SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2016

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul. Broniewskiego 34
 2. , 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2016 roku Fundacja zorganizowała:

STYCZEŃ 2016

6.01. Obchody uroczystości TRZECH KRÓLI. Skorzystało 45 osób

Spotkanie integracyjne Sióstr Nazaretanek z mieszkańcami DPS. Skorzystało 40 osób.

11.01.Kolędowania przy akompaniamencie farfissy. Skorzystało 55 osób.

14.01. Integracyjny bal maskowy. Skorzystało 80 osób.

20.01. Integracyjnym balu na terenie ŁOK. Skorzystało 40 osób

21.01. Kulig w Klimkach. Skorzystało 25 osób

22.01.Kulinarne zmagania. Skorzystało 40 osób

26.01. Prezes Fundacji Dom Otwartych Serc bierze udział w spotkaniu biznesowym organizowanym przez Łukowski Inkubator Przedsiębiorczości   w Łukowie.

29.01.Prezes Fundacji wraz z księgową biorą udział w szkoleniu na temat nowelizacji przepisów w księgowości obowiązujących w organizacjach pozarządowych.

30.01. Ks. Bogumił F. wraz z siostrami ukrytkami i wychowawczyniami oraz dziećmi scholii z parafii Samogoszcz zorganizowali spotkanie . Skorzystało 70 osób

LUTY 2016

4.02. Dziś Tłusty Czwartek. W spotkaniu wzięło udział 42 osoby.

8.02. Spotkanie integracyjne kolegami i koleżankami z ZS nr 2 w Łukowie.
W spotkaniu wzięło udział 73 osoby.

10.02. Środa Popielcowa. Wielki Post czyli przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Mieszkańcy DPS uczestniczyli w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali czy rekolekcji. Skorzystało 70 osób.

15-26.02. Ferie zimowe. Zasłużony odpoczynek fizyczny i psychiczny. Fundacja nie zapomina o tym czasie organizuje Zimowisko 2016. W zimowisku bierze udział 60 osób.

26.02.Do rywalizacji plastycznej stają mieszkańcy DPS w Łukowie. Skorzystało 40 osób.

29.02. Niewielka, dziewięcioosobowa grupka wyjeżdża na wycieczkę do Kazimierza.

MARZEC 2016

1.03. Rozpoczynamy miesiąc przypominający o nadchodzącej wiośnie a także miesiąc poświęcony św. Józefowi patronowi DPS w Łukowie. Codziennie chętni spotkają się na nabożeństwie ku czci Patrona. Korzystają 63 osoby

8.03. Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech każdy się dowie…… brzmią słowa dawnej piosenki. My te pamiętamy i z życzeniami do Pań spieszymy. Dobre słowo, pyszne ciastko a przede wszystkim czas spotkania i radości. W spotkaniu wzięło udział 49 osób.

10.03. Chętne osoby biorą udział w spotkaniach Nowenny ku czci Patrona DPS Św. Józefa. Chętnych nie brakuje bo i intencji każdy w sercu ma wiele. W spotkaniach uczestniczy ok 50 osób.

16.03. Pracowity dzień dla wychowanków DPS w Łukowie. W pracowni terapeutycznej, pod czujnym okiem terapeutów i opiekunów powstają wielkanocne palemki. Każdy stara się jak może aby jego dzieło było najpiękniejsze. W Niedzielę Palmową te cuda zostaną poświęcone. W zajęciach wzięło udział 40 osób.

20.03. Wielka uroczystość Niedziela Palmowa przygotowująca nas do największych świąt kościelnych w roku – Wielkanocy. W uroczystej Eucharystii bierze udział 56 osób.

26.03. Poświęcenie pokarmów. Tradycyjnie już po dokonaniu obrzędu poświęcenia chłopaki ruszają do parafialnego kościoła, by tam pokłonić się Panu Jezusowi złożonemu do grobu oraz odwiedzić strażaków pełniących straż przy Pańskim Grobie.

