_____________________________

30.04. Spotkanie z melodią - zajęcia terapeutyczne to tytuł kolejnego punktu realizacji projektu ,,Gotowy do startu’’ Program spotkania:

 1. Zawiązanie wspólnoty
 2. Rozgrzewka muzyczna
 3. Karaoke- zajęcia grypowe i indywidualne
 4. Lodowa przekąska
 5. Pożegnanie kolegi Henia – podziękowanie, wzajemne obdarowanie

CELE:

 1. Umiejętność współpracy
 2. Przyjaźń jako element wsparcia
 3. Terapia muzyczna
 4. Terapia Zastępowania Agresji
 5. Integracja
 6. Edukacja

_____________________________

28.04. Rozpoczęcie zajęć z programu profilaktyczno-edukacyjnego pt ,,Gotowy do startu” Cele zajęć rozpoczynających realizację programu:

 1. Zapoznanie się z celami programu oraz harmonogramem
 2. Zawiązanie wspólnoty
 3. Integracja
 4. Rozgrywki BOCCI – wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja
 5. Wspólne spędzanie czasu
 6. Zajęcia muzyczne

Program:

Godzina 10.00. uroczyste otwarcie następnie: część edukacyjna dialogowana, rozgrywki BOCCI, zajęcia muzyczne, słodki poczęstunek.


_____________________________

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM POD TYTUŁEM ,,GOTOWY DO STARTU’’

W kwietniu rozpoczynamy realizację projektu profilaktycznego pt,,Gotowy do startu” w ramach realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Będziemy podejmowali tematy: integracji, organizacji czasu wolnego, planujemy zorganizować zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz wyjazd socjoterapeutyczny do Jastrzębiej Góry. Miłą nagroda będzie wycieczka do kopalni soli w Wieliczce.

____________________________

21 i 23 czerwca 2014 to daty podsumowujące i kończące na niejaki czas naszą edukację i profilaktykę. Wszyscy uczestnicy realizacji zadania pt ,Nie jesteś sam” zebrali się spotkaniu muzyczno -dyskusyjnym by podsumować pracę i odkryć efekty zamierzonych działań profilaktycznych. Ponieważ pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej najchętniej i najlepiej wypowiadają się i opowiadają   stworzono grupy, w których przeprowadzono rozmowy podsumowujące. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze nieco zabarwionej smutkiem z powodu końca realizacji zadania. Każdy z uczestników otrzymał symboliczną nagrodę rzeczową powiązaną z zadaniem do wykonania, które zarazem było sprawdzianem umiejętności i testem zapamiętanych informacji z kończącego się programu. Śmiechu było co niemiara, kiedy powracaliśmy do minionych przeżyć oglądając wyświetlane zdjęcia opowiadające o różnych sytuacjach i przeżyciach.

W tym miejscu chcę powiedzieć jedno z najpiękniejszych słów naszego słownika

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy wszystkim dzięki, którym mogliśmy zrealizować program pt ,, Nie jesteś sam” dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Na ręce Pana Burmistrza Miasta Łuków Dariusza Szustka kierujemy słowa wdzięczności. To dzięki PANU i całemu sztabowi ludzi współpracujących w Komisji możemy pokazywać innym – zagubionym ludziom, jak żyć, jak czynić świat wokół siebie bardziej przyjaznym, a właściwie to jak odkryć siebie i swoją wartość po, by lepiej i pełniej żyć w rodzinie, społeczeństwie….. 

____________________________

20 czerwca wraz z grupą 23 osób wyjeżdżamy do Parku Iluzji w Mościskach. To już jedne z ostatnich zajęć w ramach programu profilaktycznego, jest częściowo podsumowaniem pracy i właściwie nagrodą za aktywny udział oraz wkład w realizację i uczestnictwo zadania ,,Nie jesteś sam”. W Parku Iluzji spędziliśmy chwile pełne radości ale czasem i grozy czy niepokoju – dom do góry nogami sprawiał naszym organizmom nieco niespodzianek, jak dziwnie się czujemy kiedy woda zamiast w dół leci w górę albo kiedy podłoga jest na miejscu sufitu. Przejażdżka tratwą po jeziorze, tunel strachu, wielkie szachy, pokonywanie toru przeszkód czy też koło astronomiczne, głowa, która nagle zostaje na talerzu to atrakcje, które nas zaskakiwały a zarazem uczyły jak dobrze przeżyć wolny czas i połączyć go z zabawną edukacją matematyczno-fizyczną. Na koniec był jeszcze letni kulig po okolicznym lesie. Opłacało się być aktywnym i zaangażowanym.


