__________________________

21.06. Wyjazd do Warszawy. Wyjazd odbył się w słoneczny dzień na zkończenie programu profilaktycznego " Mam Przyjaciela"Podczas wycieczki odwiedziliśmy i zobaczyliśmy wiele gatunków ptaków, ssaków, płazów i gadów., które znaliśmy tylko z telewizji.

W ZOO czuliśmy się bardzo swobodnie, chętnie spacerowaliśmy i chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym dostarczył nam wielu nowych wrażeń i radości, był wspaniałą lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu.