Sprawozdanie merytoryczne 2017 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ,,DOM OTWARTYCH SERC” ZA ROK 2017

 

 1. I.FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” ma swoją siedzibę w Łukowie, ul. Broniewskiego 34
 2. 21-400 Łuków /adres do korespondencji taki sam/

FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze   Sądowym w dniu 07.11.2011 r. pod numerem 0000401341.
FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” w dniu 18.11.2011 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 061348780
W skład Zarządu FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” wchodzą:

 • Regina Anna Zymela – Prezes Zarządu
 • Zofia Jadwiga Jóźwiak - Członek Zarządu
 • Agnieszka Anna Śledź – Członek Zarządu

Statutowe cele ,,Dom Otwartych Serc”

1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

a)         pomoc w procesie usamodzielniania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz innych osób niepełnosprawnych,

b)         realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych osób niepełnosprawnych,

c)         działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i budowlanych,

d)        przezwyciężanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

e)         ułatwianie przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,

f)         działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

g)         wszechstronne wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i wychowawczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie.

2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności wspierania działań w zakresie przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych.

4. Działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

FUNDACJIA ,,Dom Otwartych Serc” realizuje swoje cele poprzez :

1. pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w pkt 1,

2. zakup żywności i leków oraz pomocy dla potrzeb osób wymienionych w pkt 1,

3. organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych u osób wymienionych w pkt 1,

4. wspieranie i finansowanie działalności opiekuńczej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób wymienionych w pkt 1,

5. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej,
w zakresie działalności określonej w pkt 1,

6. organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjno– artystycznych, z udziałem artystów i ludzi sfery kultury, w zakresie propagowania odpowiednich wzorów i postaw społecznych,

7. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu wspieranie rozwoju osób wymienionych w pkt 1,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób wymienionych w pkt 1,

9. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, nauki, medycyny, sportu oraz artystów i działaczy sfery kultury,

10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11. prowadzenie poradnictwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

12. organizowanie różnych spotkań integracyjnych,

13. współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

14. współpracę z instytucjami publiczno- państwowymi, organizacjami rządowo- państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym także zagranicznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

15. udostępnianie osobom niepełnosprawnym publikacji, wydawanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko,

16. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

II. W 2017 roku Fundacja zorganizowała:

 

STYCZEŃ 2017

 

1.01. Nowy Rok rozpoczynamy wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej śpiewem kolęd przy akompaniamencie instrumentów. Chłopcy są bardzo muzykalni, gromki śpiew rozchodzi się po całym budynku. Niech rok będzie radosny, śpiewający, pełen dobrych chwil. W spotkaniu wzięło udział 25 osób.

 

5.01. Święto Trzech Króli już tuż, tuż…dziś Fundacja zamówiła dla milusińskich pączki. Spotkanie przy gorącej kawie i pączku było miłym czasem oczekiwania na Magów z dalekiego wschodu. Skorzystało 45 osób.

 

6.01. Zjazd opłatkowy rodzin mieszkańców DPS i przyjaciół. Zimowy, śnieżny dzień, szronem pokryty cały świat, a u nas jakoś tak uroczyście i świątecznie.
To ważny dzień dla wychowanków DPS, przyjeżdżają ich rodzice, znajomi…
W programie przewidziano: Eucharystię, której przewodniczył ks. dr Mariusz K., wspólne życzenia wraz z dzieleniem się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd. Nie zabrakło też recytacji wierszy Pana Jerzego K. W sumie w spotkaniu wzięło udział ok 63 osoby. Na mszy św. były obecne dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej wraz z wychowawcami /ok 13 osób/. Czas zjazdu minął w dobrej, rodzinnej atmosferze.

 

10.01. To czas wspólnych zabaw ruchowych a na koniec, kiedy już wszyscy byli nieco zmęczeni, uczestnicy usiedli przy kominku by obejrzeć film. Dobrze być razem. W spotkaniu wzięło udział 45 osób.

 

11.01. Mała scena a na niej wielcy artyści . Zespół pod nazwą Mała Orkiestra Dni Naszych zabawiała dziś chłopaków i dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej. Niesamowita atmosfera śpiewu, radości i dobrej zabawy udzieliła się małym
i dużym . Dziękujemy artystom za wspólne spotkanie i mamy nadzieję na kolejne spotkania. Skorzystało 80 osób.

 

15.01. Jedziemy na jasełka w wykonaniu maluchów z przedszkola Sióstr Nazaretanek    
w Łukowie. Ogromna scena na Sali sportowej Gimnazjum nr 1
w Łukowie a na niej mali artyści w pięknych strojach przedstawiają historię narodzenia Pana Jezusa. Te jasełka to uczta dla oczu i serca. Chłopcy
z zaciekawieniem oglądali występy. Skorzystało 90 osób.

 

16.01. Zima ,zima , złota zima pada, pada śnieg a my ruszamy na kolejną zimową atrakcję, na którą zawsze oczekujemy z utęsknieniem – kulig w Klimkach. Zaprzężone sanie, rozpalony grill i ognisko, pięknie ośnieżony las i co ważne niezbyt niska temperatura. Ruszamy
w poszukiwaniu białej przygody. Sanie pędzą przez las i pola nawet nasz czworonożny przyjaciel Dżambo dorównuje tempa sankom. Zdążają się upadki i śnieżne wpadki ale dziś nikt o to nie dba, liczy się dobra zabawa. Na koniec sanny ciepła grochówka i hamburgery,
a ręce i nogi ogrzewamy przy ognisku. Rozpalamy sztuczne ognie by jeszcze bardzie rozgrzać atmosferę i serca. Skorzystało 40 osób.

 

18.01. Dzień Naleśnika. Poznajemy przepisy jak zrobić naleśniki różnego rodzaju. Chłopcy pod czujnym okiem opiekunów wykonują zadania kulinarne, jest przy tym dużo śmiech
i radości, a na koniec wielkie pyszności. Mniam. Skorzystało 50 osób.

 

24.01. Fundacja Dom Otwartych Serc organizuje mały balik . Czas zabawy został urozmaicony konkursami karaoke, tańcem z balonami, był czas mikrofonu dla każdego….wszyscy świetnie się bawili, czas minął szybko i radośnie. Skorzystały 52 osoby.

 

26.01. Wielkie muzyczne przygody zwierzaków pochłonęły całą naszą uwagę podczas seansu filmowego w kinie ŁOK. Historie młodych, muzycznych talentów przedstawione w komiczny sposób poruszyły serca i dostarczyły wiele radości. Salwy śmiechu rozchodziły się po sali kinowej, wszyscy dobrze się bawili. Skorzystało 29 osób.