____________________________

13.06. Grupą 9-osobową wybieramy się do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble by wziąć udział w zajęciach hipoterapii . W programie uwzględniono

 1.     Zajęcia integracyjne .
 2.    Spotkanie z trenerem koni – Kębło
 3.   Uczestniczenie w zajęciach – hipoterapia
 4.   Posiłek
 5.    Zwiedzanie sanktuarium w Wąwolnicy
 6.   Zajęcia sportowe
 7.  Konkursy
 8. Powrót

Cele :

-integracja

-terapia

- organizacja wolnego czasu – formy alternatywne

.  poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej;

.  stymulowanie zmysłów, zwłaszcza czucia głębokiego;

.   rozwijanie umiejętności poznawczych: praca nad koncentracją uwagi, uczenie nowych pojęć i umiejętności;

.  poprawa samooceny i kondycji psychicznej pacjentów;

.  umożliwienie kontaktu z naturą nie tylko poprzez kontakt z żywym zwierzęciem, ale poprzez zwiększenie możliwości lokomocyjnych;

.   aktywizowanie całego organizmu (poprawa pracy narządów wewnętrznych, dotlenienie organizmu, praca różnych grup mięśni).

Cele i środki działania dobiera się indywidualnie dla danego pacjenta. Zależnie od potrzeb można korzystać z różnych form hipoterapii, należy jednak pamiętać, że podział ten nie jest sztywny i poszczególne formy terapii mogą się łączyć i wzajemnie uzupełniać. Jeszcze kilka słów o hipoterapii:

Formy hipoterapii:

fizjoterapia na koniu- wykorzystuje się w niej ciepło, delikatny, równomierny ruch konia, dążąc do znormalizowania napięcia mięśniowego (rozluźnienia zbyt napiętych mięśni oraz wzmocnienia mięśni osłabionych), poprawienia symetrii napięcia mięśniowego i postawy ciała, wypracowanie prawidłowego wzorca ruchowego oraz reakcji równoważnych. Ta forma zajęć skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym.

psychopedagogiczna jazda konna- stosując tę formę zajęć dąży się do poprawy koncentracji uwagi i pamięci, koordynacji ruchowej, nauczenia nowych pojęć oraz właściwych zachowań i relacji społecznych. Podczas zajęć wprowadza się zabawy edukacyjne, elementy psychoterapii, terapii zajęciowej. Ta forma zajęć dotyczy głównie dzieci z upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem psychoruchowym, autyzmem, nadpobudliwością.

terapia z koniem- podczas tych zajęć dzieci zwykle "z ziemi" nawiązują emocjonalny kontakt z koniem. Opiekując się nim, np. czyszcząc go i karmiąc, uczą się właściwych relacji z otoczeniem. Terapia ta dotyczy osób mających zaburzony kontakt z otoczeniem, zablokowanych i niedostosowanych społecznie.

Naturalną kontynuację hipoterapii dla osób bardziej zaawansowanych stanowi jazda konna dla niepełnosprawnych, uprawiana rekreacyjnie lub sportowo.

Atrakcyjność i odmienność zajęć na koniu sprawia, że dzieci chętnie korzystają z tej formy terapii. Osobom niepełnosprawnym ruchowo koń pozwala swobodnie się przemieszczać i z wyższego poziomu niż z wózka oglądać świat. Dla wielu osób zwłaszcza z niedoborami intelektualnymi jazda na koniu jest nagrodą, mobilizującą do pracy i ułatwiającą otoczeniu kontakt i egzekwowanie właściwych zachowań.
Prowadzenie hipoterapii wymaga wiedzy z wielu różnych dziedzin, niezbędnej do bezpiecznego, prawidłowego i jak najbardziej skutecznego prowadzenia terapii.


____________________________

 

1 czerwca – każdy doskonale wie, jaki to ważny dzień dla każdego malucha i nie tylko bo przecież w każdym z nas drzemie dziecko. Ta data szczególnie kojarzy się nam w tym roku z wyjazdem na ranczo do Żdżar i Jaty. Oto kilka informacji programowych:

8.00. Msza św. w intencji naszych Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i wszystkich dzieci

9.00. Przygotowanie do wyjazdu i pakowanie autokaru

10.15. Podstawienie autokaru i wyjazd

10.40. Powitanie Gości na Ranczu przez s. Dyrektora DPS w Łukowie

Życzenia składne podopiecznym przez s. Dyrektor, Prezesa Fundacji Dom Otwartych Serc oraz pracowników DPS

Zajęcia muzyczno-plastyczne część 1

Zawody sportowe

Grill. Spacer po Jacie.

Występy zespołu JAGÓDKI oraz słodki poczęstunek przygotowany przez członkinie zespołu.

Słodki poczęstunek

Zabawy przy muzyce część 2

Przejażdżki na kładach pod opieką członków Polskiego Związku Motoryzacyjnego - Prezes Daniel Dziudzik. Pokazy akrobacji motoryzacyjnych.

Wspólne gry i zabawy.

 

W imprezie wzięło udział ok 100 osób.


____________________________

22 maj w piękny i słoneczny dzień udajemy się na okoliczny Kamieniak by przy muzyce przyrody oraz w rytm muzyki klasycznej przeprowadzić zajęcia rehabilitacyjno-sportowe. W tym spotkaniu bierze udział 30 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej oraz wolontariusze. Zawodnicy rywalizują w dyscyplinach piłkarskich – są rzuty do kosza, gry w parach, rzuty do celu. Otaczająca nas przyroda stwarza doskonały klimat spotkania. Jest dużo śmiechu i radości.