27-28.03. Święta Wielkanocne. Skorzystało 37 osób

W okresie przedświątecznym odwiedziliśmy z życzeniami naszych współpracowników, przyjaciół, do tych, którzy są daleko wysłaliśmy życzenia z zapewnieniem o pamięci i modlitwie oraz Mszy Św. zamówionej w ich intencji w Zakopanem u Pani Fatimskiej na Krzeptówkach.

KWIECIEŃ 2016

11.04. Integracyjne spotkanie grupy dzieci z przedszkola Sióstr Nazaretanek z ul 11-go listopada z wychowankami DPS w Łukowie. Skorzystało 82 osoby.

Rozpoczynamy realizację programu profilaktycznego pt ,,Otwarty na zmiany”.   W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział 60 osób

12.04. Zajęcia gastronomiczne. W zajęciach bierze udział 40 osób.

14.04. Nadszedł długo oczekiwany dzień. Oto dziś chłopaki z zespołu Casio oraz ich sympatycy nagrywają płytę. Nagrywanie ma miejsce w DPS na Broniewskiego
a towarzyszy nam Grzegorz D. muzyczny opiekun grupy oraz Waldek W. z Siedlec. Wzięło udział 10 osób.

18.04. Wspólne wyjście na Nordic Walking w ramach programu PARPA. W spacerze wzięło udział 20 osób.

20.04. W sprawnym ciele zdrowy duch. Zajęcia sportowe. to dobry moment na zdrową rywalizację. Skorzystało 40 osób.

23.04. Wyjazd do Żdżar. Zajęcia z programu profilaktycznego przybierają dziś charakter pielgrzymkowy. Grupą 9-osobową wyruszamy na pielgrzymi szlak z Roszkowej Woli do Żdżar.

Tego samego dnia chłopcy pozostający w DPS wyjeżdżają na Zimną Wodę nad zalew gdzie w zielonej scenerii spędzają popołudnie. Towarzyszy im pies Dżambo.

26-28.04. Nadszedł upragniony czas wyjazdu socjoterapeutycznego. Jedziemy między innymi do Częstochowy, Gidli, Krasiejowa, na Górę św. Anny i do Mosznej. Na Jasnej Górze stajemy przed obrazem Królowej i przedstawiamy Jej nasze prośby, mamy szczęście uczestniczenia w Apelu Jasnogórskim, podczas którego prowadzimy modlitwy transmitowane na cały kraj. Od Częstochowy na zachód znajduje się Krasiejów – park dinozaurów. To niezapomniane przeżycia – jest tunel czasu, muzeum trójwymiarowe, park rozrywki. Czas szybko mija, musimy jechać dalej już czeka na nas przewodnik na Górze Św. Anny. Ta góra to wygasły wulkan na szczycie, którego jest Sanktuarium, muzeum i przepiękne budowle sakralne. Ostatniego dnia ruszamy do zamku, w który jest 99 wież, znajduje się on wśród przepięknych krajobrazów, rozległy park upiększał widoki. W czasie wyjazdu nie brakowało zajęć, które realizowały nasz program ,,Otwarty na zmiany”. W wyjeździe wzięło udział 25 osób.

30.04. Wyruszamy na spacer Nordic Walking. Pogoda sprzyja. Ze spaceru korzysta 26 osób.

MAJ 2016

1.05. Rozpoczynamy najpiękniejszy miesiąc roku- maj. Korzysta 40 osób.

2.05. Święto Flagi. W zajęciach bierze udział 32 osoby.

7.05. 9-o osobową grupą wyruszamy do Siedlec na Jarmark Św. Stanisława.

9.05. Małą grupką jedziemy zbierać mlecz czyli mniszek lekarski. Z zioła będziemy gotować syrop na przeziębienie. Chłopcy są bardzo zaangażowanie najpierw w zbieranie kwiatów a potem w gotowanie syropu.

11.05. Kolejne zajęcia przeprowadzamy w stolarni. Powstają tu pod czujnym okiem konserwatora piękne drewniane ozdoby. Korzystają 23 osoby.

