotkanie z mikrofonem

 

13.15. Grill

 

14.00. Zawody sportowe

 

15.00 Tort

 

15.30. Dyskoteka

 

16.30. Przejazdy na quadach i motocyklach

 

17.30. Hamburgery – kolacja

Goście dopisali, pogoda w sam raz, humory świetne, zabawa przesympatyczne, nagrody atrakcyjne. Jednym słowem impreza udana. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.

 

2.06. Zajęcia edukacyjne w grupach zakończone pysznym, śmietanowym tortem. Zajęcia miały na celu wzmocnić poczucie własnej wartości oraz pogłębić umiejętność szukania pomocy w grupie, która stanowi oparcie w sytuacjach trudnych. Na zajęciach było obecnych 43 osoby.

 

5.06. Zaspakajanie potrzeb duchowych oraz nauka współpracy to tematy dzisiejszych spotkań. Okazją jest odpust w naszej parafii – Matki Kościoła. Wspólne świętowanie kończymy grillową przekąską przygotowana przez samych uczestników.
W spotkaniach wzięło udział 52 osoby.

Również dzisiaj mają miejsce zajęcia muzyczne. Podczas spotkań uczymy się nie tylko śpiewu, wyczucia rytmu ale także tworzymy zespół grający na instrumentach szczególnie perkusyjnych. Dziś w sposób szczególny ćwiczymy utwór pod tytułem Bałkanica.

 

6.06. Kolejne zajęcia z Nordic Walking. Celem spotkań jest podniesienie naszej sprawności psycho-motorycznej, jest formą spędzania wolnego czasu i naszym hobby, jest także przygotowaniem do zawodów, które odbędą się na Zimnej Wodzie podczas festynu Bądźmy razem. W zajęciach bierze udział 15 osób.

 

11.06. Festyn rodzinny. W realizację przedsięwzięcia Mam Przyjaciela wplata się festyn rodzinny na terenie miasta Łuków. Grupa 20 osób korzysta z licznych atrakcji, które rozpoczynamy od spotkania z Burmistrzem Miasta Łuków Dariuszem Szustkiem i Jego Radnymi wspólną fotką. A potem już dmuchańce, udział w występach, śpiewy, słodkie poczęstunki ….zabawie nie było końca.

 

13.06. Nauka umiejętności kulinarnych. Poznajemy tajniki kuchenne. Każdy próbuje swoich sił i o dziwo, wszyscy mają jakiś talent kulinarny. Wzmacniamy poczucie własnej wartości i uczymy się zdrowego stylu życia. Efektem całego kuchennego zamieszania jest ciasto jabłkowe. SMACZNEGO.

Po kulinarnych zmaganiach idziemy ćwiczyć ciało podczas nordic walking. Skorzystało 17 osób.

 

14.06. Jedziemy na wycieczkę do Białowieży. Po drodze zwiedzamy wystawę sprzętu rolniczego połączonego ze sprzedażą regionalnych wyrobów z okolic Białowieży. Najciekawsze tajniki z życia zwierząt przybliżyła nam przewodnik w muzeum, następni mogliśmy spacerować po parku gdzie na wolności żyją wspaniałe okazy żubrów, jeleni, lisów, wilków itp Z zaciekawieniem obserwujemy życie zwierząt, ich zwyczaje, sposób zdobywania pokarmów. W drodze powrotnej zwiedzamy Grabarkę, górę krzyży, święte miejsce mieszkańców okolic Białowieży. Skorzystało 25 osób.

 

15.06. Bierzemy udział w procesji Bożego Ciała, nasz przemarsz ulicami miasta jest pełen zaangażowania nie tyko w śpiew ale także w niesienie szarf, chorągwi.

 

16.06. Niedawno byliśmy w Białowieży poznając piękno Puszczy Białowieskiej Dziś wszystko, co zapamiętaliśmy i przeżyliśmy utrwalamy podczas konkursu z edukacji ekologicznej. Powstają piękne prace żubrów, jeleni, borsuków, krajobrazy lasów. Powstaje wystawa plastyczna i fotograficzna. Konkursy utrwalają zdobytą wiedzę
i poszerzają horyzonty myślowe. Skorzystało 55 osób.

 

18.06. Zawody wędkarskie w Kraśniku. Grupa 8 osób wraz z opiekunami rusz wczesnym, niedzielnym rankiem do Kraśnika. Wędki przygotowane, zanęta, robaki itp., sprzęt w pełnej gotowości. Po rozlosowaniu miejsc, zanurzamy wędki w wodzie i nie trzeba długo czekać ryby są już w naszych wiaderkach. Radość i uśmiech na twarzy. Połów trwał 2.5 godziny. Chłopcy otrzymali medale i torbę ze słodyczami.

Tego samego dnia w Łukowie odbywa się festyn w parafii św. Brata Alberta podczas, którego wychowankowie DPS zostali nagrodzeni za udział w konkursie pt ,,Święty Brat Albert uczy nas”. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek oraz Przełożona Sióstr Nazaretanek wraz z s. Julitą współorganizatorką konkursu. Atrakcji nie brakowało były występy zespołów muzycznych, koncert orkiestry dętej, pokazy wozów policyjnych
i strażackich, dmuchane zamki, lody, ciasto i inne smakołyki. Niedzielne popołudnie upłynęło w miłej atmosferze. Trud i wysiłek został publicznie nagrodzony.

 

19.06. Zajęcia terapeutyczne. Najpierw wspólna rundka, potem podział na zespoły
i zaczynamy już ostatnie spotkanie TZA. Dziś wszyscy z zaangażowaniem uczestniczą
w spotkaniu.

 

21.06. Ostatnim spotkaniem jaki organizujemy w ramach przedsięwzięcia Mam Przyjaciela są zajęcia plenerowe w warszawskim ZOO. Dużym autokarem wyjeżdżamy na łono natury i to dzikiej natury bowiem w ZOO spotykamy dzikie zwierzęta i egzotyczne rośliny. Dodatkowym atutem wyjazdu jest obecność największych naszych Przyjaciół jakimi są nasi najbliżsi – rodzice, rodzeństwo. Niestety nie wszyscy mogli się spotkać z najbliższymi nie mniej jednak ich opiekunami były osoby, które sami sobie wybrali jako zaufane. Wyjazd jest jednocześnie podsumowaniem całego czasu pracy, wysiłku i nauki podczas realizacji edukacji. Czy odczuwali ciężar pracy? Sądząc po frekwencji, zadowolonych i uśmiechniętych buziach trud był słodki, miły i przyjemny. Co więcej dało się słyszeć Chcemy więcej. Zatem zapraszamy
w ciągu roku na zajęcia a za rok na kolejny intensywny czas edukacji. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

W realizacji działań profilaktycznych Mam Przyjaciela wzięło udział 76 osób.

 

29.06. Rekreacyjne spotkanie przy wspólnym słonecznym stole z racji rozpoczęcia wakacji. Podsumowujemy miniony rok szkolny, rok wspólnych zmagań, wysiłku ale i radosnych spotkań. Wyświetlamy zdjęcia, śmieszne filmiki i wspominamy, wspominamy…

 

LIPIEC 2017

 

9.07. Bierzemy czynny udział w integracyjnej imprezie pod tytułem ,,Bądźmy Razem”. Impreza jak co roku gromadzi tłumy osób niepełnosprawnych z ich rodzinami oraz osoby ich wspomagające. Spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą, podopieczni DPS w Łukowie pełnią liturgiczna służbę ołtarza, ale na tym nie koniec, mieszkańcy niosą dary ofiarne w procesji Eucharystycznej, jeden z pracowników czytana lekcję. Pomagamy organizacyjnie także w inny sposób. Chłopcy wraz z opiekunami biorą udział w zawodach Nordic Walking: Memoriał Uli Krasuckiej i zdobywają medale oraz nagrody. Jako Fundacja we wszystkim tym uczestniczymy nie pomijając wsparcia finansowego imprezy. Atrakcji podczas spotkania nie brakuje: są motocykliści, dmuchane zamki, przejażdżki bryczką, Klaun, występy zespołu Disco Polo,
a także przekąski. W imprezie bierze udział kilkaset osób.

 

15.07. Zajęcia gastronomiczne. To ulubione zajęcia mieszkańców. Chłopcy najpierw angażowali się w zebranie borówki posadzonej przed domem a dziś pieczemy pyszne ciasto
z owocami. Skorzystało 42 osoby.

 

16.07. Rusz bus, rusz wóz i będzie wiózł podopiecznych DPS nad Zalew Zimna Woda. Wszyscy jadą na łono natury a tam czekają ich piękne widoki, ciepłe słońce i przepyszne ciasto
z borówką, które poprzedniego dnia sami upiekli. Całe do południa spędzamy nad wodą. Jest ciepło, miło i przyjemnie. Skorzystało 39 osób.

 

20.07. Zajęcia kulinarne cieszą się dużą popularnością, oto dziś poznajemy walory smakowe
a przede wszystkim zdrowotne borówki amerykańskiej. Z samego rana zbieramy owoce
a następnie zapoznajemy się z jej właściwościami i robimy pyszne przysmaki. Z zajęć korzysta 35 osób.

 

21.07. Cyrk Zalewski gości grupę śmiałków, bowiem dziś w programie kula śmierci czyli wyścigi motocyklowe w metalowej kuli. To trochę nietypowy numer w cyrku niemniej jednak atrakcja nie lada. Wszystkich zabawia klaun Rico. Występują wielbłądy, psy, konie, akrobaci. Z atrakcji skorzystało 17 osób.

26.07. Dziś finał przygotowań artystycznych. Dramo komedia pt Rzepka , Juliana Tuwima uświetni imieninowe spotkanie s. Dyrektor DPS. Przedstawienie pod kierunkiem s. Reginy przygotowuje zespół Casio oraz niestrudzone opiekunki DPS. Piękne przebrania, kolorowa sceneria, dobra muzyka i zaczynamy nasze występy. Było dużo śmiechu i radości. A potem jeszcze życzenia połączone z pokazem slajdów i wspólne spotkanie przy stole. Skorzystało 70 osób.

 

28.07. Wyjazd na łono natury – zalew Zimna Woda. Zieleń, cisza, woda …. Tego potrzeba by odpocząć i pobyć ze sobą. Wyjechała grupa 27 osób.

 

30.07. Zajęcia kulinarne. Już po raz kolejny spotykamy się by poznawać tajniki zdrowego żywienia. W zajęciach bierze udział 42 osoby.

 

31.07. Silwoterapia. Wyjazd do lasu. Korzysta 37 osób.

 

SIERPIEŃ 2017

 

1.08. Zajęcia patriotyczne z racji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Minutą ciszy
i krótką modlitwą uczciliśmy pamięć bohaterów – obrońców Warszawy. Następnie film
i prelekcja przybliżyły minioną historię. Korzysta 39 osób.

 

3.08. Dziś wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wraz z mieszkańcami wczesnym rankiem żegnamy pielgrzymów, a wieczorem w Woli Gułowskiej uczestniczymy w apelu Jasnogórskim i śpiewach, spotykamy też znajomych, którzy ruszyli na pielgrzymkowy szlak m.in. mamę Piotrusia Swinarskiego, wychowanka DPS. Korzysta 5 osób.Dziś podopieczni DPS realizują swoje hobby kulinarne. Poznają tajniki przepisów na ciasta drożdżowe. Jest to nie lada wyczyn ,każdy, kto choć raz piekł tego rodzaju ciasto wie, ile potrzeba włożyć w nie pracy. Wysiłek jednak odchodzi w zapomnienie, kiedy słodycz ciasta głaszcze podniebienie. Korzysta 35 osób.

 

20.08. Coroczny odpust ku czci św. Rocha. Niestety w tym roku aura nie dopisała – pada deszcz. Nic jednak nie zdoła przeszkodzić by odwiedzić groby bliskich i odbyć spacer pomiędzy straganami. Najwytrwalsi zostali nagrodzeni – były pamiątki, wata cukrowa, lody. Korzysta 6 osób.

 

22.08. Kolejne zajęcia kulinarne tym razem tematem są ciasta z galaretką. Na naszej niedużej działce z borówką amerykańską jest sporo owoców, które zbieramy a następnie dodajemy je do ciasta. Własnoręcznie wykonany deser smakuje wybornie. Korzysta 43 osoby.

 

24.08. Sierpniowe grillowanie zgromadziło dziś cały DPS wraz z pracownikami. Aura sprzyjająca. Pyszne kiełbaski i boczek już się rumienią na ruszcie. Do tego jeszcze dobra muzyka zespołu Casio i zabawa jest naprawdę przednia. Korzysta 38 osób.

 

29.08. – 12.09. Dwa tygodnie poza domem to dopiero atrakcja – Okuninka czeka. Otóż turnus rehabilitacyjny w Okunince gromadzi grupę 29 osób. Jedziemy aż trzema busami dwa z DPS i jeden wypożyczony z Zarządu Dróg Powiatowych przez pana Dyr. Stanisława Sokoła. Wyjazd dofinansował PFRON z PCPR w Łukowie oraz Fundacja Dom Otwartych Serc. Okuninka to mała miejscowość położona nad Jeziorem Białym, niedaleko Włodawy. Podczas pobytu korzystamy z rehabilitacji na terenie ośrodka,
z wycieczek do Kodnia, Kostomłot i Jabłecznej oraz festynu rodzinnego we Włodawie. Codzienne spacery, kąpiele w jeziorze, jazda na rowerze, wspólne oglądanie zachodów słońca, spotkania przy ognisku, dyskoteki a także jazda rowerkami wodnymi czy kajakami, spotkania z przyjaciółmi, wyjazdy na zakupy, przejażdżki kolejką wąskotorową czy rejs statkiem to tylko niektóre atrakcje. Nie brakuje czasu na grzybobranie i spotkania gdzie poznajemy nowych ludzi. Atmosfera na turnusie jest ciepła, przyjazna… szkoda, że czas tak szybko biegnie i trzeba wracać do Łukowa. Korzysta 29 osób.

 

WRZESIEŃ 2017

 

15.09. Konkurs plastyczny pt Okuninka we wspomnieniach. Co pozostało w sercach po wyjeździe to zostało uwidocznione w pracach. Prace wykonano różnymi technikami. Powstały grzyby giganty, Jezioro z widocznymi roślinami wodnymi, ośrodek Astur, w którym mieszkaliśmy, są konie, bażanty, ryby…. pałki wodne, tańce i zabawy z piaskiem…. Można rzecz dwutygodniowy pobyt został przedstawiony w sposób idealny. Oczywiście nie zabrakło nagród i słodkiego poczęstunku.

 

17.09. Dom Pomocy Społecznej i Fundację Dom Otwartych Serc odwiedzają nasi Przyjaciele
z Warszawy Marta Ż. z Fundacji Pożywienie – Darem Serca i Bartłomiej J.
z Fundacji Dobrych Inicjatyw. Spotkanie miało charakter wizyty zapoznawczej bowiem
z p. Martą Żs. Regina jako prezes fundacji Dom Otwartych Serc współpracuje już od dawna, choć p. Marta jest u nas pierwszy raz zaś p. Bartłomiej J. jest nową osobą, która chciała poznać charakter pracy i potrzeb DPS. Goście przywieźli także dary: ubrania, przybory szkolne. Zapoznali się z topografią placówki, spotkali z podopiecznymi.

 

20.09. Krótką imprezą przy grillu i akompaniamencie zespołu Casio żegnamy lato
i witając jesień. Drzewa są już kolorowe, dni stają się krótsze choć promienie słoneczne są jeszcze ciepłe. Nasze spotkanie kończymy oglądaniem zdjęć z Okuninki i krótkimi wspomnieniami. Korzysta 43 osoby.

 

PAŹDZIERNIK   2017

 

1.10.Różaniec to modlitwa, którą kochają starsi i młodzi. W kaplicy DPS spotykają się wszyscy, którzy po prostu chcą się modlić, medytować i duchowo relaksować. Chętnych nie brakuje. Korzysta 52 osób.

 

4.10. Święty Franciszek to patron ekologów więc dziś spotykamy się by porozmawiać
o zdrowym stylu życia i uczestniczyć w zabawach ruchowych. Angażują się wszyscy dlatego też wszyscy zostają nagrodzeni. Korzysta 45 osób.

 

7.10. Różaniec do granic to spotkanie modlitewne, w które włączamy się gorącym
i otwartym sercem. Jedziemy busem do Włodawy gdzie Ojcowie Paulini prowadzą spotkanie. Najpierw konferencja, następnie Eucharystia i modlitwa różańcowa przy granicy Polsko- Białoruskiej. Nie zabrakło czasu na spotkanie ze znajomym. Zajeżdżamy do Mc Donald s na pyszne przekąski. Do domu wracamy późno bo o 20.00. Korzysta 9 osób.

 

8.10. Z grupą fanów zespołu Akcent i Zenka Martyniuka jedziemy do miejscowości Borki Kosy na koncert i choć pogoda płata figa – pada deszcz nic zagorzałym entuzjastom nie przeszkodzi. Stoimy blisko sceny, bawimy się dobrze, jest super. Korzysta 5 osób.

 

9.10. Teatr tańca ,,Kwieciste gwiazdy” z Ukrainy przedstawiają tańce z różnych stron wschodu. Chłopcy z wielkim zainteresowaniem oglądają spektakl. Najbardziej zapamiętują tańce klaunów i krasnali. Warto nadmienić, iż tancerze zespołu to wychowankowie rodzinnych Domów Dziecka z Ukrainy. Korzysta 17 osób.

 

13.10. Dwie korony to tytuł filmu, który oglądamy w kinie ŁOK w Łukowie. Trzydziestu dwuosobowa grupa całą salę kinową ma dla siebie, nieodzownym elementem jest pop corn, który sami wykonaliśmy w domu. Seans choć poważny w swym przesłaniu był bardzo przystępny i interesujący. Korzysta 32 osób.

 

17.10. Ciepły jesienny dzień skłania do spacerów i wspólnych spotkań. Zatem wyruszamy na osiedlowe ścieżki a potem zasiadamy przy stole by posilić się grillowanym kurczakiem Mniam. Oczywiście zespół Casio przygrywa do tańca. Korzysta 69 osób.

 

20.10. Jesienny konkurs plastyczny. Spotykamy by jesienne krajobrazy przenieść na papier, szkło, płótno. Techniki przeróżne od malowania po wydzieranki, wyklejanki, rozcieranie plasteliny i wypełnianie pustych przestrzeni. Każdy sposób jest dobry by ukazać piękno czasu odchodzenia lata. Wszelki wysiłek zostaje nagrodzony. Skorzystało 42 osoby.

 

25.10. Październikowe zamyślenia II gromadzą ponad 100 osób z różnych placówek naszego Powiatu, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Jest Ośrodek Przylądek, są mieszkańcy DPS w Ryżkach, są mieszkańcy DPS w Łukowie, na którego to terenie odbywa się impreza. Wśród zaproszonych gości jest Dyrektor PCPR Lech Dębczak, są dyrektorzy poszczególnych Placówek oraz ksiądz Kapelan Sylwester A. Po powitaniu gości przez Gospodarzy następuje część poświęcona refleksjom przemijającego czasu i piękna życia. Przy asyście gitar i śpiewu płyną znane nam melodie i modlitwy. Każdy ma tutaj swój udział, może coś zaśpiewać lub powiedzieć do mikrofonu albo zwyczajnie sobie pomilczeć. Następnym punktem są zabawy z chustą Klanzy i hula hop oraz zabawy taneczne. Aby nie ustać w drodze są też słodkie przekąski – pop corn, pączki, owoce, ciastka, cukierki, jest kawa, herbata i napoje. Każda Placówka na zakończenie imprezy otrzymuje także pamiątkowy dyplom. Wszyscy świetnie się bawią aż żal kończyć ….. mówimy sobie do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

 

30.10.W zdrowym ciele zdrowy duch. Olimpiada sportowa przyciąga tych, którzy chcąc rywalizować i zdobywać medale. Najpierw rozgrzewka a następnie konkurencje sportowe. Jest przeciąganie liny, rzut do celu, slalom gigant i konkurencje indywidualne. Wszyscy są bardzo zaangażowanie ale medali jest tylko trzy więc rywalizacja ostra. Wygrywają najlepsi, choć świetnie bawią się wszyscy. W olimpiadzie bierze udział 49 osób. Wraz z wychowankami DPS w Łukowie jedziemy na cmentarz by przygotować groby na uroczystość Wszystkich Świętych. Grabimy liście, stawiamy znicze, mówimy pacierz, wspominamy tych, którzy byli nam bliscy a już odeszli. Korzysta 10 osób.

 

LISTOPAD 2017

 

1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Grupą 15 osób wyruszamy na cmentarz by wspólnie modlić się za tych, którzy kiedyś żyli wśród nas – przyjaciele, koledzy, znajomi, dobrodzieje, krewni. Zapalamy lampki na grobach patriotów, żołnierzy. Chwila zadumy i wspomnień towarzyszy każdemu z uczestników. Dobrze, że jest taki dzień, kiedy może wrócić do tego co było. Pokój ich duszom. Cześć ich pamięci.

