SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2015

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul.Broniewskiego20/26, 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2014 roku Fundacja zorganizowała:

MIESIĄC TREŚĆ- ZADANIE UWAGI
STYCZEŃ

1.01.NOWY ROK. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki – pierwszy Dzień Nowego Roku. Oddajemy Bogu nadchodzące dni za przyczyną Jego Matki, prosimy o dar pokoju dla nas i całego świata.

W tym dniu organizujemy dyskotekę oraz spotkanie połączone z projekcją filmów. /Skorzystało 60 osób/.

4.01. Coroczny zjazd opłatkowy rodzin mieszkańców DPS. W programie przewidziano: Eucharystię, której przewodniczył ks. dr Mariusz Konieczny, wspólne życzenia   wraz z dzieleniem się opłatkiem oraz występy na harmonijce ustnej w wykonaniu pana Andrzeja Wojtusia znanego muzyka harmonijki ustnej w Polsce, nie zabrakło też recytacji wierszy Pana Jerzego oraz wspólnego kolędowania. W sumie w spotkaniu wzięło udział ok 70 osób. Na mszy św. były obecne dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej wraz z wychowawcami /ok 13 osób/.

6.01. I TRZEJ KRÓLOWIE I TRZEJ KRÓLOWIE OD WSCHODU PRZYBYLI…..Trzej Królowie są wśród nas, przynieśli dary Nowonarodzonemu Dzieciątku, nawet służyli do     Mszy św. i opowiadali o swojej podróży. Wychowankowie DPS Grześ, Paweł i Mateusz wcielili się w postacie historyczne, nie zabrakło też pomocników w koronach na głowie tj pozostałych uczestników świątecznej Eucharystii. Po południu królowie wraz z s. Reginą udali się do szpitala do Białej Podlaskiej gdzie odwiedzali chorych, śpiewali kolędy….Skorzystało 100 osób.

15.01. Wizyta duszpasterska. Ks. dr Tomasz odwiedza nasz dom z wizytą duszpasterską najpierw spotyka się z chłopcami i pracownikami na wspólnej modlitwie w kaplicy następnie spotyka się z wychowankami w grupach i pokojach. Wszyscy oczekują przybycia księdza, by porozmawiać i pochwalić się swoim pokoikiem. Niektórzy przygotowują nawet krótki program artystyczny jak np. Grześ wykonuje piosenkę Bocielliego. Wieczorem spotykamy się z księżmi na wspólnej kolacji. Skorzystało 50 osób.

19.01.Fundacja organizuje zimowe nordic walking dla śmiałków i odważnych. To pierwsze spotkanie sympatyków tego sportu w tym roku.

 
LUTY

2.02.-13.02. Ferie na sportowo to tytuł tegorocznego wypoczynku zimowego organizowanego przez Fundację Dom Otwartych Serc. W programie przewidziano: wyjście na kręgle, na baseny, do kina oraz wielki bal karnawałowy. Organizowane imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nie zabrakło słodkich niespodzianek , spotkania integracyjne zaowocowały nowymi znajomościami. Bal przebierańców zachęcił do tańca nawet zagorzałych szybkiego poruszania się na parkiecie. Niestety czas ferii szybko mija, na szczęście Fundacja szykuje jeszcze jedną atrakcje wyjazd w góry na sportowo-rehabiltacyjne spędzenie zimowego czasu. Skorzystało 60 osób.

14.02. Walentynkowe szaleństwa. Jedno serca masz komu dziś je dasz….. Obdarowujemy się dziś dobrym słowem, serdecznym uśmiechem i czerwonym sercem z wyznaniem przyjaźni, sympatii a czasem i miłości. W dzień św. Walentego niech nikt nie czuje się samotny i nie kochany. Skorzystało 40 osób.

16-19.02. Wyjazd sportowo-rehabilitacyjny w góry do Zakopanego. Zakopane, jak powszechnie wiadomo to zimowa stolica Polski, jak więc jej nie odwiedzić w zimowy czas. Wolontariusze Fundacji wiozą uczestników busikiem, 9 osób- po drodze nie znajdujemy śladów zimy. Dopiero góry i Zakopane witają nas przepięknymi widokami ośnieżonych szczytów. Po drodze odwiedzamy Tyniec i słynnego Ojca Leona Knabita Benedyktyna, pochodzącego z okolic Siedlec, tegorocznego Jubilata, autora wielu książek i programów religijnych. Szacownemu Jubilatowi składamy życzenia, zwiedzamy Tyniec a już w samym Zakopanem cieszymy się słoneczną aurą, wjeżdżamy na Kasprowy Wierch gdzie zapiera dech w piersiach dostojeństwo gór, zwiedzamy lodowy zamek, bierzemy udział w kuligu oraz zimowych sportach: saneczkarstwo, narciarstwo oraz bitwy na śnieżki. Nie brakuje także relaksu i wzmacniania sił na basenie w termalnych wodach. Wzmacniamy także siły duchowe uczestnicząc w obrzędach środy popielcowej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wieczorem spacerujemy po pięknie oświetlonych Krupówkach wraz z bajkowymi postaciami. Do domu wracamy w piątek 20 lutego wieczorem zmęczeni ale zadowoleni. Dobrze znów być w domu

 
MARZEC

Marzec to miesiąc św. Józefa, bierzemy udział w litanii do Świętego Patrona Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.

10-18.03. Rozpoczynamy nowennę ku czci św. Józefa. Spotykamy się w kaplicy DPS by naszemu Patronowi przedstawiać prośby i podziękowania, chętnych nie brakuje, przychodzą młodzi, dzieci i dorośli. Skorzystało 60 osób.

12.03. Pierwsza część konkursu plastycznego pt ,, Wielkanocny koszyk”. Podczas zajęć dzieci i młodzież przygotowywali pisanki, papierowe kwiaty odlewali figurki baranka wielkanocnego. W zajęciach z kultywowania tradycji wielkanocnych wzięło udział 40 osób.

18.03. Grupa 15 osób uczestniczy w seansie kinowym 3D. Ptasie przygody zainteresowały nawet dorosłych, śmieszne scenki, z życia ptaków i trud związany z wędrówką ptaków do ciepłych krajów. W drodze powrotnej odwiedzamy nasz zalew Zimna Woda, gdzie odkrywamy pierwsze oznaki wiosny: bazie, dzikie kaczki, łabędzie oraz ślady bobrów.

19.03. Msza św. została odprawiona o godz. 8.00. , następnie wspólne spotkanie przy grillu. Nie zabrakło także konkursów i zabaw integracyjnych. Słoneczna pogoda, dobre humory a także pyszne przekąski umilały czas wspólnego świętowania. Skorzystało 60 osób

23.03.Druga część konkursu ,,Wielkanocny koszyk” tym razem uczestnicy wykonywali prace wykończeniowe oraz przyozdabiali stroikami sale, część stroików trafiła do osób zaprzyjaźnionych jako forma pamięci i wyraz wdzięczności. Skorzystało 40 osób

 
KWIECIEŃ

Bierzemy udział wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w obchodach Triduum Paschalnego. Odwiedzamy Grób Pański, spotykamy się ze strażakami . Pomagamy w przygotowaniu pokarmów do świecenia, nie pomijamy udziału w obchodach radosnej Paschy – ALLELUJA.

W kwietniu rozpoczynamy realizację projektu profilaktycznego pt,,Gotowy do startu” w ramach realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Będziemy podejmowali tematy: integracji, organizacji czasu wolnego, planujemy zorganizować zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry. Miłą nagroda będzie wycieczka do kopalni soli w Wieliczce.

3.04. Chętni mieszkańcy biorą udział w nowennie przed uroczystością Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

28.04. Rozpoczęcie zajęć z programu profilaktyczno-edukacyjnego pt ,,Gotowy do startu” Cele zajęć rozpoczynających realizację programu:

 1. Zapoznanie się z celami programu oraz harmonogramem
 2. Zawiązanie wspólnoty
 3. Integracja
 4. Rozgrywki BOCCI – wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja
 5. Wspólne spędzanie czasu
 6. Zajęcia muzyczne

Program:

Godzina 10.00. Uroczyste otwarcie następnie: część edukacyjna   dialogowana, rozgrywki BOCCI, zajęcia muzyczne, słodki poczęstunek.

30.04. Spotkanie z melodią - zajęcia terapeutyczne to tytuł kolejnego punktu realizacji projektu ,,Gotowy do startu’’ Program spotkania:

 1. Zawiązanie wspólnoty
 2. Rozgrzewka muzyczna
 3. Karaoke- zajęcia grypowe i indywidualne
 4. Lodowa przekąska
 5. Pożegnanie kolegi Henia – podziękowanie, wzajemne obdarowanie

CELE:

 1. Umiejętność współpracy
 2. Przyjaźń jako element wsparcia
 3. Terapia muzyczna
 4. Terapia Zastępowania Agresji
 5. Integracja
 6. Edukacja
 
MAJ

1.05.Rozoczynamy majówki, codzienna Litania do Matki Bożej gromadzi chętnych z DPS oraz dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej, w niedzielę mamy wystawienie Najśw. Sakramentu.

Dziś 5 osób skorzystało z wyjazdu na lody z Fundacją.

2.05.Święto flagi. Pamiętamy o naszej Ojczyźnie, uczymy się rozpoznawać znaki patriotyczne Polski.

9.05. Kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu Gotowy do Startu. Oto cele i program. W spotkaniu wzięło udział 41 osób.

Cele:

 1. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu
 2. Spotkanie z przyjaciółmi
 3. Nawiązywanie nowych i zacieśnianie istniejących znajomości
 4. Elementy TZA
 5. Integracja wewnątrzgrupowa

Program:

 • Zawiązanie wspólnoty
 • Praca w grupach
 • Zajęcia muzyczne
 • Projekcja filmu
 • Pogadanka, spostrzeżenia, rozmowy, dyskusje…

11-15.05. Wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry I nad Jezioro Żarnowieckie. W wyjeździe wzięło udział 47 osób. W realizacji nie zabrakło zabaw ruchowych, Terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz spacerów nad jeziorem i Bałtykiem, sportu i rekreacji a w to wszystko wpleciona praktyczna wiedza. Było zwiedzanie i aktywność turystyczna: Hel, Żarnowiec, Władysławowo, Karwia. Pogoda dopisała, humory i apetyty także. Jeszcze chętnie byśmy pozostali ale niestety czas nagli , mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy.

