Kwiecień

11.04.Tego dnia naszych wychowanków odwiedziła grupa dzieci z Przedszkola w Łukowie. Przyniosły ze sobą drobne prezenty.

____________________________

27.03.Tradycją jest, że  w sobotę przed Wielkanocą święcone są pokarmy, które następnego dnia w uroczystym śniadaniu wielkanocnym zjadane są przy wspólnym stole. Święta spędzamy w gronie najbliższych : rodziców, przyjaciół i zaproszonych gości.

____________________________

20.03.W niedzielę palmową nasi pensjonariusze biorą udział w uroczystej Mszy św. na której są święcone własnoręcznie wykonane palmy.

____________________________

Jak co roku mieszkańcy naszego Domu przygotowują palmy wraz z Fundacją Dom Otwartych Serc, które potem będą święcone w niedzielę palmową.

____________________________

8.03.Dzień Kobiet jest okazją do wspólnego spotkania w gronie pracowników. Panie otrzymały kwiatki i życzenia od męskiego grona naszego Domu. Nasi wychowankowie chętnie włączają się w przygotowania takich imprez.

Marzec

04.03. Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie zorganizowało szkolenie dla naszych pracowników pt.” Prawa mieszkańców DPS oraz kierunki prowadzonej terapii a także metody pracy z mieszkańcami”

____________________________

Łuków, dnia 22 grudnia 2016 r.

A.G.242.2.2016

        Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jestŚwiadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 8 grudnia 2016 r. i prowadzone było według zasad dla usług społecznych, określonych w art.138o w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15 grudnia 2016 r. do godz. 10.00 złożono dwie oferty:        

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Adres wykonawcy
1.

Vendi Servis Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 126,

91-204 Łódź

2. GOMI s.c. Zbigniew Górka, Katarzyna Górka ul. Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa

Kryterium oceny ofert określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest cena brutto oraz doświadczenie w wykonywanych usługach.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:

Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

Uzasadnienie:

Uzasadnienie: Wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu
z tego postępowania. Złożona oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Pod względem zastosowanego kryterium przedmiotowa oferta otrzymała największą (maksymalną) ilość – 100,00 punktów.

3. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty Kryteria oceny ofert  

Cena brutto

(liczba otrzymanych punktów)

Doświadczenie w wykonywanych usługach

(liczba otrzymanych punktów)

1. 85,00 15,00
2. 51,32 15,00
       

____________________________

29.02. Niewielka, dziewięcioosobowa grupka wyjeżdża na wycieczkę do Kazimierza. Busik już spakowany, uczestnicy gotowi, godzina 8.00- ruszamy. Program jest dość ambitny. Zwiedzamy ruiny Kazimierzowskiego zamku, kościół św. Anny, Stare Miasto, nie omijamy tradycyjnego koguta,. Po obiedzie ruszamy w stronę wąwozów korzeniowych i Wąwolnicy oraz Kębła. W ośrodku szkolno-wychowawczym zostawiamy jednego z uczestników wycieczki, który w Kęble chodzi do szkoły. Jeszcze kilka pamiątkowych fotek w stadninie koni i wracamy do Łukowa. Dzień choć pochmurny pełen był wrażeń, radości i pozytywnych przeżyć.

____________________________

22-25.02.2016

W dniach 22-25 luty 2016 grupa sióstr Postulantek ze Żdżar wraz z opiekunką s. Marią odwiedza nasz dom w celu zapoznania się ze specyfiką pracy, metodami i terapią stosowana w wychowaniu i towarzyszeniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Zajęcia przybrały charakter spotkań integracyjnych, grupowych i indywidualnych. Owocem tego czasu jest nagranie wywiadu z niektórymi wychowankami oraz osobami odpowiedzialnymi za prace w DPS, prace ręczne wykonane w terapii zajęciowej, zajęcia w bibliotece a także opinie psychologiczne /s. Maria jest z wykształcenia psychologiem/. Czas spotkań i wspólnej pracy uwieczniono na zdjęciach, rysunkach, plakatach. Kontynuacją tego czasu będzie kwietniowa pielgrzymka do Żdżar w ramach programu ,,Otwarty na zmiany”

____________________________

15-26.02.

Upragniony czas wszystkich uczniów ferie. Zasłużony odpoczynek fizyczny i psychiczny. Fundacja nie zapomina o tym czasie organizuje Zimowisko 2016. W programie liczne atrakcje: kręgielnia, wyjście do kina, spotkania integracyjne oraz zajęcia terapeutyczno- edukacyjne między innymi konkurs stroików. Nie brakuje zgadywanek i niespodzianek. W zimowisku bierze udział 60 osób.

Luty 2016

04.02. Jak mówi tradycja tłustego czwartku - tego dnia nie może zabraknąć pączków. Najważniejsze jednak jest wspólne spotkanie przy stole wśród przyjaciół i znajomych. Nasi chłopcy bardzo lubią takie imprezy przy kawusi i ciasteczku.