 

11.11. Święto odzyskania przez Polskę niepodległości. To dla nas wielka uroczystość. Na murach naszej placówki zostały zawieszone biało-czerwone flagi, wzięliśmy udział w Mszy św. w intencji Ojczyzny, mieszkańcy spotkali się na prelekcji patriotycznej. Korzysta 37 osób.

 

29.11. Zabawa Andrzejkowa na terenie Domu Pomocy Społecznej. Za oknami ciemno, deszczowo ale na Sali oświetlonej kolorowymi lampami jest przyjemnie i ciepło. Gra muzyka, zakładamy kolorowe stroje i bawimy się świetnie. Niedługo Adwent, wykorzystujemy ostanie chwile zabaw i andrzejkowych wróżb. Korzysta 45 osób.

 

GRUDZIEŃ 2017

 

5.12. Idziemy do kina na film pt ,,Listy do M3”. Za oknami jest mróz ale atmosfera filmu rozgrzewa salę. Obserwujemy historie bohaterów i kibicujemy ich zmaganiom przy okazji jest wiele śmiechu i radości bo ten film to niezła komedia. Film jest prezentem kina Łuków
z okazji św. Mikołaja. Skorzystało 35 osób. W godzinach południowych do DPS-u zagląda młodzież ZS w Łukowie wraz z Damian Z. na czele oraz nauczycielami. To kolejne spotkanie mikołajkowe. Młodzież przygotowała spektakl o pt ,,Gdzie jesteś św. Mikołaju” oraz konkursy i śpiewy kolęd, nie zabrakło Gościa szczególnego, czyli Mikołaja, który przyniósł prezenty. Każdy starał się zaprezentować swoje umiejętności by otrzymać jak najlepszy prezent. Miłym akcentem były pierniczki przygotowane przez młodzież. DZIĘKUJEMY. Korzysta 87 osób.

 

6.12. Staruszek ten Mikołaj, tyle ma lat a jednak ciągle jest młody dzięki dobroci swojego serca. Wszystkich obdarowywuje prezentami. Najpierw przychodzi ciemną nocą, kiedy wszyscy jeszcze śpią i zostawia wymarzone prezenty, potem przychodzi
i z każdym się spotyka przynosząc słodkości. Dziękujemy Mu za Jego niestrudzony entuzjazm i spełnianie życzeń. Paczki otrzymało 31 mieszkańców DPS. Dziś prawdziwie mikołajkowy dzień. Oto Stowarzyszenie łukowskich motocyklistów odwiedza chłopców wraz z paczkami pełnymi niespodzianek. Wspólne spotkanie rozpoczynamy kolędą i dobrym słowem powitania oraz życzeń, spotkanie upływa na wspomnieniach Dnia Mieszkańca a także planach na przyszłość. Cieszymy się, że mamy takich Przyjaciół.                         7.12. Najpierw projekty a potem wykonanie. Rozpoczynamy konkurs świąteczny, przygotowujemy ozdoby. Są gałązki, kolorowe bombki, wstążki, figurki, aniołki itp. Z tego wszystkiego powstają piękne dekoracje. Wszyscy są mocno zaangażowani. Boże Narodzenie to święta bardzo rodzinne i ciepłe zarazem choć przypadające w zimie. Nagrodą za trud i zaangażowanie w konkursie jest możliwość zabrania wykonanych prac do swoich pokoi mieszkalnych. Skorzystało 53 osoby.

 

17.12. Koncert Eleni w Łukowie. Sala przybrana w choinki, zaproszeni goście, władze miasta łuków i my mieszkańcy DPS. Wszyscy znają Panią Eleni i Jej przeboje więc śpiewamy razem
z piosenkarką, w programie są także występy orkiestry dętej oraz indywidualnych solistów
z Fabryki Młodych Talentów przy ŁOK. Atmosfera koncertu jest świąteczna. Na koniec kolędy i życzenia, i tu miejsce dla nas. Wraz z mieszkańcami składamy, na scenie życzenia Piosenkarce a Grześ Pawlaczyk śpiewa razem z Panią Elenii. To niesamowite przeżycie. Grześ ma łzy w oczach. Na koniec jeszcze autografy i wspólne fotki. W sercach pozostaną niezapomniane wspomnienia. Korzysta 7 osób.

 

18.12. W godzinach popołudniowych DPS odwiedzili uczniowie z ZS nr 4 w Łukowie. Profesjonalnie przygotowane jasełka z zainteresowaniem oglądali nie tylko mieszkańcy ale także pracownicy DPS. Uczniowie wraz z wychowawcami już po raz kolejny odwiedzają placówkę, cieszymy się, że idea integracji trwa i nabiera konkretnych kształtów. Korzysta 67 osób.

 

20.12. Młodzież z Sarnowa odwiedza wychowanków DPS wraz z Fundacja uczestniczymy
w spotkaniu. Spotkanie rozpoczynamy od zabaw integracyjnych z chustą Klanzy, następnie są wspólne śpiewy, opowiadanie historyjek i przybliżanie świątecznych tradycji. Młodzież
z Sarnowa wraz z opiekunami przygotowała dla podopiecznych okolicznościowe paczki. DZIĘKUJEMY. Korzysta 59 osób.

 

24.12. -26.12. Upragniony czas Świat zagościł w progach domów i serc. Oto światła choinki, łamanie się opłatkiem, rodzinna atmosfera po raz kolejny pozwala cieszyć się z Bożego Narodzenia. Pod choinką prezenty, na ustach kolędy tak mijają dni świętowania. Nie zabrakło czasu na zimowy spacer do pobliskich szopek, pysznego ciasta, sztucznych ogni i odwiedzin znajomych. Jak dobrze, że są takie chwile.

 

30.12. Zajęcia muzyczne umilają czas przed sylwestrem. Fundacja zbiera chłopaków, którzy przy przebojach 2017 roku żegnają kończący się rok. Palący się kominek oświetla radosne twarze wprowadzając rodzinną atmosferę, strzelające korki szampana – pikolo wprowadzają sylwestrowy nastrój. Korzysta 37 osób.

 

31.12. Sylwester kończymy stary rok, jest to czas podsumowań, refleksji
i zabawy. O godzinie 15.00 spotykamy się na kolędowaniu a następnie przy dźwiękach muzyki spotykamy się na poczęstunku. Uwieńczeniem jest odpalenie fajerwerków. Korzysta 39 osób.

 

    Czas świąteczny to okres składania sobie życzeń i pamięci o naszych sponsorach
i dobrodziejach. W tym roku wykonaliśmy stroiki , które trafiały do osób nas wspierających, oprócz tego wysłano ok 250 życzeń do różnych osób     i instytucji. Wdzięczną pamięcią
i modlitwą ogarniamy wszystkie osoby nam życzliwe, wszystkich z którymi współpracujemy oraz osoby, które podzieliły się   z nami swoim groszem odliczając 1% od podatku. Msza św. w intencji Dobrodziejów i Współpracowników będzie odprawiona 26 grudnia                    
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem
W tym roku po raz drugi rozpoczynamy proces wspierania naszej Fundacji poprzez możliwość odliczania 1%. Akcja będzie możliwa dzięki podpisaniu umowy z Fundacją Salvatti, która udziela nam swego subkonta. Otrzymane od Państwa pieniądze z odliczenia 1% za rok 2016 przeznaczamy doposażenie sal rehabilitacyjnych Domu pomocy Społecznej w Łukowie. Serdecznie DZIĘKUJEMY w imieniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży tej Placówki. Ich uśmiech i radość serca oraz pamięć w modlitwie będą dla Państwa nagrodą i wyrazem wdzięczności.

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

 

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2017 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę       25332,58 zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2017 r. stanowią kwotę 16970,25zł.
 • Dotacje: 995,85 zł

 

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2016 r. wyniosły 24971,54 zł., w tym:

 • realizacja celów statutowych – 24008,80.zł.
 • pozostałe koszty – 962,74 zł.

 

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2017r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 18327,14 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2017r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2017

 

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

 

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.      

Łuków, 20.02.2018 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2016

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul. Broniewskiego 34
 2. , 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2016 roku Fundacja zorganizowała:

STYCZEŃ 2016

6.01. Obchody uroczystości TRZECH KRÓLI. Skorzystało 45 osób

Spotkanie integracyjne Sióstr Nazaretanek z mieszkańcami DPS. Skorzystało 40 osób.

11.01.Kolędowania przy akompaniamencie farfissy. Skorzystało 55 osób.

14.01. Integracyjny bal maskowy. Skorzystało 80 osób.

20.01. Integracyjnym balu na terenie ŁOK. Skorzystało 40 osób

21.01. Kulig w Klimkach. Skorzystało 25 osób

22.01.Kulinarne zmagania. Skorzystało 40 osób

26.01. Prezes Fundacji Dom Otwartych Serc bierze udział w spotkaniu biznesowym organizowanym przez Łukowski Inkubator Przedsiębiorczości   w Łukowie.

29.01.Prezes Fundacji wraz z księgową biorą udział w szkoleniu na temat nowelizacji przepisów w księgowości obowiązujących w organizacjach pozarządowych.

30.01. Ks. Bogumił F. wraz z siostrami ukrytkami i wychowawczyniami oraz dziećmi scholii z parafii Samogoszcz zorganizowali spotkanie . Skorzystało 70 osób

LUTY 2016

4.02. Dziś Tłusty Czwartek. W spotkaniu wzięło udział 42 osoby.

8.02. Spotkanie integracyjne kolegami i koleżankami z ZS nr 2 w Łukowie.
W spotkaniu wzięło udział 73 osoby.

10.02. Środa Popielcowa. Wielki Post czyli przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Mieszkańcy DPS uczestniczyli w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali czy rekolekcji. Skorzystało 70 osób.

15-26.02. Ferie zimowe. Zasłużony odpoczynek fizyczny i psychiczny. Fundacja nie zapomina o tym czasie organizuje Zimowisko 2016. W zimowisku bierze udział 60 osób.

26.02.Do rywalizacji plastycznej stają mieszkańcy DPS w Łukowie. Skorzystało 40 osób.

29.02. Niewielka, dziewięcioosobowa grupka wyjeżdża na wycieczkę do Kazimierza.

MARZEC 2016

1.03. Rozpoczynamy miesiąc przypominający o nadchodzącej wiośnie a także miesiąc poświęcony św. Józefowi patronowi DPS w Łukowie. Codziennie chętni spotkają się na nabożeństwie ku czci Patrona. Korzystają 63 osoby

8.03. Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech każdy się dowie…… brzmią słowa dawnej piosenki. My te pamiętamy i z życzeniami do Pań spieszymy. Dobre słowo, pyszne ciastko a przede wszystkim czas spotkania i radości. W spotkaniu wzięło udział 49 osób.

10.03. Chętne osoby biorą udział w spotkaniach Nowenny ku czci Patrona DPS Św. Józefa. Chętnych nie brakuje bo i intencji każdy w sercu ma wiele. W spotkaniach uczestniczy ok 50 osób.

16.03. Pracowity dzień dla wychowanków DPS w Łukowie. W pracowni terapeutycznej, pod czujnym okiem terapeutów i opiekunów powstają wielkanocne palemki. Każdy stara się jak może aby jego dzieło było najpiękniejsze. W Niedzielę Palmową te cuda zostaną poświęcone. W zajęciach wzięło udział 40 osób.

20.03. Wielka uroczystość Niedziela Palmowa przygotowująca nas do największych świąt kościelnych w roku – Wielkanocy. W uroczystej Eucharystii bierze udział 56 osób.

26.03. Poświęcenie pokarmów. Tradycyjnie już po dokonaniu obrzędu poświęcenia chłopaki ruszają do parafialnego kościoła, by tam pokłonić się Panu Jezusowi złożonemu do grobu oraz odwiedzić strażaków pełniących straż przy Pańskim Grobie.

27-28.03. Święta Wielkanocne. Skorzystało 37 osób

W okresie przedświątecznym odwiedziliśmy z życzeniami naszych współpracowników, przyjaciół, do tych, którzy są daleko wysłaliśmy życzenia z zapewnieniem o pamięci i modlitwie oraz Mszy Św. zamówionej w ich intencji w Zakopanem u Pani Fatimskiej na Krzeptówkach.

KWIECIEŃ 2016

11.04. Integracyjne spotkanie grupy dzieci z przedszkola Sióstr Nazaretanek z ul 11-go listopada z wychowankami DPS w Łukowie. Skorzystało 82 osoby.

Rozpoczynamy realizację programu profilaktycznego pt ,,Otwarty na zmiany”.   W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział 60 osób

12.04. Zajęcia gastronomiczne. W zajęciach bierze udział 40 osób.

14.04. Nadszedł długo oczekiwany dzień. Oto dziś chłopaki z zespołu Casio oraz ich sympatycy nagrywają płytę. Nagrywanie ma miejsce w DPS na Broniewskiego
a towarzyszy nam Grzegorz D. muzyczny opiekun grupy oraz Waldek W. z Siedlec. Wzięło udział 10 osób.

18.04. Wspólne wyjście na Nordic Walking w ramach programu PARPA. W spacerze wzięło udział 20 osób.

20.04. W sprawnym ciele zdrowy duch. Zajęcia sportowe. to dobry moment na zdrową rywalizację. Skorzystało 40 osób.

23.04. Wyjazd do Żdżar. Zajęcia z programu profilaktycznego przybierają dziś charakter pielgrzymkowy. Grupą 9-osobową wyruszamy na pielgrzymi szlak z Roszkowej Woli do Żdżar.

Tego samego dnia chłopcy pozostający w DPS wyjeżdżają na Zimną Wodę nad zalew gdzie w zielonej scenerii spędzają popołudnie. Towarzyszy im pies Dżambo.

26-28.04. Nadszedł upragniony czas wyjazdu socjoterapeutycznego. Jedziemy między innymi do Częstochowy, Gidli, Krasiejowa, na Górę św. Anny i do Mosznej. Na Jasnej Górze stajemy przed obrazem Królowej i przedstawiamy Jej nasze prośby, mamy szczęście uczestniczenia w Apelu Jasnogórskim, podczas którego prowadzimy modlitwy transmitowane na cały kraj. Od Częstochowy na zachód znajduje się Krasiejów – park dinozaurów. To niezapomniane przeżycia – jest tunel czasu, muzeum trójwymiarowe, park rozrywki. Czas szybko mija, musimy jechać dalej już czeka na nas przewodnik na Górze Św. Anny. Ta góra to wygasły wulkan na szczycie, którego jest Sanktuarium, muzeum i przepiękne budowle sakralne. Ostatniego dnia ruszamy do zamku, w który jest 99 wież, znajduje się on wśród przepięknych krajobrazów, rozległy park upiększał widoki. W czasie wyjazdu nie brakowało zajęć, które realizowały nasz program ,,Otwarty na zmiany”. W wyjeździe wzięło udział 25 osób.

30.04. Wyruszamy na spacer Nordic Walking. Pogoda sprzyja. Ze spaceru korzysta 26 osób.

MAJ 2016

1.05. Rozpoczynamy najpiękniejszy miesiąc roku- maj. Korzysta 40 osób.

2.05. Święto Flagi. W zajęciach bierze udział 32 osoby.

7.05. 9-o osobową grupą wyruszamy do Siedlec na Jarmark Św. Stanisława.

9.05. Małą grupką jedziemy zbierać mlecz czyli mniszek lekarski. Z zioła będziemy gotować syrop na przeziębienie. Chłopcy są bardzo zaangażowanie najpierw w zbieranie kwiatów a potem w gotowanie syropu.

11.05. Kolejne zajęcia przeprowadzamy w stolarni. Powstają tu pod czujnym okiem konserwatora piękne drewniane ozdoby. Korzystają 23 osoby.

25.05. Zajęcia terapeutyczne. Skorzystało 39 osób.

26.05. Bierzemy czynny udział w procesji Bożego Ciała. Podopieczni DPS niosą szarfy, pomagają w przygotowaniu dekoracji. Korzysta 10 osób.

27-29.05. Grupa 37osób korzysta z imprez organizowanych na terenie miasta z okazji Dni Łukowa.

CZERWIEC 2016

1.06. To szczęśliwy dzień dziękujemy za pogodę bo dziś świętujemy Dzień Dziecka czyli Święto Młodości. Piękna dekoracja, pyszne grillowe przekąski, hamburgery i najwspanialszy na świecie tort śmietanowy. Wszystko to na cześć naszych podopiecznych z DPS., choć są już duzi jednak serce mają pełne dziecięcej radości i ufności. W programie przewidziano wiele atrakcji począwszy od życzeń i śpiewu wykonanego przez dorosłych po konkursy plastyczne i sportowe. Oczywiście nie zabrakło nagród i upominków. Korzysta 71 osób.

3.06. Świętowanie z pierwszego czerwca przedłużyło się aż do trzeciego czerwca. Oto dziś Dzień Dziecka bis. Nie brakuje i dzisiaj pysznych przekąsek, słodkości i atrakcji ruchowych, wszyscy wspaniale się bawią

12.06. Grupa 25 osób bierze udział w Festynie Rodzinnym. Najpierw uczestnicy spotykają się z Burmistrzem Miasta Dariuszem Szustkiem, który jest Gospodarzem festynu, potem obchodzimy różne stoiska i bierzemy udział w przygotowanych programach. Miło spędzamy niedzielne popołudnie.

14.06. Bierzemy udział w integracyjnym spotkaniu w ZS w Łukowie. To już 15-e spotkanie. Zatem mały jubileusz z tej okazji P. Damian Z. otrzymuje okolicznościowy dyplom, podziękowanie za trud i współpracę składamy na ręce Pana Dyrektora dla wszystkich nauczycieli i uczniów. Jak co roku i dzisiejsze spotkanie było bardzo dobrze przygotowane. Przewidziano krótka inscenizację, zawody sprawnościowe oraz spotkanie na sali komputerowej Punktem kulminacyjnym było dmuchanie świeczek na jubileuszowym torcie. DZIĘKUJEMY. Korzysta 23 osoby.

20.06. Nordic Walking, to kolejny punkt realizacji zadania ,,Otwarty na zmiany” Ruszamy poprzez łąki, poletka Łukowskie podziwiając przyrodę i oddychając świeżym powietrzem. W spacerze bierze udział 28 osób.

22.06. Powoli dobiega realizacja naszych edukacyjnych spotkań socjoterapeutyczny wyjazd do Kozłówki to jeden z ostatnich elementów. Wspólne spotkanie w zamku Zamoyskich i nad Firlejem gdzie częściowo dokonujemy już podsumowania naszej pracy w przynosi nam wiele satysfakcji z tego co już za nami ale i otwiera oczy na ogrom pracy, jaki nas jeszcze czeka.
W czasie wyjazdu nie brakuje treści edukacyjnych ale zajęć relaksacyjnych. Dobrze nam być razem.

23.06. Jedziemy nad Burzec gdzie wędkujemy. Co prawda nasze połowy nie były zbyt obfite niemniej jednak kilka rybek znalazło się w naszej siatce. Miło spędziliśmy czwartkowe dopołudnie ucząc się wykonywania zanęty na ryby i zakładania kukurydzy na haczyk. Korzysta 9 osób.

29.06. Zajęcia podsumowujące nasze spotkania, zmagania radości podczas realizacji zadania pt. ,Otwarty na zmiany”. Właściwie to nie koniec ale początek bo przecież w ciągu roku dalej będziemy utrwalać zdobyte wiadomości i umiejętności. Dzisiaj są obecni wszyscy mieszańcy DPS w Łukowie bo to oni byli głównymi adresatami spotkań, nie brakuje Sióstr, S. Dyrektor DPS czy Prezesa Fundacji Dom Otwartych Serc. Chłopy w większości nie potrafią pisać zatem podsumowanie jest ustne poprzez przeprowadzone rozmowy, obserwacje. Jedno jest pewne. Realizacja tego typu zadań jest nie tylko potrzebna ale wręcz konieczna, chłopcy są zadowoleni z przeprowadzonych spotkań, uważają je za atrakcyjne i profesjonalnie przygotowane. Radość na ich twarzach i prośba o olejne tego typu spotkania utwierdzają nas w mobilizacji do dalszej pracy. Każdy z uczestników otrzymuje nagrodę za wkład i zaangażowanie podczas zajęć. Są też nagrody ogólne. Nie brak dziś, jak zwykle konkursów i przekąsek. Ponieważ dziś przypadają imieniny Piotra i Pawła a mamy kilku uczestników o takim imieniu gromkie sto lat rozbrzmiewa kilkakrotnie. DZIĘKUJEMY wszystkim, dzięki którym realizacja zadania pt. ,,Otwarty na zmiany” mogła być zrealizowaną. Zapewnimy czas i otrzymane fundusze nie były zmarnowane, owoce spotkań możecie oglądać już dziś. W programie wzięło udział 71 osób.

LIPIEC 2016

14.07. Bierzemy czynny udział w spotkaniu imieninowym Siostry Dyrektor Anny Andrzejuk .Fundacja pomaga w przygotowaniu części artystycznej, między innymi małego przedstawienia pt. ,,Józek z bagien’. Podczas przedstawienia wykorzystano fragmenty z nagrań płyty Casio - Wolność, Maryjo śliczna Pani. Wszyscy bawili się świetnie. Spektakl tak się podobał, że artyści występowali kilka razy.

16.07. Wyjeżdżamy 9-o osobowa grupa do Woli Gułowskiej na okolicznościowy odpust oraz smaczne lody. W podziemiach bazyliki zwiedzamy źródełko, z którego tryska smaczna woda.

22.07. Światowe Dni Młodzieży w tych uroczystościach bierzemy bardzo czynny udział. Czynimy to poprzez spotkania w parafii z grupą meksykańską, francuską i białoruską, udział w spotkaniu integracyjnym nad Zalewem Zimna Woda ,,Bądźmy razem’’ a także jedziemy na koncert w Woli Gułowskiej. Mieszkańcy DPS w Łukowie z wielką radością i entuzjazmem przyjęli gości z zagranicy próbując nawiązywać kontakty i wspólnie się modląc i bawiąc. W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób.

SIERPIEŃ 2016

15.08. Wyjazd do Wilkowyj, filmowego miasteczka serialu Ranczo. We wiosce odwiedzamy dom wójta, sklep ,,U Marysi”, a także prześliczny kościółek. Nie zabrakło także muzyki, potańcówki i słodkich przekąsek. W wyjeździe wzięło udział 9 osób.

17.08. Wakacyjne święto gofra. Cały dom został owładnięty zapachem świeżo pieczonego ciasta – to aromat pieczonych gofrów. Każdy dziś zjada ile porcji chce, ta okazja nie powtórzy się jutro. Skorzystały 43 osoby.

18.08. Grupa 20 osób bierze udział w zajęciach na kręgielni w klubie Decybel. Chłopcy z rozmachem rzucają kulami, zliczają punkty i cieszą się celnymi rzutami. Na zakończenie nagroda dla wszystkich pizza i Coca cola.

26.08. Matki Boskiej Częstochowskiej. Dziś święto, zatem spędzamy czas bardzo radośnie i świątecznie- jest ciasto upieczone przez   P. Marzenkę R., jest grill, dobra muzyka a przede wszystkim dobry humor i zabawa. W spotkaniu bierze udział 47 osób.

WRZESIEŃ 2016

3.09. Wielkie czytanie powieści Henryka Sienkiewicza Quo wadis w Woli Okrzejskiej. 9-o osobowa grupa pod opieką s. Reginy bierze udział w tym spotkaniu. Atrakcji jest co niemiara, wszystko w stylu rzymskim – dekoracje, stroje młodzieży, są żołnierze rzymscy i gladiatorzy… Kobiety grające w gry z czasów Nerona, na palenisku pieką się podpłomyki podawane zwiedzającym z różnymi przysmakami np. dżemem z kminkiem, jest także wątróbka w miodzie, soczewica z porą itp., nie brakuje pachnideł i pudrów dla zapewnienia sobie długowieczności…nade wszystko zaś znakomici goście czytają fragmenty powieści Henryka Sienkiewicza Quo wadis z podkładem muzycznym. Chłopcy zachwycają się atmosferą tamtych czasów, pogoda sprzyja jest ciepło i słonecznie.

5.09.Konkurs jesienny to tytuł plastycznego konkursu przygotowanego przez Fundację Dom Otwartych Serc. Wiele radości i zaangażowania towarzyszy wykonywanym pracom. Powstają kolorowe krajobrazy, liście i grzyby, które jesienią zbieramy w lasach. Prace zostają wywieszone na wystawie i nagrodzone poczęstunkiem. W zajęciach bierze udział 56 osób.

15.09. ,,Święto kotleta” to zajęcia gastronomiczne współorganizowane przez Fundację Dom Otwartych Serc. Chłopcy uczą się przepisów na dania mięsne, dziś są to kotlety mielone. Zapach pieczonego mięsa rozchodzi się po całym domu. Kotleciki smakują wybornie. Skorzystało 52 osoby.

27.09. Fundacja Dom Otwartych Serc organizuje Dzień Chłopaka. Na sali przystrojonej jesiennymi emblematami chłopcy świętują delektując się dobrą muzyką, niespodziankami i konkursami. Chłopaki dobrze, że jesteście. Skorzystało 49 osób.

PAŹDZIERNIK 2016

1.10. Rozpoczynamy miesiąc pełen pięknych kolorów jesieni i różańca. Kto tylko ma potrzebę serca bierze udział w październikowych spotkaniach na modlitwie. Jako Fundacja czynnie włączamy się w organizację modlitewnych spotkań.

3-6.10. To pamiętne dni wyjazdu rehabilitacyjno-terapeutycznego do Zakopanego.
W wyjeździe wzięło udział 45 osób wychowankowie oraz opiekunowie. Praktycznie wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Intelektualnie mogli wyjechać poza teren Placówki- to wielka radość dla podopiecznych ale i dla nas. Dzięki życzliwości wielu osób rzeczy niemożliwe stały się realne. DZIĘKUJEMY.
Program był obfity: zwiedziliśmy Kraków, Ludźmierz, Zakopane oraz wjechaliśmy nad Morskie Oka, niestety nie udało się nam wjechać na Kasprowy Wierch gdyż z powodu aury odwołano kolejkę. Atrakcje górskiego kurortu nie pozwoliły na nudę był seans filmowy, spotkanie i konkursy nie zabrakło degustacji regionalnych potraw czy zabawy przy kapeli zakopiańskich górali. Nie lada atrakcją stał się fakt pojawienia grubej warstwy śniegu zdjęcia i figury zimowe pojawiły się na naszej posesji. Piękno widoków górskich, otaczająca przyroda, możliwość, podziwianie góralskich zabytków stanowią skarb naszego pobytu w górach.

7.10. W DPS i Fundacji Dom Otwartych Serc gościmy specjalnych Gości z Warszawy są to:
s. Prowincjalna Sióstr oraz Jej Asystentka. Podczas wspólnego spotkania z mieszkańcami DPS został wykonany krótki koncert muzyczny oraz wręczone okolicznościowe pamiątki. Siostry pozostawiły dla wychowanków obrazki oraz różańce, nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. Były spotkania indywidualne, w grupach oraz wpis do kroniki. Skorzystało 60 osób.

16.10. Edukacyjny wyjazd do Wytyczna.. Celem wyjazdu było poznanie leczniczej właściwości żurawiny ora poznanie miejsca jej występowania. W sobotnie popołudnie wyruszył samochód wraz z mieszkańcami DPS przy ul. Broniewskiego do Poleskiego Parku Narodowego a ściślej mówiąc do Wytyczna i Urszulina. Słońce towarzyszyło naszej wyprawie. Najpierw zatrzymaliśmy się na przerwę w pięknym zajeździe
w Urszulinie a z stamtąd ruszyliśmy nad jezioro Wytyckie oraz do lasu na ścieżkę edukacyjną. Podczas spaceru rozpoznawaliśmy roślinę Żurawina oraz jej lecznicze właściwości, nie zabrakło też atrakcji w postaci odnalezienia pięknych okazów grzybów oraz punktu widokowego, z którego mogliśmy podziwiać wyryckie bagna tzw. Durne bagno. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Siostry Nazaretanki
w Wytycznie, które poczęstowały nas obiadem i pysznym deserem. Dziękujemy. Skorzystało 5 osób.

19.10. Wielka impreza integracyjna pt ,, Październikowe zamyślenia” odbyła się na terenie Domu Pomocy Społecznej. Uczestniczyło w niej 100 osób Goście wzięli udział w zabawach pt.:” Hej! Witam Was!” oraz „Klaśnij, tupnij, raz i dwa!”. Były to zabawy ze śpiewem i elementem ruchowym. Mające na celu: śpiewanie
z pokazywaniem, pozwalające na kształtowanie schematu ciała. Następnie odbyła się dyskoteka, której towarzyszyły muzyka, światła laserowe i dym. Obecni mieli możliwość rozwijania więzi emocjonalnej poprzez wspólny taniec. Nie zabrakło czasu na wyciszenie, podzielenie się tym, co nas cieszy i smuci. Przy akompaniamencie gitary i śpiewu odmówiliśmy wspólnie modlitwę różańcową. Imprezę przygotowała Fundacja Dom Otwartych Serc przy współfinansowaniu PFRON. Byli obecni Dyrektor PCPR, Dyrektorzy DPS. w Ryżkach i Łukowie oraz Ośrodka Wsparcia Przylądek a także kapelan DPS w Ryżkach, nie zabrakło gospodarza Prezesa Fundacji Dom otwartych Serc. Skorzystało 100 osób.

LISTOPAD 2016

01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Wraz z grupą 14 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej udajemy się na cmentarz w Łukowie, by oddać cześć zmarłym spoczywającym na tutejszej nekropoli. Odwiedzamy zmarłych mieszkańców, Siostry, pracowników a także osoby związane z DPS w Łukowie. Nie zapominamy
o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Zaduma, wdzięczność a przede wszystkim modlitwa towarzyszy naszej wędrówce po cmentarnych alejkach. Groby odwiedzamy wraz
z wychowankami DPS także w kolejne dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.

11.11. Święto Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wraz z mieszkańcami bierzemy udział we Mszy św., podczas której modlimy się za Ojczyznę, dziękując za pokój i wolność. Wdzięczną modlitwą ogarniamy poległych w Jej obronie. Nie zapominamy, o tych którzy obecnie sprawują rządy w Państwie. Dzisiejsza uroczystość to dobra okazja do lepszego poznania historii i zademonstrowania swego patriotyzmu. Mieszkańcy na budynku DPS-u wywiesili flagi biało-czerwone. Skorzystało 42 osoby.

14.11. W parafii Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła odbywa się wizytacja kanoniczna. Przeprowadza ją J.E. Ks. Bp. Kazimierz Gurda. Z tej okazji Biskup odwiedza także Dom Pomocy Społecznej, mieszkańcy z wielkim przejęciem i radością jednocześnie oczekują Gościa. Księdzu Biskupowi towarzyszy ks. Proboszcz Krzysztof Stepczuk oraz ks. Kapelan. Oficjalne powitanie i spotkanie miało miejsce na Sali sportowej DPS. Zebrali się mieszkańcy, przedstawiciele pracowników DPS, Placówki Wielofunkcyjnej wraz z podopiecznymi, przedstawiciele Fundacji Dom Otwartych Serc. Ci ostatni pomogli w przygotowaniu i przedstawieniu programu muzycznego. Atmosfera spotkania była ciepła i serdeczna. Było obecnych ok 67 osób.

24.11. Ostatkowe szaleństwa przed czasem Adwentu. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy Broniewskiego spieszą na parkiet zaopatrzeni w losy z wróżbami. Dym dyskotekowy, migające światełka, dobra muzyka i słodkie przekąski a międzyczasie wróżby Andrzejkowe – to wszystko sprawia, że atmosfera jest niepowtarzalna. Miło
i szybko płynie czas zabawy. W spotkaniu bierze udział 46 osób

GRUDZIEŃ 2016

2.12. Już autobusik podstawiony, jedziemy do Warszawy do teatru Guliwer, gdzie chłopcy wraz z opiekunami wezmą udział w spektaklu muzycznym pt ,,Śpiąca Królewna”. To pierwszy tego rodzaju wyjazd – teatr. Z czym nam się kojarzy: ze sceną, piękną oprawą, muzyką, odświętnym ubraniem, aktorami…. To wszystko prawda.
I tak właśnie było uczestnicy przekonali się na własne oczy, co to znaczy występ na żywo w teatrze. Przejęte i zaangażowane twarze wyrażały zaciekawienie, zamyślenie i zadowolenie. Cieszymy się, że mogliśmy świat kultury przenieść w rzeczywistość niepełnosprawnych. W wyjeździe wzięło udział 25 osób.

3.12. Delegacja Fundacji Dom Otwartych Serc bierze udział w kiermaszu świątecznym w Siedlcach. Przepiękne rękodzieła zdobiły kramy, nie zabrakło pokazów, degustacji i regionalnych potraw. Skorzystało 5 osób.

5.12. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łukowie miała miejsce piękna impreza pt ,,Świąteczny Mikołaj”. W przeddzień wspomnienia Św. Mikołaja słynącego z dobroci i hojności zebrało się 60 osób, by wspólnie niepełnosprawni wraz z osobami towarzyszącymi poznawali tradycje Mikołajkowe i świąteczne a także wspólnie śpiewali piosenki o Mikołaju. Spotkanie miało na celu lepszą integrację osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy wykonywali postać Świętego Mikołaja i stroiki świąteczne za pomocą technik poznanych wcześniej jak i nowych. Osoby biorące udział w konkursie zostali podzieleni na grupy i pod czujnym okiem instruktora wykonywali prace plastyczne o dowolnej technice w danej grupie. Po zakończeniu prac dzieła zostały zaprezentowane przez autora i wystawione na terenie DPS-u. Każdy autor pracy został nagrodzony drobnym upominkiem. Miłym akcentem na zakończenie konkursu było spotkanie przy wspólnym poczęstunku kawie, pizzy i owocach.

6.12. To ważny dzień i dla dzieci i dla dorosłych. Przychodzi św. Mikołaj dla każdego ma coś miłego. Fundacja Dom Otwartych Serc wzorem ubiegłych lat przygotowała okolicznościowe upominki i słodkie paczki. Powróćmy jeszcze do naszych podopiecznych – radości było co niemiara najpierw z oczekiwania na Niebieskiego Gośćca a potem z otrzymanych darów. Pierwszy raz Mikołaj zakradł się ciemną nocką i pod poduszki powkładał różne ciekawe podarki: samochody, puzzle, grające zabawki, telefony, gry, kosmetyki….. Do południa zaś przyszedł bardziej oficjalnie, każdy mógł porozmawiać z Mikołajem, usiąść na mu na kolanach, zaśpiewać kolędę, zatańczyć, powiedzieć wiersz a czasem po prostu się uśmiechnąć – każdy gest został nagrodzony workiem pełnym słodkości. Nie zabrakło wspólnej zabawy z Gościem oraz poczęstunku. Dziękujemy i czekamy na Ciebie za rok. Skorzystało 63 osoby.

W godzinach popołudniowych na spotkanie Mikołajkowe przybyli nauczyciele oraz młodzież z ZS im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie. W programie, jak zawsze bardzo bogatym, nie zabrakło przedstawień, konkursów, pięknej dekoracji
i oczywiście spotkania ze Świętym Mikołajem wraz z prezentami. Młodzież przygotowała także słodkie ciasteczka – przekąska mikołajkowa. DZIĘKUJEMY.
W spotkaniu wzięło udział 82 osoby.

Wieczorem zjawili się Goście z Laponii z pięknie oświetlonymi czapkami. Widok był prawdziwie niebiański a prezenty zapakowane w kartony. Stowarzyszenie Motocyklowe Bears Riders z Prezesem na czele są niezawodni. Zawsze 6 grudnia o nas pamiętają. Skorzystało 50 osób.

20.12. Adam Ł. mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej został nagrodzony za wykonaną choinkę w ramach zajęć przeprowadzonych przez Fundację Dom Otwartych Serc. Praca została zgłoszona do konkursu w Łukowskim Muzeum. Nagrodę wręczył Adamowi Sekretarz Powiatu Łukowskiego wraz z Radnymi i dyrektorem Regionalnego Muzeum w Łukowie.

W godzinach popołudniowych DPS odwiedzili uczniowie z ZS nr 4 w Łukowie. Profesjonalnie przygotowane jasełka z zainteresowaniem oglądali nie tylko mieszkańcy ale także pracownicy DPS. Uczniowie wraz z wychowawcami już po raz kolejny odwiedzają placówkę, cieszymy się, że idea integracji trwa i nabiera konkretnych kształtów. Skorzystało 70 osób.

24.12. -16.12. Upragniony czas Świat zagościł w progach domów i serc. Oto światła choinki, łamanie się opłatkiem, rodzinna atmosfera po raz kolejny pozwala cieszyć się
z Bożego Narodzenia. Pod choinką prezenty, na ustach kolędy tak mijają dni świętowania. Nie zabrakło czasu na zimowy spacer do pobliskich szopek, pysznego ciasta, sztucznych ogni i odwiedzin znajomych. Jak dobrze, że są takie chwile. Skorzystało 39 osób.

29.12. Zajęcia sportowo-muzyczne umilają czas przed sylwestrem. Fundacja zbiera chłopaków, którzy rywalizują ze sobą w sportowych konkurencjach a potem swoje umiejętności wykorzystują podczas tańca. Palący się kominek oświetla radosne twarze wprowadzając rodzinną atmosferę, strzelające korki szampana – pikolo wprowadzają sylwestrowy nastrój. Skorzystało 47 osób.

30.12. Wspólne kolędowanie przy żłóbku wraz z zapalonymi sztucznymi ogniami to kolejna świąteczna atrakcja. Nie brakuje zaangażowania w śpiew i zapalanie ,,gwiazdeczek”. Skorzystało 40 osób.

31.12. Sylwester kończymy stary rok, jest to czas podsumowań, refleksji i zabawy.
O godzinie 15.00 spotykamy się na kolędowaniu a następnie przy dźwiękach muzyki spotykamy się na poczęstunku. Uwieńczeniem jest odpalenie fajerwerków. Skorzystało 34 osoby.

Czas świąteczny to okres składania sobie życzeń i pamięci o naszych sponsorach i dobrodziejach, współpracownikach .Wysłano do nich życzenia. Wdzięczną pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkie osoby nam życzliwe, wszystkich z którymi współpracujemy. Msza św. w intencji Dobrodziejów i Współpracowników będzie odprawiona 28 grudnia w Bazylice Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie w Nazarecie.
W tym roku po raz pierwszy rozpoczynamy proces wspierania naszej Fundacji poprzez możliwość odliczania 1%. Akcja jest możliwa dzięki podpisaniu umowy z Fundacją Salvatti, która udziela nam swego subkonta. Wydrukowano ponad 2 tysiące ulotek, które już są rozprowadzane.

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2016 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę       30453,22 zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2016 r. stanowią kwotę 15113,80zł.
 • Dotacje:1995,71 zł

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2016 r. wyniosły 22230,15 zł., w tym:

 • realizacja celów statutowych – 21847,53.zł.
 • pozostałe koszty – 382,62 zł.

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2016r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 25332,58zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2016r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2016

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.      

Łuków, 30.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2015

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul.Broniewskiego20/26, 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2014 roku Fundacja zorganizowała:

MIESIĄC TREŚĆ- ZADANIE UWAGI
STYCZEŃ

1.01.NOWY ROK. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki – pierwszy Dzień Nowego Roku. Oddajemy Bogu nadchodzące dni za przyczyną Jego Matki, prosimy o dar pokoju dla nas i całego świata.

W tym dniu organizujemy dyskotekę oraz spotkanie połączone z projekcją filmów. /Skorzystało 60 osób/.

4.01. Coroczny zjazd opłatkowy rodzin mieszkańców DPS. W programie przewidziano: Eucharystię, której przewodniczył ks. dr Mariusz Konieczny, wspólne życzenia   wraz z dzieleniem się opłatkiem oraz występy na harmonijce ustnej w wykonaniu pana Andrzeja Wojtusia znanego muzyka harmonijki ustnej w Polsce, nie zabrakło też recytacji wierszy Pana Jerzego oraz wspólnego kolędowania. W sumie w spotkaniu wzięło udział ok 70 osób. Na mszy św. były obecne dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej wraz z wychowawcami /ok 13 osób/.

6.01. I TRZEJ KRÓLOWIE I TRZEJ KRÓLOWIE OD WSCHODU PRZYBYLI…..Trzej Królowie są wśród nas, przynieśli dary Nowonarodzonemu Dzieciątku, nawet służyli do     Mszy św. i opowiadali o swojej podróży. Wychowankowie DPS Grześ, Paweł i Mateusz wcielili się w postacie historyczne, nie zabrakło też pomocników w koronach na głowie tj pozostałych uczestników świątecznej Eucharystii. Po południu królowie wraz z s. Reginą udali się do szpitala do Białej Podlaskiej gdzie odwiedzali chorych, śpiewali kolędy….Skorzystało 100 osób.

15.01. Wizyta duszpasterska. Ks. dr Tomasz odwiedza nasz dom z wizytą duszpasterską najpierw spotyka się z chłopcami i pracownikami na wspólnej modlitwie w kaplicy następnie spotyka się z wychowankami w grupach i pokojach. Wszyscy oczekują przybycia księdza, by porozmawiać i pochwalić się swoim pokoikiem. Niektórzy przygotowują nawet krótki program artystyczny jak np. Grześ wykonuje piosenkę Bocielliego. Wieczorem spotykamy się z księżmi na wspólnej kolacji. Skorzystało 50 osób.

19.01.Fundacja organizuje zimowe nordic walking dla śmiałków i odważnych. To pierwsze spotkanie sympatyków tego sportu w tym roku.

 
LUTY

2.02.-13.02. Ferie na sportowo to tytuł tegorocznego wypoczynku zimowego organizowanego przez Fundację Dom Otwartych Serc. W programie przewidziano: wyjście na kręgle, na baseny, do kina oraz wielki bal karnawałowy. Organizowane imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nie zabrakło słodkich niespodzianek , spotkania integracyjne zaowocowały nowymi znajomościami. Bal przebierańców zachęcił do tańca nawet zagorzałych szybkiego poruszania się na parkiecie. Niestety czas ferii szybko mija, na szczęście Fundacja szykuje jeszcze jedną atrakcje wyjazd w góry na sportowo-rehabiltacyjne spędzenie zimowego czasu. Skorzystało 60 osób.