22-23.05. Konkurs o Aniołach organizowany w ramach współpracy Fundacji Dom Otwartych Serc z Fundacją Zabytkom Na Ratunek NAZARET z Ostrzeszowa. W konkursie wzięli udział mieszkańcy DPS pod czujnym okiem terapeutów i opiekunów w sumie 45 osób. Anioły zostały wykonane różnymi technikami: papieroplastyka, orgiami, malowanie na szkle itp. Prace zostały przesłane do Ostrzeszowa gdzie będą wystawione podczas konkursu.

26.05. Dziś   odbywają się zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w ramach realizacji projektu ,,Gotowy do startu”. W zajęciach bierze udział 46 osób. Zajęcia terapeutyczne obejmowały prace kulinarne /przygotowywanie klusek śląskich oraz pieczenie gofrów/, zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne odbywały się na sali sportowej DPS.

31.05. Zawody wędkarskie nad Zalewem Zimna Woda. Grupa mieszkańców DPS wraz z opieką wolontariacką Fundacji Dom otwartych serc bierze udział w rywalizacji. W zawodach bierze udział Mateusz, Maciek, Paweł, Grześ. Chłopcy zajmują trzy kolejne miejsca, otrzymują puchary oraz nowe wędki. W rywalizacji kibicują pozostali chłopcy. Na zakończenie konkursu uczestniczymy w grillu. Dziękujemy PZW Kolejarz oraz PZW Miasta Łuków za zaproszenie i organizację zawodów. W sumie w imprezie bierze udział 13 osób.

 
CZERWIEC

1. 1.06.Dzień Dziecka. Świętujemy dzień poświęcony wszystkim dzieciom tym małym i tym dużym, którzy dziećmi się czują pomimo upływu lat. Tegoroczne obchody maja miejsce na terenie Jaty w Ostoi. Spotykamy się z leśnikiem p. Karolina, która przybliża nam historię i środowisko lasu, jest z nami rodzina Wojciechowskich, która przygotowuje dla nas pyszna grochówkę oraz przepyszne owocowe placki, nie zabrakło także ks. Mariusz, który zasponsorował nam lody. Gromkie sto lat na cześć podopiecznych zabrzmiało na samym początku a potem były lody, konkursy, tory przeszkód, spacer edukacyjny, konkursy plastyczne i rywalizacje sportowe no i oczywiście grochówka, pieczenie kiełbasek, nie zabrakło małe co nieco….Było nas 60 osób, nasz program profilaktyczny cieszy się dużą popularnością.

Po południu p. Jurek zajechał przed dom dorożką z para pięknych kucyków. Były przejażdżki konne dla wszystkich chętnych. Przyszły nawet dzieciaki z Placówki Wielofunkcyjnej.

3.06. Na ternie DPS był mini grill z muzyką utrwalający uzyskane wiadomości podczas pobytu w Jacie.   Mieszkańcy przygotowywali palenisko pod czujnym okiem pracowników oraz kiełbaski. Konkurs muzyczny cieszył się dużym powodzeniem, każdy chce spróbować śpiewaczego talentu. Skorzystało 40 osób

4.06. Bierzemy udział w procesji Bożego Ciała. Dajemy świadectwo naszej wiary i pobożności. Jak, co roku pomagamy przy niesieniu chorągwi i feretronów. Nad chłopcami czuwają siostry. Wyjście organizuje Fundacja. Skorzystało 10 osób

9.06. S. Regina oraz Maciej Kryst i Robert Jaworski wychowankowie DPS wyjeżdżają do Rejowca Fabrycznego by nawiedzić groby rodziców Roberta, po drodze odwiedzamy rodzonego brata Roberta oraz ciocię Danusię.

12.06. Zajęcia stolikowe na świeżym powietrzu czyli przyjemne z pożytecznym. Wśród śpiewu ptaków i zieleni, nasze umysły lepiej pracują i zdolne są do większego wysiłku. Otóż dziś zmierzymy się podczas zajęć grupowych                   i zespołowych. Każdy stara się jak może, jedni   w grach zręcznościowych, inni kulinarnych zmaganiach, a jeszcze inni w łamigłówkach. Każdy jednak znalazł coś dla siebie. Walka była zacięta, niemniej jednak wszyscy dobrnęli szczęśliwie do końca i zostali nagrodzeni. Naszym zabawom towarzyszył czworonożny Przyjaciel – pies Dżambo. W zajęciach wzięło udział 42 osoby.

20.06. Słoneczny dzień, grupa chłopaków z s. Reginą i konserwatorem p. Adamem jedzie na pokazy lotnicze do Dęblina, tam Szkoła Orląt obchodzi 90-lecie istnienia. Zostajemy przyjęci bardzo serdecznie, możemy naszym busem podjechać prawie pod płytę lotniska, zwolniono nas nawet z opłat za bilety. Mamy także dobre miejsca bo przy samych barierkach- widoki przecudne. Startują samoloty różnego typu, helikoptery i ciężkie bombowce. Piloci pokazują podniebne sztuczki. Nawet skoczkowie –spadochroniarze mają swoją chwilę.     Z podziwem patrzymy na galowe mundury i wojskowe odprawy. Atrakcja jest także możliwość zwiedzania samolotów wewnątrz szczególnie tego zwiadowczego służącego w siłach NATO. Nie brakuje modli dużych maszyn wystawionych na zewnątrz gdzie piloci wyjaśniają ich specyfikę i możliwości. Cieszymy się z możliwości przeżycia takiej imprezy. Skorzystało 9 osób

24-25.06. Wyjazd integracyjny do Wieliczki. Grupa 24 osób wczesnym rankiem wyjeżdża na wyprawę. Czeka ich przygoda w kopalni Wieliczka. Oto dawne dzieje nagle stają się rzeczywistością, którą można niemal dotknąć, zobaczyć     a nawet zasmakować. Najpierw wita nas Niepołomicki zamek wraz z rycerzem w żelaznej zbroi, tutaj dowiadujemy się o polowaniach polskich królów i szlachty, sami możemy przymierzyć zbroje i zrobić sobie zdjęcie z nadwornym błaznem. Zaledwie kilka kilometrów dzieli nas od kopalni soli, tu z kolei dowiadujemy się o historii wydobycia soli na terenie Polski oraz jej wartości. Podziwiamy solne rzeźby , korytarze i wnęki, wdychamy świeże, solne powietrze wzmacniając przez to nasze fizyczne siły. To nie wszystkie atrakcje, w drodze powrotnej zwiedzamy Ojcowski Park Narodowy wraz z jego osobliwościami w postaci Bramy Krakowskie, Maczugi Herkulesa, podziwiamy piękno skał wapiennych i krajobrazów. Podczas podróży nie nudzimy się, ciągle są jakieś atrakcje: zgadywanki, rebusy, filmy no i oczywiście zajęcia muzyczne. Humory bardzo nam dopisują. Czas wycieczki mija szybko i przyjemnie.

Celem było:

 1. Edukacja
 2. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu
 3. Integracja
 4. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne
 5. Wspólne spędzanie wolnego czasu
 6. Nauka łączenia przyjemnego z pożytecznym

Program:

 • 24.06. wyjazd
 • Zajęcia w podróży /zgadywanki, projekcja filmu/
 • Zwiedzanie Niepołomic
 • Spotkanie z rycerzem w zbroi - zamek
 • Zwiedzania kopalni w Wieliczce
 • Tężnie, plac zabaw
 • 25.06.
 • C.d. zwiedzania kopalni
 • Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego
 • Spacer – kontakt z przyrodą
 • Zajęcia podczas podróży / utrwalenie wiadomości, zajęcia muzyczne/

27.06. Podsumowanie programu Profilaktycznego pt Gotowy do startu niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Dziś podsumowujemy nasze wysiłki i starania ostatnich miesięcy. Niepełnosprawni mieszkańcy wiele się nauczyli, miło spędzali czas na terenie DPS jak poza nim na wyjeździe socjoterapeutycznym, czy do Wieliczki. Nasze podsumowanie jest trochę inne, nic nie piszemy, nie wyliczmy procentów bo się zwyczajnie nie da. Za to widzimy uśmiechnięte miny dzieci i młodzieży naszego ośrodka oraz głębokie pragnienie przeżycia podobnych chwil w niedalekiej przyszłości. Najlepszym podsumowaniem jest namalowany plakat z napisem DZIĘKUJEMY. Bo naprawdę wszystkim, dzięki którym realizacja tego projektu była możliwa DZIĘKUJEMY.

Teraz chcemy utrwalać zdobyte umiejętności a w przyszłości mamy nadzieje nauczyć się następnych i podobnie jak w tym roku frekwencja mieszkańców będzie stuprocentowa.

W projekcie wzięli udział wszyscy mieszkańcy DPS w Łukowie oraz wolontariusze, w sumie 70 osób.

 
LIPIEC

5.07. Integracyjny Festyn pt Bądźmy razem ma miejsce tradycyjnie nad Zalewem Zimna Woda. Najpierw Msza św. A potem przemówienia władz i już zaczynamy wspaniałą zabawę. Jest klaun Kropeczka, zespoły muzyczne, zamek dmuchany, sportowe rywalizacje i indiański namiot, jest p. Jurek a para wspaniałych kucyków i strażnicy leśni z końmi, na których można odbyć przejażdżkę…. Nie zabrakło także bigosu, grochówki i przekąsek. Jako Fundacja, DPS i siostry czynnie włączyliśmy się w imprezę, która gromadzi ok. 1000 osób.

7.07. Wakacyjne wodne szaleństwa. Temperatura sięga 35 stopni, na terenie DPS został rozłożony basen. Jak miło schłodzić się w wodzie, poszaleć, pograć   w piłkę. Mieszkańcy sami brali udział w przygotowaniu sprzętu i basenu. Skorzystało 40 osób

14 i 17.07.Papierowe niespodzianki to tytuł prac plastycznych wykonywanych przez mieszkańców. Piękne kwiaty powstają w pracowni plastycznej pod czujnym okiem terapeutów. Kwiaty będą zdobić dużą salę oraz hole Domu Pomocy Społecznej . Skorzystało 45 osób

Zajęcia muzyczn0-rytmiczne w roku 2015/2016 dla mieszkańców DPS w Łukowie.