25.05. Zajęcia terapeutyczne. Skorzystało 39 osób.

26.05. Bierzemy czynny udział w procesji Bożego Ciała. Podopieczni DPS niosą szarfy, pomagają w przygotowaniu dekoracji. Korzysta 10 osób.

27-29.05. Grupa 37osób korzysta z imprez organizowanych na terenie miasta z okazji Dni Łukowa.

CZERWIEC 2016

1.06. To szczęśliwy dzień dziękujemy za pogodę bo dziś świętujemy Dzień Dziecka czyli Święto Młodości. Piękna dekoracja, pyszne grillowe przekąski, hamburgery i najwspanialszy na świecie tort śmietanowy. Wszystko to na cześć naszych podopiecznych z DPS., choć są już duzi jednak serce mają pełne dziecięcej radości i ufności. W programie przewidziano wiele atrakcji począwszy od życzeń i śpiewu wykonanego przez dorosłych po konkursy plastyczne i sportowe. Oczywiście nie zabrakło nagród i upominków. Korzysta 71 osób.

3.06. Świętowanie z pierwszego czerwca przedłużyło się aż do trzeciego czerwca. Oto dziś Dzień Dziecka bis. Nie brakuje i dzisiaj pysznych przekąsek, słodkości i atrakcji ruchowych, wszyscy wspaniale się bawią

12.06. Grupa 25 osób bierze udział w Festynie Rodzinnym. Najpierw uczestnicy spotykają się z Burmistrzem Miasta Dariuszem Szustkiem, który jest Gospodarzem festynu, potem obchodzimy różne stoiska i bierzemy udział w przygotowanych programach. Miło spędzamy niedzielne popołudnie.

14.06. Bierzemy udział w integracyjnym spotkaniu w ZS w Łukowie. To już 15-e spotkanie. Zatem mały jubileusz z tej okazji P. Damian Z. otrzymuje okolicznościowy dyplom, podziękowanie za trud i współpracę składamy na ręce Pana Dyrektora dla wszystkich nauczycieli i uczniów. Jak co roku i dzisiejsze spotkanie było bardzo dobrze przygotowane. Przewidziano krótka inscenizację, zawody sprawnościowe oraz spotkanie na sali komputerowej Punktem kulminacyjnym było dmuchanie świeczek na jubileuszowym torcie. DZIĘKUJEMY. Korzysta 23 osoby.

20.06. Nordic Walking, to kolejny punkt realizacji zadania ,,Otwarty na zmiany” Ruszamy poprzez łąki, poletka Łukowskie podziwiając przyrodę i oddychając świeżym powietrzem. W spacerze bierze udział 28 osób.

22.06. Powoli dobiega realizacja naszych edukacyjnych spotkań socjoterapeutyczny wyjazd do Kozłówki to jeden z ostatnich elementów. Wspólne spotkanie w zamku Zamoyskich i nad Firlejem gdzie częściowo dokonujemy już podsumowania naszej pracy w przynosi nam wiele satysfakcji z tego co już za nami ale i otwiera oczy na ogrom pracy, jaki nas jeszcze czeka.
W czasie wyjazdu nie brakuje treści edukacyjnych ale zajęć relaksacyjnych. Dobrze nam być razem.

23.06. Jedziemy nad Burzec gdzie wędkujemy. Co prawda nasze połowy nie były zbyt obfite niemniej jednak kilka rybek znalazło się w naszej siatce. Miło spędziliśmy czwartkowe dopołudnie ucząc się wykonywania zanęty na ryby i zakładania kukurydzy na haczyk. Korzysta 9 osób.

