Sprawozdanie merytoryczne Fundacji "Dom Otwartych Serc" za rok 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2013

 

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul.Broniewskiego20/26, 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2013 roku Fundacja zorganizowała:

Miesiąc

Opis zadania

Uwagi

STYCZEŃ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY/2013

1..Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Nowy Rok. Przyszłość nowego 2013 roku polecamy Matce Bożej.Liczba uczestników 40.

2..Z Rzymu wracają chłopcy przebywający w Rzymie wraz z opieką. Opis ich przeżyć został umieszczony w kronice grudniowej 2012 roku. Teraz spotykamy się razem i słuchamy opowiadań z przeżytych przygód. Liczba uczestników 23 osoby.

3..Zimowe szaleństwa. Spadł piękny, biały śnieg z tej okazji zbieramy dzieciaki i lepimy bałwany, maluchy rzucają się śnieżkami inni uczą się jazdy na nartach. Liczba uczestników 50 osób.

 

 

1.Prezes Fundacji Dom Otwartych Serc bierze udział w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji Fundacji.

2. Fundacja Dom Otwartych Serc wyjeżdża wraz z mieszkańcami DPS na bal do DPS w Siedlcach Dom nad Stawami.   Liczba uczestników 9 osób.

3. W Łukowskim Domu Kultury jest organizowany bal integracyjny. W organizację balu na prośbę dyrektora DPS w Łukowie włączyła się Fundacja Dom Otwartych Serc. W balu bierze udział kilkadziesiąt osób są reprezentacji DPS w Ryżkach wraz z zespołem muzycznym ,,Chłopaki nie płaczą”, uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej, Ośrodka Wsparcia w Łukowie. Liczba uczestników – kilkaset osób.

 

4.Od 11.02. Rozpoczynamy ferie zimowe, to zasłużony wypoczynek dla wszystkich uczniów. W tym roku niestety nie udaje się nam wyjechać na dłuższy wyjazd niemniej jednak atrakcji nie brakuje. Spotkania pt,, Ferie w mieście organizuje Fundacja Dom Otwartych Serc. Liczba uczestników52 osoby.

5. Ostatni dzień pontyfikatu Ojca Św. Benedykta XVI, towarzyszymy Papieżowi w tym szczególnym dniu modlitwa i łączymy się w uroczystościach pożegnalnych za pośrednictwem radia i telewizji. Liczba uczestników 60 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC/2013

1. Radosna wieść obiega cały świat mamy nowego Papieża został nim Argentyński kardynał, który przybrał imię Franciszek.

2. Niedziele Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień bezpośrednie przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy. Dziś poświęcamy palmy. Palmy wykonali uczestnicy zajęć, które zorganizowała Fundacja Dom Otwartych Serc. Liczba uczestników 40 osób.

3. Rozpoczynamy Triduum. Uczestniczymy w nabożeństwach w parafii. W Wielką sobotę poświęcenie pokarmów i odwiedziny Bożego Grobu oraz ….strażaków, którzy pełnią honorową służbę przy Grobie Pańskim. Wyjście do parafii i spotkanie ze strażakami zorganizowała Fundacja. Liczba uczestników 80 osób.

W okresie przygotowującym do Świąt Wielkanocnych odwiedzamy i wysyłamy życzenia do naszych Sponsorów i Przyjaciół.

KWIECIEŃ/2013

1. Fundacja Dom Otwartych Serc podjęła decyzję o dofinansowaniu leczenia zęba /jedynka/ mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

2.Fundacja organizuje trzy wyjazdy do lasu. Liczba uczestników 39 osób.

3. Konkurs gier planszowych. Liczba uczestników 40 osób.

 

 

4. Rozpoczęcie programu profilaktycznego z zakresu realizacji zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt,, Zanim powiesz TAK………Zajęcia integracyjne Liczba uczestników. W całym projekcie wzięło udział 77 osób.

5. Wielkanocna dyskoteka zorganizowana dla mieszkańców DPS w Łukowie. Liczba uczestników 50 osób.

MAJ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------

CZERWIEC 2013

1. ŚWIĘTO FLAGI. Kilka dni przed świętym wraz z niepełnosprawnymi Fundacja wykonuje flagi, prowadzi pogadanki na temat miłości do Ojczyzny i patriotyzmu. Liczba uczestników 35 osób.

2. Wyjazd do lasu.

3. Prowadzenie edukacji profilaktycznej –spotkania w grupach…poczucie własnej wartości…asertywność.

4. Przed wejściem do budynku Domu Pomocy społecznej powstał nietypowy skwerek - Mini ogródek stymulacji sensorycznej. Zapraszamy do aromatoterapii i cieszenia zmysłów /wzroku, węchu/ Efekt długotrwały.

5. 11.05. Dziewięciu mieszkańców DPS w Łukowie wraz z opieką z ramienia Fundacji bierze udział w Parafiadzie, odbywającej się na terenie Szkoły Podstawowej w Łukowie. Chłopców zaprosił ks. dr. Sławek B. Liczba uczestników 9 osób.

 

 

Druga grupa chłopców jedzie do Kozłówki i Firleja. Celem wyjazdu jest zobaczenie miejsca gdzie w czerwcu będzie organizowany wyjazd socjoterapeutyczny. Wyjeżdża 5 osób.

6. Realizacja olejnych tematów programu Zanim powiesz Tak – Asertywność c.d.. Trening zastępowania agresji. Zajęcia z komputerem. Elementy muzykoterapii, choreoterapii, terapia zajęciowa, konkursy…

7. Fundacja zakupuje sprzęt muzyczny dzięki , któremu zostają spełnione marzenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W końcu założą swój zespół muzyczny i będą dawać koncerty.

8. Uczymy zachwycania się pięknem przyrody i zabytków, szukamy dróg alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. W tym celu jedziemy do Kozłówki grupą 24 osoby. /program profilaktyczny Zanim powiesz Tak/

9. Włączamy się w sposób czynny w organizację Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W Festynie, który odbywa się na terenie OSiR bierze udział kilkaset osób z całego Powiatu. Liczba uczestników kilkaset osób.

 

 

10. 24.05. – 26.05. Bierzemy czynny udział w Dniach Łukowa, uczymy się nowych form spędzania wolnego czasu, włączamy w życie społeczności lokalnej. Program Zanim powiesz Tak.Niezapomniane przeżycia budzi występ Zespołu KOMBI.

11. Zajęcia plenerowe w Jacie połączone z obchodami niedalekiego Dnia Dziecka. Odwiedzamy poligon, uczestnicy biorą udział w zajęciach z dziedziny przyrody, kultury, …bogactwa kulturowego. Uczymy się radzenia sobie ze stresem, proszenia o pomoc a także empatii… Liczba uczestników 44 osób.

------------------------------------------------------------

1. Bierzemy udział w modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu w łączności z Papieżem Franciszkiem. Modlimy się za Kościół, świat, tych wszystkich, których spotykamy.

2. Fundacja zakupiła wędki do łowienia ryb. Została powołane grupa sympatyków wędkowania. Liczba uczestników 41 osób.

3.10-13.06. Wyjazd socjoterapeutyczny FIRLEJ 2013. W wyjeździe bierze udział 22 osoby, część grupy jedzie autobusem kursowym pozostała reszta busikiem z bagażami. Choć wyjazd jest krótki lecz intensywny w pracę nad sobą, ćwiczenia i pozytywne przeżycia. Pogoda dopisuje, humor i zdrowie w najlepszym porządku. Ćwiczymy ciało i ducha nabywając nowych umiejętności.

4.19.06. Powoli kończymy realizacje programu profilaktycznego: Zanim powiesz Tak. Wyprawa do Zwierzyńca i Zamościa jest nagrodą dla wytrwałych i aktywnych. Liczba uczestników 24 osoby

5. 25.06. Posumowanie programu profilaktycznego odbyło się w scenerii firlejskiej zieleni jeziora. Rozmawiamy, dzielimy się tym, co przeżyliśmy, doświadczeniami minionego czasu. Każdy ze sobą wniósł coś pięknego i nowego, każdy z uczestników skorzystał z bogactwa grupy, spotkań indywidualnych i grupowych, fachowej pomocy. To jednak nie koniec: w ciągu roku nadal się spotykamy i wspieramy by życie było coraz jaśniejsze. Liczba uczestników 77 osób.

Wdzięczna pamięcią ogarniamy tych, wszystkich dzięki, którym mogliśmy przeżyć tyle dobrych chwil. Liczba uczestników

6. Zimna Woda. Rozpoczynamy letni sezon wędkowania biorąc udział w Zawodach Wędkarskich PZW Kolejarz oraz Miasta Łuków. Niepełnosprawni mieszkańcy DPS zajmują 11-e miejsce na około 40 uczestników. Złowili trzy ryby. Jak na pierwszy raz nie jest źle Liczba uczestników 5 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC/2013

1.Festyn integracyjny Bądźmy Razem na Zimnej wodzie. Liczba uczestników – kilkaset osób.

 

2.Szkolenie w CDF w Łukowie

3.Organizacja wyjazdu na kąpielisko Firlej Liczba uczestników 9 osób.

 

4.Delegacja Fundacji - udział w spotkaniu imieninowym S. Dyrektor DPS. Liczba uczestników 3.

