____________________________

13.03. Zajęcia z papieroplastyki jakie dziś się odbyły są wstępem do kolejnych zadań w realizacji programu profilaktycznego. Uczymy się nawiązywania kontaktów interpersonalnych, pracy w grupie i współdziałania w osiągnięciu wspólnego celu. Wykonywanie różnego rodzaju kwiatów z bibuły by powstał jeden bukiet. Jesteśmy różni a jednak tworzymy piękną całość poprzez jedność i wspólne działanie. W zajęciach wzięło udział 40 osób.