14.02. Walentynkowe szaleństwa. Jedno serca masz komu dziś je dasz….. Obdarowujemy się dziś dobrym słowem, serdecznym uśmiechem i czerwonym sercem z wyznaniem przyjaźni, sympatii a czasem i miłości. W dzień św. Walentego niech nikt nie czuje się samotny i nie kochany. Skorzystało 40 osób.

16-19.02. Wyjazd sportowo-rehabilitacyjny w góry do Zakopanego. Zakopane, jak powszechnie wiadomo to zimowa stolica Polski, jak więc jej nie odwiedzić w zimowy czas. Wolontariusze Fundacji wiozą uczestników busikiem, 9 osób- po drodze nie znajdujemy śladów zimy. Dopiero góry i Zakopane witają nas przepięknymi widokami ośnieżonych szczytów. Po drodze odwiedzamy Tyniec i słynnego Ojca Leona Knabita Benedyktyna, pochodzącego z okolic Siedlec, tegorocznego Jubilata, autora wielu książek i programów religijnych. Szacownemu Jubilatowi składamy życzenia, zwiedzamy Tyniec a już w samym Zakopanem cieszymy się słoneczną aurą, wjeżdżamy na Kasprowy Wierch gdzie zapiera dech w piersiach dostojeństwo gór, zwiedzamy lodowy zamek, bierzemy udział w kuligu oraz zimowych sportach: saneczkarstwo, narciarstwo oraz bitwy na śnieżki. Nie brakuje także relaksu i wzmacniania sił na basenie w termalnych wodach. Wzmacniamy także siły duchowe uczestnicząc w obrzędach środy popielcowej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wieczorem spacerujemy po pięknie oświetlonych Krupówkach wraz z bajkowymi postaciami. Do domu wracamy w piątek 20 lutego wieczorem zmęczeni ale zadowoleni. Dobrze znów być w domu

 
MARZEC

Marzec to miesiąc św. Józefa, bierzemy udział w litanii do Świętego Patrona Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.

10-18.03. Rozpoczynamy nowennę ku czci św. Józefa. Spotykamy się w kaplicy DPS by naszemu Patronowi przedstawiać prośby i podziękowania, chętnych nie brakuje, przychodzą młodzi, dzieci i dorośli. Skorzystało 60 osób.

12.03. Pierwsza część konkursu plastycznego pt ,, Wielkanocny koszyk”. Podczas zajęć dzieci i młodzież przygotowywali pisanki, papierowe kwiaty odlewali figurki baranka wielkanocnego. W zajęciach z kultywowania tradycji wielkanocnych wzięło udział 40 osób.

18.03. Grupa 15 osób uczestniczy w seansie kinowym 3D. Ptasie przygody zainteresowały nawet dorosłych, śmieszne scenki, z życia ptaków i trud związany z wędrówką ptaków do ciepłych krajów. W drodze powrotnej odwiedzamy nasz zalew Zimna Woda, gdzie odkrywamy pierwsze oznaki wiosny: bazie, dzikie kaczki, łabędzie oraz ślady bobrów.

19.03. Msza św. została odprawiona o godz. 8.00. , następnie wspólne spotkanie przy grillu. Nie zabrakło także konkursów i zabaw integracyjnych. Słoneczna pogoda, dobre humory a także pyszne przekąski umilały czas wspólnego świętowania. Skorzystało 60 osób

23.03.Druga część konkursu ,,Wielkanocny koszyk” tym razem uczestnicy wykonywali prace wykończeniowe oraz przyozdabiali stroikami sale, część stroików trafiła do osób zaprzyjaźnionych jako forma pamięci i wyraz wdzięczności. Skorzystało 40 osób

 
KWIECIEŃ

Bierzemy udział wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w obchodach Triduum Paschalnego. Odwiedzamy Grób Pański, spotykamy się ze strażakami . Pomagamy w przygotowaniu pokarmów do świecenia, nie pomijamy udziału w obchodach radosnej Paschy – ALLELUJA.

W kwietniu rozpoczynamy realizację projektu profilaktycznego pt,,Gotowy do startu” w ramach realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Będziemy podejmowali tematy: integracji, organizacji czasu wolnego, planujemy zorganizować zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry. Miłą nagroda będzie wycieczka do kopalni soli w Wieliczce.

3.04. Chętni mieszkańcy biorą udział w nowennie przed uroczystością Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

28.04. Rozpoczęcie zajęć z programu profilaktyczno-edukacyjnego pt ,,Gotowy do startu” Cele zajęć rozpoczynających realizację programu:

 1. Zapoznanie się z celami programu oraz harmonogramem
 2. Zawiązanie wspólnoty
 3. Integracja
 4. Rozgrywki BOCCI – wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja
 5. Wspólne spędzanie czasu
 6. Zajęcia muzyczne

Program:

Godzina 10.00. Uroczyste otwarcie następnie: część edukacyjna   dialogowana, rozgrywki BOCCI, zajęcia muzyczne, słodki poczęstunek.

30.04. Spotkanie z melodią - zajęcia terapeutyczne to tytuł kolejnego punktu realizacji projektu ,,Gotowy do startu’’ Program spotkania:

 1. Zawiązanie wspólnoty
 2. Rozgrzewka muzyczna
 3. Karaoke- zajęcia grypowe i indywidualne
 4. Lodowa przekąska
 5. Pożegnanie kolegi Henia – podziękowanie, wzajemne obdarowanie

CELE:

 1. Umiejętność współpracy
 2. Przyjaźń jako element wsparcia
 3. Terapia muzyczna
 4. Terapia Zastępowania Agresji
 5. Integracja
 6. Edukacja
 
MAJ

1.05.Rozoczynamy majówki, codzienna Litania do Matki Bożej gromadzi chętnych z DPS oraz dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej, w niedzielę mamy wystawienie Najśw. Sakramentu.

Dziś 5 osób skorzystało z wyjazdu na lody z Fundacją.

2.05.Święto flagi. Pamiętamy o naszej Ojczyźnie, uczymy się rozpoznawać znaki patriotyczne Polski.

9.05. Kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu Gotowy do Startu. Oto cele i program. W spotkaniu wzięło udział 41 osób.

Cele:

 1. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu
 2. Spotkanie z przyjaciółmi
 3. Nawiązywanie nowych i zacieśnianie istniejących znajomości
 4. Elementy TZA
 5. Integracja wewnątrzgrupowa

Program:

 • Zawiązanie wspólnoty
 • Praca w grupach
 • Zajęcia muzyczne
 • Projekcja filmu
 • Pogadanka, spostrzeżenia, rozmowy, dyskusje…

11-15.05. Wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry I nad Jezioro Żarnowieckie. W wyjeździe wzięło udział 47 osób. W realizacji nie zabrakło zabaw ruchowych, Terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz spacerów nad jeziorem i Bałtykiem, sportu i rekreacji a w to wszystko wpleciona praktyczna wiedza. Było zwiedzanie i aktywność turystyczna: Hel, Żarnowiec, Władysławowo, Karwia. Pogoda dopisała, humory i apetyty także. Jeszcze chętnie byśmy pozostali ale niestety czas nagli , mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy.

22-23.05. Konkurs o Aniołach organizowany w ramach współpracy Fundacji Dom Otwartych Serc z Fundacją Zabytkom Na Ratunek NAZARET z Ostrzeszowa. W konkursie wzięli udział mieszkańcy DPS pod czujnym okiem terapeutów i opiekunów w sumie 45 osób. Anioły zostały wykonane różnymi technikami: papieroplastyka, orgiami, malowanie na szkle itp. Prace zostały przesłane do Ostrzeszowa gdzie będą wystawione podczas konkursu.

26.05. Dziś   odbywają się zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w ramach realizacji projektu ,,Gotowy do startu”. W zajęciach bierze udział 46 osób. Zajęcia terapeutyczne obejmowały prace kulinarne /przygotowywanie klusek śląskich oraz pieczenie gofrów/, zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne odbywały się na sali sportowej DPS.

31.05. Zawody wędkarskie nad Zalewem Zimna Woda. Grupa mieszkańców DPS wraz z opieką wolontariacką Fundacji Dom otwartych serc bierze udział w rywalizacji. W zawodach bierze udział Mateusz, Maciek, Paweł, Grześ. Chłopcy zajmują trzy kolejne miejsca, otrzymują puchary oraz nowe wędki. W rywalizacji kibicują pozostali chłopcy. Na zakończenie konkursu uczestniczymy w grillu. Dziękujemy PZW Kolejarz oraz PZW Miasta Łuków za zaproszenie i organizację zawodów. W sumie w imprezie bierze udział 13 osób.

 
CZERWIEC

1. 1.06.Dzień Dziecka. Świętujemy dzień poświęcony wszystkim dzieciom tym małym i tym dużym, którzy dziećmi się czują pomimo upływu lat. Tegoroczne obchody maja miejsce na terenie Jaty w Ostoi. Spotykamy się z leśnikiem p. Karolina, która przybliża nam historię i środowisko lasu, jest z nami rodzina Wojciechowskich, która przygotowuje dla nas pyszna grochówkę oraz przepyszne owocowe placki, nie zabrakło także ks. Mariusz, który zasponsorował nam lody. Gromkie sto lat na cześć podopiecznych zabrzmiało na samym początku a potem były lody, konkursy, tory przeszkód, spacer edukacyjny, konkursy plastyczne i rywalizacje sportowe no i oczywiście grochówka, pieczenie kiełbasek, nie zabrakło małe co nieco….Było nas 60 osób, nasz program profilaktyczny cieszy się dużą popularnością.

Po południu p. Jurek zajechał przed dom dorożką z para pięknych kucyków. Były przejażdżki konne dla wszystkich chętnych. Przyszły nawet dzieciaki z Placówki Wielofunkcyjnej.

3.06. Na ternie DPS był mini grill z muzyką utrwalający uzyskane wiadomości podczas pobytu w Jacie.   Mieszkańcy przygotowywali palenisko pod czujnym okiem pracowników oraz kiełbaski. Konkurs muzyczny cieszył się dużym powodzeniem, każdy chce spróbować śpiewaczego talentu. Skorzystało 40 osób

4.06. Bierzemy udział w procesji Bożego Ciała. Dajemy świadectwo naszej wiary i pobożności. Jak, co roku pomagamy przy niesieniu chorągwi i feretronów. Nad chłopcami czuwają siostry. Wyjście organizuje Fundacja. Skorzystało 10 osób

9.06. S. Regina oraz Maciej Kryst i Robert Jaworski wychowankowie DPS wyjeżdżają do Rejowca Fabrycznego by nawiedzić groby rodziców Roberta, po drodze odwiedzamy rodzonego brata Roberta oraz ciocię Danusię.

12.06. Zajęcia stolikowe na świeżym powietrzu czyli przyjemne z pożytecznym. Wśród śpiewu ptaków i zieleni, nasze umysły lepiej pracują i zdolne są do większego wysiłku. Otóż dziś zmierzymy się podczas zajęć grupowych                   i zespołowych. Każdy stara się jak może, jedni   w grach zręcznościowych, inni kulinarnych zmaganiach, a jeszcze inni w łamigłówkach. Każdy jednak znalazł coś dla siebie. Walka była zacięta, niemniej jednak wszyscy dobrnęli szczęśliwie do końca i zostali nagrodzeni. Naszym zabawom towarzyszył czworonożny Przyjaciel – pies Dżambo. W zajęciach wzięło udział 42 osoby.

20.06. Słoneczny dzień, grupa chłopaków z s. Reginą i konserwatorem p. Adamem jedzie na pokazy lotnicze do Dęblina, tam Szkoła Orląt obchodzi 90-lecie istnienia. Zostajemy przyjęci bardzo serdecznie, możemy naszym busem podjechać prawie pod płytę lotniska, zwolniono nas nawet z opłat za bilety. Mamy także dobre miejsca bo przy samych barierkach- widoki przecudne. Startują samoloty różnego typu, helikoptery i ciężkie bombowce. Piloci pokazują podniebne sztuczki. Nawet skoczkowie –spadochroniarze mają swoją chwilę.     Z podziwem patrzymy na galowe mundury i wojskowe odprawy. Atrakcja jest także możliwość zwiedzania samolotów wewnątrz szczególnie tego zwiadowczego służącego w siłach NATO. Nie brakuje modli dużych maszyn wystawionych na zewnątrz gdzie piloci wyjaśniają ich specyfikę i możliwości. Cieszymy się z możliwości przeżycia takiej imprezy. Skorzystało 9 osób

24-25.06. Wyjazd integracyjny do Wieliczki. Grupa 24 osób wczesnym rankiem wyjeżdża na wyprawę. Czeka ich przygoda w kopalni Wieliczka. Oto dawne dzieje nagle stają się rzeczywistością, którą można niemal dotknąć, zobaczyć     a nawet zasmakować. Najpierw wita nas Niepołomicki zamek wraz z rycerzem w żelaznej zbroi, tutaj dowiadujemy się o polowaniach polskich królów i szlachty, sami możemy przymierzyć zbroje i zrobić sobie zdjęcie z nadwornym błaznem. Zaledwie kilka kilometrów dzieli nas od kopalni soli, tu z kolei dowiadujemy się o historii wydobycia soli na terenie Polski oraz jej wartości. Podziwiamy solne rzeźby , korytarze i wnęki, wdychamy świeże, solne powietrze wzmacniając przez to nasze fizyczne siły. To nie wszystkie atrakcje, w drodze powrotnej zwiedzamy Ojcowski Park Narodowy wraz z jego osobliwościami w postaci Bramy Krakowskie, Maczugi Herkulesa, podziwiamy piękno skał wapiennych i krajobrazów. Podczas podróży nie nudzimy się, ciągle są jakieś atrakcje: zgadywanki, rebusy, filmy no i oczywiście zajęcia muzyczne. Humory bardzo nam dopisują. Czas wycieczki mija szybko i przyjemnie.

Celem było:

 1. Edukacja
 2. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu
 3. Integracja
 4. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne
 5. Wspólne spędzanie wolnego czasu
 6. Nauka łączenia przyjemnego z pożytecznym

Program:

 • 24.06. wyjazd
 • Zajęcia w podróży /zgadywanki, projekcja filmu/
 • Zwiedzanie Niepołomic
 • Spotkanie z rycerzem w zbroi - zamek
 • Zwiedzania kopalni w Wieliczce
 • Tężnie, plac zabaw
 • 25.06.
 • C.d. zwiedzania kopalni
 • Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego
 • Spacer – kontakt z przyrodą
 • Zajęcia podczas podróży / utrwalenie wiadomości, zajęcia muzyczne/

27.06. Podsumowanie programu Profilaktycznego pt Gotowy do startu niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Dziś podsumowujemy nasze wysiłki i starania ostatnich miesięcy. Niepełnosprawni mieszkańcy wiele się nauczyli, miło spędzali czas na terenie DPS jak poza nim na wyjeździe socjoterapeutycznym, czy do Wieliczki. Nasze podsumowanie jest trochę inne, nic nie piszemy, nie wyliczmy procentów bo się zwyczajnie nie da. Za to widzimy uśmiechnięte miny dzieci i młodzieży naszego ośrodka oraz głębokie pragnienie przeżycia podobnych chwil w niedalekiej przyszłości. Najlepszym podsumowaniem jest namalowany plakat z napisem DZIĘKUJEMY. Bo naprawdę wszystkim, dzięki którym realizacja tego projektu była możliwa DZIĘKUJEMY.

Teraz chcemy utrwalać zdobyte umiejętności a w przyszłości mamy nadzieje nauczyć się następnych i podobnie jak w tym roku frekwencja mieszkańców będzie stuprocentowa.

W projekcie wzięli udział wszyscy mieszkańcy DPS w Łukowie oraz wolontariusze, w sumie 70 osób.

 
LIPIEC

5.07. Integracyjny Festyn pt Bądźmy razem ma miejsce tradycyjnie nad Zalewem Zimna Woda. Najpierw Msza św. A potem przemówienia władz i już zaczynamy wspaniałą zabawę. Jest klaun Kropeczka, zespoły muzyczne, zamek dmuchany, sportowe rywalizacje i indiański namiot, jest p. Jurek a para wspaniałych kucyków i strażnicy leśni z końmi, na których można odbyć przejażdżkę…. Nie zabrakło także bigosu, grochówki i przekąsek. Jako Fundacja, DPS i siostry czynnie włączyliśmy się w imprezę, która gromadzi ok. 1000 osób.

7.07. Wakacyjne wodne szaleństwa. Temperatura sięga 35 stopni, na terenie DPS został rozłożony basen. Jak miło schłodzić się w wodzie, poszaleć, pograć   w piłkę. Mieszkańcy sami brali udział w przygotowaniu sprzętu i basenu. Skorzystało 40 osób

14 i 17.07.Papierowe niespodzianki to tytuł prac plastycznych wykonywanych przez mieszkańców. Piękne kwiaty powstają w pracowni plastycznej pod czujnym okiem terapeutów. Kwiaty będą zdobić dużą salę oraz hole Domu Pomocy Społecznej . Skorzystało 45 osób

Zajęcia muzyczn0-rytmiczne w roku 2015/2016 dla mieszkańców DPS w Łukowie.

20.07. Po raz pierwszy w naszym domu rozbrzmiewa muzyka pod batutą p. Grzegorza Dziurdziaka. Pan Grzegorz zgodził się prowadzić zajęcia rytmiczne i muzyczne z mieszkańcami DPS. Spotkania będą możliwe dzięki sponsoringowi Fundacji Emaus ze Szwecji, która pokrywa koszty zajęć.

22.07. Imieniny s. Dyrektor Anity. O godzinie 9-ej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Szczepana, wikariusza Parafii NMP Matki Kościoła, podczas Eucharystii chłopcy służyli do Mszy a organistą był p. Dziurdziak, pracownicy włączyli się czynnie prowadząc czytanie, modlitwę wiernych, śpiew prowadziła s. Salomea. Po wspólnej modlitwie życzenia i śpiewy w wykonaniu naszych podopiecznych przy akompaniamencie nowego sprzętu muzycznego.   W programik artystyczny przygotowany przez s. Reginę włączyli się pracownicy, stażyści i nasza młodzież. Miłymi chwilami był Quiz przygotowany w postaci przeźroczy, który rozbawiał i rozśmieszał gości. Gromkie sto lat zabrzmiało podczas odpalenia racy na imieninowym stole. Dziś pamiętamy także o wszystkich Solenizantkach Aniach i Haniach a jest ich u nas wiele.

W uroczystościach wzięła udział dyrektor Ośrodka w Stoczku Łukowskim, pracownicy Placówki Wielofunkcyjnej, Siostry Nazaretanki z ul. 11-go listopada oraz pracownicy i mieszkańcy DPS.

 
SIERPIEŃ

11.08.Zajecia rekreacyjno-sportowe zgromadziły mieszańców DPS wraz z opiekunami w nowo wybudowanej klimatyzowanej sali. Na zewnątrz upał temperatura dochodzi do 40 stopni, a my ciesząc się przyjemnym chłodem bierzemy udział w konkurencjach sprawnościowych, równoważnych, integracyjnych i muzycznych. Zabawa jest przednia, wszyscy angażują się całym sercem oczywiście na miarę swoich możliwości. Zabawę kończymy pyszną przekąską – goframi. Skorzystało 45 osób

16.08. Długo wyczekiwany odpust kaplicy Świętego Rocha. Z tej okazji do Łukowa zjeżdżają goście z okolic. Najpierw wielkie sprzątanie na cmentarzu gdzie znajduje się kaplica, kwiaty, znicze no i oczywiście modlitwa, a potem wielka zabawa. Miejsca straganowe liczą sobie prawie 200 miejsc, właściwie wszystko można tu kupić począwszy od lodów i waty cukrowej, zabawkach skończywszy na petardach. Grupa 9 osób pod opieką wolontariuszy Fundacji uczestniczy w uroczystościach. W drodze powrotnej zajeżdżamy po psa Dżambo by wspólnie odwiedzić zalew Zimna Woda. Nad zalewem cisza i spokój, spacerujemy po okolicznych ścieżkach i zażywamy świeżego powietrza, niektórzy, odważni korzystają z chłodzącej wody a nasz pies bierze kąpiel. Skorzystało 18 osób

26.08. Dziś maja miejsce różne uroczystości: Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki naszej Ojczyzny oraz huczne pożegnanie lata na ternie Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Rozpalony grill niesie woń pieczonego schabu i chleba     z ziołami, dźwięki muzyki rozweselają uczestników i zachęcają do gier, zabaw         i konkursów. Humory i apetyty wszystkim dopisują. Cieszymy się ze wspólnie spędzonego czasu. Podczas zabawy czeka nas jeszcze jedna niespodzianka oto jeden z byłych wychowanków DPS Jasiu z Domu w Kaniach wraz ze współmieszkańcami odwiedza dawnych przyjaciół. Goście zwiedzają terapię, rehabilitację, a przede wszystkim spotykają się ze znajomymi. Pyszne lody i pop corn umilają czas spotkania. Skorzystało 70 osób

31.08.-13.09. Rozpoczynamy turnus rehabilitacyjny nad jeziorem Białym   w Okunince. Turnus jest dofinansowywany przez Fundację Dom Otwartych Serc, bierze w nim udział 9 osób. Koledzy z DPS, którzy w tym roku nie mogą pojechać nad jezioro odwożą kolegów, towarzysząc im w podróży. Jest ciepło i słonecznie, zatem korzystamy z kąpieli wodnych i słonecznych, niektórzy zdążyli nawet popływać rowerkami wodnymi. Zapaleńcy rozwinęli wędki i próbowali złapać złotą rybkę, by spieniła ich życzenia – niestety tym razem nic nie złowiliśmy. Chłopcy pozostający na turnusie biorą udział w rehabilitacji i terapii oraz zajęciach integracyjnych, pozostali wracają do domu zwiedzając okoliczne zabytki m.in. w Orchówku. Pozostającym na turnusie życzymy dobrej pogody i wypoczynku.