29.06. Zajęcia podsumowujące nasze spotkania, zmagania radości podczas realizacji zadania pt. ,Otwarty na zmiany”. Właściwie to nie koniec ale początek bo przecież w ciągu roku dalej będziemy utrwalać zdobyte wiadomości i umiejętności. Dzisiaj są obecni wszyscy mieszańcy DPS w Łukowie bo to oni byli głównymi adresatami spotkań, nie brakuje Sióstr, S. Dyrektor DPS czy Prezesa Fundacji Dom Otwartych Serc. Chłopy w większości nie potrafią pisać zatem podsumowanie jest ustne poprzez przeprowadzone rozmowy, obserwacje. Jedno jest pewne. Realizacja tego typu zadań jest nie tylko potrzebna ale wręcz konieczna, chłopcy są zadowoleni z przeprowadzonych spotkań, uważają je za atrakcyjne i profesjonalnie przygotowane. Radość na ich twarzach i prośba o olejne tego typu spotkania utwierdzają nas w mobilizacji do dalszej pracy. Każdy z uczestników otrzymuje nagrodę za wkład i zaangażowanie podczas zajęć. Są też nagrody ogólne. Nie brak dziś, jak zwykle konkursów i przekąsek. Ponieważ dziś przypadają imieniny Piotra i Pawła a mamy kilku uczestników o takim imieniu gromkie sto lat rozbrzmiewa kilkakrotnie. DZIĘKUJEMY wszystkim, dzięki którym realizacja zadania pt. ,,Otwarty na zmiany” mogła być zrealizowaną. Zapewnimy czas i otrzymane fundusze nie były zmarnowane, owoce spotkań możecie oglądać już dziś. W programie wzięło udział 71 osób.

LIPIEC 2016

14.07. Bierzemy czynny udział w spotkaniu imieninowym Siostry Dyrektor Anny Andrzejuk .Fundacja pomaga w przygotowaniu części artystycznej, między innymi małego przedstawienia pt. ,,Józek z bagien’. Podczas przedstawienia wykorzystano fragmenty z nagrań płyty Casio - Wolność, Maryjo śliczna Pani. Wszyscy bawili się świetnie. Spektakl tak się podobał, że artyści występowali kilka razy.

16.07. Wyjeżdżamy 9-o osobowa grupa do Woli Gułowskiej na okolicznościowy odpust oraz smaczne lody. W podziemiach bazyliki zwiedzamy źródełko, z którego tryska smaczna woda.

22.07. Światowe Dni Młodzieży w tych uroczystościach bierzemy bardzo czynny udział. Czynimy to poprzez spotkania w parafii z grupą meksykańską, francuską i białoruską, udział w spotkaniu integracyjnym nad Zalewem Zimna Woda ,,Bądźmy razem’’ a także jedziemy na koncert w Woli Gułowskiej. Mieszkańcy DPS w Łukowie z wielką radością i entuzjazmem przyjęli gości z zagranicy próbując nawiązywać kontakty i wspólnie się modląc i bawiąc. W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób.

SIERPIEŃ 2016

15.08. Wyjazd do Wilkowyj, filmowego miasteczka serialu Ranczo. We wiosce odwiedzamy dom wójta, sklep ,,U Marysi”, a także prześliczny kościółek. Nie zabrakło także muzyki, potańcówki i słodkich przekąsek. W wyjeździe wzięło udział 9 osób.

17.08. Wakacyjne święto gofra. Cały dom został owładnięty zapachem świeżo pieczonego ciasta – to aromat pieczonych gofrów. Każdy dziś zjada ile porcji chce, ta okazja nie powtórzy się jutro. Skorzystały 43 osoby.

18.08. Grupa 20 osób bierze udział w zajęciach na kręgielni w klubie Decybel. Chłopcy z rozmachem rzucają kulami, zliczają punkty i cieszą się celnymi rzutami. Na zakończenie nagroda dla wszystkich pizza i Coca cola.

26.08. Matki Boskiej Częstochowskiej. Dziś święto, zatem spędzamy czas bardzo radośnie i świątecznie- jest ciasto upieczone przez   P. Marzenkę R., jest grill, dobra muzyka a przede wszystkim dobry humor i zabawa. W spotkaniu bierze udział 47 osób.

