_____________________________

Nasze wspólne spotkania rozpoczęliśmy 9 maja 2012r. miało ono charakter integracyjny połączone z konkursami i zabawami na świeżym powietrzu. Spotykamy się razem na boisku sportowych DPS. Nie ma wyjątków wszyscy są obecni i biorą w różnego rodzaju zajęciach przygotowanych na tę okoliczność. Cel był bardzo konkretny: wzajemne poznanie siebie, nawiązanie relacji i zdobycie wzajemnego zaufania a w rezultacie zbudowanie grupy wsparcia i wspólnoty.

Po wysiłku fizycznym i intelektualnym był czas na poczęstunek , była pieczona kiełbaska i pyszne owoce oraz nagrody.

Rozpoczynamy realizację tematów pt. ,,JA- WARTOŚĆ