 

29.01. Grupa wychowanków DPS bierze udział w koncercie kolęd zespołu Łukowiacy,
w kościele pod wezwaniem Najśw. Maryi Panny w Łukowie. Piękne stroje, układy taneczne
i oczywiście śpiewy. Ostatnie chwile czasu bożonarodzeniowego dobrze spędzić przy pięknej muzyce. To prawdziwa uczta muzyczna uczta. Życzymy młodym artystom dalszego rozwoju talentów i wielu sukcesów. Skorzystało 15 osób.

 

31.01. Powoli kończy się czas Bożego Narodzenia, rodzinna atmosfera i wspomnienia będą nam towarzyszyć przez cały rok do następnego Adwentu

 

LUTY 2017

 

7.02. Bal karnawałowy w ŁOK-u. Każdy tańczyć potrafi i każdy śpiewać może. Integracyjne spotkanie przy muzyce zespołu Chłopaki nie płaczą z Ryżek podrywa wszystkich z krzeseł, nikt nie próżnuje, każdy czas dobrze wykorzystuje. Spotykamy dawnych znajomych, nawiązujemy nowe przyjaźnie, dobrze być znowu razem. Skorzystało 27 osób.

 

14.02. Święty Walenty rozgrzej serce i dodaj zachęty, by innym okazać życzliwość
i sympatię. Walentynkowe serca powędrowały dziś do wielu dziewcząt i Pań, nie brakuje też życzliwości między nami. W rytm muzyki biją dziś serca i rozdają walentynki. Skorzystały 44 osoby.

 

15.02. Dziś sernikowe święto. Pieczemy ciasta z serem na ciepło i na zimno. Do zajęć garną się chłopcy gromadami choć według tradycji i zwyczaju kuchnia to domena kobiet. Pyszne serniki będą serwowane jako poczęstunek w czasie podwieczorku. Skorzystały 52 osoby.

 

18.02. Każdy ruchy góralskie naśladuje, nawet próbuje sprawnościowych sztuczek. Dziś grupa 9-osobowa jedzie do Liceum im. Kościuszko gdzie zespół ZAWATERNIK
z Bukowiny Tatrzańskie daje koncert. Uczta dla ucha i oka to nie mała. Rytmy z gór przywołują wspomnienia dawnych wakacji i wędrówek po szlakach. Na koniec robimy wspólna fotkę z kierowniczką zespołu p. Marią.

 

22.02. Niech żyje bal bo to życie to bal jest nad bale, orkiestra gra….. Jedni zakładają maski inni kolorowe okulary, niektórych uczestników trudno rozpoznać. To czas karnawału i balu, czas tańca, konkursów, kolorowych balonów i serpentyn. Miło szaleć kiedy czas po temu, jak pisał Jan Kochanowwski. Wszyscy bawią się i korzystają z muzycznej i słodkiej uczty. W balu bierze udział 57 osób.

 

23.02. Dziś Tłusty Czwartek. Ostatki kawałki karnawałowych przebojów brzmią jeszcze
w uszach. Zasiadamy przy stole i zajadamy pyszne pączki jedne z lukrem, inne z pudrem
a jeszcze inne z dziką różą i adwokatem kto, co lubi i jak uwielbia. Cieszymy się ze wspólnego spotkania przy stole i na parkiecie.   Spotkaliśmy się w gronie 42 osób.

Grupa 18 osób bierze udział w teatrzyku pt Królowa śniegu w ŁOK. Artyści
z Krakowa przybliżają nam znaną baśń a przez to życiowe prawdy. Dziękujemy.

Dziś wychowankowie /5 osób/ DPS uczestniczą w balu absolwenta w Kęble, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, do którego kiedyś uczęszczali. Wspomnienia sprzed lat powróciły wartką falą, spotkania znajomych kolegów, koleżanek i wychowawców poruszyły serca.

28.02. Dziś już naprawdę ostatkowy bal połączony z konkursami sportowymi. Jutro rozpoczynamy Wielki Post. Każdy angażuje się i wysila by zdobyć nagrody i skorzystać
z muzycznych szaleństw. W zabawie bierze udział 49 osób.

 

MARZEC 2017

 

01.03. Środa Popielcowa. Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu czyli przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Mieszkańcy DPS będą uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali czy rekolekcjach.

Rozpoczynamy miesiąc przypominający o nadchodzącej wiośnie a także miesiąc poświęcony św. Józefowi patronowi DPS w Łukowie. Codziennie chętni spotkają się na nabożeństwie ku czci Patrona. Korzysta 45 osób.

 

10.03. Pierwszy wiosenny spacer Nordic Walking. Słońce pięknie przygrzewa choć powietrze jeszcze mroźne, tylko niezwykli zapaleńcy wyruszają w drogę. Jest nas grupka 15 osobowa, humory dopisują, podziwiamy pierwsze oznaki wiosny.

 

20.03. Uroczystość patronalna DPS w Łubowie czyli czcimy św. Józefa. Najpierw czas na skupienie, modlitwę a potem wspólne spotkanie przy, uwaga, nie tylko kawie ale tym razem przy kaszance i pieczonym udku – pyszne. Było nas 52 osoby.

 

21.03. Pierwszy dzień wiosny. Żegnamy zimę ciepłem promieni słonecznych, niech wróci do nas za rok. Teraz szukamy oznak ciepła – są już przebiśniegi, krokusy, i…..widzieliśmy już pierwsze pary bocianów powracających z ciepłych krajów. Wiosnę witaliśmy wszyscy a było nas 46 osób.

 

28.03. Logiczne i szybkie myślenie przyda się dziś każdemu, bowiem rozpoczynamy konkurs gier. Komu dopisze szczęście, kto wylosuje dobre miejsce w kolejce, kto zdobędzie najwięcej punktów oto pytania, na które już niedługo znajdziemy odpowiedź. Każdy wkłada w grę całe serce i umiejętności, walka jest zacięta. Ostatecznie zwycięża grupa Grzesia. Wszyscy jednak otrzymują drobne nagrody, w końcu wszyscy się bardzo starali. Skorzystało 57 osób

 

30.03. Konkurs Wielkanocny. Jest spotkaniem podczas, którego grupa uczestników poznaje tradycje wielkanocne i wykonuje okolicznościowe ozdoby. Wszyscy są bardzo zaangażowani, powstają piękne prace wykonane różnymi technikami – decupage, wyklejanki, naklejanki, pisanki, zające, gąski, kurczaki, baranki. Poszczególne elementy są składane i powstają zbiorowo wykonane stroiki. Wszyscy zostali nagrodzeni bo każdy włożył w prace wiele wysiłku i serca. Gratulujemy. Skorzystało 39 osób

 

KWIECIEŃ 2017

 

3.04. Rozpoczynamy coroczny program profilaktyczny. Tym razem nasze przedsięwzięcie nosi tytuł MAM PRZYJACIELA. Dziś na uroczystym otwarciu byli obecni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, dyrektor s. Anna A., Prezes Fundacji Dom Otwartych Serca s. Regina Z. wraz z Zarządem, opiekunowie oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania miały miejsce zajęcia integracyjne, zajęcia stolikowe oraz praca zespołowa podczas układania puzzli. Już dziś uczestnicy otrzymali nagrody za zdrową rywalizację i zaangażowanie. W spotkaniu wzięło udział 58 osób.