WRZESIEŃ 2016

3.09. Wielkie czytanie powieści Henryka Sienkiewicza Quo wadis w Woli Okrzejskiej. 9-o osobowa grupa pod opieką s. Reginy bierze udział w tym spotkaniu. Atrakcji jest co niemiara, wszystko w stylu rzymskim – dekoracje, stroje młodzieży, są żołnierze rzymscy i gladiatorzy… Kobiety grające w gry z czasów Nerona, na palenisku pieką się podpłomyki podawane zwiedzającym z różnymi przysmakami np. dżemem z kminkiem, jest także wątróbka w miodzie, soczewica z porą itp., nie brakuje pachnideł i pudrów dla zapewnienia sobie długowieczności…nade wszystko zaś znakomici goście czytają fragmenty powieści Henryka Sienkiewicza Quo wadis z podkładem muzycznym. Chłopcy zachwycają się atmosferą tamtych czasów, pogoda sprzyja jest ciepło i słonecznie.

5.09.Konkurs jesienny to tytuł plastycznego konkursu przygotowanego przez Fundację Dom Otwartych Serc. Wiele radości i zaangażowania towarzyszy wykonywanym pracom. Powstają kolorowe krajobrazy, liście i grzyby, które jesienią zbieramy w lasach. Prace zostają wywieszone na wystawie i nagrodzone poczęstunkiem. W zajęciach bierze udział 56 osób.

15.09. ,,Święto kotleta” to zajęcia gastronomiczne współorganizowane przez Fundację Dom Otwartych Serc. Chłopcy uczą się przepisów na dania mięsne, dziś są to kotlety mielone. Zapach pieczonego mięsa rozchodzi się po całym domu. Kotleciki smakują wybornie. Skorzystało 52 osoby.

27.09. Fundacja Dom Otwartych Serc organizuje Dzień Chłopaka. Na sali przystrojonej jesiennymi emblematami chłopcy świętują delektując się dobrą muzyką, niespodziankami i konkursami. Chłopaki dobrze, że jesteście. Skorzystało 49 osób.

PAŹDZIERNIK 2016

1.10. Rozpoczynamy miesiąc pełen pięknych kolorów jesieni i różańca. Kto tylko ma potrzebę serca bierze udział w październikowych spotkaniach na modlitwie. Jako Fundacja czynnie włączamy się w organizację modlitewnych spotkań.

3-6.10. To pamiętne dni wyjazdu rehabilitacyjno-terapeutycznego do Zakopanego.
W wyjeździe wzięło udział 45 osób wychowankowie oraz opiekunowie. Praktycznie wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Intelektualnie mogli wyjechać poza teren Placówki- to wielka radość dla podopiecznych ale i dla nas. Dzięki życzliwości wielu osób rzeczy niemożliwe stały się realne. DZIĘKUJEMY.
Program był obfity: zwiedziliśmy Kraków, Ludźmierz, Zakopane oraz wjechaliśmy nad Morskie Oka, niestety nie udało się nam wjechać na Kasprowy Wierch gdyż z powodu aury odwołano kolejkę. Atrakcje górskiego kurortu nie pozwoliły na nudę był seans filmowy, spotkanie i konkursy nie zabrakło degustacji regionalnych potraw czy zabawy przy kapeli zakopiańskich górali. Nie lada atrakcją stał się fakt pojawienia grubej warstwy śniegu zdjęcia i figury zimowe pojawiły się na naszej posesji. Piękno widoków górskich, otaczająca przyroda, możliwość, podziwianie góralskich zabytków stanowią skarb naszego pobytu w górach.

7.10. W DPS i Fundacji Dom Otwartych Serc gościmy specjalnych Gości z Warszawy są to:
s. Prowincjalna Sióstr oraz Jej Asystentka. Podczas wspólnego spotkania z mieszkańcami DPS został wykonany krótki koncert muzyczny oraz wręczone okolicznościowe pamiątki. Siostry pozostawiły dla wychowanków obrazki oraz różańce, nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. Były spotkania indywidualne, w grupach oraz wpis do kroniki. Skorzystało 60 osób.

