Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2014

 

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul.Broniewskiego20/26, 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2014 roku Fundacja zorganizowała:

 

MIESIĄC

TREŚĆ- ZADANIE

UWAGI

STYCZEŃ

1.Nowy Rok- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki –dzień modlitw o pokój

2.Spotkanie opłatkowe z rodzinami naszych Mieszkańców – dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie przy stole – skorzystało 70 osób

3. Święto Trzech Króli – poświęcenie kredy – skorzystało 40 osób

4. Ferie Zimowe z Fundacją Dom Otwartych Serc

Ferie na sportowo – karnawałowo

- kręgle

- zawody sportowe

- kolędowanie

- zabawa taneczna z przebieraniem

- pieczenie ciastek

- wyjście plenerowe

- gry planszowe ( warcaby) karty , układanie puzzli- skorzystało 70 osób

    

 

LUTY

1. Kulig saniami po lesie- podziwianie zimowego krajobrazu ,integracja ze środowiskiem lokalnym, silwoterapia , poznanie historii odwiedzanej miejscowości- 30 osób

2.Zajęcia kulinarne – propagowanie zdrowego stylu życia

3. Wyjazd do kina – 20 osób

4. Wyjście na kręgle i gry – zdobywanie punktów za celne rzuty

5. Dyskoteka z okazji Św Walentego- Dzień Zakochanych – dzień okazywania sobie życzliwości – 40 osób

6. Wyjazd do ZSz w Kęble – zabawa karnawałowa , udział w konkursach i loteriach, odwiedziny Sanktuarium w Wąwolnicy- skorzystało 100 osób

7. Wspólna modlitwa w naszej kaplicy w intencji pokoju na świecie z powodu zamieszek na Ukrainie

8. Tłusty czwartek- zabawa na świeżym powietrzu przy muzyce, pączku, grillu i pop cornie- skorzystało 40 osób

 

MARZEC

1.Rozpoczęcie programu PARPA „ Nie jesteś sam” –zajęcia muzyczne , konkursy sportowe- skorzystało 62 osoby

2. Wyjazd nad Zimną Wodę w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny- skorzystało 16 osób

3. Przygotowania do wyrobu Palemek poprzez obserwacje rozwijających gałązek bazi i leszczyny- skorzystało 20 osób

4. Zajęcia z papieroplastyki- nawiązywanie kontaktów interpersonalnych , pracy w grupie i współdziałania w osiągnięciu wspólnego celu- skorzystało 40 osób

5. Propagowanie zdrowego stylu życia – nauka zdrowego odżywiania , wspólne pieczenie ciastek owsianych

6. Uroczystość Świętego Józefa Patrona kaplicy DPS w Łukowie – msza św w intencji domu- skorzystało 50 osób

7. Zajęcia plastyczne – w ramach przygotowania do świąt wykonujemy baranki i inne figurki z gipsu – skorzystało 50 osób

 

KWIECIEŃ

1. Przygotowanie palm Wielkanocnych w ramach organizacji czasu wolnego- skorzystało 30 osób

2. Niedziela Palmowa – święcenie palm wielkanocnych

3. Uczestnictwo w Triduum Paschalnym. Msza św.   rezurekcyjna , wspólne śniadanie. Tradycyjne lanie wodą – obchody Drugiego Dnia Świąt

4. Wyjazd socjoterapeutyczny do Lichenia – organizacja spędzania wolnego czasu , nabywanie umiejętności interpersonalnych i pogłębianie relacji z rodzinami – skorzystało 24 osoby

5.Święto Bożego Miłosierdzia i Kanonizacja dwóch Papieży Jana Pawła II i Jana XIII przez Ojca św. Franciszka w Rzymie. Wspólna modlitwa : Koronka do Bożego Miłosierdzia

6. Święto Flagi- rozwieszenie wcześniej przygotowanych flag na terenie Domu – skorzystało 30 osób

 

MAJ

1. Czas spotkań przy figurze Matki Bożej- śpiewanie majowych litanii- skorzystało 45 osób

2. Obchody rocznicy Konstytucji 3-ego Maja – modlitwa w intencji Ojczyzny – skorzystało 40 osób

3. Wyjazd do Kębła, Wąwolnicy, Kazimierza nad Wisła- zwiedzanie starego miasta , spacer nad brzegiem Wisły, podziwianie pięknych widoków z ruin zamku- skorzystało 5 osób

4. Zajęcia z realizacji programu „ Nie jesteś sam” – zajęcia na świeżym powietrzu i promowanie zdrowego stylu życia

5.Obchody Dnia Matki- składanie życzeń oraz uroczysta Msza w intencji mam podopiecznych- skorzystało 35 osób