 
WRZESIEŃ

17.09. ,,Kurczak w marynacie” to tytuł kulinarnych szaleństw. Oto mieszkańcy DPS w Łukowie uczyli się nowych przepisów dotyczących mięsa drobiowego. Grupa 45 osób stanęło do pracy, wynikiem spotkania były pyszne dania przystrojone arbuzem –palce lizać.

29.09.Realizacja zadania pt,, Wiwat ruch-w zdrowym ciele zdrowy duch” przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. W zawodach sportowych wzięło udział 45 osób. Spotkanie rozpoczęto od zabaw integracyjnych – muzycznych a następnie przeprowadzono zawody sportowe. Uczestnicy rywalizowali w ćwiczeniach równoważnych z zastosowaniem dysków sensorycznych oraz piłek rehabilitacyjnych były także rzuty do celu z przyborem / tarcze magnetyczne dart i lotki/. Slalom gigant między pachołkami z piłką i kijem unihock zaangażował wielu chętnych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w rozgrywkach otrzymali nagrody w postaci medali. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w postaci sałatki owocowej.

30.09. Już po raz kolejny spotykamy się na imprezie integracyjnej w Ryżkach. Tym razem Fundacja Dom Otwartych Serc sponsoruje przekąskę w postaci pop cornu. Chętnych jest dużo bo i okazja nie codzienna. W spotkaniu bierze udział ponad 100 osób, obecni są uczestnicy okolicznych ośrodków wspierających rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na imprezie nie zabrakło konkursów plastycznych, dobrej muzyki i tańca a przede wszystkim dobrych nastojów. Skorzystało ponad 100 osób.

 
PAŹDZIERNIK

7.10. Dzisiejszy dzień dla mieszkańców Domu Pomocy w Łukowie niesie wiele atrakcji, bo oto dziś część mieszkańców wyjeżdża na wycieczkę do Kampinoskiego Parku Narodowego a część mieszkańców pozostających na terenie ośrodka zostaje zaproszona wraz z personelem na ciepłą , grillową przekąskę. Choć pogoda wręcz zimowa, słońce jednak rozjaśnia twarze uczestników, serwujemy pyszna kiełbaskę, pieczony chleb, napoje i dobrą muzykę, która zawsze cieszy podopiecznych. W naszym grillowaniu nie zapominamy o wycieczkowiczach oni także zostają poczęstowani małym co nieco. Skorzystało 40 osób.

10.10. Grupa dwunastu mieszkańców DPS uczestniczy w Festiwalu Kultury i Tradycji Ludowych ,,Kolorowe Jarmarki” w Łukowskim Domu Kultury. W programie miała miejsce prezentacja tańca, śpiewu i muzyki regionalnej, występy amatorskich zespołów ludowych, pokaz tradycyjnych strojów ludowych a także degustacje potraw kuchni regionalnej. Podopieczni czynnie brali udział w występach poprzez śpiew, udział w zajęciach garncarskich, zwiedzanie wystaw ludowych, podczas uroczystości miały miejsca miłe spotkania ze znajomymi z zespołów ludowych oraz ośrodków.

20.10. Odbyły się zawody sportowe pt Zdrowo-sportowo. W rozgrywkach tenisa stołowego wzięło udział 60 osób. Rozgrywki rozpoczęto nauka zasad gry oraz instruktarzem. Uczestnicy mogli spokojnie zagrać w tenisa. Mieli do dyspozycji dwa stoły. Mecz zakończył się remisem. W zamian za włożony wysiłek i zdrową rywalizację była nagroda w postaci pizzy, napoi i słodyczy. Osoby biorące udział w zawodach zintegrowały się na wspólnej dyskotece. Dzięki dofinansowaniu stołu do tenisa przez PFRON mamy możliwość zorganizować kolejne konkursy i doskonalić umiejętności tej dyscypliny sportowej.

21.10.Bierzemy czynny udział w spotkaniu integracyjnym trzech Placówek Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, Ośrodka Wsparcia ,,Przylądek” oraz Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Spotkanie ma miejsce na terenie DPS         w Łukowie na Broniewskiego, ponad 100 osób bawi się przy muzyce disco polowej, a następnie bierze udział w spotkaniu modlitewnym, które prowadzi ks. Sylwester kapelan DPS w Ryżkach. Październikowe zamyślenia bo taki tytuł nosi to spotkanie wprowadza wszystkich w skupienie i zadumę nad przemijającym czasem ale i pięknem otaczającej nas jesiennej przyrody. Atmosfera spotkania jest serdeczna, przyjazna, wszyscy zainteresowani są zmianami, jakie zaszły w ostatnim czasie na Broniewskiego. Podczas spotkania nie zabrakło zabawy no i oczywiście nagród oraz słodkiego poczęstunku. Skorzystało ponad 100 osób.

 
LISTOPAD

01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Wraz z grupą 16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej udajemy się na cmentarz w Łukowie, by oddać cześć zmarłym spoczywającym na tutejszej nekropoli. Odwiedzamy zmarłych mieszkańców, Siostry, pracowników a także osoby związane z DPS w Łukowie. Nie zapominamy o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Zaduma, wdzięczność a przede wszystkim modlitwa towarzyszy naszej wędrówce po cmentarnych alejkach. Groby odwiedzamy wraz z wychowankami DPS także w kolejne dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.

11.11. Święto Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wraz z mieszkańcami bierzemy udział we Mszy św., podczas której modlimy się za Ojczyznę, dziękując za pokój   i wolność. Wdzięczną modlitwą ogarniamy poległych w Jej obronie. Nie zapominamy, o tych którzy obecnie sprawują rządy w Państwie. Dzisiejsza uroczystość to dobra okazja do lepszego poznania historii i zademonstrowania swego patriotyzmu. Mieszkańcy na budynku DPS-u wywiesili flagi biało-czerwone. Skorzystało 16 osb.

12.11. Na dziś po raz kolejny zaplanowaliśmy spotkanie nie tylko po to by razem spędzać czas ale czegoś się nauczyć. Zajęcia realizowane w ramach współpracy   z PFRON-em noszą tytuł ,,Sztuka decoupage-czyli , co można zrobić ze zwykłej serwetki”. Cel spotkania to nauka cudów ozdabiania flakonów, bombek, drewna, plastiku, szkła za pomocą papierowych serwetek…powstają piękne prace, które radują oczy i serce. Zwyczajne serwetki na naczyniach wyglądają niczym malowane krajobrazy i widoczki. Uczestnicy najpierw z zaciekawieniem   a   potem z zaangażowaniem pracują nad swoim dziełem. Uwieńczeniem trudu są wprost arcydzieła niczym z plastycznej pracowni. Spotkanie kończymy słodkim poczęstunkiem i rozdaniem nagród. Skorzystało 75 osób.

24.11. Idziemy do kina w Łukowie. Celem wyjścia jest: integracja, edukacja, umiejętność zachowania się w miejscach publicznych, nauka współdziałania i odpowiedzialności. W seansie filmowym uczestniczy 18 osób.

26.11. Andrzejkowe szaleństwa w ŁOK. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej wraz     z pracownikami domu oraz wolontariuszami Fundacji Dom Otwartych Serc wspaniale bawią się przed nadchodzącym Adwentem. Nie brakuje dobrej muzyki zespołu ,,Chłopaki nie płaczą”, konkursów, zabaw i nagród oraz słodkiej przekąski. W zabawie biorą udział DPS w Ryżkach, Ośrodek Wsparcia Przylądek, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Było nas ponad 100 osób.

27.11.Andrzejkowe spotkanie z melodią to tytuł imprezy zorganizowanej na terenie DPS w Łukowie. Ponad 40 osób bierze udział w słuchaniu pięknej muzyki oraz śpiewaniu piosenek.

29.11. Spadł pierwszy śnieg dzieciaki nie posiadają się z radości. Po pierwsze Mikołaj będzie mógł przyjechać saniami, po drugie można lepić śniegowe figury. To nic, że śniegu jest niewiele i zaraz się stopi, liczy się to, że po prostu spadł. Takiej okazji nie przepuszczamy bierzemy busik i ruszamy do lasu. Dziewięciu chłopaków wraz z opieką spędzają niedzielne do południe w leśnej scenerii lepiąc bałwana i inne śmieszne figury.

 
GRUDZIEŃ

1.12. ,,Bożonarodzeniowa gwiazdka” to tytuł zajęć plastycznych dla 40 uczestników. Wycinamy gwiazdy z różnego materiału: tektury, bibuły, styropianu itp. Gwiazdy są duże i małe, płaskie i przestrzenne, kolorowe i całkiem białe, wszystko zależy od upodobań   i wyobraźni. Nasze gwiazdki zastana zawieszone na sali świątecznych spotkań mieszkańców DPS w Łukowie.

3.12. Adwent skłania nas nie tylko do refleksji ale i do przypominania sobie o tradycjach aby jak najlepiej przeżyć czas przygotowań do czasu Bożego Narodzenia i sam czas świątecznych spotkań z najbliższymi. Doskonałą formą nauki i zabawy jest realizacja zadania pt ,, Boże Narodzenie- tradycje” realizowane przez Fundację przy współudziale PFRON. Praktycznie przeddzień Mikołajków spotykamy się by najpierw opowiedzieć sobie o tradycjach, przypomnieć je z domu rodzinnego lub z poprzednich lat a potem poznać nowe. Wszystkie są ciekawe: robienie wieńca adwentowego z czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele adwentowego oczekiwania, wykonywanie stroików, odlewanie gipsowych figurek, zbieranie szyszek i ich ozdabianie, strojenie choinek, wycinanie gwiazdek. Powstawały piękne prace: stroiki na wigilijny stół, ozdobiony opłatek, mały Jezus z gipsowej foremki, została nawet ubrana pierwsza choinka…Radości było wiele, wysiłek duży toteż otrzymane nagrody rekompensowały zużyte siły i poprawiały już istniejące uśmiechy na twarzy. Skorzystało 70 osób.

6.12. To ważny dzień i dla dzieci i dla dorosłych. Przychodzi św. Mikołaj dla każdego ma coś miłego. Fundacja Dom Otwartych Serc przygotowała okolicznościowe upominki i słodkie paczki. Do sióstr przybył Mikołaj nocą     i pozostawił słodkie niespodzianki. Powróćmy jeszcze do naszych podopiecznych – radości było co niemiara najpierw z oczekiwania na Niebieskiego Gośćca a potem z otrzymanych darów. Pierwszy raz Mikołaj zakradł się ciemną nocką   i pod poduszki powkładał różne ciekawe podarki: samochody, puzzle, grające zabawki, telefony, gry, kosmetyki….. Po południu zaś przyszedł bardziej oficjalnie, każdy mógł porozmawiać z Mikołajem, usiąść na mu na kolanach, zaśpiewać kolędę, zatańczyć, powiedzieć wiersz a czasem po prostu się uśmiechnąć – każdy gest został nagrodzony workiem pełnym słodkości. Nie zabrakło wspólnej zabawy z Gościem oraz poczęstunku. Dziękujemy i czekamy na Ciebie za rok. Paczki otrzymało 31 osób, ogółem skorzystało 45 osób.

16.12. Dziś odwiedza nas młodzież gimnazjalna ze szkoły integracyjnej pod kierunkiem    p. Dyrektor Anny M. Uczniowie przygotowała jasełka oraz zabawy słowno-muzyczne. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Trzeba podkreślić, że inicjatorem spotkania była młodzież, w czasie spotkania wystąpił były uczeń szkoły, który z sympatii dla naszych chłopców przyjechał specjalnie z Siedlec aby u nas wystąpić. Skorzystało 64 osobz.

19.12. Grupa dziesięciu osób wyjeżdża do Warszawy na piękny spektakl ,,Piotruś Pan” w wykonaniu artystów jazdy figurowej na lodzie. Bilety otrzymaliśmy z Fundacji Pożywienie –Darem Serca, którą z życzeniami świątecznymi odwiedziliśmy po drodze, sponsorowanych przez Deusche Bank w Warszawie. Spektakl był przepiękny, profesjonalne wykonanie, piękne stroje, świetna muzyka – to uczta dla ducha. Chłopcy byli bardzo zadowoleni. Nasza wyprawa do Stolicy nie zakończyła na Torwarze po drodze w domu rodzinnym pozostawiamy Patryka wychowanka DPS   a wraz z Maćkiem odwiedzamy jego mamę z siostrą. Czas w Warszawie wykorzystujemy maksymalnie na Stadionie Narodowym zwiedzamy wystawę klocków Lego te cuda z klocków wprawiały nas w zadumę i zachwyt. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tych pięknych wydarzeniach.

24.12. WIGILIA to najbardziej rodzinny dzień w roku. Składamy sobie życzenia, przygotowujemy prezenty i drobne upominki a przede wszystkim spotkanie Wigilijne. W tym roku w wigilijnej wieczerzy będzie uczestniczyć około 40 osób, są to mieszkańcy DPS, pracownicy, siostry, byli wychowankowie Domu Dziecka, mieszkańcy DPS w Krasnymstawie, a także rodzice, tego wieczoru jest z nami ks.dr Mariusz Konieczny i dziewczynka z Placówki Wielofunkcyjnej. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą Nieszporów, następnie życzenia,       łamanie się opłatkiem i rozpoczynamy posiłek. Nie brakuje dziś dobrych słów, kolęd, modlitwy za tych, których nie ma już wśród nas….Pod choinką na sali kominkowej znalazły się prezenty, które rozdzielamy pomiędzy chłopców.       Jest dużo rudości i uśmiechu na twarzy, który jednak jest nieco przyćmiony odłączeniem od prawdziwej rodziny.

25.12.-26.12. Świąteczne dni spędzamy na kolędowaniu, spotkaniach w najbliższym gronie przy pysznych słodkościach.

29.12. W Rzymie została odprawiona Msza św. w intencji dobrodziejów zamówiona przez Prezesa Fundację Dom Otwartych Serc.

31.12. Czas przygotowania do zakończenia roku 2015, dla jednych do zabawy sylwestrowej, dla drugich zadumy. Do południa wszyscy spotykamy się przy szampanie oczywiście bezalkoholowym, są śpiewy, wspomnienia i plany na przyszłość. Po obiedzie jeszcze zabawa taneczna i oglądanie sztucznych ogni.     W tym dniu nie brakuje także modlitwy, o godzinie 16.00. w kaplicy przed Najśw. Sakramentem dziękujemy Bogu za wszystkie otrzymane łaski w minionym roku i prosimy o Boże błogosławieństwo w nowym 2016 roku. Modlitwę kończymy Mszą św. oraz wspólna kolacją . Skorzystało 41 osób.

Z ramienia Fundacji Dom Otwartych Serc wzięto udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym gdzie wystawiono nasze stroiki. Czas świąteczny to okres składania sobie życzeń i pamięci o naszych sponsorach i dobrodziejach.

W tym roku wykonaliśmy stroiki, które trafiały do osób nas wspierających, oprócz tego wysłano życzenia do różnych osób i instytucji. Wdzięczną pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkie osoby nam życzliwe, wszystkich z którymi współpracujemy. Ponadto w gazecie Nowa Gazeta Łukowska umieszczono życzenia świąteczne wraz z informacją o zamówionej Mszy św.

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2015 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę 37113,77 zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2015 r. stanowią kwotę 28600,12zł.
 • Dotacjae:2986,22zł

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2015 r. wyniosły 38246.89 zł., w tym:

 • realizacja celów statutowych – 37855.01.zł.
 • pozostałe koszty – 391.88.zł.

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2015r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 30453.22 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2015r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2015

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.      

Łuków, 30.03.2016 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2015 

 

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul.Broniewskiego20/26, 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez : 

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2014 roku Fundacja zorganizowała:

 

MIESIĄC

TREŚĆ- ZADANIE

UWAGI

STYCZEŃ

1.01.NOWY ROK. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki – pierwszy Dzień Nowego Roku. Oddajemy Bogu nadchodzące dni za przyczyną Jego Matki, prosimy o dar pokoju dla nas i całego świata.

W tym dniu organizujemy dyskotekę oraz spotkanie połączone z projekcją filmów. /Skorzystało 60 osób/.

4.01. Coroczny zjazd opłatkowy rodzin mieszkańców DPS. W programie przewidziano: Eucharystię, której przewodniczył ks. dr Mariusz Konieczny, wspólne życzenia  wraz z dzieleniem się opłatkiem oraz występy na harmonijce ustnej w wykonaniu pana Andrzeja Wojtusia znanego muzyka harmonijki ustnej w Polsce, nie zabrakło też recytacji wierszy Pana Jerzego oraz wspólnego kolędowania. W sumie w spotkaniu wzięło udział ok 70 osób. Na mszy św. były obecne dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej wraz z wychowawcami /ok 13 osób/.

6.01. I TRZEJ KRÓLOWIE I TRZEJ KRÓLOWIE OD WSCHODU PRZYBYLI…..Trzej Królowie są wśród nas, przynieśli dary Nowonarodzonemu Dzieciątku, nawet służyli do   Mszy św. i opowiadali o swojej podróży. Wychowankowie DPS Grześ, Paweł i Mateusz wcielili się w postacie historyczne, nie zabrakło też pomocników w koronach na głowie tj pozostałych uczestników świątecznej Eucharystii. Po południu królowie wraz z s. Reginą udali się do szpitala do Białej Podlaskiej gdzie odwiedzali chorych, śpiewali kolędy….Skorzystało 100 osób.

15.01. Wizyta duszpasterska. Ks. dr Tomasz odwiedza nasz dom z wizytą duszpasterską najpierw spotyka się z chłopcami i pracownikami  na wspólnej modlitwie w kaplicy następnie spotyka się z wychowankami w grupach i pokojach. Wszyscy oczekują przybycia księdza, by porozmawiać i pochwalić się swoim pokoikiem. Niektórzy przygotowują nawet krótki program artystyczny jak np. Grześ wykonuje piosenkę Bocielliego. Wieczorem spotykamy się z księżmi na wspólnej kolacji. Skorzystało 50 osób.

19.01.Fundacja organizuje zimowe nordic walking dla śmiałków i odważnych. To pierwsze spotkanie sympatyków tego sportu w tym roku.

 

 

LUTY

2.02.-13.02. Ferie na sportowo to tytuł tegorocznego wypoczynku zimowego organizowanego przez Fundację Dom Otwartych Serc. W programie przewidziano: wyjście na kręgle, na baseny, do kina oraz wielki bal karnawałowy. Organizowane imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nie zabrakło słodkich niespodzianek , spotkania integracyjne zaowocowały nowymi znajomościami. Bal przebierańców zachęcił do tańca nawet zagorzałych szybkiego poruszania się na parkiecie. Niestety czas ferii szybko mija, na szczęście Fundacja szykuje jeszcze jedną atrakcje wyjazd w góry na sportowo-rehabiltacyjne spędzenie zimowego czasu. Skorzystało 60 osób.

14.02. Walentynkowe szaleństwa. Jedno serca masz komu dziś je dasz….. Obdarowujemy się dziś dobrym słowem, serdecznym uśmiechem i czerwonym sercem z wyznaniem przyjaźni, sympatii a czasem i miłości. W dzień św. Walentego niech nikt nie czuje się samotny i nie kochany. Skorzystało 40 osób.

16-19.02. Wyjazd sportowo-rehabilitacyjny w góry do Zakopanego. Zakopane, jak powszechnie wiadomo to zimowa stolica Polski, jak więc jej nie odwiedzić w zimowy czas. Wolontariusze Fundacji wiozą uczestników busikiem, 9 osób- po drodze nie znajdujemy śladów zimy. Dopiero góry i Zakopane witają nas przepięknymi widokami ośnieżonych szczytów. Po drodze odwiedzamy Tyniec i słynnego Ojca Leona Knabita Benedyktyna, pochodzącego z okolic Siedlec, tegorocznego Jubilata, autora wielu książek i programów religijnych. Szacownemu Jubilatowi składamy życzenia, zwiedzamy Tyniec a już w samym Zakopanem cieszymy się słoneczną aurą, wjeżdżamy na Kasprowy Wierch gdzie zapiera dech w piersiach dostojeństwo gór, zwiedzamy lodowy zamek, bierzemy udział w kuligu oraz zimowych sportach: saneczkarstwo, narciarstwo oraz bitwy na śnieżki. Nie brakuje także relaksu i wzmacniania sił na basenie w termalnych wodach. Wzmacniamy także siły duchowe uczestnicząc w obrzędach środy popielcowej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wieczorem spacerujemy po pięknie oświetlonych Krupówkach wraz z bajkowymi postaciami.  Do domu wracamy w piątek 20 lutego wieczorem zmęczeni ale zadowoleni. Dobrze znów być w domu

 

MARZEC

Marzec to miesiąc św. Józefa, bierzemy udział w litanii do Świętego Patrona Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.