16.10. Edukacyjny wyjazd do Wytyczna.. Celem wyjazdu było poznanie leczniczej właściwości żurawiny ora poznanie miejsca jej występowania. W sobotnie popołudnie wyruszył samochód wraz z mieszkańcami DPS przy ul. Broniewskiego do Poleskiego Parku Narodowego a ściślej mówiąc do Wytyczna i Urszulina. Słońce towarzyszyło naszej wyprawie. Najpierw zatrzymaliśmy się na przerwę w pięknym zajeździe
w Urszulinie a z stamtąd ruszyliśmy nad jezioro Wytyckie oraz do lasu na ścieżkę edukacyjną. Podczas spaceru rozpoznawaliśmy roślinę Żurawina oraz jej lecznicze właściwości, nie zabrakło też atrakcji w postaci odnalezienia pięknych okazów grzybów oraz punktu widokowego, z którego mogliśmy podziwiać wyryckie bagna tzw. Durne bagno. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Siostry Nazaretanki
w Wytycznie, które poczęstowały nas obiadem i pysznym deserem. Dziękujemy. Skorzystało 5 osób.

19.10. Wielka impreza integracyjna pt ,, Październikowe zamyślenia” odbyła się na terenie Domu Pomocy Społecznej. Uczestniczyło w niej 100 osób Goście wzięli udział w zabawach pt.:” Hej! Witam Was!” oraz „Klaśnij, tupnij, raz i dwa!”. Były to zabawy ze śpiewem i elementem ruchowym. Mające na celu: śpiewanie
z pokazywaniem, pozwalające na kształtowanie schematu ciała. Następnie odbyła się dyskoteka, której towarzyszyły muzyka, światła laserowe i dym. Obecni mieli możliwość rozwijania więzi emocjonalnej poprzez wspólny taniec. Nie zabrakło czasu na wyciszenie, podzielenie się tym, co nas cieszy i smuci. Przy akompaniamencie gitary i śpiewu odmówiliśmy wspólnie modlitwę różańcową. Imprezę przygotowała Fundacja Dom Otwartych Serc przy współfinansowaniu PFRON. Byli obecni Dyrektor PCPR, Dyrektorzy DPS. w Ryżkach i Łukowie oraz Ośrodka Wsparcia Przylądek a także kapelan DPS w Ryżkach, nie zabrakło gospodarza Prezesa Fundacji Dom otwartych Serc. Skorzystało 100 osób.

LISTOPAD 2016

01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Wraz z grupą 14 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej udajemy się na cmentarz w Łukowie, by oddać cześć zmarłym spoczywającym na tutejszej nekropoli. Odwiedzamy zmarłych mieszkańców, Siostry, pracowników a także osoby związane z DPS w Łukowie. Nie zapominamy
o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Zaduma, wdzięczność a przede wszystkim modlitwa towarzyszy naszej wędrówce po cmentarnych alejkach. Groby odwiedzamy wraz
z wychowankami DPS także w kolejne dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.

11.11. Święto Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wraz z mieszkańcami bierzemy udział we Mszy św., podczas której modlimy się za Ojczyznę, dziękując za pokój i wolność. Wdzięczną modlitwą ogarniamy poległych w Jej obronie. Nie zapominamy, o tych którzy obecnie sprawują rządy w Państwie. Dzisiejsza uroczystość to dobra okazja do lepszego poznania historii i zademonstrowania swego patriotyzmu. Mieszkańcy na budynku DPS-u wywiesili flagi biało-czerwone. Skorzystało 42 osoby.

14.11. W parafii Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła odbywa się wizytacja kanoniczna. Przeprowadza ją J.E. Ks. Bp. Kazimierz Gurda. Z tej okazji Biskup odwiedza także Dom Pomocy Społecznej, mieszkańcy z wielkim przejęciem i radością jednocześnie oczekują Gościa. Księdzu Biskupowi towarzyszy ks. Proboszcz Krzysztof Stepczuk oraz ks. Kapelan. Oficjalne powitanie i spotkanie miało miejsce na Sali sportowej DPS. Zebrali się mieszkańcy, przedstawiciele pracowników DPS, Placówki Wielofunkcyjnej wraz z podopiecznymi, przedstawiciele Fundacji Dom Otwartych Serc. Ci ostatni pomogli w przygotowaniu i przedstawieniu programu muzycznego. Atmosfera spotkania była ciepła i serdeczna. Było obecnych ok 67 osób.