20.07. Po raz pierwszy w naszym domu rozbrzmiewa muzyka pod batutą p. Grzegorza Dziurdziaka. Pan Grzegorz zgodził się prowadzić zajęcia rytmiczne i muzyczne z mieszkańcami DPS. Spotkania będą możliwe dzięki sponsoringowi Fundacji Emaus ze Szwecji, która pokrywa koszty zajęć.

22.07. Imieniny s. Dyrektor Anity. O godzinie 9-ej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Szczepana, wikariusza Parafii NMP Matki Kościoła, podczas Eucharystii chłopcy służyli do Mszy a organistą był p. Dziurdziak, pracownicy włączyli się czynnie prowadząc czytanie, modlitwę wiernych, śpiew prowadziła s. Salomea. Po wspólnej modlitwie życzenia i śpiewy w wykonaniu naszych podopiecznych przy akompaniamencie nowego sprzętu muzycznego.   W programik artystyczny przygotowany przez s. Reginę włączyli się pracownicy, stażyści i nasza młodzież. Miłymi chwilami był Quiz przygotowany w postaci przeźroczy, który rozbawiał i rozśmieszał gości. Gromkie sto lat zabrzmiało podczas odpalenia racy na imieninowym stole. Dziś pamiętamy także o wszystkich Solenizantkach Aniach i Haniach a jest ich u nas wiele.

W uroczystościach wzięła udział dyrektor Ośrodka w Stoczku Łukowskim, pracownicy Placówki Wielofunkcyjnej, Siostry Nazaretanki z ul. 11-go listopada oraz pracownicy i mieszkańcy DPS.

 
SIERPIEŃ

11.08.Zajecia rekreacyjno-sportowe zgromadziły mieszańców DPS wraz z opiekunami w nowo wybudowanej klimatyzowanej sali. Na zewnątrz upał temperatura dochodzi do 40 stopni, a my ciesząc się przyjemnym chłodem bierzemy udział w konkurencjach sprawnościowych, równoważnych, integracyjnych i muzycznych. Zabawa jest przednia, wszyscy angażują się całym sercem oczywiście na miarę swoich możliwości. Zabawę kończymy pyszną przekąską – goframi. Skorzystało 45 osób

16.08. Długo wyczekiwany odpust kaplicy Świętego Rocha. Z tej okazji do Łukowa zjeżdżają goście z okolic. Najpierw wielkie sprzątanie na cmentarzu gdzie znajduje się kaplica, kwiaty, znicze no i oczywiście modlitwa, a potem wielka zabawa. Miejsca straganowe liczą sobie prawie 200 miejsc, właściwie wszystko można tu kupić począwszy od lodów i waty cukrowej, zabawkach skończywszy na petardach. Grupa 9 osób pod opieką wolontariuszy Fundacji uczestniczy w uroczystościach. W drodze powrotnej zajeżdżamy po psa Dżambo by wspólnie odwiedzić zalew Zimna Woda. Nad zalewem cisza i spokój, spacerujemy po okolicznych ścieżkach i zażywamy świeżego powietrza, niektórzy, odważni korzystają z chłodzącej wody a nasz pies bierze kąpiel. Skorzystało 18 osób

26.08. Dziś maja miejsce różne uroczystości: Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki naszej Ojczyzny oraz huczne pożegnanie lata na ternie Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Rozpalony grill niesie woń pieczonego schabu i chleba     z ziołami, dźwięki muzyki rozweselają uczestników i zachęcają do gier, zabaw         i konkursów. Humory i apetyty wszystkim dopisują. Cieszymy się ze wspólnie spędzonego czasu. Podczas zabawy czeka nas jeszcze jedna niespodzianka oto jeden z byłych wychowanków DPS Jasiu z Domu w Kaniach wraz ze współmieszkańcami odwiedza dawnych przyjaciół. Goście zwiedzają terapię, rehabilitację, a przede wszystkim spotykają się ze znajomymi. Pyszne lody i pop corn umilają czas spotkania. Skorzystało 70 osób

31.08.-13.09. Rozpoczynamy turnus rehabilitacyjny nad jeziorem Białym   w Okunince. Turnus jest dofinansowywany przez Fundację Dom Otwartych Serc, bierze w nim udział 9 osób. Koledzy z DPS, którzy w tym roku nie mogą pojechać nad jezioro odwożą kolegów, towarzysząc im w podróży. Jest ciepło i słonecznie, zatem korzystamy z kąpieli wodnych i słonecznych, niektórzy zdążyli nawet popływać rowerkami wodnymi. Zapaleńcy rozwinęli wędki i próbowali złapać złotą rybkę, by spieniła ich życzenia – niestety tym razem nic nie złowiliśmy. Chłopcy pozostający na turnusie biorą udział w rehabilitacji i terapii oraz zajęciach integracyjnych, pozostali wracają do domu zwiedzając okoliczne zabytki m.in. w Orchówku. Pozostającym na turnusie życzymy dobrej pogody i wypoczynku.

 
WRZESIEŃ

17.09. ,,Kurczak w marynacie” to tytuł kulinarnych szaleństw. Oto mieszkańcy DPS w Łukowie uczyli się nowych przepisów dotyczących mięsa drobiowego. Grupa 45 osób stanęło do pracy, wynikiem spotkania były pyszne dania przystrojone arbuzem –palce lizać.

29.09.Realizacja zadania pt,, Wiwat ruch-w zdrowym ciele zdrowy duch” przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. W zawodach sportowych wzięło udział 45 osób. Spotkanie rozpoczęto od zabaw integracyjnych – muzycznych a następnie przeprowadzono zawody sportowe. Uczestnicy rywalizowali w ćwiczeniach równoważnych z zastosowaniem dysków sensorycznych oraz piłek rehabilitacyjnych były także rzuty do celu z przyborem / tarcze magnetyczne dart i lotki/. Slalom gigant między pachołkami z piłką i kijem unihock zaangażował wielu chętnych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w rozgrywkach otrzymali nagrody w postaci medali. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w postaci sałatki owocowej.

30.09. Już po raz kolejny spotykamy się na imprezie integracyjnej w Ryżkach. Tym razem Fundacja Dom Otwartych Serc sponsoruje przekąskę w postaci pop cornu. Chętnych jest dużo bo i okazja nie codzienna. W spotkaniu bierze udział ponad 100 osób, obecni są uczestnicy okolicznych ośrodków wspierających rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na imprezie nie zabrakło konkursów plastycznych, dobrej muzyki i tańca a przede wszystkim dobrych nastojów. Skorzystało ponad 100 osób.

 
PAŹDZIERNIK

7.10. Dzisiejszy dzień dla mieszkańców Domu Pomocy w Łukowie niesie wiele atrakcji, bo oto dziś część mieszkańców wyjeżdża na wycieczkę do Kampinoskiego Parku Narodowego a część mieszkańców pozostających na terenie ośrodka zostaje zaproszona wraz z personelem na ciepłą , grillową przekąskę. Choć pogoda wręcz zimowa, słońce jednak rozjaśnia twarze uczestników, serwujemy pyszna kiełbaskę, pieczony chleb, napoje i dobrą muzykę, która zawsze cieszy podopiecznych. W naszym grillowaniu nie zapominamy o wycieczkowiczach oni także zostają poczęstowani małym co nieco. Skorzystało 40 osób.

10.10. Grupa dwunastu mieszkańców DPS uczestniczy w Festiwalu Kultury i Tradycji Ludowych ,,Kolorowe Jarmarki” w Łukowskim Domu Kultury. W programie miała miejsce prezentacja tańca, śpiewu i muzyki regionalnej, występy amatorskich zespołów ludowych, pokaz tradycyjnych strojów ludowych a także degustacje potraw kuchni regionalnej. Podopieczni czynnie brali udział w występach poprzez śpiew, udział w zajęciach garncarskich, zwiedzanie wystaw ludowych, podczas uroczystości miały miejsca miłe spotkania ze znajomymi z zespołów ludowych oraz ośrodków.

20.10. Odbyły się zawody sportowe pt Zdrowo-sportowo. W rozgrywkach tenisa stołowego wzięło udział 60 osób. Rozgrywki rozpoczęto nauka zasad gry oraz instruktarzem. Uczestnicy mogli spokojnie zagrać w tenisa. Mieli do dyspozycji dwa stoły. Mecz zakończył się remisem. W zamian za włożony wysiłek i zdrową rywalizację była nagroda w postaci pizzy, napoi i słodyczy. Osoby biorące udział w zawodach zintegrowały się na wspólnej dyskotece. Dzięki dofinansowaniu stołu do tenisa przez PFRON mamy możliwość zorganizować kolejne konkursy i doskonalić umiejętności tej dyscypliny sportowej.

21.10.Bierzemy czynny udział w spotkaniu integracyjnym trzech Placówek Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, Ośrodka Wsparcia ,,Przylądek” oraz Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Spotkanie ma miejsce na terenie DPS         w Łukowie na Broniewskiego, ponad 100 osób bawi się przy muzyce disco polowej, a następnie bierze udział w spotkaniu modlitewnym, które prowadzi ks. Sylwester kapelan DPS w Ryżkach. Październikowe zamyślenia bo taki tytuł nosi to spotkanie wprowadza wszystkich w skupienie i zadumę nad przemijającym czasem ale i pięknem otaczającej nas jesiennej przyrody. Atmosfera spotkania jest serdeczna, przyjazna, wszyscy zainteresowani są zmianami, jakie zaszły w ostatnim czasie na Broniewskiego. Podczas spotkania nie zabrakło zabawy no i oczywiście nagród oraz słodkiego poczęstunku. Skorzystało ponad 100 osób.

 
LISTOPAD

01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Wraz z grupą 16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej udajemy się na cmentarz w Łukowie, by oddać cześć zmarłym spoczywającym na tutejszej nekropoli. Odwiedzamy zmarłych mieszkańców, Siostry, pracowników a także osoby związane z DPS w Łukowie. Nie zapominamy o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Zaduma, wdzięczność a przede wszystkim modlitwa towarzyszy naszej wędrówce po cmentarnych alejkach. Groby odwiedzamy wraz z wychowankami DPS także w kolejne dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.

11.11. Święto Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wraz z mieszkańcami bierzemy udział we Mszy św., podczas której modlimy się za Ojczyznę, dziękując za pokój   i wolność. Wdzięczną modlitwą ogarniamy poległych w Jej obronie. Nie zapominamy, o tych którzy obecnie sprawują rządy w Państwie. Dzisiejsza uroczystość to dobra okazja do lepszego poznania historii i zademonstrowania swego patriotyzmu. Mieszkańcy na budynku DPS-u wywiesili flagi biało-czerwone. Skorzystało 16 osb.