10-18.03. Rozpoczynamy nowennę ku czci św. Józefa. Spotykamy się w kaplicy DPS by naszemu Patronowi przedstawiać prośby i podziękowania, chętnych nie brakuje,  przychodzą młodzi, dzieci i dorośli. Skorzystało 60 osób.

12.03. Pierwsza część konkursu plastycznego pt ,, Wielkanocny koszyk”. Podczas zajęć dzieci i młodzież przygotowywali pisanki, papierowe kwiaty odlewali figurki baranka wielkanocnego. W zajęciach z kultywowania tradycji wielkanocnych wzięło udział 40 osób.

18.03. Grupa 15 osób uczestniczy w seansie kinowym 3D. Ptasie przygody zainteresowały nawet dorosłych, śmieszne scenki, z życia ptaków i trud związany z wędrówką ptaków do ciepłych krajów. W drodze powrotnej odwiedzamy nasz zalew Zimna Woda, gdzie odkrywamy pierwsze oznaki wiosny: bazie, dzikie kaczki, łabędzie oraz ślady bobrów.

19.03. Msza  św. została odprawiona o godz. 8.00. , następnie wspólne spotkanie przy grillu. Nie zabrakło także konkursów i zabaw integracyjnych. Słoneczna pogoda, dobre humory a także pyszne przekąski umilały czas wspólnego świętowania. Skorzystało 60 osób

23.03.Druga część konkursu ,,Wielkanocny koszyk” tym razem uczestnicy wykonywali prace wykończeniowe oraz przyozdabiali stroikami sale, część stroików trafiła do osób zaprzyjaźnionych jako forma pamięci i wyraz wdzięczności. Skorzystało 40 osób

 

 

KWIECIEŃ

Bierzemy udział wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w obchodach Triduum Paschalnego. Odwiedzamy Grób Pański, spotykamy się ze strażakami . Pomagamy w przygotowaniu pokarmów do świecenia, nie pomijamy udziału w obchodach radosnej Paschy – ALLELUJA.

 W kwietniu rozpoczynamy realizację projektu profilaktycznego pt,,Gotowy do startu” w ramach realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Będziemy podejmowali tematy: integracji, organizacji czasu wolnego, planujemy zorganizować zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry. Miłą nagroda będzie wycieczka do kopalni soli w Wieliczce.

3.04. Chętni mieszkańcy biorą udział w nowennie przed uroczystością Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

28.04. Rozpoczęcie zajęć z programu profilaktyczno-edukacyjnego pt ,,Gotowy do startu” Cele zajęć rozpoczynających realizację programu:

1.                  Zapoznanie się z celami programu oraz harmonogramem

2.                  Zawiązanie wspólnoty

3.                  Integracja

4.                  Rozgrywki BOCCI – wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja

5.                  Wspólne spędzanie czasu

6.                  Zajęcia muzyczne

Program:

Godzina 10.00. Uroczyste otwarcie następnie: część edukacyjna  dialogowana, rozgrywki BOCCI, zajęcia muzyczne, słodki poczęstunek.

30.04. Spotkanie z melodią  - zajęcia terapeutyczne to tytuł kolejnego punktu realizacji projektu ,,Gotowy do startu’’ Program spotkania: 

1.                  Zawiązanie wspólnoty 

2.                  Rozgrzewka muzyczna 

3.                  Karaoke- zajęcia grypowe i indywidualne 

4.                  Lodowa przekąska 

5.                  Pożegnanie kolegi Henia – podziękowanie, wzajemne obdarowanie 

CELE: 

1.                  Umiejętność współpracy 

2.                  Przyjaźń jako element wsparcia 

3.                  Terapia muzyczna 

4.                  Terapia Zastępowania Agresji 

5.                  Integracja 

6.                  Edukacja 

 

 

MAJ

1.05.Rozoczynamy majówki, codzienna Litania do Matki Bożej gromadzi chętnych z DPS oraz dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej, w niedzielę mamy wystawienie Najśw. Sakramentu.

Dziś 5 osób skorzystało  z wyjazdu na lody z Fundacją.

2.05.Święto flagi. Pamiętamy o naszej Ojczyźnie, uczymy się rozpoznawać znaki patriotyczne Polski.

9.05. Kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu Gotowy do Startu. Oto cele i program. W spotkaniu wzięło udział 41 osób. 

Cele: 

1.                  Alternatywne formy spędzania wolnego czasu

2.                  Spotkanie z przyjaciółmi

3.                  Nawiązywanie nowych i zacieśnianie istniejących znajomości

4.                  Elementy TZA

5.                  Integracja wewnątrzgrupowa

Program: 

·                    Powitanie.

·                    Zawiązanie wspólnoty

·                    Praca w grupach

·                    Zajęcia muzyczne

·                    Projekcja filmu

·                    Pogadanka, spostrzeżenia, rozmowy, dyskusje…

 

11-15.05. Wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry I nad Jezioro Żarnowieckie. W wyjeździe wzięło udział 47 osób. W realizacji nie zabrakło zabaw ruchowych, Terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz spacerów nad jeziorem i Bałtykiem, sportu i rekreacji a w to wszystko wpleciona praktyczna wiedza. Było zwiedzanie i aktywność turystyczna: Hel, Żarnowiec, Władysławowo, Karwia. Pogoda dopisała, humory i apetyty także. Jeszcze chętnie byśmy pozostali ale niestety czas nagli , mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy. 

 

22-23.05. Konkurs o Aniołach organizowany w ramach współpracy  Fundacji Dom Otwartych Serc z Fundacją Zabytkom Na Ratunek NAZARET z Ostrzeszowa. W konkursie wzięli udział mieszkańcy DPS pod czujnym okiem terapeutów i opiekunów w sumie 45 osób. Anioły zostały wykonane różnymi technikami: papieroplastyka, orgiami, malowanie na szkle itp. Prace zostały przesłane do Ostrzeszowa gdzie będą wystawione podczas konkursu. 

  

26.05. Dziś  odbywają się zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w ramach realizacji projektu ,,Gotowy do startu”. W zajęciach bierze udział 46 osób. Zajęcia terapeutyczne obejmowały prace kulinarne /przygotowywanie klusek śląskich oraz pieczenie gofrów/, zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne odbywały się na sali sportowej DPS. 

 

31.05. Zawody wędkarskie nad Zalewem Zimna Woda. Grupa mieszkańców DPS wraz z opieką wolontariacką Fundacji Dom otwartych serc bierze udział  w rywalizacji. W zawodach bierze udział Mateusz, Maciek, Paweł, Grześ. Chłopcy zajmują trzy kolejne miejsca, otrzymują puchary oraz nowe wędki. W rywalizacji kibicują pozostali chłopcy. Na zakończenie konkursu uczestniczymy w grillu. Dziękujemy PZW Kolejarz oraz PZW Miasta Łuków za zaproszenie i organizację zawodów. W sumie w imprezie bierze udział 13 osób. 

 

 

CZERWIEC

1. 1.06.Dzień Dziecka. Świętujemy dzień poświęcony wszystkim dzieciom tym małym i tym dużym, którzy dziećmi się czują pomimo upływu lat. Tegoroczne obchody maja miejsce na terenie Jaty w Ostoi. Spotykamy się z leśnikiem p. Karolina, która przybliża nam historię i środowisko lasu, jest z nami rodzina Wojciechowskich, która przygotowuje dla nas pyszna grochówkę oraz przepyszne owocowe placki, nie zabrakło także ks. Mariusz, który zasponsorował nam lody. Gromkie sto lat na cześć podopiecznych zabrzmiało na samym początku a potem były lody, konkursy, tory przeszkód, spacer edukacyjny, konkursy plastyczne i rywalizacje sportowe no i oczywiście grochówka, pieczenie kiełbasek, nie zabrakło małe co nieco….Było nas 60 osób, nasz program profilaktyczny cieszy się dużą popularnością.

Po południu p. Jurek zajechał przed dom dorożką z para pięknych kucyków. Były przejażdżki konne dla wszystkich chętnych. Przyszły nawet dzieciaki z Placówki Wielofunkcyjnej.

3.06. Na ternie DPS był mini grill z muzyką utrwalający uzyskane wiadomości podczas pobytu w Jacie.  Mieszkańcy przygotowywali palenisko pod czujnym okiem pracowników oraz kiełbaski. Konkurs muzyczny cieszył się dużym powodzeniem, każdy chce spróbować śpiewaczego talentu. Skorzystało 40 osób

4.06. Bierzemy udział w procesji Bożego Ciała. Dajemy świadectwo naszej wiary i pobożności. Jak, co roku pomagamy przy niesieniu chorągwi i feretronów. Nad chłopcami czuwają siostry. Wyjście organizuje Fundacja. Skorzystało 10 osób

 

9.06. S. Regina oraz Maciej Kryst i Robert Jaworski wychowankowie DPS wyjeżdżają do Rejowca Fabrycznego by nawiedzić  groby rodziców Roberta, po drodze  odwiedzamy rodzonego brata Roberta oraz  ciocię Danusię.

12.06. Zajęcia stolikowe na świeżym powietrzu czyli przyjemne z pożytecznym. Wśród śpiewu ptaków i zieleni, nasze umysły lepiej pracują i zdolne są do większego wysiłku. Otóż dziś zmierzymy się podczas zajęć grupowych                    i zespołowych. Każdy stara się jak może, jedni  w grach zręcznościowych, inni kulinarnych zmaganiach, a jeszcze inni w łamigłówkach. Każdy  jednak znalazł coś dla siebie. Walka była zacięta, niemniej jednak wszyscy dobrnęli szczęśliwie do końca i zostali nagrodzeni. Naszym zabawom towarzyszył czworonożny Przyjaciel – pies Dżambo. W zajęciach wzięło udział 42 osoby.

20.06. Słoneczny dzień, grupa chłopaków z s. Reginą i konserwatorem p. Adamem jedzie na pokazy lotnicze do Dęblina, tam Szkoła Orląt obchodzi 90-lecie istnienia. Zostajemy przyjęci bardzo serdecznie, możemy naszym busem podjechać prawie pod płytę lotniska, zwolniono nas nawet z opłat za bilety. Mamy także dobre miejsca bo przy samych barierkach- widoki przecudne. Startują samoloty różnego typu, helikoptery i ciężkie bombowce. Piloci pokazują podniebne sztuczki. Nawet skoczkowie –spadochroniarze mają swoją chwilę.      Z podziwem patrzymy na galowe mundury i wojskowe odprawy. Atrakcja jest także możliwość zwiedzania samolotów wewnątrz szczególnie tego zwiadowczego służącego w siłach NATO. Nie brakuje modli dużych maszyn wystawionych na zewnątrz gdzie piloci wyjaśniają ich specyfikę i możliwości. Cieszymy się z możliwości przeżycia takiej imprezy. Skorzystało 9 osób

24-25.06. Wyjazd integracyjny do Wieliczki. Grupa 24 osób wczesnym rankiem wyjeżdża na wyprawę. Czeka ich przygoda w kopalni Wieliczka. Oto dawne dzieje nagle stają się rzeczywistością, którą można niemal dotknąć, zobaczyć     a nawet zasmakować. Najpierw wita nas Niepołomicki zamek wraz z rycerzem w żelaznej zbroi, tutaj dowiadujemy się o polowaniach polskich królów i szlachty, sami możemy przymierzyć zbroje i zrobić sobie zdjęcie z nadwornym błaznem. Zaledwie kilka kilometrów dzieli nas od kopalni soli, tu z kolei dowiadujemy się o historii wydobycia soli na terenie Polski oraz jej wartości. Podziwiamy solne rzeźby , korytarze i wnęki, wdychamy świeże, solne powietrze wzmacniając przez to  nasze fizyczne siły. To nie wszystkie atrakcje, w drodze powrotnej zwiedzamy Ojcowski Park Narodowy wraz z jego osobliwościami w postaci Bramy Krakowskie, Maczugi Herkulesa, podziwiamy piękno skał wapiennych i krajobrazów. Podczas podróży nie nudzimy się, ciągle są jakieś atrakcje: zgadywanki, rebusy, filmy no i oczywiście zajęcia muzyczne. Humory bardzo nam dopisują. Czas wycieczki mija szybko i przyjemnie.

Celem było:

 1. Edukacja
 2. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu
 3. Integracja
 4. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne
 5. Wspólne spędzanie wolnego czasu
 6. Nauka łączenia przyjemnego z pożytecznym

Program:

 • 24.06. wyjazd
 • Zajęcia w podróży /zgadywanki, projekcja filmu/
 • Zwiedzanie Niepołomic
 • Spotkanie z rycerzem w zbroi - zamek
 • Zwiedzania kopalni w Wieliczce
 • Tężnie, plac zabaw
 • 25.06.
 • C.d. zwiedzania kopalni
 • Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego
 • Spacer – kontakt z przyrodą
 • Zajęcia podczas podróży / utrwalenie wiadomości, zajęcia muzyczne/

 

27.06. Podsumowanie programu Profilaktycznego pt Gotowy do startu niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Dziś podsumowujemy nasze wysiłki i starania ostatnich miesięcy. Niepełnosprawni mieszkańcy wiele się nauczyli, miło spędzali czas na terenie DPS jak poza nim na wyjeździe socjoterapeutycznym, czy do Wieliczki. Nasze podsumowanie jest trochę inne, nic nie piszemy, nie wyliczmy procentów bo się zwyczajnie nie da. Za to widzimy uśmiechnięte miny dzieci i młodzieży naszego ośrodka oraz głębokie pragnienie przeżycia podobnych chwil w niedalekiej przyszłości. Najlepszym podsumowaniem jest namalowany plakat z napisem DZIĘKUJEMY. Bo naprawdę wszystkim, dzięki którym realizacja tego projektu była możliwa DZIĘKUJEMY.

Teraz chcemy utrwalać zdobyte umiejętności a w przyszłości mamy nadzieje nauczyć się następnych i podobnie jak w tym roku frekwencja mieszkańców będzie stuprocentowa.

W projekcie wzięli udział wszyscy mieszkańcy DPS w Łukowie oraz wolontariusze, w sumie  70 osób.

 

 

LIPIEC

5.07. Integracyjny Festyn pt Bądźmy razem ma miejsce tradycyjnie nad Zalewem Zimna Woda. Najpierw Msza św.   A potem przemówienia władz i już zaczynamy wspaniałą zabawę. Jest klaun Kropeczka, zespoły muzyczne, zamek dmuchany, sportowe rywalizacje i indiański namiot, jest p. Jurek a para wspaniałych kucyków i strażnicy leśni z końmi, na których można odbyć przejażdżkę…. Nie zabrakło także bigosu, grochówki i przekąsek. Jako Fundacja, DPS i siostry czynnie włączyliśmy się w imprezę, która gromadzi ok. 1000 osób.

7.07. Wakacyjne wodne szaleństwa. Temperatura sięga 35 stopni,  na terenie DPS został rozłożony basen. Jak miło schłodzić się w wodzie, poszaleć, pograć    w piłkę. Mieszkańcy sami brali udział w przygotowaniu sprzętu i basenu. Skorzystało 40 osób

14 i 17.07.Papierowe niespodzianki to tytuł prac plastycznych wykonywanych przez mieszkańców. Piękne kwiaty powstają w pracowni plastycznej pod czujnym okiem terapeutów. Kwiaty będą zdobić dużą salę oraz hole Domu Pomocy Społecznej . Skorzystało 45 osób

Zajęcia muzyczn0-rytmiczne w roku 2015/2016 dla mieszkańców DPS w Łukowie.

20.07. Po raz pierwszy w naszym domu rozbrzmiewa muzyka pod batutą p. Grzegorza Dziurdziaka. Pan Grzegorz zgodził się prowadzić zajęcia rytmiczne i muzyczne z mieszkańcami DPS. Spotkania będą możliwe dzięki sponsoringowi Fundacji Emaus ze Szwecji, która pokrywa koszty zajęć.

22.07. Imieniny s. Dyrektor Anity. O godzinie 9-ej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Szczepana, wikariusza Parafii NMP Matki Kościoła, podczas Eucharystii chłopcy służyli do Mszy a organistą był p. Dziurdziak, pracownicy włączyli się czynnie prowadząc czytanie, modlitwę wiernych, śpiew prowadziła  s. Salomea. Po wspólnej modlitwie życzenia i śpiewy w wykonaniu naszych podopiecznych przy akompaniamencie nowego sprzętu muzycznego.    W programik artystyczny przygotowany przez s. Reginę włączyli się pracownicy, stażyści i nasza młodzież. Miłymi chwilami był Quiz przygotowany w postaci przeźroczy, który rozbawiał i rozśmieszał gości. Gromkie sto lat zabrzmiało podczas odpalenia racy na imieninowym stole. Dziś pamiętamy także o wszystkich Solenizantkach Aniach i Haniach a jest ich u nas wiele.

W uroczystościach wzięła udział dyrektor Ośrodka w Stoczku Łukowskim, pracownicy Placówki Wielofunkcyjnej, Siostry Nazaretanki z ul. 11-go listopada oraz pracownicy i mieszkańcy DPS.

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ

11.08.Zajecia rekreacyjno-sportowe zgromadziły mieszańców DPS wraz z opiekunami w nowo wybudowanej klimatyzowanej sali. Na zewnątrz upał temperatura dochodzi do 40 stopni,  a my ciesząc się przyjemnym chłodem bierzemy udział w konkurencjach sprawnościowych, równoważnych, integracyjnych i muzycznych. Zabawa jest przednia, wszyscy angażują się całym sercem oczywiście na miarę swoich możliwości. Zabawę kończymy pyszną przekąską – goframi. Skorzystało 45 osób

16.08. Długo wyczekiwany odpust kaplicy Świętego Rocha. Z tej okazji do Łukowa zjeżdżają goście z okolic. Najpierw wielkie sprzątanie na cmentarzu gdzie znajduje się kaplica, kwiaty, znicze no i oczywiście modlitwa, a potem wielka zabawa. Miejsca straganowe liczą sobie prawie 200 miejsc, właściwie wszystko można tu kupić począwszy od lodów i waty cukrowej, zabawkach skończywszy na petardach. Grupa 9 osób pod opieką wolontariuszy Fundacji uczestniczy w uroczystościach.  W drodze powrotnej zajeżdżamy po psa Dżambo by wspólnie odwiedzić zalew Zimna Woda. Nad zalewem cisza i spokój, spacerujemy po okolicznych ścieżkach i zażywamy świeżego powietrza, niektórzy, odważni korzystają z chłodzącej wody a nasz pies bierze  kąpiel. Skorzystało 18 osób

26.08. Dziś maja miejsce różne uroczystości: Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki naszej Ojczyzny oraz huczne pożegnanie lata na ternie Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Rozpalony grill niesie woń pieczonego schabu i chleba      z ziołami, dźwięki muzyki rozweselają uczestników i zachęcają do gier, zabaw       i konkursów. Humory i apetyty wszystkim dopisują. Cieszymy się ze wspólnie spędzonego czasu. Podczas zabawy czeka nas jeszcze jedna niespodzianka oto jeden z byłych wychowanków DPS Jasiu z Domu w Kaniach wraz ze współmieszkańcami odwiedza dawnych przyjaciół. Goście zwiedzają terapię, rehabilitację,  a przede wszystkim spotykają się ze znajomymi. Pyszne lody i pop corn umilają czas spotkania. Skorzystało 70 osób

31.08.-13.09. Rozpoczynamy turnus rehabilitacyjny nad jeziorem Białym   w Okunince. Turnus jest dofinansowywany przez  Fundację Dom Otwartych Serc, bierze w nim udział 9 osób. Koledzy z DPS, którzy w tym roku nie mogą pojechać nad jezioro odwożą kolegów, towarzysząc im w podróży. Jest ciepło i słonecznie, zatem korzystamy z kąpieli wodnych i słonecznych, niektórzy zdążyli nawet popływać rowerkami wodnymi. Zapaleńcy rozwinęli wędki  i próbowali złapać złotą rybkę, by spieniła ich życzenia – niestety tym razem nic nie złowiliśmy. Chłopcy pozostający na turnusie biorą udział w rehabilitacji i terapii oraz zajęciach integracyjnych, pozostali wracają do domu zwiedzając okoliczne zabytki m.in. w Orchówku. Pozostającym na turnusie życzymy dobrej pogody i wypoczynku.

 

WRZESIEŃ

17.09. ,,Kurczak w marynacie” to tytuł kulinarnych szaleństw. Oto mieszkańcy DPS w Łukowie uczyli się nowych przepisów dotyczących mięsa drobiowego. Grupa 45 osób stanęło do pracy, wynikiem spotkania były pyszne dania przystrojone arbuzem –palce lizać.