____________________________

29.04. Przygotowanie do 2 maja, kiedy to obchodzimy święto Flagi – symbolu naszego kraju, symbolu naszej Ojczyzny a także symbolu miłości do Polski. Na terenie Domu rozwieszamy flagi, wykonujemy okolicznościowe wystawy, mieszkańcy przy tej okazji poznają historię kraju i uczą się jak okazywać miłość i szacunek swojej Ojczyźnie.


____________________________

23-25.04. Wyjazd socjoterapeutyczny do Lichenia. Grupą 24 osobową wyruszamy w podróż po lepsze jutro. Jedziemy do Lichenia by wśród scenerii pięknych okolic uczyć się spędzania wolnego czasu, nabywać umiejętności interpersonalnych a także pogłębiać zażyłość między sobą i z rodzinami. Wszystkie nasze wysiłki oddajemy w ręce najlepszej z Matek – Matce Bożej Licheńskiej, w cieniu Jej matczynego serca czerpiemy moc i siłę. Bierzemy udział w zajęciach zorganizowanych i indywidualnych. Zwiedzamy najstarszą kolegiatę w Polsce w miejscowości Tum, zwiedzamy zamek w Łęczycy oraz miejsce narodzin i życia bł. S. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich oraz Głogowcu. Siostra Lilioza opowiada nam o rodzinnym życiu s. Faustyny o Jej zmaganiach życiowych, radościach i cierpieniach.                                                                                               Konin wita nas słońcem i niespodzianką sprzed kilku tysięcy lat kiedy żyły pra słonie,     a także pokazuje nam trud i piękno górniczej pracy w kopalniach soli i węgla brunatnego. Uczymy się szanować pracę innych i dziękować za dar tak licznych bogactw naturalnych.                                                                                                                 W Licheniu bazylika zachwyca nas swym pięknem, pociągając ciszą i poczuciem bezpieczeństwa. Piękno ogrodów kwiatowych i zielni cieszy oczy, uczy wrażliwości i poczucia estetyki. Z wyjazdu wracamy zadowoleni, uśmiechnięci choć nieco zmęczeni.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy pomogli nam w zorganizowaniu wyjazdu.

 

____________________________

10.04. W ramach zajęć z organizacji wolnego czasu wykonujemy palemki na Niedzielę Palmową. Najpierw powstają kwiaty z bibuły, gałązki zostały przywiezione już wcześniej. Przy pomocy terapeutów powstają piękne okazy.                                            W zajęciach wzięło udział 30 osób.

13.04. Niedziela Palmowa. Podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy DPS na Broniewskiego zostały poświęcona nasze palemki, każdy z uczestników zaniósł swoje palmę do pokoiku, gdzie zajęła honorowe miejsce. Będzie przypomina o tym dniu i będzie symbolem nadchodzącego czasu Triduum Paschalnego.


____________________________

25.03. Zajęcia plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Grupa 50 osób bierze udział w spotkaniu, podczas którego odlewamy z gipsu baranki i inne figurki, ozdabiamy je po to by z nich wykonać stroiki i ozdoby wielkanocne. Będą one ozdabiały nasz dom i będą miłym prezentem dla rodzin i przyjaciół.


____________________________

17.03.Kolejnym punktem programu profilaktycznego Nie jesteś sam jest nauka jak się prawidłowo odżywiać. Promujemy zdrowy styl życia. Pani dietetyczka omawia zasady żywienia a następnie przepis na owsiane ciasteczka, które wspólnie pieczemy. Nasze wypieki przybierają kształty piernikowych zajączków i pisanek, które tak bardzo kojarzą się nam ze świętami Wielkanocnymi i tradycjami. Część wypieków zostanie złożona do wielkanocnego koszyczka, resztę degustujemy podczas ostatniego punktu dzisiejszych zajęć jakim jest wspólne karaoke


 

 

 

____________________________

13.03. Zajęcia z papieroplastyki jakie dziś się odbyły są wstępem do kolejnych zadań w realizacji programu profilaktycznego. Uczymy się nawiązywania kontaktów interpersonalnych, pracy w grupie i współdziałania w osiągnięciu wspólnego celu. Wykonywanie różnego rodzaju kwiatów z bibuły by powstał jeden bukiet. Jesteśmy różni a jednak tworzymy piękną całość poprzez jedność i wspólne działanie. W zajęciach wzięło udział 40 osób.


____________________________

12.03. Grupą 20 osób wybieramy się nad Zalew Zimna Woda, by przygotować się do wykonania palemek na Niedziele Palmową, w drodze uczestnicy słuchają prelekcji na temat zwyczajów wielkopostnych. Nad Zalewem obserwujemy piękno naszej przyrody, która budzi się do życia /obserwujemy rozwijające się gałązki bazi i leszczyny a także życie świata zwierząt – zaskrońców wygrzewających się na słońcu oraz bobrów pozostawiających po sobie tamy/. Zbieramy gałązki leszczyny i snujemy plany na kolejne spotkania.