12.11. Na dziś po raz kolejny zaplanowaliśmy spotkanie nie tylko po to by razem spędzać czas ale czegoś się nauczyć. Zajęcia realizowane w ramach współpracy   z PFRON-em noszą tytuł ,,Sztuka decoupage-czyli , co można zrobić ze zwykłej serwetki”. Cel spotkania to nauka cudów ozdabiania flakonów, bombek, drewna, plastiku, szkła za pomocą papierowych serwetek…powstają piękne prace, które radują oczy i serce. Zwyczajne serwetki na naczyniach wyglądają niczym malowane krajobrazy i widoczki. Uczestnicy najpierw z zaciekawieniem   a   potem z zaangażowaniem pracują nad swoim dziełem. Uwieńczeniem trudu są wprost arcydzieła niczym z plastycznej pracowni. Spotkanie kończymy słodkim poczęstunkiem i rozdaniem nagród. Skorzystało 75 osób.

24.11. Idziemy do kina w Łukowie. Celem wyjścia jest: integracja, edukacja, umiejętność zachowania się w miejscach publicznych, nauka współdziałania i odpowiedzialności. W seansie filmowym uczestniczy 18 osób.

26.11. Andrzejkowe szaleństwa w ŁOK. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej wraz     z pracownikami domu oraz wolontariuszami Fundacji Dom Otwartych Serc wspaniale bawią się przed nadchodzącym Adwentem. Nie brakuje dobrej muzyki zespołu ,,Chłopaki nie płaczą”, konkursów, zabaw i nagród oraz słodkiej przekąski. W zabawie biorą udział DPS w Ryżkach, Ośrodek Wsparcia Przylądek, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Było nas ponad 100 osób.

27.11.Andrzejkowe spotkanie z melodią to tytuł imprezy zorganizowanej na terenie DPS w Łukowie. Ponad 40 osób bierze udział w słuchaniu pięknej muzyki oraz śpiewaniu piosenek.

29.11. Spadł pierwszy śnieg dzieciaki nie posiadają się z radości. Po pierwsze Mikołaj będzie mógł przyjechać saniami, po drugie można lepić śniegowe figury. To nic, że śniegu jest niewiele i zaraz się stopi, liczy się to, że po prostu spadł. Takiej okazji nie przepuszczamy bierzemy busik i ruszamy do lasu. Dziewięciu chłopaków wraz z opieką spędzają niedzielne do południe w leśnej scenerii lepiąc bałwana i inne śmieszne figury.

 
GRUDZIEŃ

1.12. ,,Bożonarodzeniowa gwiazdka” to tytuł zajęć plastycznych dla 40 uczestników. Wycinamy gwiazdy z różnego materiału: tektury, bibuły, styropianu itp. Gwiazdy są duże i małe, płaskie i przestrzenne, kolorowe i całkiem białe, wszystko zależy od upodobań   i wyobraźni. Nasze gwiazdki zastana zawieszone na sali świątecznych spotkań mieszkańców DPS w Łukowie.

3.12. Adwent skłania nas nie tylko do refleksji ale i do przypominania sobie o tradycjach aby jak najlepiej przeżyć czas przygotowań do czasu Bożego Narodzenia i sam czas świątecznych spotkań z najbliższymi. Doskonałą formą nauki i zabawy jest realizacja zadania pt ,, Boże Narodzenie- tradycje” realizowane przez Fundację przy współudziale PFRON. Praktycznie przeddzień Mikołajków spotykamy się by najpierw opowiedzieć sobie o tradycjach, przypomnieć je z domu rodzinnego lub z poprzednich lat a potem poznać nowe. Wszystkie są ciekawe: robienie wieńca adwentowego z czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele adwentowego oczekiwania, wykonywanie stroików, odlewanie gipsowych figurek, zbieranie szyszek i ich ozdabianie, strojenie choinek, wycinanie gwiazdek. Powstawały piękne prace: stroiki na wigilijny stół, ozdobiony opłatek, mały Jezus z gipsowej foremki, została nawet ubrana pierwsza choinka…Radości było wiele, wysiłek duży toteż otrzymane nagrody rekompensowały zużyte siły i poprawiały już istniejące uśmiechy na twarzy. Skorzystało 70 osób.

6.12. To ważny dzień i dla dzieci i dla dorosłych. Przychodzi św. Mikołaj dla każdego ma coś miłego. Fundacja Dom Otwartych Serc przygotowała okolicznościowe upominki i słodkie paczki. Do sióstr przybył Mikołaj nocą     i pozostawił słodkie niespodzianki. Powróćmy jeszcze do naszych podopiecznych – radości było co niemiara najpierw z oczekiwania na Niebieskiego Gośćca a potem z otrzymanych darów. Pierwszy raz Mikołaj zakradł się ciemną nocką   i pod poduszki powkładał różne ciekawe podarki: samochody, puzzle, grające zabawki, telefony, gry, kosmetyki….. Po południu zaś przyszedł bardziej oficjalnie, każdy mógł porozmawiać z Mikołajem, usiąść na mu na kolanach, zaśpiewać kolędę, zatańczyć, powiedzieć wiersz a czasem po prostu się uśmiechnąć – każdy gest został nagrodzony workiem pełnym słodkości. Nie zabrakło wspólnej zabawy z Gościem oraz poczęstunku. Dziękujemy i czekamy na Ciebie za rok. Paczki otrzymało 31 osób, ogółem skorzystało 45 osób.

16.12. Dziś odwiedza nas młodzież gimnazjalna ze szkoły integracyjnej pod kierunkiem    p. Dyrektor Anny M. Uczniowie przygotowała jasełka oraz zabawy słowno-muzyczne. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Trzeba podkreślić, że inicjatorem spotkania była młodzież, w czasie spotkania wystąpił były uczeń szkoły, który z sympatii dla naszych chłopców przyjechał specjalnie z Siedlec aby u nas wystąpić. Skorzystało 64 osobz.

19.12. Grupa dziesięciu osób wyjeżdża do Warszawy na piękny spektakl ,,Piotruś Pan” w wykonaniu artystów jazdy figurowej na lodzie. Bilety otrzymaliśmy z Fundacji Pożywienie –Darem Serca, którą z życzeniami świątecznymi odwiedziliśmy po drodze, sponsorowanych przez Deusche Bank w Warszawie. Spektakl był przepiękny, profesjonalne wykonanie, piękne stroje, świetna muzyka – to uczta dla ducha. Chłopcy byli bardzo zadowoleni. Nasza wyprawa do Stolicy nie zakończyła na Torwarze po drodze w domu rodzinnym pozostawiamy Patryka wychowanka DPS   a wraz z Maćkiem odwiedzamy jego mamę z siostrą. Czas w Warszawie wykorzystujemy maksymalnie na Stadionie Narodowym zwiedzamy wystawę klocków Lego te cuda z klocków wprawiały nas w zadumę i zachwyt. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tych pięknych wydarzeniach.

24.12. WIGILIA to najbardziej rodzinny dzień w roku. Składamy sobie życzenia, przygotowujemy prezenty i drobne upominki a przede wszystkim spotkanie Wigilijne. W tym roku w wigilijnej wieczerzy będzie uczestniczyć około 40 osób, są to mieszkańcy DPS, pracownicy, siostry, byli wychowankowie Domu Dziecka, mieszkańcy DPS w Krasnymstawie, a także rodzice, tego wieczoru jest z nami ks.dr Mariusz Konieczny i dziewczynka z Placówki Wielofunkcyjnej. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą Nieszporów, następnie życzenia,       łamanie się opłatkiem i rozpoczynamy posiłek. Nie brakuje dziś dobrych słów, kolęd, modlitwy za tych, których nie ma już wśród nas….Pod choinką na sali kominkowej znalazły się prezenty, które rozdzielamy pomiędzy chłopców.       Jest dużo rudości i uśmiechu na twarzy, który jednak jest nieco przyćmiony odłączeniem od prawdziwej rodziny.

25.12.-26.12. Świąteczne dni spędzamy na kolędowaniu, spotkaniach w najbliższym gronie przy pysznych słodkościach.

29.12. W Rzymie została odprawiona Msza św. w intencji dobrodziejów zamówiona przez Prezesa Fundację Dom Otwartych Serc.

31.12. Czas przygotowania do zakończenia roku 2015, dla jednych do zabawy sylwestrowej, dla drugich zadumy. Do południa wszyscy spotykamy się przy szampanie oczywiście bezalkoholowym, są śpiewy, wspomnienia i plany na przyszłość. Po obiedzie jeszcze zabawa taneczna i oglądanie sztucznych ogni.     W tym dniu nie brakuje także modlitwy, o godzinie 16.00. w kaplicy przed Najśw. Sakramentem dziękujemy Bogu za wszystkie otrzymane łaski w minionym roku i prosimy o Boże błogosławieństwo w nowym 2016 roku. Modlitwę kończymy Mszą św. oraz wspólna kolacją . Skorzystało 41 osób.

Z ramienia Fundacji Dom Otwartych Serc wzięto udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym gdzie wystawiono nasze stroiki. Czas świąteczny to okres składania sobie życzeń i pamięci o naszych sponsorach i dobrodziejach.

W tym roku wykonaliśmy stroiki, które trafiały do osób nas wspierających, oprócz tego wysłano życzenia do różnych osób i instytucji. Wdzięczną pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkie osoby nam życzliwe, wszystkich z którymi współpracujemy. Ponadto w gazecie Nowa Gazeta Łukowska umieszczono życzenia świąteczne wraz z informacją o zamówionej Mszy św.

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2015 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę 37113,77 zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2015 r. stanowią kwotę 28600,12zł.
 • Dotacjae:2986,22zł

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2015 r. wyniosły 38246.89 zł., w tym:

 • realizacja celów statutowych – 37855.01.zł.
 • pozostałe koszty – 391.88.zł.

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2015r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 30453.22 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2015r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2015

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.      

Łuków, 30.03.2016 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2015 

 

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul.Broniewskiego20/26, 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez : 

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2014 roku Fundacja zorganizowała:

 

MIESIĄC

TREŚĆ- ZADANIE

UWAGI

STYCZEŃ

1.01.NOWY ROK. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki – pierwszy Dzień Nowego Roku. Oddajemy Bogu nadchodzące dni za przyczyną Jego Matki, prosimy o dar pokoju dla nas i całego świata.