6. Zabawa taneczna- konkursy tańca i śpiewu- skorzystało 40 0sób

7. Udział w zawodach wędkarskich po uprzednim przygotowaniu wędek i zanęty- skorzystało 15 osób

 

CZERWIEC

1.Obchody Dnia Dziecka – wspólny wyjazd wszystkich mieszkańców do Żdzar i Jaty, zabawy i konkursy z nagrodami- skorzystało 100 osób

2. Wspólne wędkowanie nad Zalewem Zimna Woda- skorzystało 9 osób

3. Wyjazd do Kębła- wizyta w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym i stadninie hodowanych tam koni- skorzystało 5 osób

4. Odwiedziny w Ośrodku w Kęble – udział w zajęciach hipoterapii, integracyjnych, sportowych, spotkanie z trenerem koni, konkursy, zwiedzanie Sanktuarium w Wąwolnicy – skorzystało 9 osób

5. Obchody Święta Bożego Ciała – czynny udział w procesji Eucharystycznej : niesienie chorągwi

6. Wyjazd do Parku Iluzji w Mościskach : przejażdżka tratwą po jeziorze, tunelu strachu, wielkie szachy, pokonywanie toru przeszkód, koło astronomiczne, głowa która nagle zostaje na talerzu, letni kulig po okolicznym lesie- skorzystało 23 osoby

7. Zebranie i dyskusja podsumowująca program

„ Nie jesteś sam”

 

LIPIEC

1.Festyn Integracyjny- „Bądźmy Razem”-czas poświęcony na modlitewne wyciszenie oraz głośną zabawę-konkursy, zabawy, taniec. Skorzystało kilkaset osób.

2.Wycziecka do Stolicy dzięki organizatorowi Fundacja Pożywienie- Darem Serca- odwiedziny manufaktury Cukrowa Sowa, Starego Miasta, Parku w Łazienkach. Skorzystało 22 osoby.

3.Udział w spotkaniu imieninowym Siostry Dyrektor zorganizowanego przez Mieszkańców DPS

4.Mieszkańcy domu miło spędzili czas w plenerze podczas seansu filmowego zorganizowanego przez Bank Gospodarki Żywnościowej. Skorzystało 15 osób

 

SIERPIEŃ

1.Dwóch mieszkańców DPS w Łukowie korzysta z pomocy wolontaryjnej Fundacji i jedzie do Lublina na specjalistyczną wizytę.

2.Wycieczka na Mazury zorganizowana we współpracy z DPS i Fundacja Pożywienie-Darem Serca. Skorzystało 13 osób

3.Obchód Odpustu Św. Rocha- wyjazd na cmentarz, modlitwa nad grobami zmarłych, zapalenie zniczy. Skorzystało 9 osób

4.Zakończenie wakacji –wspólna zabawa zorganizowana przez Fundacje na terenie DPS oraz wyjście do parafii gdzie czcimy Matkę Boską Częstochowską Królową Polski. Skorzystało 50 osób

 

WRZESIEŃ

1.Rozpoczęcie roku szkolnego .Obchody rocznicy wybuchu II wojny Światowej- fundacja organizuje spotkanie patriotyczne mające na celu poznanie historii. Skorzystało 40 osób.

2.Powitanie szkoły – udział w zajęciach kulinarnych i muzycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci z innych Placówek. Skorzystało 45 osób

3.Wyjazd nad Bug – poznanie historii Kodnia wraz z Sanktuarium. Skorzystało 5 osób

4.Organizacja wyjazdu do Kębła. Skorzystało 5 osób

5.Udział w spotkaniu integracyjnym DPS Ryżki – w spotkaniu biorą udział także inne ośrodki terenu Powiatu Łukowskiego / m.in. Ośrodek Wsparcia, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Uroczystego otwarcia dokonał wice starosta Krzysztof Tymoszuk oraz dyr. DPS w Ryżkach. Skorzystało kilkaset osób.

6.Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej dofinansowanej przez PFRON Kolorowy Smoking Lata” której celem jest:

-Integracja

-Nauka aktywnego spędzania wolnego czasu

-Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i zespole.

-Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji

-Wspomaganie kreatywności

-Wzmacnianie pozytywnych przeżyć i retrospekcja.

-Rozpoznawanie pór roku.