29.09.Realizacja zadania pt,, Wiwat ruch-w zdrowym ciele zdrowy duch” przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. W zawodach sportowych wzięło udział 45 osób. Spotkanie rozpoczęto od zabaw integracyjnych – muzycznych a następnie przeprowadzono zawody sportowe. Uczestnicy rywalizowali w  ćwiczeniach równoważnych z zastosowaniem dysków sensorycznych oraz piłek rehabilitacyjnych były także  rzuty do celu z przyborem / tarcze magnetyczne dart i lotki/.  Slalom gigant między pachołkami z piłką i kijem unihock zaangażował wielu chętnych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w rozgrywkach otrzymali nagrody w postaci medali. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w postaci sałatki owocowej.

30.09. Już po raz kolejny spotykamy się na imprezie integracyjnej w Ryżkach. Tym razem Fundacja Dom Otwartych Serc sponsoruje przekąskę w postaci pop cornu. Chętnych jest dużo bo i okazja nie codzienna. W spotkaniu bierze udział ponad 100 osób, obecni są uczestnicy okolicznych ośrodków wspierających rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na imprezie nie zabrakło konkursów plastycznych, dobrej muzyki i tańca a przede wszystkim dobrych nastojów. Skorzystało ponad 100 osób.

 

 

PAŹDZIERNIK

7.10. Dzisiejszy dzień dla mieszkańców Domu Pomocy w Łukowie niesie wiele atrakcji, bo oto dziś część mieszkańców wyjeżdża na wycieczkę do Kampinoskiego Parku Narodowego a część mieszkańców pozostających na terenie ośrodka zostaje zaproszona wraz z personelem na ciepłą , grillową przekąskę. Choć pogoda wręcz zimowa, słońce jednak rozjaśnia twarze uczestników, serwujemy pyszna kiełbaskę, pieczony chleb, napoje i dobrą muzykę, która zawsze cieszy podopiecznych. W naszym grillowaniu nie zapominamy o wycieczkowiczach oni także zostają poczęstowani małym co nieco.  Skorzystało 40 osób.

10.10. Grupa dwunastu mieszkańców DPS uczestniczy w Festiwalu Kultury  i Tradycji Ludowych ,,Kolorowe Jarmarki” w Łukowskim Domu Kultury.  W programie miała miejsce prezentacja tańca, śpiewu i muzyki regionalnej, występy amatorskich zespołów ludowych, pokaz tradycyjnych strojów ludowych  a także  degustacje potraw kuchni regionalnej. Podopieczni czynnie brali udział w występach poprzez śpiew, udział w zajęciach garncarskich, zwiedzanie wystaw ludowych, podczas uroczystości miały miejsca miłe spotkania ze znajomymi z zespołów ludowych oraz ośrodków. 

20.10. Odbyły się zawody sportowe pt Zdrowo-sportowo. W rozgrywkach tenisa stołowego wzięło udział 60 osób. Rozgrywki rozpoczęto nauka zasad gry oraz instruktarzem. Uczestnicy mogli spokojnie zagrać w tenisa. Mieli do dyspozycji dwa stoły. Mecz zakończył się remisem. W zamian za włożony wysiłek i zdrową rywalizację była nagroda w postaci pizzy, napoi i słodyczy. Osoby biorące udział w zawodach zintegrowały się na wspólnej dyskotece. Dzięki dofinansowaniu stołu do tenisa przez PFRON mamy możliwość zorganizować kolejne konkursy  i doskonalić umiejętności tej dyscypliny sportowej.

21.10.Bierzemy czynny udział w spotkaniu integracyjnym trzech Placówek Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, Ośrodka Wsparcia ,,Przylądek” oraz Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Spotkanie ma miejsce na terenie DPS       w Łukowie na Broniewskiego, ponad 100 osób bawi się przy muzyce disco polowej, a następnie bierze udział w spotkaniu modlitewnym, które prowadzi ks. Sylwester kapelan DPS w Ryżkach. Październikowe zamyślenia bo taki tytuł nosi to spotkanie wprowadza wszystkich w skupienie i zadumę nad przemijającym czasem ale i pięknem otaczającej nas jesiennej przyrody. Atmosfera spotkania jest serdeczna, przyjazna, wszyscy zainteresowani są zmianami, jakie zaszły w ostatnim czasie na Broniewskiego. Podczas spotkania nie zabrakło zabawy no i oczywiście nagród oraz słodkiego poczęstunku. Skorzystało ponad 100 osób.

 

 

 

 

LISTOPAD

01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Wraz z grupą 16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej udajemy się na cmentarz w Łukowie, by oddać cześć zmarłym spoczywającym na tutejszej nekropoli. Odwiedzamy zmarłych mieszkańców, Siostry, pracowników a także osoby związane z DPS w Łukowie. Nie zapominamy  o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Zaduma, wdzięczność a przede wszystkim modlitwa towarzyszy naszej wędrówce po cmentarnych alejkach. Groby odwiedzamy wraz z wychowankami DPS także w kolejne dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.

11.11. Święto Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wraz z mieszkańcami bierzemy udział we Mszy św., podczas której modlimy się za Ojczyznę, dziękując za pokój    i wolność. Wdzięczną modlitwą ogarniamy poległych w Jej obronie. Nie zapominamy, o tych którzy obecnie sprawują rządy w Państwie. Dzisiejsza uroczystość to dobra okazja do lepszego poznania historii i zademonstrowania swego patriotyzmu. Mieszkańcy na budynku DPS-u  wywiesili flagi biało-czerwone. Skorzystało 16 osb.

12.11. Na dziś po raz kolejny zaplanowaliśmy spotkanie  nie tylko po to by razem spędzać czas ale czegoś się nauczyć. Zajęcia realizowane w ramach współpracy   z PFRON-em noszą tytuł ,,Sztuka decoupage-czyli , co można zrobić ze zwykłej serwetki”. Cel spotkania to nauka cudów ozdabiania flakonów, bombek, drewna, plastiku, szkła za pomocą papierowych serwetek…powstają piękne prace, które radują oczy i serce. Zwyczajne serwetki na naczyniach wyglądają niczym malowane krajobrazy i widoczki. Uczestnicy najpierw z zaciekawieniem   a  potem z zaangażowaniem pracują nad swoim dziełem. Uwieńczeniem trudu są wprost arcydzieła niczym z plastycznej pracowni. Spotkanie kończymy słodkim poczęstunkiem i rozdaniem nagród. Skorzystało 75 osób.

24.11. Idziemy do kina w Łukowie. Celem wyjścia jest: integracja, edukacja, umiejętność zachowania się w miejscach publicznych, nauka współdziałania  i odpowiedzialności. W seansie filmowym uczestniczy 18 osób.

26.11. Andrzejkowe szaleństwa w ŁOK. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej wraz     z pracownikami domu oraz wolontariuszami Fundacji Dom Otwartych Serc wspaniale bawią się przed nadchodzącym Adwentem. Nie brakuje dobrej muzyki zespołu ,,Chłopaki nie płaczą”, konkursów, zabaw i nagród oraz słodkiej przekąski. W zabawie biorą udział DPS w Ryżkach, Ośrodek Wsparcia Przylądek, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Było nas ponad 100 osób.

27.11.Andrzejkowe spotkanie z melodią to tytuł imprezy zorganizowanej na terenie DPS w Łukowie. Ponad 40 osób bierze udział w słuchaniu pięknej muzyki oraz śpiewaniu piosenek.

29.11. Spadł pierwszy śnieg dzieciaki nie posiadają się z radości. Po pierwsze Mikołaj będzie mógł przyjechać saniami, po drugie można lepić śniegowe figury. To nic, że śniegu jest niewiele i zaraz się stopi, liczy się to, że po prostu spadł. Takiej okazji nie przepuszczamy bierzemy busik i ruszamy do lasu. Dziewięciu chłopaków wraz z opieką spędzają niedzielne do południe w leśnej scenerii lepiąc bałwana i inne śmieszne figury.

 

GRUDZIEŃ

1.12. ,,Bożonarodzeniowa gwiazdka” to tytuł zajęć plastycznych dla 40 uczestników. Wycinamy gwiazdy z różnego materiału: tektury, bibuły, styropianu itp. Gwiazdy są duże i małe, płaskie i przestrzenne, kolorowe i całkiem białe, wszystko zależy od upodobań  i wyobraźni. Nasze gwiazdki zastana zawieszone na sali świątecznych spotkań mieszkańców DPS w Łukowie.

3.12. Adwent skłania nas nie tylko do refleksji ale i do przypominania sobie o tradycjach aby  jak najlepiej przeżyć czas przygotowań do czasu Bożego Narodzenia i sam czas świątecznych spotkań z najbliższymi. Doskonałą formą nauki i zabawy jest realizacja zadania pt ,, Boże Narodzenie- tradycje” realizowane przez Fundację przy współudziale PFRON. Praktycznie przeddzień Mikołajków spotykamy się by najpierw opowiedzieć sobie o tradycjach, przypomnieć je  z domu rodzinnego lub z poprzednich lat a potem poznać nowe. Wszystkie są ciekawe: robienie wieńca adwentowego z czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele adwentowego oczekiwania, wykonywanie stroików, odlewanie gipsowych figurek, zbieranie szyszek i ich ozdabianie, strojenie choinek, wycinanie gwiazdek. Powstawały piękne prace: stroiki na wigilijny stół, ozdobiony opłatek, mały Jezus z gipsowej foremki, została nawet ubrana pierwsza choinka…Radości było wiele, wysiłek duży toteż otrzymane nagrody rekompensowały zużyte siły i poprawiały już istniejące uśmiechy na twarzy. Skorzystało 70 osób.

6.12. To ważny dzień i dla dzieci i dla dorosłych. Przychodzi św. Mikołaj dla każdego ma coś miłego. Fundacja Dom Otwartych Serc przygotowała okolicznościowe upominki i słodkie paczki. Do sióstr przybył Mikołaj nocą   i pozostawił słodkie niespodzianki. Powróćmy jeszcze do naszych podopiecznych – radości było co niemiara najpierw z oczekiwania na Niebieskiego Gośćca a potem z otrzymanych darów. Pierwszy raz Mikołaj zakradł się ciemną nocką   i pod poduszki powkładał różne ciekawe podarki: samochody, puzzle, grające zabawki, telefony, gry, kosmetyki….. Po południu zaś przyszedł bardziej oficjalnie, każdy mógł porozmawiać z Mikołajem, usiąść na mu na kolanach, zaśpiewać kolędę, zatańczyć, powiedzieć wiersz a czasem po prostu się uśmiechnąć – każdy gest został nagrodzony workiem pełnym słodkości. Nie zabrakło wspólnej zabawy z Gościem oraz poczęstunku. Dziękujemy i czekamy na Ciebie za rok. Paczki otrzymało 31 osób, ogółem skorzystało 45 osób.

16.12. Dziś odwiedza nas młodzież gimnazjalna ze szkoły integracyjnej pod kierunkiem     p. Dyrektor Anny M. Uczniowie przygotowała jasełka oraz zabawy słowno-muzyczne. Spotkanie przebiegało w bardzo  miłej atmosferze. Trzeba podkreślić, że inicjatorem spotkania była młodzież, w czasie spotkania wystąpił były uczeń szkoły, który z sympatii dla naszych chłopców przyjechał specjalnie z Siedlec aby u nas wystąpić. Skorzystało 64 osobz.

19.12. Grupa dziesięciu osób wyjeżdża do Warszawy na piękny spektakl ,,Piotruś Pan” w wykonaniu artystów jazdy figurowej na lodzie. Bilety otrzymaliśmy z Fundacji Pożywienie –Darem Serca, którą  z życzeniami świątecznymi odwiedziliśmy po drodze, sponsorowanych przez Deusche Bank w Warszawie. Spektakl był przepiękny, profesjonalne wykonanie, piękne stroje, świetna muzyka – to uczta dla ducha. Chłopcy byli bardzo zadowoleni. Nasza wyprawa do Stolicy nie zakończyła na Torwarze po drodze w domu rodzinnym pozostawiamy Patryka wychowanka DPS  a wraz z Maćkiem odwiedzamy jego mamę z siostrą. Czas w Warszawie wykorzystujemy maksymalnie na Stadionie Narodowym zwiedzamy wystawę klocków  Lego te cuda z klocków wprawiały nas w zadumę i zachwyt. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tych pięknych wydarzeniach.

24.12. WIGILIA to najbardziej rodzinny dzień w roku. Składamy sobie życzenia, przygotowujemy prezenty i drobne upominki a przede wszystkim spotkanie Wigilijne. W tym roku w wigilijnej wieczerzy będzie uczestniczyć około 40 osób, są to mieszkańcy DPS, pracownicy, siostry, byli wychowankowie Domu Dziecka, mieszkańcy DPS w Krasnymstawie, a także rodzice, tego wieczoru jest z nami ks.dr Mariusz Konieczny i dziewczynka z Placówki Wielofunkcyjnej. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą Nieszporów, następnie życzenia,     łamanie się opłatkiem i rozpoczynamy posiłek. Nie brakuje dziś dobrych słów, kolęd, modlitwy za tych, których nie ma już wśród nas….Pod choinką na sali kominkowej znalazły się prezenty, które rozdzielamy pomiędzy chłopców.        Jest dużo rudości i uśmiechu na twarzy, który jednak jest nieco przyćmiony odłączeniem od prawdziwej rodziny.

25.12.-26.12. Świąteczne dni spędzamy na kolędowaniu, spotkaniach  w najbliższym gronie przy pysznych słodkościach.

29.12. W Rzymie została odprawiona Msza św. w intencji dobrodziejów zamówiona przez  Prezesa Fundację Dom Otwartych Serc.

31.12. Czas przygotowania do zakończenia roku 2015, dla jednych do zabawy sylwestrowej, dla drugich zadumy. Do południa wszyscy spotykamy się przy szampanie oczywiście bezalkoholowym, są śpiewy, wspomnienia i plany na przyszłość. Po obiedzie jeszcze zabawa taneczna i oglądanie sztucznych ogni.      W tym dniu nie brakuje także modlitwy, o godzinie 16.00. w kaplicy przed Najśw. Sakramentem dziękujemy Bogu za wszystkie otrzymane łaski w minionym roku i prosimy o Boże błogosławieństwo w nowym 2016 roku. Modlitwę kończymy Mszą św. oraz wspólna kolacją . Skorzystało 41 osób.

Z ramienia Fundacji Dom Otwartych Serc wzięto udział w  kiermaszu Bożonarodzeniowym gdzie wystawiono nasze stroiki. Czas świąteczny to okres składania sobie życzeń i pamięci o naszych sponsorach i dobrodziejach.

W tym roku wykonaliśmy stroiki, które trafiały do osób nas wspierających, oprócz tego wysłano życzenia do różnych osób i instytucji. Wdzięczną pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkie osoby nam życzliwe, wszystkich z którymi współpracujemy. Ponadto w gazecie Nowa Gazeta Łukowska umieszczono życzenia świąteczne wraz z informacją o zamówionej Mszy św.

 

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2015 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę  37113,77 zł. 
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2015 r. stanowią kwotę  28600,12zł. 
 • Dotacjae:2986,22zł 

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2015 r. wyniosły 38246.89 zł., w tym: 

·         realizacja celów statutowych – 37855.01.zł.  

·         pozostałe koszty – 391.88.zł. 

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2015r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 30453.22 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2015r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe  fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2015 

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań. 

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8. 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.       

 

 Łuków, 30.03.2016 r.

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2014

 

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul.Broniewskiego20/26, 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2014 roku Fundacja zorganizowała:

 

MIESIĄC

TREŚĆ- ZADANIE

UWAGI

STYCZEŃ

1.Nowy Rok- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki –dzień modlitw o pokój

2.Spotkanie opłatkowe z rodzinami naszych Mieszkańców – dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie przy stole – skorzystało 70 osób

3. Święto Trzech Króli – poświęcenie kredy – skorzystało 40 osób

4. Ferie Zimowe z Fundacją Dom Otwartych Serc

Ferie na sportowo – karnawałowo

- kręgle

- zawody sportowe

- kolędowanie

- zabawa taneczna z przebieraniem

- pieczenie ciastek

- wyjście plenerowe

- gry planszowe ( warcaby) karty , układanie puzzli- skorzystało 70 osób

    

 

LUTY

1. Kulig saniami po lesie- podziwianie zimowego krajobrazu ,integracja ze środowiskiem lokalnym, silwoterapia , poznanie historii odwiedzanej miejscowości- 30 osób

2.Zajęcia kulinarne – propagowanie zdrowego stylu życia

3. Wyjazd do kina – 20 osób

4. Wyjście na kręgle i gry – zdobywanie punktów za celne rzuty

5. Dyskoteka z okazji Św Walentego- Dzień Zakochanych – dzień okazywania sobie życzliwości – 40 osób

6. Wyjazd do ZSz w Kęble – zabawa karnawałowa , udział w konkursach i loteriach, odwiedziny Sanktuarium w Wąwolnicy- skorzystało 100 osób

7. Wspólna modlitwa w naszej kaplicy w intencji pokoju na świecie z powodu zamieszek na Ukrainie

8. Tłusty czwartek- zabawa na świeżym powietrzu przy muzyce, pączku, grillu i pop cornie- skorzystało 40 osób

 

MARZEC

1.Rozpoczęcie programu PARPA „ Nie jesteś sam” –zajęcia muzyczne , konkursy sportowe- skorzystało 62 osoby

2. Wyjazd nad Zimną Wodę w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny- skorzystało 16 osób

3. Przygotowania do wyrobu Palemek poprzez obserwacje rozwijających gałązek bazi i leszczyny- skorzystało 20 osób

4. Zajęcia z papieroplastyki- nawiązywanie kontaktów interpersonalnych , pracy w grupie i współdziałania w osiągnięciu wspólnego celu- skorzystało 40 osób

5. Propagowanie zdrowego stylu życia – nauka zdrowego odżywiania , wspólne pieczenie ciastek owsianych

6. Uroczystość Świętego Józefa Patrona kaplicy DPS w Łukowie – msza św w intencji domu- skorzystało 50 osób

7. Zajęcia plastyczne – w ramach przygotowania do świąt wykonujemy baranki i inne figurki z gipsu – skorzystało 50 osób

 

KWIECIEŃ

1. Przygotowanie palm Wielkanocnych w ramach organizacji czasu wolnego- skorzystało 30 osób

2. Niedziela Palmowa – święcenie palm wielkanocnych

3. Uczestnictwo w Triduum Paschalnym. Msza św.   rezurekcyjna , wspólne śniadanie. Tradycyjne lanie wodą – obchody Drugiego Dnia Świąt

4. Wyjazd socjoterapeutyczny do Lichenia – organizacja spędzania wolnego czasu , nabywanie umiejętności interpersonalnych i pogłębianie relacji z rodzinami – skorzystało 24 osoby

5.Święto Bożego Miłosierdzia i Kanonizacja dwóch Papieży Jana Pawła II i Jana XIII przez Ojca św. Franciszka w Rzymie. Wspólna modlitwa : Koronka do Bożego Miłosierdzia

6. Święto Flagi- rozwieszenie wcześniej przygotowanych flag na terenie Domu – skorzystało 30 osób

 

MAJ

1. Czas spotkań przy figurze Matki Bożej- śpiewanie majowych litanii- skorzystało 45 osób

2. Obchody rocznicy Konstytucji 3-ego Maja – modlitwa w intencji Ojczyzny – skorzystało 40 osób

3. Wyjazd do Kębła, Wąwolnicy, Kazimierza nad Wisła- zwiedzanie starego miasta , spacer nad brzegiem Wisły, podziwianie pięknych widoków z ruin zamku- skorzystało 5 osób

4. Zajęcia z realizacji programu „ Nie jesteś sam” – zajęcia na świeżym powietrzu i promowanie zdrowego stylu życia

5.Obchody Dnia Matki- składanie życzeń oraz uroczysta Msza w intencji mam podopiecznych- skorzystało 35 osób

6. Zabawa taneczna- konkursy tańca i śpiewu- skorzystało 40 0sób

7. Udział w zawodach wędkarskich po uprzednim przygotowaniu wędek i zanęty- skorzystało 15 osób

 

CZERWIEC

1.Obchody Dnia Dziecka – wspólny wyjazd wszystkich mieszkańców do Żdzar i Jaty, zabawy i konkursy z nagrodami- skorzystało 100 osób

2. Wspólne wędkowanie nad Zalewem Zimna Woda- skorzystało 9 osób

3. Wyjazd do Kębła- wizyta w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym i stadninie hodowanych tam koni- skorzystało 5 osób

4. Odwiedziny w Ośrodku w Kęble – udział w zajęciach hipoterapii, integracyjnych, sportowych, spotkanie z trenerem koni, konkursy, zwiedzanie Sanktuarium w Wąwolnicy – skorzystało 9 osób

5. Obchody Święta Bożego Ciała – czynny udział w procesji Eucharystycznej : niesienie chorągwi

6. Wyjazd do Parku Iluzji w Mościskach : przejażdżka tratwą po jeziorze, tunelu strachu, wielkie szachy, pokonywanie toru przeszkód, koło astronomiczne, głowa która nagle zostaje na talerzu, letni kulig po okolicznym lesie- skorzystało 23 osoby

7. Zebranie i dyskusja podsumowująca program

„ Nie jesteś sam”

 

LIPIEC

1.Festyn Integracyjny- „Bądźmy Razem”-czas poświęcony na modlitewne wyciszenie oraz głośną zabawę-konkursy, zabawy, taniec. Skorzystało kilkaset osób.