W tym dniu organizujemy dyskotekę oraz spotkanie połączone z projekcją filmów. /Skorzystało 60 osób/.

4.01. Coroczny zjazd opłatkowy rodzin mieszkańców DPS. W programie przewidziano: Eucharystię, której przewodniczył ks. dr Mariusz Konieczny, wspólne życzenia  wraz z dzieleniem się opłatkiem oraz występy na harmonijce ustnej w wykonaniu pana Andrzeja Wojtusia znanego muzyka harmonijki ustnej w Polsce, nie zabrakło też recytacji wierszy Pana Jerzego oraz wspólnego kolędowania. W sumie w spotkaniu wzięło udział ok 70 osób. Na mszy św. były obecne dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej wraz z wychowawcami /ok 13 osób/.

6.01. I TRZEJ KRÓLOWIE I TRZEJ KRÓLOWIE OD WSCHODU PRZYBYLI…..Trzej Królowie są wśród nas, przynieśli dary Nowonarodzonemu Dzieciątku, nawet służyli do   Mszy św. i opowiadali o swojej podróży. Wychowankowie DPS Grześ, Paweł i Mateusz wcielili się w postacie historyczne, nie zabrakło też pomocników w koronach na głowie tj pozostałych uczestników świątecznej Eucharystii. Po południu królowie wraz z s. Reginą udali się do szpitala do Białej Podlaskiej gdzie odwiedzali chorych, śpiewali kolędy….Skorzystało 100 osób.

15.01. Wizyta duszpasterska. Ks. dr Tomasz odwiedza nasz dom z wizytą duszpasterską najpierw spotyka się z chłopcami i pracownikami  na wspólnej modlitwie w kaplicy następnie spotyka się z wychowankami w grupach i pokojach. Wszyscy oczekują przybycia księdza, by porozmawiać i pochwalić się swoim pokoikiem. Niektórzy przygotowują nawet krótki program artystyczny jak np. Grześ wykonuje piosenkę Bocielliego. Wieczorem spotykamy się z księżmi na wspólnej kolacji. Skorzystało 50 osób.

19.01.Fundacja organizuje zimowe nordic walking dla śmiałków i odważnych. To pierwsze spotkanie sympatyków tego sportu w tym roku.

 

 

LUTY

2.02.-13.02. Ferie na sportowo to tytuł tegorocznego wypoczynku zimowego organizowanego przez Fundację Dom Otwartych Serc. W programie przewidziano: wyjście na kręgle, na baseny, do kina oraz wielki bal karnawałowy. Organizowane imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nie zabrakło słodkich niespodzianek , spotkania integracyjne zaowocowały nowymi znajomościami. Bal przebierańców zachęcił do tańca nawet zagorzałych szybkiego poruszania się na parkiecie. Niestety czas ferii szybko mija, na szczęście Fundacja szykuje jeszcze jedną atrakcje wyjazd w góry na sportowo-rehabiltacyjne spędzenie zimowego czasu. Skorzystało 60 osób.

14.02. Walentynkowe szaleństwa. Jedno serca masz komu dziś je dasz….. Obdarowujemy się dziś dobrym słowem, serdecznym uśmiechem i czerwonym sercem z wyznaniem przyjaźni, sympatii a czasem i miłości. W dzień św. Walentego niech nikt nie czuje się samotny i nie kochany. Skorzystało 40 osób.

16-19.02. Wyjazd sportowo-rehabilitacyjny w góry do Zakopanego. Zakopane, jak powszechnie wiadomo to zimowa stolica Polski, jak więc jej nie odwiedzić w zimowy czas. Wolontariusze Fundacji wiozą uczestników busikiem, 9 osób- po drodze nie znajdujemy śladów zimy. Dopiero góry i Zakopane witają nas przepięknymi widokami ośnieżonych szczytów. Po drodze odwiedzamy Tyniec i słynnego Ojca Leona Knabita Benedyktyna, pochodzącego z okolic Siedlec, tegorocznego Jubilata, autora wielu książek i programów religijnych. Szacownemu Jubilatowi składamy życzenia, zwiedzamy Tyniec a już w samym Zakopanem cieszymy się słoneczną aurą, wjeżdżamy na Kasprowy Wierch gdzie zapiera dech w piersiach dostojeństwo gór, zwiedzamy lodowy zamek, bierzemy udział w kuligu oraz zimowych sportach: saneczkarstwo, narciarstwo oraz bitwy na śnieżki. Nie brakuje także relaksu i wzmacniania sił na basenie w termalnych wodach. Wzmacniamy także siły duchowe uczestnicząc w obrzędach środy popielcowej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wieczorem spacerujemy po pięknie oświetlonych Krupówkach wraz z bajkowymi postaciami.  Do domu wracamy w piątek 20 lutego wieczorem zmęczeni ale zadowoleni. Dobrze znów być w domu

 

MARZEC

Marzec to miesiąc św. Józefa, bierzemy udział w litanii do Świętego Patrona Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.

10-18.03. Rozpoczynamy nowennę ku czci św. Józefa. Spotykamy się w kaplicy DPS by naszemu Patronowi przedstawiać prośby i podziękowania, chętnych nie brakuje,  przychodzą młodzi, dzieci i dorośli. Skorzystało 60 osób.

12.03. Pierwsza część konkursu plastycznego pt ,, Wielkanocny koszyk”. Podczas zajęć dzieci i młodzież przygotowywali pisanki, papierowe kwiaty odlewali figurki baranka wielkanocnego. W zajęciach z kultywowania tradycji wielkanocnych wzięło udział 40 osób.

18.03. Grupa 15 osób uczestniczy w seansie kinowym 3D. Ptasie przygody zainteresowały nawet dorosłych, śmieszne scenki, z życia ptaków i trud związany z wędrówką ptaków do ciepłych krajów. W drodze powrotnej odwiedzamy nasz zalew Zimna Woda, gdzie odkrywamy pierwsze oznaki wiosny: bazie, dzikie kaczki, łabędzie oraz ślady bobrów.

19.03. Msza  św. została odprawiona o godz. 8.00. , następnie wspólne spotkanie przy grillu. Nie zabrakło także konkursów i zabaw integracyjnych. Słoneczna pogoda, dobre humory a także pyszne przekąski umilały czas wspólnego świętowania. Skorzystało 60 osób

23.03.Druga część konkursu ,,Wielkanocny koszyk” tym razem uczestnicy wykonywali prace wykończeniowe oraz przyozdabiali stroikami sale, część stroików trafiła do osób zaprzyjaźnionych jako forma pamięci i wyraz wdzięczności. Skorzystało 40 osób

 

 

KWIECIEŃ

Bierzemy udział wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w obchodach Triduum Paschalnego. Odwiedzamy Grób Pański, spotykamy się ze strażakami . Pomagamy w przygotowaniu pokarmów do świecenia, nie pomijamy udziału w obchodach radosnej Paschy – ALLELUJA.

 W kwietniu rozpoczynamy realizację projektu profilaktycznego pt,,Gotowy do startu” w ramach realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Będziemy podejmowali tematy: integracji, organizacji czasu wolnego, planujemy zorganizować zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry. Miłą nagroda będzie wycieczka do kopalni soli w Wieliczce.

3.04. Chętni mieszkańcy biorą udział w nowennie przed uroczystością Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

28.04. Rozpoczęcie zajęć z programu profilaktyczno-edukacyjnego pt ,,Gotowy do startu” Cele zajęć rozpoczynających realizację programu:

1.                  Zapoznanie się z celami programu oraz harmonogramem

2.                  Zawiązanie wspólnoty

3.                  Integracja

4.                  Rozgrywki BOCCI – wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja

5.                  Wspólne spędzanie czasu

6.                  Zajęcia muzyczne

Program:

Godzina 10.00. Uroczyste otwarcie następnie: część edukacyjna  dialogowana, rozgrywki BOCCI, zajęcia muzyczne, słodki poczęstunek.

30.04. Spotkanie z melodią  - zajęcia terapeutyczne to tytuł kolejnego punktu realizacji projektu ,,Gotowy do startu’’ Program spotkania: 

1.                  Zawiązanie wspólnoty 

2.                  Rozgrzewka muzyczna 

3.                  Karaoke- zajęcia grypowe i indywidualne 

4.                  Lodowa przekąska 

5.                  Pożegnanie kolegi Henia – podziękowanie, wzajemne obdarowanie 

CELE: 

1.                  Umiejętność współpracy 

2.                  Przyjaźń jako element wsparcia 

3.                  Terapia muzyczna 

4.                  Terapia Zastępowania Agresji 

5.                  Integracja 

6.                  Edukacja 

 

 

MAJ

1.05.Rozoczynamy majówki, codzienna Litania do Matki Bożej gromadzi chętnych z DPS oraz dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej, w niedzielę mamy wystawienie Najśw. Sakramentu.

Dziś 5 osób skorzystało  z wyjazdu na lody z Fundacją.

2.05.Święto flagi. Pamiętamy o naszej Ojczyźnie, uczymy się rozpoznawać znaki patriotyczne Polski.

9.05. Kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu Gotowy do Startu. Oto cele i program. W spotkaniu wzięło udział 41 osób. 

Cele: 

1.                  Alternatywne formy spędzania wolnego czasu

2.                  Spotkanie z przyjaciółmi

3.                  Nawiązywanie nowych i zacieśnianie istniejących znajomości

4.                  Elementy TZA

5.                  Integracja wewnątrzgrupowa

Program: 

·                    Powitanie.

·                    Zawiązanie wspólnoty

·                    Praca w grupach

·                    Zajęcia muzyczne

·                    Projekcja filmu

·                    Pogadanka, spostrzeżenia, rozmowy, dyskusje…

 

11-15.05. Wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry I nad Jezioro Żarnowieckie. W wyjeździe wzięło udział 47 osób. W realizacji nie zabrakło zabaw ruchowych, Terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz spacerów nad jeziorem i Bałtykiem, sportu i rekreacji a w to wszystko wpleciona praktyczna wiedza. Było zwiedzanie i aktywność turystyczna: Hel, Żarnowiec, Władysławowo, Karwia. Pogoda dopisała, humory i apetyty także. Jeszcze chętnie byśmy pozostali ale niestety czas nagli , mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy. 