24.11. Ostatkowe szaleństwa przed czasem Adwentu. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy Broniewskiego spieszą na parkiet zaopatrzeni w losy z wróżbami. Dym dyskotekowy, migające światełka, dobra muzyka i słodkie przekąski a międzyczasie wróżby Andrzejkowe – to wszystko sprawia, że atmosfera jest niepowtarzalna. Miło
i szybko płynie czas zabawy. W spotkaniu bierze udział 46 osób

GRUDZIEŃ 2016

2.12. Już autobusik podstawiony, jedziemy do Warszawy do teatru Guliwer, gdzie chłopcy wraz z opiekunami wezmą udział w spektaklu muzycznym pt ,,Śpiąca Królewna”. To pierwszy tego rodzaju wyjazd – teatr. Z czym nam się kojarzy: ze sceną, piękną oprawą, muzyką, odświętnym ubraniem, aktorami…. To wszystko prawda.
I tak właśnie było uczestnicy przekonali się na własne oczy, co to znaczy występ na żywo w teatrze. Przejęte i zaangażowane twarze wyrażały zaciekawienie, zamyślenie i zadowolenie. Cieszymy się, że mogliśmy świat kultury przenieść w rzeczywistość niepełnosprawnych. W wyjeździe wzięło udział 25 osób.

3.12. Delegacja Fundacji Dom Otwartych Serc bierze udział w kiermaszu świątecznym w Siedlcach. Przepiękne rękodzieła zdobiły kramy, nie zabrakło pokazów, degustacji i regionalnych potraw. Skorzystało 5 osób.

5.12. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łukowie miała miejsce piękna impreza pt ,,Świąteczny Mikołaj”. W przeddzień wspomnienia Św. Mikołaja słynącego z dobroci i hojności zebrało się 60 osób, by wspólnie niepełnosprawni wraz z osobami towarzyszącymi poznawali tradycje Mikołajkowe i świąteczne a także wspólnie śpiewali piosenki o Mikołaju. Spotkanie miało na celu lepszą integrację osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy wykonywali postać Świętego Mikołaja i stroiki świąteczne za pomocą technik poznanych wcześniej jak i nowych. Osoby biorące udział w konkursie zostali podzieleni na grupy i pod czujnym okiem instruktora wykonywali prace plastyczne o dowolnej technice w danej grupie. Po zakończeniu prac dzieła zostały zaprezentowane przez autora i wystawione na terenie DPS-u. Każdy autor pracy został nagrodzony drobnym upominkiem. Miłym akcentem na zakończenie konkursu było spotkanie przy wspólnym poczęstunku kawie, pizzy i owocach.

6.12. To ważny dzień i dla dzieci i dla dorosłych. Przychodzi św. Mikołaj dla każdego ma coś miłego. Fundacja Dom Otwartych Serc wzorem ubiegłych lat przygotowała okolicznościowe upominki i słodkie paczki. Powróćmy jeszcze do naszych podopiecznych – radości było co niemiara najpierw z oczekiwania na Niebieskiego Gośćca a potem z otrzymanych darów. Pierwszy raz Mikołaj zakradł się ciemną nocką i pod poduszki powkładał różne ciekawe podarki: samochody, puzzle, grające zabawki, telefony, gry, kosmetyki….. Do południa zaś przyszedł bardziej oficjalnie, każdy mógł porozmawiać z Mikołajem, usiąść na mu na kolanach, zaśpiewać kolędę, zatańczyć, powiedzieć wiersz a czasem po prostu się uśmiechnąć – każdy gest został nagrodzony workiem pełnym słodkości. Nie zabrakło wspólnej zabawy z Gościem oraz poczęstunku. Dziękujemy i czekamy na Ciebie za rok. Skorzystało 63 osoby.

W godzinach popołudniowych na spotkanie Mikołajkowe przybyli nauczyciele oraz młodzież z ZS im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie. W programie, jak zawsze bardzo bogatym, nie zabrakło przedstawień, konkursów, pięknej dekoracji
i oczywiście spotkania ze Świętym Mikołajem wraz z prezentami. Młodzież przygotowała także słodkie ciasteczka – przekąska mikołajkowa. DZIĘKUJEMY.
W spotkaniu wzięło udział 82 osoby.