 

7.04. Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Dziś w gronie 38 osób wykonujemy palemki z racji zbliżającej się Niedzieli Palmowej. Pięknie przyozdobione gałązki będą upiększyć niedzielną liturgię.

 

8.04. Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień i bezpośrednie przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy. Ks. Mariusz K. przewodniczy uroczystej Mszy św. w czasie, której chłopcy i dzieci wnoszą na cześć Chrystusa Króla wiosenne gałązki – palemki. Uroczysty nastrój panuje w naszej kaplicy. Jest obecnych 50 osób.

 

15.04. Wielka Sobota. Tradycyjnie pomagamy w przygotowaniu stołu z pokarmami wielkanocnymi, które zostały poświęcone przez naszego Ks. Proboszcza. Nastrój jest coraz bardziej podniosły i świąteczny. Po uroczystym spotkaniu chłopcy wraz
z s. Reginą odwiedzają Grób Pański oraz strażaków pełniących służbę przy grobie Pana Jezusa. Nie zabrakło zwiedzania samochodu strażackiego, przymierzania hełmów
i wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. W całości skorzystało 29 osób.

W okresie przedświątecznym odwiedzamy naszych Sponsorów, Dobrodziejów, Instytucje,
z którymi współpracujemy z życzeniami świątecznymi, niektórym wysyłamy pocztą lub drogą mailową.. Została także zamówiona Masa św. w intencji w/w osób w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

 

22.04. Wyjazd na pielgrzymkę. Grupa 9-u wychowanków wraz z opiekunami wyjeżdża wczesnym rankiem na rodzinne ziemie bł. Franciszki Siedliskiej. Pielgrzymka odbywa się
w dwóch etapach. Pierwszy to dojazd do Roszkowej Woli gdzie uczestniczymy
w spektaklu i słuchowisku a następnie we Mszy św. pod przewodnictwem
J. E. Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego. Po zakończonej Eucharystii wyruszamy na pielgrzymi szlak, droga wiedzie wśród malowniczych krajobrazów nad Pilicą wśród wiosek, łąk, pól. Docieramy do celu: Żdżar ok godziny 14-ej, tutaj jeszcze krótkie modlitwa, dotknięcie relikwii Świętej i PIKNIK. Piknik niecodzienny jest zespół prowadzony przez Ojców Kapucynów
z Nowego Miasta, są konkursy, śpiewy i tańce,
a na poczęstunek: bigos, kiełbaski, ciastka, rogalika, kawa i herbata a przede wszystkim dobra zabawa i wesoła atmosfera. Ok 17.00. –ej zbieramy się w drogę powrotną. Nasz szlak pielgrzymi jeszcze się nie zakończy odwiedzamy Nowe Miasto nad Pilicą, zabytkowe zabudowania sakralne w Inowłodzu oraz Sanktuarium
Św. Rodziny w Studziannej. Do domu wracamy gdy zapadła ciemna noc, zmęczeni ale zadowoleni.

 

28.04. Zajęcia kulinarne w ramach realizacji programu profilaktycznego gromadzą smakoszy ciast z jabłkami. Najpierw krótkie wprowadzenie i instrukcja a następnie przystępujemy do działa kulinarnego. Naszym celem jest upieczenie ciasta z jabłkami
i szarlotki. Praca wre, podział obowiązków wprowadził ład i porządek do zajęć. Jedna grupa obiera jabłka, druga ubija jajka, jeszcze inna zarabia ciasto. Wszystko dzieje się pod czujnym okiem instruktorów. Efektem pracy całego zespołu liczącego 27 osób jest przepyszne ciasto.

 

MAJ 2017

 

2.05. Święto Flagi. Wykonujemy flagi biało-czerwone i inne oznaki narodowego patriotyzmy. Te oznaki zdobią naszą posesję i nasz dom. Uczymy się szanować
i kochać nasz kraj, poznajemy historię. W zajęciach bierze udział 33 osoby.

Dziś wyruszamy także na wiosenne Nordic Walking, przemierzamy ulice naszego osiedla
i ogródków działowych. W spacerze bierze udział 19 osób.

 

4.05. Bierzemy udział w konkursie organizowanych przez parafię Św. Brata Alberta
w Łukowie, Siostry Nazaretanka, Zespół Szkolno-Przedszkolny i Łukowski Ośrodek Kultury pt,, Święty Brat Albert uczy nas…”. Grupa 31 osób wytęża siły by powstały prace jak najlepsze ukazujące postać Świętego uczącego nas dzielenia się dobrem. Dziś pierwszy etap zmagań. Prace wykonywane są różnymi technikami: malowanie farbami, rysowanie ołówkiem, wydzieranka.

 

6.05.Udziałw Nordic Walking. Uczestniczy 26 osób.

 

8.05. Druga część konkursu o Św. Br. Albercie. Zbiera się jury, które wybiera najbardziej ciekawe prace, one zostaną wysłane do parafii Św. Br Alberta gdzie wezmą udział
w kolejnych etapach konkursu. Wyróżnienia w pierwszym etapie otrzymały prace pod tytułem: Pielgrzym/ wykonane przez Piotr Ł., i Pawła W./, Głodnych nakarmić /praca wykonana przez Ernesta R., Piotra P., Piotra W/ oraz Kochajmy zwierzęta /prace wykonane przez Rafała H., Pawła W., Czarka Sz/. Gratulujemy.

 

10.05. Koncert zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych. Po raz kolejny artyści dają świetny koncert. Cała sala się bawi młodzi i dorośli. Są piosenki o wodzie, zdrowym żywieniu, szacunku dla dorosłych itp. a wszystkie z humorem i nauką życiową. Słowa łatwe do zapamiętania. Po koncercie zapraszamy gości na pyszne ciasto upieczonej
w naszej pracowni terapeutycznej.

 

11.05. Małą grupką jedziemy zbierać mlecz czyli mniszek lekarski. Z zioła będziemy gotować syrop na przeziębienie. Chłopcy są bardzo zaangażowanie najpierw w zbieranie kwiatów

a potem w gotowanie syropu.

 

12-13.05. Wyjazd socjoterapeutyczny w Góry Świętokrzyskie. Niech żyje słońce, pogoda, dobry humor i zabawa a w tym przeplatana nauka i edukacja. Jedziemy 25-o osobową grupą na podbój górskiej krainy – Góry Świętokrzyskie. Oto plan:                                    

Spotkanie z przewodnikiem ŚPW

Zwiedzanie:

Bodzentyn-ruiny zamku, kościół Św. Ducha, rynek . Spotkanie edukacyjno-plenerowe

Św. Katarzyna, źródło Św. Franciszka, klauzurowy klasztor. Konkursy.