Liczba trudna do określenia impreza o szerszym zasięgu

SIERPIEŃ/2013

1.Zawody sportowe, zakup lodów. Konkursy, zabawy przy muzyce. Liczba uczestników60 osób.

2.Sylwoterapia dla mieszkańców DPS Łuków.   Spacery po lesie, obserwowanie przyrody a także wyścigi rowerowe. Liczba uczestników 35 osób.

3.Wyjazd nad zalew Zimna Woda, łowienie ryb ryby. Obcowanie w bliskim kontakcie z   naturą. Liczba uczestników 5 osób.

4.Spacer z grupą pensjonariuszy DPS brzegiem zalewu w Dziewulach. Liczba uczestników 5 osób.

5.Przygotowanie bukietów zbóż na święto Matki Boskiej Zielnej. Liczba uczestników 20 osób.

6.Coroczny obchód odpustu Św. Rocha w Łukowie. Wyjazd na cmentarz, zapalanie zniczy, odwiedzanie straganów. Przed dzień przygotowanie grobów, po modlitwie przejażdżka nad Zimną Wodę. Liczba uczestników 19 osób.

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ/2013

1.Wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej. Cele terapeutyczny – obcowanie z wodą, morzem, przyrodą i rekreacyjny. Liczba uczestników 9 osób.

2.Wycieczka edukacyjna do Powsina, Wilanów, Pałac Wilanowski. Cel:

-.Edukacja ekologiczna i historyczna.

-.Poszerzenie widomości z dziedziny roślinności.

-Integracja.

-Nabywanie umiejętności funkcjonowania w grupie, społeczeństwie.

-Obcowanie z przyrodą – element terapeutyczny

Liczba uczestników 18 osób.

3.Festyn w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym SS. Szarytek z racji ich patronalnego święta   wspomnienia Św. Wincentego a Paulo. Liczba uczestników16 osób.

PAŹDZIERNIK/2013

1.Udział w modlitwie różańcowej, przygotowanie, prowadzenie. Zaspakajanie potrzeb religijnych. Liczba uczestników 60 osób.

2.Organizujemy wyjazd do lasu w celu poznania rodzajów grzybów oraz spaceru . Liczba uczestników9 osób.

3.Jesienne Zawody Sportowe połączone plus grillowanie kiełbasek. Liczba uczestników 53 osoby.

 

 

 

LISTOPAD/2013

1. Święto Zamarłych. Wraz z grupą 14 osób niepełnosprawnych będziemy uczestniczyć najpierw w przygotowaniu grobowców na cmentarzu a następnie odwiedzaniu nekropoli. Liczba uczestników

2.Organizacja wycieczki do Warszawy – muzeum Wojska Polskiego, Stare Miasto. Celem jest:

 1. 1.Edukacja.
 2. 2.Poznawanie historii Polski.
 3. 3.Poznawanie historii lotnictwa i sił zbrojnych naszego kraju.
 4. 4.Integracja.

Liczba uczestników 9 osób.

 

3.Organizacja jesiennych spacerów po naszym osiedlu w towarzystwie wolontariuszy Fundacji. Liczba uczestników 20 osób.

4.Udział w koncercie grupy ewangelizacyjnej z Sokołowa Podlaskiego – zaproszenie ks. Radka. Liczba uczestników 10 osób.

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ/2013

1. Zorganizowanie spotkania mikołajkowego /paczki, konkursy   mikołajkowe/ dla niepełnosprawnych. Konkursy, wierszyki, piosenki, tradycje. Liczba uczestników 70, paczki otrzymało 31 osób.

2.Konkurs świąteczny pt ,,Moje święta”. Prelekcje na temat świąt Bożego Narodzenia, tradycje związane z tym okresem czasu, ozdoby choinkowe i świąteczne. Nagrodą za udział i zaangażowanie będzie możliwość wystawienia swoich prac a następnie zabranie ich ze sobą. Większość mieszkańców domu pozostaje tu na miejscu w placówce, tak więc ich własne prace mogą zdobić miejsce pobytu. Niektórzy uczestnicy swoje prace chcą ofiarować swoim bliskim podczas wyjazdu na święta do domu rodzinnego. Liczba uczestników 52 osoby.

 

3.Wspólne kolędowanie – integracyjne. Liczba uczestników 30 osób

4.Sylwester z Fundacją czyli pożegnanie starego roku. Liczba uczestników 50 osób.

 

 

 

 

 

 

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2013 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę 4890.54zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2013 r. stanowią kwotę 42166.40 zł.

 

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2012 r. wyniosły 12.271.33zł. zł.,     w tym:

 • realizacja celów statutowych – 11929.25.zł.
 • pozostałe koszty – 342.08zł.zł.

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2013r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 34.785.61 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2013r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2013 

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.

 

Łuków, 25.03.2014 r.