 

22-23.05. Konkurs o Aniołach organizowany w ramach współpracy  Fundacji Dom Otwartych Serc z Fundacją Zabytkom Na Ratunek NAZARET z Ostrzeszowa. W konkursie wzięli udział mieszkańcy DPS pod czujnym okiem terapeutów i opiekunów w sumie 45 osób. Anioły zostały wykonane różnymi technikami: papieroplastyka, orgiami, malowanie na szkle itp. Prace zostały przesłane do Ostrzeszowa gdzie będą wystawione podczas konkursu. 

  

26.05. Dziś  odbywają się zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w ramach realizacji projektu ,,Gotowy do startu”. W zajęciach bierze udział 46 osób. Zajęcia terapeutyczne obejmowały prace kulinarne /przygotowywanie klusek śląskich oraz pieczenie gofrów/, zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne odbywały się na sali sportowej DPS. 

 

31.05. Zawody wędkarskie nad Zalewem Zimna Woda. Grupa mieszkańców DPS wraz z opieką wolontariacką Fundacji Dom otwartych serc bierze udział  w rywalizacji. W zawodach bierze udział Mateusz, Maciek, Paweł, Grześ. Chłopcy zajmują trzy kolejne miejsca, otrzymują puchary oraz nowe wędki. W rywalizacji kibicują pozostali chłopcy. Na zakończenie konkursu uczestniczymy w grillu. Dziękujemy PZW Kolejarz oraz PZW Miasta Łuków za zaproszenie i organizację zawodów. W sumie w imprezie bierze udział 13 osób. 

 

 

CZERWIEC

1. 1.06.Dzień Dziecka. Świętujemy dzień poświęcony wszystkim dzieciom tym małym i tym dużym, którzy dziećmi się czują pomimo upływu lat. Tegoroczne obchody maja miejsce na terenie Jaty w Ostoi. Spotykamy się z leśnikiem p. Karolina, która przybliża nam historię i środowisko lasu, jest z nami rodzina Wojciechowskich, która przygotowuje dla nas pyszna grochówkę oraz przepyszne owocowe placki, nie zabrakło także ks. Mariusz, który zasponsorował nam lody. Gromkie sto lat na cześć podopiecznych zabrzmiało na samym początku a potem były lody, konkursy, tory przeszkód, spacer edukacyjny, konkursy plastyczne i rywalizacje sportowe no i oczywiście grochówka, pieczenie kiełbasek, nie zabrakło małe co nieco….Było nas 60 osób, nasz program profilaktyczny cieszy się dużą popularnością.

Po południu p. Jurek zajechał przed dom dorożką z para pięknych kucyków. Były przejażdżki konne dla wszystkich chętnych. Przyszły nawet dzieciaki z Placówki Wielofunkcyjnej.

3.06. Na ternie DPS był mini grill z muzyką utrwalający uzyskane wiadomości podczas pobytu w Jacie.  Mieszkańcy przygotowywali palenisko pod czujnym okiem pracowników oraz kiełbaski. Konkurs muzyczny cieszył się dużym powodzeniem, każdy chce spróbować śpiewaczego talentu. Skorzystało 40 osób

4.06. Bierzemy udział w procesji Bożego Ciała. Dajemy świadectwo naszej wiary i pobożności. Jak, co roku pomagamy przy niesieniu chorągwi i feretronów. Nad chłopcami czuwają siostry. Wyjście organizuje Fundacja. Skorzystało 10 osób

 

9.06. S. Regina oraz Maciej Kryst i Robert Jaworski wychowankowie DPS wyjeżdżają do Rejowca Fabrycznego by nawiedzić  groby rodziców Roberta, po drodze  odwiedzamy rodzonego brata Roberta oraz  ciocię Danusię.

12.06. Zajęcia stolikowe na świeżym powietrzu czyli przyjemne z pożytecznym. Wśród śpiewu ptaków i zieleni, nasze umysły lepiej pracują i zdolne są do większego wysiłku. Otóż dziś zmierzymy się podczas zajęć grupowych                    i zespołowych. Każdy stara się jak może, jedni  w grach zręcznościowych, inni kulinarnych zmaganiach, a jeszcze inni w łamigłówkach. Każdy  jednak znalazł coś dla siebie. Walka była zacięta, niemniej jednak wszyscy dobrnęli szczęśliwie do końca i zostali nagrodzeni. Naszym zabawom towarzyszył czworonożny Przyjaciel – pies Dżambo. W zajęciach wzięło udział 42 osoby.

20.06. Słoneczny dzień, grupa chłopaków z s. Reginą i konserwatorem p. Adamem jedzie na pokazy lotnicze do Dęblina, tam Szkoła Orląt obchodzi 90-lecie istnienia. Zostajemy przyjęci bardzo serdecznie, możemy naszym busem podjechać prawie pod płytę lotniska, zwolniono nas nawet z opłat za bilety. Mamy także dobre miejsca bo przy samych barierkach- widoki przecudne. Startują samoloty różnego typu, helikoptery i ciężkie bombowce. Piloci pokazują podniebne sztuczki. Nawet skoczkowie –spadochroniarze mają swoją chwilę.      Z podziwem patrzymy na galowe mundury i wojskowe odprawy. Atrakcja jest także możliwość zwiedzania samolotów wewnątrz szczególnie tego zwiadowczego służącego w siłach NATO. Nie brakuje modli dużych maszyn wystawionych na zewnątrz gdzie piloci wyjaśniają ich specyfikę i możliwości. Cieszymy się z możliwości przeżycia takiej imprezy. Skorzystało 9 osób

24-25.06. Wyjazd integracyjny do Wieliczki. Grupa 24 osób wczesnym rankiem wyjeżdża na wyprawę. Czeka ich przygoda w kopalni Wieliczka. Oto dawne dzieje nagle stają się rzeczywistością, którą można niemal dotknąć, zobaczyć     a nawet zasmakować. Najpierw wita nas Niepołomicki zamek wraz z rycerzem w żelaznej zbroi, tutaj dowiadujemy się o polowaniach polskich królów i szlachty, sami możemy przymierzyć zbroje i zrobić sobie zdjęcie z nadwornym błaznem. Zaledwie kilka kilometrów dzieli nas od kopalni soli, tu z kolei dowiadujemy się o historii wydobycia soli na terenie Polski oraz jej wartości. Podziwiamy solne rzeźby , korytarze i wnęki, wdychamy świeże, solne powietrze wzmacniając przez to  nasze fizyczne siły. To nie wszystkie atrakcje, w drodze powrotnej zwiedzamy Ojcowski Park Narodowy wraz z jego osobliwościami w postaci Bramy Krakowskie, Maczugi Herkulesa, podziwiamy piękno skał wapiennych i krajobrazów. Podczas podróży nie nudzimy się, ciągle są jakieś atrakcje: zgadywanki, rebusy, filmy no i oczywiście zajęcia muzyczne. Humory bardzo nam dopisują. Czas wycieczki mija szybko i przyjemnie.

Celem było:

 1. Edukacja
 2. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu
 3. Integracja
 4. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne
 5. Wspólne spędzanie wolnego czasu
 6. Nauka łączenia przyjemnego z pożytecznym

Program:

 • 24.06. wyjazd
 • Zajęcia w podróży /zgadywanki, projekcja filmu/
 • Zwiedzanie Niepołomic
 • Spotkanie z rycerzem w zbroi - zamek
 • Zwiedzania kopalni w Wieliczce
 • Tężnie, plac zabaw
 • 25.06.
 • C.d. zwiedzania kopalni
 • Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego
 • Spacer – kontakt z przyrodą
 • Zajęcia podczas podróży / utrwalenie wiadomości, zajęcia muzyczne/

 

27.06. Podsumowanie programu Profilaktycznego pt Gotowy do startu niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Dziś podsumowujemy nasze wysiłki i starania ostatnich miesięcy. Niepełnosprawni mieszkańcy wiele się nauczyli, miło spędzali czas na terenie DPS jak poza nim na wyjeździe socjoterapeutycznym, czy do Wieliczki. Nasze podsumowanie jest trochę inne, nic nie piszemy, nie wyliczmy procentów bo się zwyczajnie nie da. Za to widzimy uśmiechnięte miny dzieci i młodzieży naszego ośrodka oraz głębokie pragnienie przeżycia podobnych chwil w niedalekiej przyszłości. Najlepszym podsumowaniem jest namalowany plakat z napisem DZIĘKUJEMY. Bo naprawdę wszystkim, dzięki którym realizacja tego projektu była możliwa DZIĘKUJEMY.

Teraz chcemy utrwalać zdobyte umiejętności a w przyszłości mamy nadzieje nauczyć się następnych i podobnie jak w tym roku frekwencja mieszkańców będzie stuprocentowa.

W projekcie wzięli udział wszyscy mieszkańcy DPS w Łukowie oraz wolontariusze, w sumie  70 osób.

 

 

LIPIEC

5.07. Integracyjny Festyn pt Bądźmy razem ma miejsce tradycyjnie nad Zalewem Zimna Woda. Najpierw Msza św.   A potem przemówienia władz i już zaczynamy wspaniałą zabawę. Jest klaun Kropeczka, zespoły muzyczne, zamek dmuchany, sportowe rywalizacje i indiański namiot, jest p. Jurek a para wspaniałych kucyków i strażnicy leśni z końmi, na których można odbyć przejażdżkę…. Nie zabrakło także bigosu, grochówki i przekąsek. Jako Fundacja, DPS i siostry czynnie włączyliśmy się w imprezę, która gromadzi ok. 1000 osób.

7.07. Wakacyjne wodne szaleństwa. Temperatura sięga 35 stopni,  na terenie DPS został rozłożony basen. Jak miło schłodzić się w wodzie, poszaleć, pograć    w piłkę. Mieszkańcy sami brali udział w przygotowaniu sprzętu i basenu. Skorzystało 40 osób

14 i 17.07.Papierowe niespodzianki to tytuł prac plastycznych wykonywanych przez mieszkańców. Piękne kwiaty powstają w pracowni plastycznej pod czujnym okiem terapeutów. Kwiaty będą zdobić dużą salę oraz hole Domu Pomocy Społecznej . Skorzystało 45 osób

Zajęcia muzyczn0-rytmiczne w roku 2015/2016 dla mieszkańców DPS w Łukowie.

20.07. Po raz pierwszy w naszym domu rozbrzmiewa muzyka pod batutą p. Grzegorza Dziurdziaka. Pan Grzegorz zgodził się prowadzić zajęcia rytmiczne i muzyczne z mieszkańcami DPS. Spotkania będą możliwe dzięki sponsoringowi Fundacji Emaus ze Szwecji, która pokrywa koszty zajęć.

22.07. Imieniny s. Dyrektor Anity. O godzinie 9-ej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Szczepana, wikariusza Parafii NMP Matki Kościoła, podczas Eucharystii chłopcy służyli do Mszy a organistą był p. Dziurdziak, pracownicy włączyli się czynnie prowadząc czytanie, modlitwę wiernych, śpiew prowadziła  s. Salomea. Po wspólnej modlitwie życzenia i śpiewy w wykonaniu naszych podopiecznych przy akompaniamencie nowego sprzętu muzycznego.    W programik artystyczny przygotowany przez s. Reginę włączyli się pracownicy, stażyści i nasza młodzież. Miłymi chwilami był Quiz przygotowany w postaci przeźroczy, który rozbawiał i rozśmieszał gości. Gromkie sto lat zabrzmiało podczas odpalenia racy na imieninowym stole. Dziś pamiętamy także o wszystkich Solenizantkach Aniach i Haniach a jest ich u nas wiele.

W uroczystościach wzięła udział dyrektor Ośrodka w Stoczku Łukowskim, pracownicy Placówki Wielofunkcyjnej, Siostry Nazaretanki z ul. 11-go listopada oraz pracownicy i mieszkańcy DPS.

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ

11.08.Zajecia rekreacyjno-sportowe zgromadziły mieszańców DPS wraz z opiekunami w nowo wybudowanej klimatyzowanej sali. Na zewnątrz upał temperatura dochodzi do 40 stopni,  a my ciesząc się przyjemnym chłodem bierzemy udział w konkurencjach sprawnościowych, równoważnych, integracyjnych i muzycznych. Zabawa jest przednia, wszyscy angażują się całym sercem oczywiście na miarę swoich możliwości. Zabawę kończymy pyszną przekąską – goframi. Skorzystało 45 osób

16.08. Długo wyczekiwany odpust kaplicy Świętego Rocha. Z tej okazji do Łukowa zjeżdżają goście z okolic. Najpierw wielkie sprzątanie na cmentarzu gdzie znajduje się kaplica, kwiaty, znicze no i oczywiście modlitwa, a potem wielka zabawa. Miejsca straganowe liczą sobie prawie 200 miejsc, właściwie wszystko można tu kupić począwszy od lodów i waty cukrowej, zabawkach skończywszy na petardach. Grupa 9 osób pod opieką wolontariuszy Fundacji uczestniczy w uroczystościach.  W drodze powrotnej zajeżdżamy po psa Dżambo by wspólnie odwiedzić zalew Zimna Woda. Nad zalewem cisza i spokój, spacerujemy po okolicznych ścieżkach i zażywamy świeżego powietrza, niektórzy, odważni korzystają z chłodzącej wody a nasz pies bierze  kąpiel. Skorzystało 18 osób

26.08. Dziś maja miejsce różne uroczystości: Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki naszej Ojczyzny oraz huczne pożegnanie lata na ternie Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Rozpalony grill niesie woń pieczonego schabu i chleba      z ziołami, dźwięki muzyki rozweselają uczestników i zachęcają do gier, zabaw       i konkursów. Humory i apetyty wszystkim dopisują. Cieszymy się ze wspólnie spędzonego czasu. Podczas zabawy czeka nas jeszcze jedna niespodzianka oto jeden z byłych wychowanków DPS Jasiu z Domu w Kaniach wraz ze współmieszkańcami odwiedza dawnych przyjaciół. Goście zwiedzają terapię, rehabilitację,  a przede wszystkim spotykają się ze znajomymi. Pyszne lody i pop corn umilają czas spotkania. Skorzystało 70 osób

31.08.-13.09. Rozpoczynamy turnus rehabilitacyjny nad jeziorem Białym   w Okunince. Turnus jest dofinansowywany przez  Fundację Dom Otwartych Serc, bierze w nim udział 9 osób. Koledzy z DPS, którzy w tym roku nie mogą pojechać nad jezioro odwożą kolegów, towarzysząc im w podróży. Jest ciepło i słonecznie, zatem korzystamy z kąpieli wodnych i słonecznych, niektórzy zdążyli nawet popływać rowerkami wodnymi. Zapaleńcy rozwinęli wędki  i próbowali złapać złotą rybkę, by spieniła ich życzenia – niestety tym razem nic nie złowiliśmy. Chłopcy pozostający na turnusie biorą udział w rehabilitacji i terapii oraz zajęciach integracyjnych, pozostali wracają do domu zwiedzając okoliczne zabytki m.in. w Orchówku. Pozostającym na turnusie życzymy dobrej pogody i wypoczynku.

 

WRZESIEŃ

17.09. ,,Kurczak w marynacie” to tytuł kulinarnych szaleństw. Oto mieszkańcy DPS w Łukowie uczyli się nowych przepisów dotyczących mięsa drobiowego. Grupa 45 osób stanęło do pracy, wynikiem spotkania były pyszne dania przystrojone arbuzem –palce lizać.

29.09.Realizacja zadania pt,, Wiwat ruch-w zdrowym ciele zdrowy duch” przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. W zawodach sportowych wzięło udział 45 osób. Spotkanie rozpoczęto od zabaw integracyjnych – muzycznych a następnie przeprowadzono zawody sportowe. Uczestnicy rywalizowali w  ćwiczeniach równoważnych z zastosowaniem dysków sensorycznych oraz piłek rehabilitacyjnych były także  rzuty do celu z przyborem / tarcze magnetyczne dart i lotki/.  Slalom gigant między pachołkami z piłką i kijem unihock zaangażował wielu chętnych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w rozgrywkach otrzymali nagrody w postaci medali. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w postaci sałatki owocowej.

30.09. Już po raz kolejny spotykamy się na imprezie integracyjnej w Ryżkach. Tym razem Fundacja Dom Otwartych Serc sponsoruje przekąskę w postaci pop cornu. Chętnych jest dużo bo i okazja nie codzienna. W spotkaniu bierze udział ponad 100 osób, obecni są uczestnicy okolicznych ośrodków wspierających rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na imprezie nie zabrakło konkursów plastycznych, dobrej muzyki i tańca a przede wszystkim dobrych nastojów. Skorzystało ponad 100 osób.

 

 

PAŹDZIERNIK

7.10. Dzisiejszy dzień dla mieszkańców Domu Pomocy w Łukowie niesie wiele atrakcji, bo oto dziś część mieszkańców wyjeżdża na wycieczkę do Kampinoskiego Parku Narodowego a część mieszkańców pozostających na terenie ośrodka zostaje zaproszona wraz z personelem na ciepłą , grillową przekąskę. Choć pogoda wręcz zimowa, słońce jednak rozjaśnia twarze uczestników, serwujemy pyszna kiełbaskę, pieczony chleb, napoje i dobrą muzykę, która zawsze cieszy podopiecznych. W naszym grillowaniu nie zapominamy o wycieczkowiczach oni także zostają poczęstowani małym co nieco.  Skorzystało 40 osób.

10.10. Grupa dwunastu mieszkańców DPS uczestniczy w Festiwalu Kultury  i Tradycji Ludowych ,,Kolorowe Jarmarki” w Łukowskim Domu Kultury.  W programie miała miejsce prezentacja tańca, śpiewu i muzyki regionalnej, występy amatorskich zespołów ludowych, pokaz tradycyjnych strojów ludowych  a także  degustacje potraw kuchni regionalnej. Podopieczni czynnie brali udział w występach poprzez śpiew, udział w zajęciach garncarskich, zwiedzanie wystaw ludowych, podczas uroczystości miały miejsca miłe spotkania ze znajomymi z zespołów ludowych oraz ośrodków. 

20.10. Odbyły się zawody sportowe pt Zdrowo-sportowo. W rozgrywkach tenisa stołowego wzięło udział 60 osób. Rozgrywki rozpoczęto nauka zasad gry oraz instruktarzem. Uczestnicy mogli spokojnie zagrać w tenisa. Mieli do dyspozycji dwa stoły. Mecz zakończył się remisem. W zamian za włożony wysiłek i zdrową rywalizację była nagroda w postaci pizzy, napoi i słodyczy. Osoby biorące udział w zawodach zintegrowały się na wspólnej dyskotece. Dzięki dofinansowaniu stołu do tenisa przez PFRON mamy możliwość zorganizować kolejne konkursy  i doskonalić umiejętności tej dyscypliny sportowej.

21.10.Bierzemy czynny udział w spotkaniu integracyjnym trzech Placówek Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, Ośrodka Wsparcia ,,Przylądek” oraz Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Spotkanie ma miejsce na terenie DPS       w Łukowie na Broniewskiego, ponad 100 osób bawi się przy muzyce disco polowej, a następnie bierze udział w spotkaniu modlitewnym, które prowadzi ks. Sylwester kapelan DPS w Ryżkach. Październikowe zamyślenia bo taki tytuł nosi to spotkanie wprowadza wszystkich w skupienie i zadumę nad przemijającym czasem ale i pięknem otaczającej nas jesiennej przyrody. Atmosfera spotkania jest serdeczna, przyjazna, wszyscy zainteresowani są zmianami, jakie zaszły w ostatnim czasie na Broniewskiego. Podczas spotkania nie zabrakło zabawy no i oczywiście nagród oraz słodkiego poczęstunku. Skorzystało ponad 100 osób.

 

 

 

 

LISTOPAD

01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Wraz z grupą 16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej udajemy się na cmentarz w Łukowie, by oddać cześć zmarłym spoczywającym na tutejszej nekropoli. Odwiedzamy zmarłych mieszkańców, Siostry, pracowników a także osoby związane z DPS w Łukowie. Nie zapominamy  o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Zaduma, wdzięczność a przede wszystkim modlitwa towarzyszy naszej wędrówce po cmentarnych alejkach. Groby odwiedzamy wraz z wychowankami DPS także w kolejne dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.

11.11. Święto Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wraz z mieszkańcami bierzemy udział we Mszy św., podczas której modlimy się za Ojczyznę, dziękując za pokój    i wolność. Wdzięczną modlitwą ogarniamy poległych w Jej obronie. Nie zapominamy, o tych którzy obecnie sprawują rządy w Państwie. Dzisiejsza uroczystość to dobra okazja do lepszego poznania historii i zademonstrowania swego patriotyzmu. Mieszkańcy na budynku DPS-u  wywiesili flagi biało-czerwone. Skorzystało 16 osb.