Podwieczorek

Św. Krzyż , Sanktuarium relikwii Św. Krzyża, Kaplica Oleśnickich, Krypty Gołoborza

Huta Stara-nocleg

Wyjazd do skansenu

Obiadokolacja

Spacer po Świętokrzyskim Parku Narodowym lub do Kadzielni

13.05.2017

Udział w odpuści M.B. Fatimskiej

Zwiedzanie Jaskini Raj

Zwiedzanie muzeum człowieka (neandertalczyka). Quiz.

Spotkanie w parku – Dąb Bartek

Czarnolas – spotkanie z Janem Kochanowskim. Podsumowanie wyjazdu – konkurs wiedzy.

Wracamy wieczorem, słońce chyli się ku zachodowi. Dobrze być znowu w domu.

 

15.05. Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne łączymy z przyjemnościami – dziś przygotowujemy pop corn. Najważniejsze jednak w całym przedsięwzięciu jest wspólne spotkanie, praca
w grupach i zdrowa rywalizacja. W spotkaniu bierze udział 56 osób.

 

16.05. Kolejne zajęcia profilaktyczne z terapii zastępowania agresji dziś zakończone wspólnym grillowaniem. Wysiłek pracy został nagrodzony. W spotkaniu wzięło udział 53 osoby.

 

17.05. Kolejna pielgrzymka Domów Pomocy Społecznej. Po niejakiej przerwie bierzemy udział w wyjeździe na Górę Chełmską. (9-o osobowy bus z DPS. wiezie uczestników w daleką bo ponad 200km podróż. Najpierw zapoznanie się z historią pięknie położonego Sanktuarium, następnie część oficjalna czyli rejestracja, powitania itp. Eucharystii przewodniczy J.E. Ks. Bp. Mieczysław Cisło. Po modlitwie wszyscy zbieramy się na placu gdzie następuje część rekreacyjna czyli ponik, spotkania z grupą AA, śpiewy, tańce, konkursy
i oczywiście poczęstunek. Malowniczo położone sanktuarium sprzyja przemyśleniom, modlitwie i odpoczynkowi na łonie natur wśród przyjaciół, spotykamy bowiem naszych znajomych z innych placówek.

 

24.05. Spotkanie integracyjne uczniów Zespołu Szkół w Łukowie gdzie uczęszczają podopieczni Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami domu. Powodem spotkania są urodziny jednego z wychowanków. Podczas spotkania nie zabrakło urodzinowo - integracyjnego toru, cukierków, słodkich przekąsek, których ukoronowaniem była wata cukrowa a także pieczonego boczku i kiełbaski. Wychowawcy przygotowali integracyjne zabawy, były zabawy bokserskie i wyścigi oraz konkurencje zręcznościowe, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. W spotkaniu wzięło udział 64 osoby.

 

26-28.05. Grupa 37osób korzysta z imprez organizowanych na terenie miasta z okazji Dni Łukowa. Bierzemy udział w koncertach, spotkaniach, a także w pokazach np. motorowych. Nie brakuje także lodowych i słodkich przekąsek.

 

30.05. Zajęcia z Nordic Walking. Na terenie DPS-u gościmy instruktora P. Basię, która uczy nas jak poprawnie uprawiać ten rodzaj sportu. Ćwiczenia i trening mają nas przygotować do zawodów podczas imprezy integracyjnej Bądźmy Razem w lipcu.

 

31.05. Parafie łukowskie nawiedza Figura Matki Bożej Fatimskiej, w tym szczególnym czasie 100-lecia objawień w Fatimie. Grupą mieszkańców DPS odwiedzamy parafię Podwyższenia Krzyża gdzie modlimy się przed figurą Pani Fatimskiej polecając nasze prośby i potrzeby bliskich naszemu sercu. W drodze powrotnej robimy przerwę na pyszne włoskie lody. Skorzystało 9 osób.

 

CZERWIEC 2017

 

1.06. Dzień mieszkańca i Dzień Dziecka w jednym dniu świętujemy obecność naszych podopiecznych i ich dziecięce podejście do życia tzn pełne radości, zaufania i otwartości. Oto program nasze świętowania i edukacji:

 

11.00. Zbiórka przy figurze Św. Józefa , powitanie gości, życzenia /śpiew sto lat…/

 

11.15. Przejście w korowodzie na plac grillowy z muzyką Bałkanica

- zupa grochówka

-kiełbasa, parówki

 

11.45.Konkursy i gry ruchowe –

 

12.15. Przekąska lodowa

 

13.30. zabawy muzyczne – spotkanie z mikrofonem

 

13.15. Grill

 

14.00. Zawody sportowe

 

15.00 Tort

 

15.30. Dyskoteka

 

16.30. Przejazdy na quadach i motocyklach

 

17.30. Hamburgery – kolacja

Goście dopisali, pogoda w sam raz, humory świetne, zabawa przesympatyczne, nagrody atrakcyjne. Jednym słowem impreza udana. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.

 

2.06. Zajęcia edukacyjne w grupach zakończone pysznym, śmietanowym tortem. Zajęcia miały na celu wzmocnić poczucie własnej wartości oraz pogłębić umiejętność szukania pomocy w grupie, która stanowi oparcie w sytuacjach trudnych. Na zajęciach było obecnych 43 osoby.

 

5.06. Zaspakajanie potrzeb duchowych oraz nauka współpracy to tematy dzisiejszych spotkań. Okazją jest odpust w naszej parafii – Matki Kościoła. Wspólne świętowanie kończymy grillową przekąską przygotowana przez samych uczestników.
W spotkaniach wzięło udział 52 osoby.

Również dzisiaj mają miejsce zajęcia muzyczne. Podczas spotkań uczymy się nie tylko śpiewu, wyczucia rytmu ale także tworzymy zespół grający na instrumentach szczególnie perkusyjnych. Dziś w sposób szczególny ćwiczymy utwór pod tytułem Bałkanica.

 

6.06. Kolejne zajęcia z Nordic Walking. Celem spotkań jest podniesienie naszej sprawności psycho-motorycznej, jest formą spędzania wolnego czasu i naszym hobby, jest także przygotowaniem do zawodów, które odbędą się na Zimnej Wodzie podczas festynu Bądźmy razem. W zajęciach bierze udział 15 osób.

 

11.06. Festyn rodzinny. W realizację przedsięwzięcia Mam Przyjaciela wplata się festyn rodzinny na terenie miasta Łuków. Grupa 20 osób korzysta z licznych atrakcji, które rozpoczynamy od spotkania z Burmistrzem Miasta Łuków Dariuszem Szustkiem i Jego Radnymi wspólną fotką. A potem już dmuchańce, udział w występach, śpiewy, słodkie poczęstunki ….zabawie nie było końca.

 

13.06. Nauka umiejętności kulinarnych. Poznajemy tajniki kuchenne. Każdy próbuje swoich sił i o dziwo, wszyscy mają jakiś talent kulinarny. Wzmacniamy poczucie własnej wartości i uczymy się zdrowego stylu życia. Efektem całego kuchennego zamieszania jest ciasto jabłkowe. SMACZNEGO.

Po kulinarnych zmaganiach idziemy ćwiczyć ciało podczas nordic walking. Skorzystało 17 osób.

 

14.06. Jedziemy na wycieczkę do Białowieży. Po drodze zwiedzamy wystawę sprzętu rolniczego połączonego ze sprzedażą regionalnych wyrobów z okolic Białowieży. Najciekawsze tajniki z życia zwierząt przybliżyła nam przewodnik w muzeum, następni mogliśmy spacerować po parku gdzie na wolności żyją wspaniałe okazy żubrów, jeleni, lisów, wilków itp Z zaciekawieniem obserwujemy życie zwierząt, ich zwyczaje, sposób zdobywania pokarmów. W drodze powrotnej zwiedzamy Grabarkę, górę krzyży, święte miejsce mieszkańców okolic Białowieży. Skorzystało 25 osób.

 

15.06. Bierzemy udział w procesji Bożego Ciała, nasz przemarsz ulicami miasta jest pełen zaangażowania nie tyko w śpiew ale także w niesienie szarf, chorągwi.

 

16.06. Niedawno byliśmy w Białowieży poznając piękno Puszczy Białowieskiej Dziś wszystko, co zapamiętaliśmy i przeżyliśmy utrwalamy podczas konkursu z edukacji ekologicznej. Powstają piękne prace żubrów, jeleni, borsuków, krajobrazy lasów. Powstaje wystawa plastyczna i fotograficzna. Konkursy utrwalają zdobytą wiedzę
i poszerzają horyzonty myślowe. Skorzystało 55 osób.

 

18.06. Zawody wędkarskie w Kraśniku. Grupa 8 osób wraz z opiekunami rusz wczesnym, niedzielnym rankiem do Kraśnika. Wędki przygotowane, zanęta, robaki itp., sprzęt w pełnej gotowości. Po rozlosowaniu miejsc, zanurzamy wędki w wodzie i nie trzeba długo czekać ryby są już w naszych wiaderkach. Radość i uśmiech na twarzy. Połów trwał 2.5 godziny. Chłopcy otrzymali medale i torbę ze słodyczami.

Tego samego dnia w Łukowie odbywa się festyn w parafii św. Brata Alberta podczas, którego wychowankowie DPS zostali nagrodzeni za udział w konkursie pt ,,Święty Brat Albert uczy nas”. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek oraz Przełożona Sióstr Nazaretanek wraz z s. Julitą współorganizatorką konkursu. Atrakcji nie brakowało były występy zespołów muzycznych, koncert orkiestry dętej, pokazy wozów policyjnych
i strażackich, dmuchane zamki, lody, ciasto i inne smakołyki. Niedzielne popołudnie upłynęło w miłej atmosferze. Trud i wysiłek został publicznie nagrodzony.

 

19.06. Zajęcia terapeutyczne. Najpierw wspólna rundka, potem podział na zespoły
i zaczynamy już ostatnie spotkanie TZA. Dziś wszyscy z zaangażowaniem uczestniczą
w spotkaniu.

 

21.06. Ostatnim spotkaniem jaki organizujemy w ramach przedsięwzięcia Mam Przyjaciela są zajęcia plenerowe w warszawskim ZOO. Dużym autokarem wyjeżdżamy na łono natury i to dzikiej natury bowiem w ZOO spotykamy dzikie zwierzęta i egzotyczne rośliny. Dodatkowym atutem wyjazdu jest obecność największych naszych Przyjaciół jakimi są nasi najbliżsi – rodzice, rodzeństwo. Niestety nie wszyscy mogli się spotkać z najbliższymi nie mniej jednak ich opiekunami były osoby, które sami sobie wybrali jako zaufane. Wyjazd jest jednocześnie podsumowaniem całego czasu pracy, wysiłku i nauki podczas realizacji edukacji. Czy odczuwali ciężar pracy? Sądząc po frekwencji, zadowolonych i uśmiechniętych buziach trud był słodki, miły i przyjemny. Co więcej dało się słyszeć Chcemy więcej. Zatem zapraszamy
w ciągu roku na zajęcia a za rok na kolejny intensywny czas edukacji. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

W realizacji działań profilaktycznych Mam Przyjaciela wzięło udział 76 osób.

 

29.06. Rekreacyjne spotkanie przy wspólnym słonecznym stole z racji rozpoczęcia wakacji. Podsumowujemy miniony rok szkolny, rok wspólnych zmagań, wysiłku ale i radosnych spotkań. Wyświetlamy zdjęcia, śmieszne filmiki i wspominamy, wspominamy…

 

LIPIEC 2017

 

9.07. Bierzemy czynny udział w integracyjnej imprezie pod tytułem ,,Bądźmy Razem”. Impreza jak co roku gromadzi tłumy osób niepełnosprawnych z ich rodzinami oraz osoby ich wspomagające. Spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą, podopieczni DPS w Łukowie pełnią liturgiczna służbę ołtarza, ale na tym nie koniec, mieszkańcy niosą dary ofiarne w procesji Eucharystycznej, jeden z pracowników czytana lekcję. Pomagamy organizacyjnie także w inny sposób. Chłopcy wraz z opiekunami biorą udział w zawodach Nordic Walking: Memoriał Uli Krasuckiej i zdobywają medale oraz nagrody. Jako Fundacja we wszystkim tym uczestniczymy nie pomijając wsparcia finansowego imprezy. Atrakcji podczas spotkania nie brakuje: są motocykliści, dmuchane zamki, przejażdżki bryczką, Klaun, występy zespołu Disco Polo,
a także przekąski. W imprezie bierze udział kilkaset osób.

 

15.07. Zajęcia gastronomiczne. To ulubione zajęcia mieszkańców. Chłopcy najpierw angażowali się w zebranie borówki posadzonej przed domem a dziś pieczemy pyszne ciasto
z owocami. Skorzystało 42 osoby.

 

16.07. Rusz bus, rusz wóz i będzie wiózł podopiecznych DPS nad Zalew Zimna Woda. Wszyscy jadą na łono natury a tam czekają ich piękne widoki, ciepłe słońce i przepyszne ciasto
z borówką, które poprzedniego dnia sami upiekli. Całe do południa spędzamy nad wodą. Jest ciepło, miło i przyjemnie. Skorzystało 39 osób.

 

20.07. Zajęcia kulinarne cieszą się dużą popularnością, oto dziś poznajemy walory smakowe
a przede wszystkim zdrowotne borówki amerykańskiej. Z samego rana zbieramy owoce
a następnie zapoznajemy się z jej właściwościami i robimy pyszne przysmaki. Z zajęć korzysta 35 osób.

 

21.07. Cyrk Zalewski gości grupę śmiałków, bowiem dziś w programie kula śmierci czyli wyścigi motocyklowe w metalowej kuli. To trochę nietypowy numer w cyrku niemniej jednak atrakcja nie lada. Wszystkich zabawia klaun Rico. Występują wielbłądy, psy, konie, akrobaci. Z atrakcji skorzystało 17 osób.

26.07. Dziś finał przygotowań artystycznych. Dramo komedia pt Rzepka , Juliana Tuwima uświetni imieninowe spotkanie s. Dyrektor DPS. Przedstawienie pod kierunkiem s. Reginy przygotowuje zespół Casio oraz niestrudzone opiekunki DPS. Piękne przebrania, kolorowa sceneria, dobra muzyka i zaczynamy nasze występy. Było dużo śmiechu i radości. A potem jeszcze życzenia połączone z pokazem slajdów i wspólne spotkanie przy stole. Skorzystało 70 osób.

 

28.07. Wyjazd na łono natury – zalew Zimna Woda. Zieleń, cisza, woda …. Tego potrzeba by odpocząć i pobyć ze sobą. Wyjechała grupa 27 osób.

 

30.07. Zajęcia kulinarne. Już po raz kolejny spotykamy się by poznawać tajniki zdrowego żywienia. W zajęciach bierze udział 42 osoby.

 

31.07. Silwoterapia. Wyjazd do lasu. Korzysta 37 osób.

 

SIERPIEŃ 2017

 

1.08. Zajęcia patriotyczne z racji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Minutą ciszy
i krótką modlitwą uczciliśmy pamięć bohaterów – obrońców Warszawy. Następnie film
i prelekcja przybliżyły minioną historię. Korzysta 39 osób.

 

3.08. Dziś wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wraz z mieszkańcami wczesnym rankiem żegnamy pielgrzymów, a wieczorem w Woli Gułowskiej uczestniczymy w apelu Jasnogórskim i śpiewach, spotykamy też znajomych, którzy ruszyli na pielgrzymkowy szlak m.in. mamę Piotrusia Swinarskiego, wychowanka DPS. Korzysta 5 osób.Dziś podopieczni DPS realizują swoje hobby kulinarne. Poznają tajniki przepisów na ciasta drożdżowe. Jest to nie lada wyczyn ,każdy, kto choć raz piekł tego rodzaju ciasto wie, ile potrzeba włożyć w nie pracy. Wysiłek jednak odchodzi w zapomnienie, kiedy słodycz ciasta głaszcze podniebienie. Korzysta 35 osób.

 

20.08. Coroczny odpust ku czci św. Rocha. Niestety w tym roku aura nie dopisała – pada deszcz. Nic jednak nie zdoła przeszkodzić by odwiedzić groby bliskich i odbyć spacer pomiędzy straganami. Najwytrwalsi zostali nagrodzeni – były pamiątki, wata cukrowa, lody. Korzysta 6 osób.

 

22.08. Kolejne zajęcia kulinarne tym razem tematem są ciasta z galaretką. Na naszej niedużej działce z borówką amerykańską jest sporo owoców, które zbieramy a następnie dodajemy je do ciasta. Własnoręcznie wykonany deser smakuje wybornie. Korzysta 43 osoby.

 

24.08. Sierpniowe grillowanie zgromadziło dziś cały DPS wraz z pracownikami. Aura sprzyjająca. Pyszne kiełbaski i boczek już się rumienią na ruszcie. Do tego jeszcze dobra muzyka zespołu Casio i zabawa jest naprawdę przednia. Korzysta 38 osób.

 

29.08. – 12.09. Dwa tygodnie poza domem to dopiero atrakcja – Okuninka czeka. Otóż turnus rehabilitacyjny w Okunince gromadzi grupę 29 osób. Jedziemy aż trzema busami dwa z DPS i jeden wypożyczony z Zarządu Dróg Powiatowych przez pana Dyr. Stanisława Sokoła. Wyjazd dofinansował PFRON z PCPR w Łukowie oraz Fundacja Dom Otwartych Serc. Okuninka to mała miejscowość położona nad Jeziorem Białym, niedaleko Włodawy. Podczas pobytu korzystamy z rehabilitacji na terenie ośrodka,
z wycieczek do Kodnia, Kostomłot i Jabłecznej oraz festynu rodzinnego we Włodawie. Codzienne spacery, kąpiele w jeziorze, jazda na rowerze, wspólne oglądanie zachodów słońca, spotkania przy ognisku, dyskoteki a także jazda rowerkami wodnymi czy kajakami, spotkania z przyjaciółmi, wyjazdy na zakupy, przejażdżki kolejką wąskotorową czy rejs statkiem to tylko niektóre atrakcje. Nie brakuje czasu na grzybobranie i spotkania gdzie poznajemy nowych ludzi. Atmosfera na turnusie jest ciepła, przyjazna… szkoda, że czas tak szybko biegnie i trzeba wracać do Łukowa. Korzysta 29 osób.

 

WRZESIEŃ 2017

 

15.09. Konkurs plastyczny pt Okuninka we wspomnieniach. Co pozostało w sercach po wyjeździe to zostało uwidocznione w pracach. Prace wykonano różnymi technikami. Powstały grzyby giganty, Jezioro z widocznymi roślinami wodnymi, ośrodek Astur, w którym mieszkaliśmy, są konie, bażanty, ryby…. pałki wodne, tańce i zabawy z piaskiem…. Można rzecz dwutygodniowy pobyt został przedstawiony w sposób idealny. Oczywiście nie zabrakło nagród i słodkiego poczęstunku.

 

17.09. Dom Pomocy Społecznej i Fundację Dom Otwartych Serc odwiedzają nasi Przyjaciele
z Warszawy Marta Ż. z Fundacji Pożywienie – Darem Serca i Bartłomiej J.
z Fundacji Dobrych Inicjatyw. Spotkanie miało charakter wizyty zapoznawczej bowiem
z p. Martą Żs. Regina jako prezes fundacji Dom Otwartych Serc współpracuje już od dawna, choć p. Marta jest u nas pierwszy raz zaś p. Bartłomiej J. jest nową osobą, która chciała poznać charakter pracy i potrzeb DPS. Goście przywieźli także dary: ubrania, przybory szkolne. Zapoznali się z topografią placówki, spotkali z podopiecznymi.

 

20.09. Krótką imprezą przy grillu i akompaniamencie zespołu Casio żegnamy lato
i witając jesień. Drzewa są już kolorowe, dni stają się krótsze choć promienie słoneczne są jeszcze ciepłe. Nasze spotkanie kończymy oglądaniem zdjęć z Okuninki i krótkimi wspomnieniami. Korzysta 43 osoby.

 

PAŹDZIERNIK   2017

 

1.10.Różaniec to modlitwa, którą kochają starsi i młodzi. W kaplicy DPS spotykają się wszyscy, którzy po prostu chcą się modlić, medytować i duchowo relaksować. Chętnych nie brakuje. Korzysta 52 osób.

 

4.10. Święty Franciszek to patron ekologów więc dziś spotykamy się by porozmawiać
o zdrowym stylu życia i uczestniczyć w zabawach ruchowych. Angażują się wszyscy dlatego też wszyscy zostają nagrodzeni. Korzysta 45 osób.