Skorzystało 75 osób

 

PAŹDZIERNIK

1.Udział w modlitwie różańcowej oraz w wyjeździe edukacyjnym do Kozłówki .Celów wyjazdu jest kilka:

-Edukacyjny – poznanie historii Polski poprzez zaznajomienie się z dziejami polskich rodów /Zamoyski, Potocki, Czartoryski/ i Polski

-Pogłębienie wiedzy na temat historii muzeum w Kozłówce obchodzące 70-cie istnienia

-Obserwacja życia ptactwa – bażantów

-Integracja

-Utrwalanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych /kasa biletowa, kawiarenka/

Skorzystało 9 osób

2.Organizacja wyjazdu na Mazury -zwiedzamy Puszcze Piską, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, rzekę Krutyń, Jezioro Śniardwy także wieś Wejnusy

Skorzystało 25 osób

3.Zawody sportowe zorganizowane na terenie DPS. Skorzystało 45 osób

 

LISTOPAD

1.Święto Zmarłych-wraz z grupą niepełnosprawnych przychodzimy na groby bliskich , aby zapalić znicze i modlimy się w ich intencji.

Skorzystało 10 osób

2.Udział w spektaklu „W Krainie uśmiechu” mieszkańców DPS- skorzystało 5 osób

3.Narodowe Święto Niepodległości-obchodzimy 11 listopada   dla upamiętniania odzyskania przez Polskę niepodległości.- skorzystało 60 osób

4.Impreza kulturalna- INTEGRACYJNA pt „Naturalne Witaminy”- skorzystało 45 osób

5.Liturgiczne Święto Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Założycielki Sióstr Nazaretanek – msza Św. W intencjach złożonych przy relikwiach Błogosławionej- skorzystało 60 osób

6.Organizacja imprezy pt. „Cuda z papieru”

Skorzystało 70 osób

8. Uroczystość modlitewna przy relikwiach Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza przebiegała w atmosferze wspólnej modlitwy oraz wspomnień z życia Założycielki Nazaretanek- skorzystało 47 osób

8.Zabawa Andrzejkowa- Skorzystało 50 osób

 

GRUDZIEŃ

1.Spotkanie mikołajkowe w ZS na Warszawskiej młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowała pokaz barmański, konkursy, karaoke, mikołajkowe puzzle, słodkie wypieki i spotkanie ze Św. Mikołajem

Skorzystało 20 osób

2.Fundacia Dom Otwartych Serc przygotowuje dla chłopców imprezę mikołajkową prezentów nie zabrakło- skorzystało 60 osób

3.Spotkanie integracyjne Młodzieży Nazaretańskiej z mieszkańcami naszego Domu w czasie którego młodzież prowadziła konkursy zgadywanki- chłopcy otrzymali prezenty. Wspólnie kolędowaliśmy- skorzystało 45 osób

4.Siostra Regina i Siostra Dobromiła uczestniczą w rozpoczęciu Roku Życia Konsekrowanego Diecezji Siedleckiej.   Mszy św.. przewodniczy Ks. Bp. Ordynariusz Kazimierz Gurda oraz Bp. Pomocniczy Piotr Sawczuk. Po Mszy św. wszyscy spotkali się w Sali łamiąc się opłatkiem i składając sobie życzenia. Ksiądz Bp. Ordynariusz wyznaczył kaplicę sióstr przy ul 11-go listopada jako miejsce odpustowe w roku życia konsekrowanego.

5.Odwiedziny Brata Roberta w DPS w Łukowie.

6.Wigilia i Święta Bożego Narodzenia- wigilię rozpoczynamy wspólną modlitwą, życzeniami...potem wspólny posiłek. Po uczcie śpiewamy kolędy które kończą tak uroczysty wieczór, później o północy idziemy na pasterkę kto tylko może....oczywiście pamiętamy aby w czasie Świąt nie zabrakło w naszym Domu choinki ubranej w bombki , światełka i łańcuchy. Święta spędzamy wspólnie.- skorzystało 18 chłopców

7.Święta Najświętszej Rodziny-wspólna modlitwa za wszystkie rodziny świata.

8.Sylwester-zegnamy stary rok a witamy nowy szampanem bezalkoholowym, fajerwerkami i zabawą sylwestrową do samego rana.- skorzystało 40 osób

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2014 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę 34785.61 zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2014 r. stanowią kwotę 22100.00 zł.
 • Dotacjae:2817.60zł

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2014 r. wyniosły 22589.44. zł., w tym:

 • realizacja celów statutowych – 22228.54.zł.
 • pozostałe koszty – 360.90.zł.

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2014r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 37113.77 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2014r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2014 

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.      

 

Łuków, 19.03.2015 r.