12.11. Na dziś po raz kolejny zaplanowaliśmy spotkanie  nie tylko po to by razem spędzać czas ale czegoś się nauczyć. Zajęcia realizowane w ramach współpracy   z PFRON-em noszą tytuł ,,Sztuka decoupage-czyli , co można zrobić ze zwykłej serwetki”. Cel spotkania to nauka cudów ozdabiania flakonów, bombek, drewna, plastiku, szkła za pomocą papierowych serwetek…powstają piękne prace, które radują oczy i serce. Zwyczajne serwetki na naczyniach wyglądają niczym malowane krajobrazy i widoczki. Uczestnicy najpierw z zaciekawieniem   a  potem z zaangażowaniem pracują nad swoim dziełem. Uwieńczeniem trudu są wprost arcydzieła niczym z plastycznej pracowni. Spotkanie kończymy słodkim poczęstunkiem i rozdaniem nagród. Skorzystało 75 osób.

24.11. Idziemy do kina w Łukowie. Celem wyjścia jest: integracja, edukacja, umiejętność zachowania się w miejscach publicznych, nauka współdziałania  i odpowiedzialności. W seansie filmowym uczestniczy 18 osób.

26.11. Andrzejkowe szaleństwa w ŁOK. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej wraz     z pracownikami domu oraz wolontariuszami Fundacji Dom Otwartych Serc wspaniale bawią się przed nadchodzącym Adwentem. Nie brakuje dobrej muzyki zespołu ,,Chłopaki nie płaczą”, konkursów, zabaw i nagród oraz słodkiej przekąski. W zabawie biorą udział DPS w Ryżkach, Ośrodek Wsparcia Przylądek, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Było nas ponad 100 osób.

27.11.Andrzejkowe spotkanie z melodią to tytuł imprezy zorganizowanej na terenie DPS w Łukowie. Ponad 40 osób bierze udział w słuchaniu pięknej muzyki oraz śpiewaniu piosenek.

29.11. Spadł pierwszy śnieg dzieciaki nie posiadają się z radości. Po pierwsze Mikołaj będzie mógł przyjechać saniami, po drugie można lepić śniegowe figury. To nic, że śniegu jest niewiele i zaraz się stopi, liczy się to, że po prostu spadł. Takiej okazji nie przepuszczamy bierzemy busik i ruszamy do lasu. Dziewięciu chłopaków wraz z opieką spędzają niedzielne do południe w leśnej scenerii lepiąc bałwana i inne śmieszne figury.

 

GRUDZIEŃ

1.12. ,,Bożonarodzeniowa gwiazdka” to tytuł zajęć plastycznych dla 40 uczestników. Wycinamy gwiazdy z różnego materiału: tektury, bibuły, styropianu itp. Gwiazdy są duże i małe, płaskie i przestrzenne, kolorowe i całkiem białe, wszystko zależy od upodobań  i wyobraźni. Nasze gwiazdki zastana zawieszone na sali świątecznych spotkań mieszkańców DPS w Łukowie.

3.12. Adwent skłania nas nie tylko do refleksji ale i do przypominania sobie o tradycjach aby  jak najlepiej przeżyć czas przygotowań do czasu Bożego Narodzenia i sam czas świątecznych spotkań z najbliższymi. Doskonałą formą nauki i zabawy jest realizacja zadania pt ,, Boże Narodzenie- tradycje” realizowane przez Fundację przy współudziale PFRON. Praktycznie przeddzień Mikołajków spotykamy się by najpierw opowiedzieć sobie o tradycjach, przypomnieć je  z domu rodzinnego lub z poprzednich lat a potem poznać nowe. Wszystkie są ciekawe: robienie wieńca adwentowego z czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele adwentowego oczekiwania, wykonywanie stroików, odlewanie gipsowych figurek, zbieranie szyszek i ich ozdabianie, strojenie choinek, wycinanie gwiazdek. Powstawały piękne prace: stroiki na wigilijny stół, ozdobiony opłatek, mały Jezus z gipsowej foremki, została nawet ubrana pierwsza choinka…Radości było wiele, wysiłek duży toteż otrzymane nagrody rekompensowały zużyte siły i poprawiały już istniejące uśmiechy na twarzy. Skorzystało 70 osób.

6.12. To ważny dzień i dla dzieci i dla dorosłych. Przychodzi św. Mikołaj dla każdego ma coś miłego. Fundacja Dom Otwartych Serc przygotowała okolicznościowe upominki i słodkie paczki. Do sióstr przybył Mikołaj nocą   i pozostawił słodkie niespodzianki. Powróćmy jeszcze do naszych podopiecznych – radości było co niemiara najpierw z oczekiwania na Niebieskiego Gośćca a potem z otrzymanych darów. Pierwszy raz Mikołaj zakradł się ciemną nocką   i pod poduszki powkładał różne ciekawe podarki: samochody, puzzle, grające zabawki, telefony, gry, kosmetyki….. Po południu zaś przyszedł bardziej oficjalnie, każdy mógł porozmawiać z Mikołajem, usiąść na mu na kolanach, zaśpiewać kolędę, zatańczyć, powiedzieć wiersz a czasem po prostu się uśmiechnąć – każdy gest został nagrodzony workiem pełnym słodkości. Nie zabrakło wspólnej zabawy z Gościem oraz poczęstunku. Dziękujemy i czekamy na Ciebie za rok. Paczki otrzymało 31 osób, ogółem skorzystało 45 osób.

16.12. Dziś odwiedza nas młodzież gimnazjalna ze szkoły integracyjnej pod kierunkiem     p. Dyrektor Anny M. Uczniowie przygotowała jasełka oraz zabawy słowno-muzyczne. Spotkanie przebiegało w bardzo  miłej atmosferze. Trzeba podkreślić, że inicjatorem spotkania była młodzież, w czasie spotkania wystąpił były uczeń szkoły, który z sympatii dla naszych chłopców przyjechał specjalnie z Siedlec aby u nas wystąpić. Skorzystało 64 osobz.

19.12. Grupa dziesięciu osób wyjeżdża do Warszawy na piękny spektakl ,,Piotruś Pan” w wykonaniu artystów jazdy figurowej na lodzie. Bilety otrzymaliśmy z Fundacji Pożywienie –Darem Serca, którą  z życzeniami świątecznymi odwiedziliśmy po drodze, sponsorowanych przez Deusche Bank w Warszawie. Spektakl był przepiękny, profesjonalne wykonanie, piękne stroje, świetna muzyka – to uczta dla ducha. Chłopcy byli bardzo zadowoleni. Nasza wyprawa do Stolicy nie zakończyła na Torwarze po drodze w domu rodzinnym pozostawiamy Patryka wychowanka DPS  a wraz z Maćkiem odwiedzamy jego mamę z siostrą. Czas w Warszawie wykorzystujemy maksymalnie na Stadionie Narodowym zwiedzamy wystawę klocków  Lego te cuda z klocków wprawiały nas w zadumę i zachwyt. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tych pięknych wydarzeniach.

24.12. WIGILIA to najbardziej rodzinny dzień w roku. Składamy sobie życzenia, przygotowujemy prezenty i drobne upominki a przede wszystkim spotkanie Wigilijne. W tym roku w wigilijnej wieczerzy będzie uczestniczyć około 40 osób, są to mieszkańcy DPS, pracownicy, siostry, byli wychowankowie Domu Dziecka, mieszkańcy DPS w Krasnymstawie, a także rodzice, tego wieczoru jest z nami ks.dr Mariusz Konieczny i dziewczynka z Placówki Wielofunkcyjnej. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą Nieszporów, następnie życzenia,     łamanie się opłatkiem i rozpoczynamy posiłek. Nie brakuje dziś dobrych słów, kolęd, modlitwy za tych, których nie ma już wśród nas….Pod choinką na sali kominkowej znalazły się prezenty, które rozdzielamy pomiędzy chłopców.        Jest dużo rudości i uśmiechu na twarzy, który jednak jest nieco przyćmiony odłączeniem od prawdziwej rodziny.

25.12.-26.12. Świąteczne dni spędzamy na kolędowaniu, spotkaniach  w najbliższym gronie przy pysznych słodkościach.

29.12. W Rzymie została odprawiona Msza św. w intencji dobrodziejów zamówiona przez  Prezesa Fundację Dom Otwartych Serc.

31.12. Czas przygotowania do zakończenia roku 2015, dla jednych do zabawy sylwestrowej, dla drugich zadumy. Do południa wszyscy spotykamy się przy szampanie oczywiście bezalkoholowym, są śpiewy, wspomnienia i plany na przyszłość. Po obiedzie jeszcze zabawa taneczna i oglądanie sztucznych ogni.      W tym dniu nie brakuje także modlitwy, o godzinie 16.00. w kaplicy przed Najśw. Sakramentem dziękujemy Bogu za wszystkie otrzymane łaski w minionym roku i prosimy o Boże błogosławieństwo w nowym 2016 roku. Modlitwę kończymy Mszą św. oraz wspólna kolacją . Skorzystało 41 osób.

Z ramienia Fundacji Dom Otwartych Serc wzięto udział w  kiermaszu Bożonarodzeniowym gdzie wystawiono nasze stroiki. Czas świąteczny to okres składania sobie życzeń i pamięci o naszych sponsorach i dobrodziejach.

W tym roku wykonaliśmy stroiki, które trafiały do osób nas wspierających, oprócz tego wysłano życzenia do różnych osób i instytucji. Wdzięczną pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkie osoby nam życzliwe, wszystkich z którymi współpracujemy. Ponadto w gazecie Nowa Gazeta Łukowska umieszczono życzenia świąteczne wraz z informacją o zamówionej Mszy św.

 

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2015 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę  37113,77 zł. 
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2015 r. stanowią kwotę  28600,12zł. 
 • Dotacjae:2986,22zł 

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2015 r. wyniosły 38246.89 zł., w tym: 

·         realizacja celów statutowych – 37855.01.zł.  

·         pozostałe koszty – 391.88.zł. 

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2015r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 30453.22 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2015r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe  fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2015 

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań. 

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8. 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.       

 

 Łuków, 30.03.2016 r.