 

7.10. Różaniec do granic to spotkanie modlitewne, w które włączamy się gorącym
i otwartym sercem. Jedziemy busem do Włodawy gdzie Ojcowie Paulini prowadzą spotkanie. Najpierw konferencja, następnie Eucharystia i modlitwa różańcowa przy granicy Polsko- Białoruskiej. Nie zabrakło czasu na spotkanie ze znajomym. Zajeżdżamy do Mc Donald s na pyszne przekąski. Do domu wracamy późno bo o 20.00. Korzysta 9 osób.

 

8.10. Z grupą fanów zespołu Akcent i Zenka Martyniuka jedziemy do miejscowości Borki Kosy na koncert i choć pogoda płata figa – pada deszcz nic zagorzałym entuzjastom nie przeszkodzi. Stoimy blisko sceny, bawimy się dobrze, jest super. Korzysta 5 osób.

 

9.10. Teatr tańca ,,Kwieciste gwiazdy” z Ukrainy przedstawiają tańce z różnych stron wschodu. Chłopcy z wielkim zainteresowaniem oglądają spektakl. Najbardziej zapamiętują tańce klaunów i krasnali. Warto nadmienić, iż tancerze zespołu to wychowankowie rodzinnych Domów Dziecka z Ukrainy. Korzysta 17 osób.

 

13.10. Dwie korony to tytuł filmu, który oglądamy w kinie ŁOK w Łukowie. Trzydziestu dwuosobowa grupa całą salę kinową ma dla siebie, nieodzownym elementem jest pop corn, który sami wykonaliśmy w domu. Seans choć poważny w swym przesłaniu był bardzo przystępny i interesujący. Korzysta 32 osób.

 

17.10. Ciepły jesienny dzień skłania do spacerów i wspólnych spotkań. Zatem wyruszamy na osiedlowe ścieżki a potem zasiadamy przy stole by posilić się grillowanym kurczakiem Mniam. Oczywiście zespół Casio przygrywa do tańca. Korzysta 69 osób.

 

20.10. Jesienny konkurs plastyczny. Spotykamy by jesienne krajobrazy przenieść na papier, szkło, płótno. Techniki przeróżne od malowania po wydzieranki, wyklejanki, rozcieranie plasteliny i wypełnianie pustych przestrzeni. Każdy sposób jest dobry by ukazać piękno czasu odchodzenia lata. Wszelki wysiłek zostaje nagrodzony. Skorzystało 42 osoby.

 

25.10. Październikowe zamyślenia II gromadzą ponad 100 osób z różnych placówek naszego Powiatu, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Jest Ośrodek Przylądek, są mieszkańcy DPS w Ryżkach, są mieszkańcy DPS w Łukowie, na którego to terenie odbywa się impreza. Wśród zaproszonych gości jest Dyrektor PCPR Lech Dębczak, są dyrektorzy poszczególnych Placówek oraz ksiądz Kapelan Sylwester A. Po powitaniu gości przez Gospodarzy następuje część poświęcona refleksjom przemijającego czasu i piękna życia. Przy asyście gitar i śpiewu płyną znane nam melodie i modlitwy. Każdy ma tutaj swój udział, może coś zaśpiewać lub powiedzieć do mikrofonu albo zwyczajnie sobie pomilczeć. Następnym punktem są zabawy z chustą Klanzy i hula hop oraz zabawy taneczne. Aby nie ustać w drodze są też słodkie przekąski – pop corn, pączki, owoce, ciastka, cukierki, jest kawa, herbata i napoje. Każda Placówka na zakończenie imprezy otrzymuje także pamiątkowy dyplom. Wszyscy świetnie się bawią aż żal kończyć ….. mówimy sobie do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

 

30.10.W zdrowym ciele zdrowy duch. Olimpiada sportowa przyciąga tych, którzy chcąc rywalizować i zdobywać medale. Najpierw rozgrzewka a następnie konkurencje sportowe. Jest przeciąganie liny, rzut do celu, slalom gigant i konkurencje indywidualne. Wszyscy są bardzo zaangażowanie ale medali jest tylko trzy więc rywalizacja ostra. Wygrywają najlepsi, choć świetnie bawią się wszyscy. W olimpiadzie bierze udział 49 osób. Wraz z wychowankami DPS w Łukowie jedziemy na cmentarz by przygotować groby na uroczystość Wszystkich Świętych. Grabimy liście, stawiamy znicze, mówimy pacierz, wspominamy tych, którzy byli nam bliscy a już odeszli. Korzysta 10 osób.

 

LISTOPAD 2017

 

1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Grupą 15 osób wyruszamy na cmentarz by wspólnie modlić się za tych, którzy kiedyś żyli wśród nas – przyjaciele, koledzy, znajomi, dobrodzieje, krewni. Zapalamy lampki na grobach patriotów, żołnierzy. Chwila zadumy i wspomnień towarzyszy każdemu z uczestników. Dobrze, że jest taki dzień, kiedy może wrócić do tego co było. Pokój ich duszom. Cześć ich pamięci.

 

11.11. Święto odzyskania przez Polskę niepodległości. To dla nas wielka uroczystość. Na murach naszej placówki zostały zawieszone biało-czerwone flagi, wzięliśmy udział w Mszy św. w intencji Ojczyzny, mieszkańcy spotkali się na prelekcji patriotycznej. Korzysta 37 osób.

 

29.11. Zabawa Andrzejkowa na terenie Domu Pomocy Społecznej. Za oknami ciemno, deszczowo ale na Sali oświetlonej kolorowymi lampami jest przyjemnie i ciepło. Gra muzyka, zakładamy kolorowe stroje i bawimy się świetnie. Niedługo Adwent, wykorzystujemy ostanie chwile zabaw i andrzejkowych wróżb. Korzysta 45 osób.

 

GRUDZIEŃ 2017

 

5.12. Idziemy do kina na film pt ,,Listy do M3”. Za oknami jest mróz ale atmosfera filmu rozgrzewa salę. Obserwujemy historie bohaterów i kibicujemy ich zmaganiom przy okazji jest wiele śmiechu i radości bo ten film to niezła komedia. Film jest prezentem kina Łuków
z okazji św. Mikołaja. Skorzystało 35 osób. W godzinach południowych do DPS-u zagląda młodzież ZS w Łukowie wraz z Damian Z. na czele oraz nauczycielami. To kolejne spotkanie mikołajkowe. Młodzież przygotowała spektakl o pt ,,Gdzie jesteś św. Mikołaju” oraz konkursy i śpiewy kolęd, nie zabrakło Gościa szczególnego, czyli Mikołaja, który przyniósł prezenty. Każdy starał się zaprezentować swoje umiejętności by otrzymać jak najlepszy prezent. Miłym akcentem były pierniczki przygotowane przez młodzież. DZIĘKUJEMY. Korzysta 87 osób.