Wieczorem zjawili się Goście z Laponii z pięknie oświetlonymi czapkami. Widok był prawdziwie niebiański a prezenty zapakowane w kartony. Stowarzyszenie Motocyklowe Bears Riders z Prezesem na czele są niezawodni. Zawsze 6 grudnia o nas pamiętają. Skorzystało 50 osób.

20.12. Adam Ł. mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej został nagrodzony za wykonaną choinkę w ramach zajęć przeprowadzonych przez Fundację Dom Otwartych Serc. Praca została zgłoszona do konkursu w Łukowskim Muzeum. Nagrodę wręczył Adamowi Sekretarz Powiatu Łukowskiego wraz z Radnymi i dyrektorem Regionalnego Muzeum w Łukowie.

W godzinach popołudniowych DPS odwiedzili uczniowie z ZS nr 4 w Łukowie. Profesjonalnie przygotowane jasełka z zainteresowaniem oglądali nie tylko mieszkańcy ale także pracownicy DPS. Uczniowie wraz z wychowawcami już po raz kolejny odwiedzają placówkę, cieszymy się, że idea integracji trwa i nabiera konkretnych kształtów. Skorzystało 70 osób.

24.12. -16.12. Upragniony czas Świat zagościł w progach domów i serc. Oto światła choinki, łamanie się opłatkiem, rodzinna atmosfera po raz kolejny pozwala cieszyć się
z Bożego Narodzenia. Pod choinką prezenty, na ustach kolędy tak mijają dni świętowania. Nie zabrakło czasu na zimowy spacer do pobliskich szopek, pysznego ciasta, sztucznych ogni i odwiedzin znajomych. Jak dobrze, że są takie chwile. Skorzystało 39 osób.

29.12. Zajęcia sportowo-muzyczne umilają czas przed sylwestrem. Fundacja zbiera chłopaków, którzy rywalizują ze sobą w sportowych konkurencjach a potem swoje umiejętności wykorzystują podczas tańca. Palący się kominek oświetla radosne twarze wprowadzając rodzinną atmosferę, strzelające korki szampana – pikolo wprowadzają sylwestrowy nastrój. Skorzystało 47 osób.

30.12. Wspólne kolędowanie przy żłóbku wraz z zapalonymi sztucznymi ogniami to kolejna świąteczna atrakcja. Nie brakuje zaangażowania w śpiew i zapalanie ,,gwiazdeczek”. Skorzystało 40 osób.

31.12. Sylwester kończymy stary rok, jest to czas podsumowań, refleksji i zabawy.
O godzinie 15.00 spotykamy się na kolędowaniu a następnie przy dźwiękach muzyki spotykamy się na poczęstunku. Uwieńczeniem jest odpalenie fajerwerków. Skorzystało 34 osoby.

Czas świąteczny to okres składania sobie życzeń i pamięci o naszych sponsorach i dobrodziejach, współpracownikach .Wysłano do nich życzenia. Wdzięczną pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkie osoby nam życzliwe, wszystkich z którymi współpracujemy. Msza św. w intencji Dobrodziejów i Współpracowników będzie odprawiona 28 grudnia w Bazylice Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie w Nazarecie.
W tym roku po raz pierwszy rozpoczynamy proces wspierania naszej Fundacji poprzez możliwość odliczania 1%. Akcja jest możliwa dzięki podpisaniu umowy z Fundacją Salvatti, która udziela nam swego subkonta. Wydrukowano ponad 2 tysiące ulotek, które już są rozprowadzane.

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2016 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę       30453,22 zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2016 r. stanowią kwotę 15113,80zł.
 • Dotacje:1995,71 zł

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2016 r. wyniosły 22230,15 zł., w tym:

 • realizacja celów statutowych – 21847,53.zł.
 • pozostałe koszty – 382,62 zł.

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2016r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 25332,58zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2016r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2016

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.      

Łuków, 30.03.2017 r.