2.Wycziecka do Stolicy dzięki organizatorowi Fundacja Pożywienie- Darem Serca- odwiedziny manufaktury Cukrowa Sowa, Starego Miasta, Parku w Łazienkach. Skorzystało 22 osoby.

3.Udział w spotkaniu imieninowym Siostry Dyrektor zorganizowanego przez Mieszkańców DPS

4.Mieszkańcy domu miło spędzili czas w plenerze podczas seansu filmowego zorganizowanego przez Bank Gospodarki Żywnościowej. Skorzystało 15 osób

 

SIERPIEŃ

1.Dwóch mieszkańców DPS w Łukowie korzysta z pomocy wolontaryjnej Fundacji i jedzie do Lublina na specjalistyczną wizytę.

2.Wycieczka na Mazury zorganizowana we współpracy z DPS i Fundacja Pożywienie-Darem Serca. Skorzystało 13 osób

3.Obchód Odpustu Św. Rocha- wyjazd na cmentarz, modlitwa nad grobami zmarłych, zapalenie zniczy. Skorzystało 9 osób

4.Zakończenie wakacji –wspólna zabawa zorganizowana przez Fundacje na terenie DPS oraz wyjście do parafii gdzie czcimy Matkę Boską Częstochowską Królową Polski. Skorzystało 50 osób

 

WRZESIEŃ

1.Rozpoczęcie roku szkolnego .Obchody rocznicy wybuchu II wojny Światowej- fundacja organizuje spotkanie patriotyczne mające na celu poznanie historii. Skorzystało 40 osób.

2.Powitanie szkoły – udział w zajęciach kulinarnych i muzycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci z innych Placówek. Skorzystało 45 osób

3.Wyjazd nad Bug – poznanie historii Kodnia wraz z Sanktuarium. Skorzystało 5 osób

4.Organizacja wyjazdu do Kębła. Skorzystało 5 osób

5.Udział w spotkaniu integracyjnym DPS Ryżki – w spotkaniu biorą udział także inne ośrodki terenu Powiatu Łukowskiego / m.in. Ośrodek Wsparcia, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Uroczystego otwarcia dokonał wice starosta Krzysztof Tymoszuk oraz dyr. DPS w Ryżkach. Skorzystało kilkaset osób.

6.Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej dofinansowanej przez PFRON Kolorowy Smoking Lata” której celem jest:

-Integracja

-Nauka aktywnego spędzania wolnego czasu

-Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i zespole.

-Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji

-Wspomaganie kreatywności

-Wzmacnianie pozytywnych przeżyć i retrospekcja.

-Rozpoznawanie pór roku.

Skorzystało 75 osób

 

PAŹDZIERNIK

1.Udział w modlitwie różańcowej oraz w wyjeździe edukacyjnym do Kozłówki .Celów wyjazdu jest kilka:

-Edukacyjny – poznanie historii Polski poprzez zaznajomienie się z dziejami polskich rodów /Zamoyski, Potocki, Czartoryski/ i Polski

-Pogłębienie wiedzy na temat historii muzeum w Kozłówce obchodzące 70-cie istnienia

-Obserwacja życia ptactwa – bażantów

-Integracja

-Utrwalanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych /kasa biletowa, kawiarenka/

Skorzystało 9 osób

2.Organizacja wyjazdu na Mazury -zwiedzamy Puszcze Piską, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, rzekę Krutyń, Jezioro Śniardwy także wieś Wejnusy

Skorzystało 25 osób

3.Zawody sportowe zorganizowane na terenie DPS. Skorzystało 45 osób

 

LISTOPAD

1.Święto Zmarłych-wraz z grupą niepełnosprawnych przychodzimy na groby bliskich , aby zapalić znicze i modlimy się w ich intencji.

Skorzystało 10 osób

2.Udział w spektaklu „W Krainie uśmiechu” mieszkańców DPS- skorzystało 5 osób

3.Narodowe Święto Niepodległości-obchodzimy 11 listopada   dla upamiętniania odzyskania przez Polskę niepodległości.- skorzystało 60 osób

4.Impreza kulturalna- INTEGRACYJNA pt „Naturalne Witaminy”- skorzystało 45 osób

5.Liturgiczne Święto Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Założycielki Sióstr Nazaretanek – msza Św. W intencjach złożonych przy relikwiach Błogosławionej- skorzystało 60 osób

6.Organizacja imprezy pt. „Cuda z papieru”

Skorzystało 70 osób

8. Uroczystość modlitewna przy relikwiach Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza przebiegała w atmosferze wspólnej modlitwy oraz wspomnień z życia Założycielki Nazaretanek- skorzystało 47 osób

8.Zabawa Andrzejkowa- Skorzystało 50 osób

 

GRUDZIEŃ

1.Spotkanie mikołajkowe w ZS na Warszawskiej młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowała pokaz barmański, konkursy, karaoke, mikołajkowe puzzle, słodkie wypieki i spotkanie ze Św. Mikołajem

Skorzystało 20 osób

2.Fundacia Dom Otwartych Serc przygotowuje dla chłopców imprezę mikołajkową prezentów nie zabrakło- skorzystało 60 osób

3.Spotkanie integracyjne Młodzieży Nazaretańskiej z mieszkańcami naszego Domu w czasie którego młodzież prowadziła konkursy zgadywanki- chłopcy otrzymali prezenty. Wspólnie kolędowaliśmy- skorzystało 45 osób

4.Siostra Regina i Siostra Dobromiła uczestniczą w rozpoczęciu Roku Życia Konsekrowanego Diecezji Siedleckiej.   Mszy św.. przewodniczy Ks. Bp. Ordynariusz Kazimierz Gurda oraz Bp. Pomocniczy Piotr Sawczuk. Po Mszy św. wszyscy spotkali się w Sali łamiąc się opłatkiem i składając sobie życzenia. Ksiądz Bp. Ordynariusz wyznaczył kaplicę sióstr przy ul 11-go listopada jako miejsce odpustowe w roku życia konsekrowanego.

5.Odwiedziny Brata Roberta w DPS w Łukowie.

6.Wigilia i Święta Bożego Narodzenia- wigilię rozpoczynamy wspólną modlitwą, życzeniami...potem wspólny posiłek. Po uczcie śpiewamy kolędy które kończą tak uroczysty wieczór, później o północy idziemy na pasterkę kto tylko może....oczywiście pamiętamy aby w czasie Świąt nie zabrakło w naszym Domu choinki ubranej w bombki , światełka i łańcuchy. Święta spędzamy wspólnie.- skorzystało 18 chłopców

7.Święta Najświętszej Rodziny-wspólna modlitwa za wszystkie rodziny świata.

8.Sylwester-zegnamy stary rok a witamy nowy szampanem bezalkoholowym, fajerwerkami i zabawą sylwestrową do samego rana.- skorzystało 40 osób

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2014 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę 34785.61 zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2014 r. stanowią kwotę 22100.00 zł.
 • Dotacjae:2817.60zł

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2014 r. wyniosły 22589.44. zł., w tym:

 • realizacja celów statutowych – 22228.54.zł.
 • pozostałe koszty – 360.90.zł.

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2014r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 37113.77 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2014r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2014 

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.      

 

Łuków, 19.03.2015 r.

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji "Dom Otwartych Serc" za rok 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2013

 

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul.Broniewskiego20/26, 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2013 roku Fundacja zorganizowała:

Miesiąc

Opis zadania

Uwagi

STYCZEŃ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY/2013

1..Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Nowy Rok. Przyszłość nowego 2013 roku polecamy Matce Bożej.Liczba uczestników 40.

2..Z Rzymu wracają chłopcy przebywający w Rzymie wraz z opieką. Opis ich przeżyć został umieszczony w kronice grudniowej 2012 roku. Teraz spotykamy się razem i słuchamy opowiadań z przeżytych przygód. Liczba uczestników 23 osoby.

3..Zimowe szaleństwa. Spadł piękny, biały śnieg z tej okazji zbieramy dzieciaki i lepimy bałwany, maluchy rzucają się śnieżkami inni uczą się jazdy na nartach. Liczba uczestników 50 osób.

 

 

1.Prezes Fundacji Dom Otwartych Serc bierze udział w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji Fundacji.

2. Fundacja Dom Otwartych Serc wyjeżdża wraz z mieszkańcami DPS na bal do DPS w Siedlcach Dom nad Stawami.   Liczba uczestników 9 osób.

3. W Łukowskim Domu Kultury jest organizowany bal integracyjny. W organizację balu na prośbę dyrektora DPS w Łukowie włączyła się Fundacja Dom Otwartych Serc. W balu bierze udział kilkadziesiąt osób są reprezentacji DPS w Ryżkach wraz z zespołem muzycznym ,,Chłopaki nie płaczą”, uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej, Ośrodka Wsparcia w Łukowie. Liczba uczestników – kilkaset osób.

 

4.Od 11.02. Rozpoczynamy ferie zimowe, to zasłużony wypoczynek dla wszystkich uczniów. W tym roku niestety nie udaje się nam wyjechać na dłuższy wyjazd niemniej jednak atrakcji nie brakuje. Spotkania pt,, Ferie w mieście organizuje Fundacja Dom Otwartych Serc. Liczba uczestników52 osoby.

5. Ostatni dzień pontyfikatu Ojca Św. Benedykta XVI, towarzyszymy Papieżowi w tym szczególnym dniu modlitwa i łączymy się w uroczystościach pożegnalnych za pośrednictwem radia i telewizji. Liczba uczestników 60 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC/2013

1. Radosna wieść obiega cały świat mamy nowego Papieża został nim Argentyński kardynał, który przybrał imię Franciszek.

2. Niedziele Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień bezpośrednie przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy. Dziś poświęcamy palmy. Palmy wykonali uczestnicy zajęć, które zorganizowała Fundacja Dom Otwartych Serc. Liczba uczestników 40 osób.

3. Rozpoczynamy Triduum. Uczestniczymy w nabożeństwach w parafii. W Wielką sobotę poświęcenie pokarmów i odwiedziny Bożego Grobu oraz ….strażaków, którzy pełnią honorową służbę przy Grobie Pańskim. Wyjście do parafii i spotkanie ze strażakami zorganizowała Fundacja. Liczba uczestników 80 osób.

W okresie przygotowującym do Świąt Wielkanocnych odwiedzamy i wysyłamy życzenia do naszych Sponsorów i Przyjaciół.

KWIECIEŃ/2013

1. Fundacja Dom Otwartych Serc podjęła decyzję o dofinansowaniu leczenia zęba /jedynka/ mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

2.Fundacja organizuje trzy wyjazdy do lasu. Liczba uczestników 39 osób.

3. Konkurs gier planszowych. Liczba uczestników 40 osób.

 

 

4. Rozpoczęcie programu profilaktycznego z zakresu realizacji zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt,, Zanim powiesz TAK………Zajęcia integracyjne Liczba uczestników. W całym projekcie wzięło udział 77 osób.

5. Wielkanocna dyskoteka zorganizowana dla mieszkańców DPS w Łukowie. Liczba uczestników 50 osób.

MAJ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------

CZERWIEC 2013

1. ŚWIĘTO FLAGI. Kilka dni przed świętym wraz z niepełnosprawnymi Fundacja wykonuje flagi, prowadzi pogadanki na temat miłości do Ojczyzny i patriotyzmu. Liczba uczestników 35 osób.

2. Wyjazd do lasu.

3. Prowadzenie edukacji profilaktycznej –spotkania w grupach…poczucie własnej wartości…asertywność.

4. Przed wejściem do budynku Domu Pomocy społecznej powstał nietypowy skwerek - Mini ogródek stymulacji sensorycznej. Zapraszamy do aromatoterapii i cieszenia zmysłów /wzroku, węchu/ Efekt długotrwały.

5. 11.05. Dziewięciu mieszkańców DPS w Łukowie wraz z opieką z ramienia Fundacji bierze udział w Parafiadzie, odbywającej się na terenie Szkoły Podstawowej w Łukowie. Chłopców zaprosił ks. dr. Sławek B. Liczba uczestników 9 osób.

 

 

Druga grupa chłopców jedzie do Kozłówki i Firleja. Celem wyjazdu jest zobaczenie miejsca gdzie w czerwcu będzie organizowany wyjazd socjoterapeutyczny. Wyjeżdża 5 osób.

6. Realizacja olejnych tematów programu Zanim powiesz Tak – Asertywność c.d.. Trening zastępowania agresji. Zajęcia z komputerem. Elementy muzykoterapii, choreoterapii, terapia zajęciowa, konkursy…

7. Fundacja zakupuje sprzęt muzyczny dzięki , któremu zostają spełnione marzenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W końcu założą swój zespół muzyczny i będą dawać koncerty.

8. Uczymy zachwycania się pięknem przyrody i zabytków, szukamy dróg alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. W tym celu jedziemy do Kozłówki grupą 24 osoby. /program profilaktyczny Zanim powiesz Tak/

9. Włączamy się w sposób czynny w organizację Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W Festynie, który odbywa się na terenie OSiR bierze udział kilkaset osób z całego Powiatu. Liczba uczestników kilkaset osób.

 

 

10. 24.05. – 26.05. Bierzemy czynny udział w Dniach Łukowa, uczymy się nowych form spędzania wolnego czasu, włączamy w życie społeczności lokalnej. Program Zanim powiesz Tak.Niezapomniane przeżycia budzi występ Zespołu KOMBI.

11. Zajęcia plenerowe w Jacie połączone z obchodami niedalekiego Dnia Dziecka. Odwiedzamy poligon, uczestnicy biorą udział w zajęciach z dziedziny przyrody, kultury, …bogactwa kulturowego. Uczymy się radzenia sobie ze stresem, proszenia o pomoc a także empatii… Liczba uczestników 44 osób.

------------------------------------------------------------

1. Bierzemy udział w modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu w łączności z Papieżem Franciszkiem. Modlimy się za Kościół, świat, tych wszystkich, których spotykamy.

2. Fundacja zakupiła wędki do łowienia ryb. Została powołane grupa sympatyków wędkowania. Liczba uczestników 41 osób.

3.10-13.06. Wyjazd socjoterapeutyczny FIRLEJ 2013. W wyjeździe bierze udział 22 osoby, część grupy jedzie autobusem kursowym pozostała reszta busikiem z bagażami. Choć wyjazd jest krótki lecz intensywny w pracę nad sobą, ćwiczenia i pozytywne przeżycia. Pogoda dopisuje, humor i zdrowie w najlepszym porządku. Ćwiczymy ciało i ducha nabywając nowych umiejętności.

4.19.06. Powoli kończymy realizacje programu profilaktycznego: Zanim powiesz Tak. Wyprawa do Zwierzyńca i Zamościa jest nagrodą dla wytrwałych i aktywnych. Liczba uczestników 24 osoby

5. 25.06. Posumowanie programu profilaktycznego odbyło się w scenerii firlejskiej zieleni jeziora. Rozmawiamy, dzielimy się tym, co przeżyliśmy, doświadczeniami minionego czasu. Każdy ze sobą wniósł coś pięknego i nowego, każdy z uczestników skorzystał z bogactwa grupy, spotkań indywidualnych i grupowych, fachowej pomocy. To jednak nie koniec: w ciągu roku nadal się spotykamy i wspieramy by życie było coraz jaśniejsze. Liczba uczestników 77 osób.

Wdzięczna pamięcią ogarniamy tych, wszystkich dzięki, którym mogliśmy przeżyć tyle dobrych chwil. Liczba uczestników

6. Zimna Woda. Rozpoczynamy letni sezon wędkowania biorąc udział w Zawodach Wędkarskich PZW Kolejarz oraz Miasta Łuków. Niepełnosprawni mieszkańcy DPS zajmują 11-e miejsce na około 40 uczestników. Złowili trzy ryby. Jak na pierwszy raz nie jest źle Liczba uczestników 5 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC/2013

1.Festyn integracyjny Bądźmy Razem na Zimnej wodzie. Liczba uczestników – kilkaset osób.

 

2.Szkolenie w CDF w Łukowie

3.Organizacja wyjazdu na kąpielisko Firlej Liczba uczestników 9 osób.

 

4.Delegacja Fundacji - udział w spotkaniu imieninowym S. Dyrektor DPS. Liczba uczestników 3.

Liczba trudna do określenia impreza o szerszym zasięgu

SIERPIEŃ/2013

1.Zawody sportowe, zakup lodów. Konkursy, zabawy przy muzyce. Liczba uczestników60 osób.

2.Sylwoterapia dla mieszkańców DPS Łuków.   Spacery po lesie, obserwowanie przyrody a także wyścigi rowerowe. Liczba uczestników 35 osób.

3.Wyjazd nad zalew Zimna Woda, łowienie ryb ryby. Obcowanie w bliskim kontakcie z   naturą. Liczba uczestników 5 osób.

4.Spacer z grupą pensjonariuszy DPS brzegiem zalewu w Dziewulach. Liczba uczestników 5 osób.

5.Przygotowanie bukietów zbóż na święto Matki Boskiej Zielnej. Liczba uczestników 20 osób.

6.Coroczny obchód odpustu Św. Rocha w Łukowie. Wyjazd na cmentarz, zapalanie zniczy, odwiedzanie straganów. Przed dzień przygotowanie grobów, po modlitwie przejażdżka nad Zimną Wodę. Liczba uczestników 19 osób.

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ/2013

1.Wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej. Cele terapeutyczny – obcowanie z wodą, morzem, przyrodą i rekreacyjny. Liczba uczestników 9 osób.

2.Wycieczka edukacyjna do Powsina, Wilanów, Pałac Wilanowski. Cel:

-.Edukacja ekologiczna i historyczna.

-.Poszerzenie widomości z dziedziny roślinności.

-Integracja.

-Nabywanie umiejętności funkcjonowania w grupie, społeczeństwie.

-Obcowanie z przyrodą – element terapeutyczny

Liczba uczestników 18 osób.

3.Festyn w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym SS. Szarytek z racji ich patronalnego święta   wspomnienia Św. Wincentego a Paulo. Liczba uczestników16 osób.

PAŹDZIERNIK/2013

1.Udział w modlitwie różańcowej, przygotowanie, prowadzenie. Zaspakajanie potrzeb religijnych. Liczba uczestników 60 osób.

2.Organizujemy wyjazd do lasu w celu poznania rodzajów grzybów oraz spaceru . Liczba uczestników9 osób.

3.Jesienne Zawody Sportowe połączone plus grillowanie kiełbasek. Liczba uczestników 53 osoby.

 

 

 

LISTOPAD/2013

1. Święto Zamarłych. Wraz z grupą 14 osób niepełnosprawnych będziemy uczestniczyć najpierw w przygotowaniu grobowców na cmentarzu a następnie odwiedzaniu nekropoli. Liczba uczestników

2.Organizacja wycieczki do Warszawy – muzeum Wojska Polskiego, Stare Miasto. Celem jest:

 1. 1.Edukacja.
 2. 2.Poznawanie historii Polski.
 3. 3.Poznawanie historii lotnictwa i sił zbrojnych naszego kraju.
 4. 4.Integracja.

Liczba uczestników 9 osób.

 

3.Organizacja jesiennych spacerów po naszym osiedlu w towarzystwie wolontariuszy Fundacji. Liczba uczestników 20 osób.

4.Udział w koncercie grupy ewangelizacyjnej z Sokołowa Podlaskiego – zaproszenie ks. Radka. Liczba uczestników 10 osób.

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ/2013

1. Zorganizowanie spotkania mikołajkowego /paczki, konkursy   mikołajkowe/ dla niepełnosprawnych. Konkursy, wierszyki, piosenki, tradycje. Liczba uczestników 70, paczki otrzymało 31 osób.

2.Konkurs świąteczny pt ,,Moje święta”. Prelekcje na temat świąt Bożego Narodzenia, tradycje związane z tym okresem czasu, ozdoby choinkowe i świąteczne. Nagrodą za udział i zaangażowanie będzie możliwość wystawienia swoich prac a następnie zabranie ich ze sobą. Większość mieszkańców domu pozostaje tu na miejscu w placówce, tak więc ich własne prace mogą zdobić miejsce pobytu. Niektórzy uczestnicy swoje prace chcą ofiarować swoim bliskim podczas wyjazdu na święta do domu rodzinnego. Liczba uczestników 52 osoby.

 

3.Wspólne kolędowanie – integracyjne. Liczba uczestników 30 osób

4.Sylwester z Fundacją czyli pożegnanie starego roku. Liczba uczestników 50 osób.

 

 

 

 

 

 

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2013 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę 4890.54zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2013 r. stanowią kwotę 42166.40 zł.

 

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2012 r. wyniosły 12.271.33zł. zł.,     w tym:

 • realizacja celów statutowych – 11929.25.zł.
 • pozostałe koszty – 342.08zł.zł.

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2013r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 34.785.61 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2013r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2013 

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.

 

Łuków, 25.03.2014 r.