 

6.12. Staruszek ten Mikołaj, tyle ma lat a jednak ciągle jest młody dzięki dobroci swojego serca. Wszystkich obdarowywuje prezentami. Najpierw przychodzi ciemną nocą, kiedy wszyscy jeszcze śpią i zostawia wymarzone prezenty, potem przychodzi
i z każdym się spotyka przynosząc słodkości. Dziękujemy Mu za Jego niestrudzony entuzjazm i spełnianie życzeń. Paczki otrzymało 31 mieszkańców DPS. Dziś prawdziwie mikołajkowy dzień. Oto Stowarzyszenie łukowskich motocyklistów odwiedza chłopców wraz z paczkami pełnymi niespodzianek. Wspólne spotkanie rozpoczynamy kolędą i dobrym słowem powitania oraz życzeń, spotkanie upływa na wspomnieniach Dnia Mieszkańca a także planach na przyszłość. Cieszymy się, że mamy takich Przyjaciół.                         7.12. Najpierw projekty a potem wykonanie. Rozpoczynamy konkurs świąteczny, przygotowujemy ozdoby. Są gałązki, kolorowe bombki, wstążki, figurki, aniołki itp. Z tego wszystkiego powstają piękne dekoracje. Wszyscy są mocno zaangażowani. Boże Narodzenie to święta bardzo rodzinne i ciepłe zarazem choć przypadające w zimie. Nagrodą za trud i zaangażowanie w konkursie jest możliwość zabrania wykonanych prac do swoich pokoi mieszkalnych. Skorzystało 53 osoby.

 

17.12. Koncert Eleni w Łukowie. Sala przybrana w choinki, zaproszeni goście, władze miasta łuków i my mieszkańcy DPS. Wszyscy znają Panią Eleni i Jej przeboje więc śpiewamy razem
z piosenkarką, w programie są także występy orkiestry dętej oraz indywidualnych solistów
z Fabryki Młodych Talentów przy ŁOK. Atmosfera koncertu jest świąteczna. Na koniec kolędy i życzenia, i tu miejsce dla nas. Wraz z mieszkańcami składamy, na scenie życzenia Piosenkarce a Grześ Pawlaczyk śpiewa razem z Panią Elenii. To niesamowite przeżycie. Grześ ma łzy w oczach. Na koniec jeszcze autografy i wspólne fotki. W sercach pozostaną niezapomniane wspomnienia. Korzysta 7 osób.

 

18.12. W godzinach popołudniowych DPS odwiedzili uczniowie z ZS nr 4 w Łukowie. Profesjonalnie przygotowane jasełka z zainteresowaniem oglądali nie tylko mieszkańcy ale także pracownicy DPS. Uczniowie wraz z wychowawcami już po raz kolejny odwiedzają placówkę, cieszymy się, że idea integracji trwa i nabiera konkretnych kształtów. Korzysta 67 osób.

 

20.12. Młodzież z Sarnowa odwiedza wychowanków DPS wraz z Fundacja uczestniczymy
w spotkaniu. Spotkanie rozpoczynamy od zabaw integracyjnych z chustą Klanzy, następnie są wspólne śpiewy, opowiadanie historyjek i przybliżanie świątecznych tradycji. Młodzież
z Sarnowa wraz z opiekunami przygotowała dla podopiecznych okolicznościowe paczki. DZIĘKUJEMY. Korzysta 59 osób.

 

24.12. -26.12. Upragniony czas Świat zagościł w progach domów i serc. Oto światła choinki, łamanie się opłatkiem, rodzinna atmosfera po raz kolejny pozwala cieszyć się z Bożego Narodzenia. Pod choinką prezenty, na ustach kolędy tak mijają dni świętowania. Nie zabrakło czasu na zimowy spacer do pobliskich szopek, pysznego ciasta, sztucznych ogni i odwiedzin znajomych. Jak dobrze, że są takie chwile.

 

30.12. Zajęcia muzyczne umilają czas przed sylwestrem. Fundacja zbiera chłopaków, którzy przy przebojach 2017 roku żegnają kończący się rok. Palący się kominek oświetla radosne twarze wprowadzając rodzinną atmosferę, strzelające korki szampana – pikolo wprowadzają sylwestrowy nastrój. Korzysta 37 osób.

 

31.12. Sylwester kończymy stary rok, jest to czas podsumowań, refleksji
i zabawy. O godzinie 15.00 spotykamy się na kolędowaniu a następnie przy dźwiękach muzyki spotykamy się na poczęstunku. Uwieńczeniem jest odpalenie fajerwerków. Korzysta 39 osób.

 

    Czas świąteczny to okres składania sobie życzeń i pamięci o naszych sponsorach
i dobrodziejach. W tym roku wykonaliśmy stroiki , które trafiały do osób nas wspierających, oprócz tego wysłano ok 250 życzeń do różnych osób     i instytucji. Wdzięczną pamięcią
i modlitwą ogarniamy wszystkie osoby nam życzliwe, wszystkich z którymi współpracujemy oraz osoby, które podzieliły się   z nami swoim groszem odliczając 1% od podatku. Msza św. w intencji Dobrodziejów i Współpracowników będzie odprawiona 26 grudnia                    
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem
W tym roku po raz drugi rozpoczynamy proces wspierania naszej Fundacji poprzez możliwość odliczania 1%. Akcja będzie możliwa dzięki podpisaniu umowy z Fundacją Salvatti, która udziela nam swego subkonta. Otrzymane od Państwa pieniądze z odliczenia 1% za rok 2016 przeznaczamy doposażenie sal rehabilitacyjnych Domu pomocy Społecznej w Łukowie. Serdecznie DZIĘKUJEMY w imieniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży tej Placówki. Ich uśmiech i radość serca oraz pamięć w modlitwie będą dla Państwa nagrodą i wyrazem wdzięczności.

 

III. FUNDACJA ,,Dom Otwartych Serc” nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

 

V. Przychody FUNDACJI ,,Dom Otwartych Serc” w roku 2017 stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane głównie od darczyńców, którymi były osoby fizyczne, przekazujące środki finansowe na konto Fundacji

 • Fundusz założycielski stanowi kwotę       25332,58 zł.
 • Darowizny, które wpłynęły na konto Fundacji do 31.12.2017 r. stanowią kwotę 16970,25zł.
 • Dotacje: 995,85 zł

 

VI. Koszty poniesione przez Fundacje w 2016 r. wyniosły 24971,54 zł., w tym:

 • realizacja celów statutowych – 24008,80.zł.
 • pozostałe koszty – 962,74 zł.

 

VII.

 1. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
 2. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.
 3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
 4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2017r na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Trzebieszów 18327,14 zł.
 7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja na dzień 31. 12. 2017r nie posiada środków trwałych.
 10. Aktywa obrotowe fundacja nie posiada zobowiązań na dzień 31.12.2017

 

VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

 

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT–8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.      

Łuków, 20.02.2018 r.